Trening w Twoich rękach - Trening dla amatorów - przewodnik(1), Różne pliki

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Martin Kusch, Stephan Nüsser
Trening w Twoich rękach
Przewodnik dla amatorów
Fizjologia
Tętno
Zakwaszenie
Metabolizm
Testy
Drugie już wydanie "Treningu w twoich rękach" oferuje
podręczne informacje dla osób dbających o swoje
zdrowie, rekreacyjnie lub amatorsko uprawiających sport.
Celem wydania jest wyjaśnienie wielu zróżnicowanych
metod treningowych, służących do osiągnięcia
założonego celu. Dodatkowo przedstawiono konkretne
przykłady, ukazujące prawidłowe nawyki treningowe ale
też podstawowe błędy osób uprawiających sport.
Martin Kusch, ur. 1966, ukończył Sports Science na
German University of Sports, Cologne, specjalność
analiza wydolności i biomechaniki. Posiada wieloletnie
doświadczenie w analizie sportowej, był doradcą i
trenerem również w biznesie medycznym.
ur. 1970, ukończył Sports Science na
German University of Sports, Cologne.
Stephan Nüsser,
D
Competence Center for Performance Analysis (ZeLD)
Cologne,
yrektor
w zarządza własnym centrum badawczym dla
profesjonalistów i amatorów od 2008.
Christian Weyer, ur. 1968, ukończył teologię na
Universities w Marburg, Bonn i Halle/S. Posiada
wieloletnie doświadczenie marketingu oraz branży
komputerowej. Od 2003 dyrektor ds. marketingu w
centrum badawczym, autor wielu publikacji.
SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
1.1. Dlaczego przygotowaliśmy tę broszurę?
1
1
1
1
1.2. Do kogo jest adresowana?
1
1.3. Nasze intencje
1
2. JAK FUNKCJONUJE LUDZKI ORGANIZM
2.1. Podstawy fizjologiczne
2.2. Układ sercowo-naczyniowy
2
2
2
3
4
4
6
2
2.3. Funkcje płuc
2
2.4. Transport tlenu i przepływ krwi
3
2.5. Krew – wyjątkowy płyn
4
2.6. Dostawy energii
4
2.7. Węglowodany, tłuszcze i białka
6
3. KIM JESTEM
3.1. Urodzony sportowiec?
7
7
9
7
3.2. Czy sport jest tylko dla ludzi zdrowych?
7
3.3. Zmiany są możliwe
9
4. TESTY DIAGNOSTYCZNE
4.1. Przegląd
9
12
12
14
9
4.2. Tętno a trening
12
4.3. Diagnostyka zakwaszenia a trening
12
4.4. Ergospirometria a trening
14
5. TYPY TRENINGU
5.1. Witamy wśród bohaterów
14
15
26
32
14
5.2. Mateusza droga na szczyt
15
5.3. Justyny godzina mocy
26
5.4. Powrót Grześka
32
6. PODSUMOWANIE
6.1. Ogólne zasady
43
43
43
44
45
46
48
49
43
6.2. Trening jest…
43
6.3. Samemu czy w grupie?
43
6.4. Zdrowie ma pierwszeństwo
44
6.5. Słuchaj swojego ciała
45
6.6. Twój osobisty plan treningowy
46
6.7. Z mojego doświadczenia jako trenera
48
6.8. Recepty na sprawność
49
7. ZNAJDŹ SWOJĄ DROGĘ
7.1. Katalog produktów
50
54
57
50
7.2. Co znaczy…?
54
7.3. Tutaj otrzymasz pomoc
57
58
LITERATURA
58
 Podziękowania dla wszystkich przyjaciół, rodzin
i partnerów biznesowych: Ich uprzejme wspar-
cie, cierpliwość i pomocne uwagi stworzyły
podstawę tej broszury!
1. WSTĘP
gowych trzech „typowych“ osób, co
będzie pomocne w dokonaniu wyboru
początkowego etapu. Z kolei ostatnie
rozdziały poradnika zawierają wska-
zówki i odpowiadają na pytanie jak
określić własne parametry treningowe.
1.1
Dlaczego
przygotowaliśmy

broszurę?
Wybór fachowych poradników trenin-
gowych, skierowanych do wielu grup
odbiorców, jest bardzo duży. Dlaczego
zatem przygotowaliśmy kolejny?
Naszym zamiarem jest przedstawienie
metod oraz reguł, które pomogą lepiej
zrozumieć zasady treningu a przez
to umożliwią poznanie indywidualnej
aktywności sportowej.
1.3 Nasze intencje
Niniejsza broszura zawiera podsta-
wowe a zarazem istotne wskazówki,
pomocne w pełnym zrozumieniu
możliwości fizycznych jak również w
rozpoznaniu obszarów indywidualne-
go rozwoju. Wiedza w niej zawarta to
użyteczny klucz do sukcesu w zakre-
sie kontroli czasu i wysiłku, na każdym
poziomie, niezależnie od indywidual-
nych celów.
Znaleźć tu można podstawowe in-
formacje na temat teorii naukowych
i ich zastosowania w praktyce; ich
znajomość umożliwia zaplanowanie
optymalnego treningu. Uzyskanie
dobrego czasu w maratonie czy wy-
granie mistrzostw to sukces, o którym
decyduje wiele czynników. Jednym z
nich jest skuteczny trening.
Oprócz wysiłku fizycznego i czasu
poświęconego na ćwiczenia, wkład
własny oznacza również inwestycję
finansową oraz osobistą motywację.
Chcemy Ci pomóc korzystać z tych
cennych, lecz ograniczonych, źródeł
bardziej wydajnie, w celu uniknięcia
“pustych” jednostek treningowych.
W dalszej części tej broszury znajd-
ziesz odpowiedź na pytanie, w jaki
sposób możesz korzystać z nowo-
czesnych technologii. Współpraca
naszych wydawców z czołowymi pro-
ducentami najlepszych urządzeń i sys-
temów treningowych umożliwiła, po-
przez połączenie wiedzy zaczerpniętej
z nauk o sporcie oraz praktycznego
doświadczenia z technicznym know-
how, stworzenie optymalnej wersji tre-
ningowej dla wszystkich zainteresowa-
nych. Zapraszamy zatem na kolejne
strony. Znajdziesz tam odpowiedź na
pytanie: jak kształtować swój trening!
Musisz wiedzieć, dlaczego i w jaki
sposób go zorganizować. Poprzez
właściwą ocenę aktualnej sprawności
oraz rozpoznanie własnych
możliwości, będziesz miał „trening
w twoich rękach“ i będziesz w stanie
wykonać go z powodzeniem.
1.2 Do kogo adresujemy tę broszurę?
Poradnik „Trening w twoich rękach“
skierowany jest zarówno do osób
propagujących zdrowy styl życia jak
również dla rekreacyjnie czy aktyw-
nie uprawiających sport. Prezentuje
on wiedzę na temat różnych metod
treningowych i ich praktycznego wy-
korzystania. Znajdziesz tu także opis
doświadczeń z dzienników trenin-
- 1 -
[ Pobierz całość w formacie PDF ]