TV-LG-LCD MODELE-32LG70-37LG70-42LG70-47LG70-52LG70-PLAZMA-50PG70-60PG70, RÓZNE INSTRUKCJE-RTV-

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
TELEWIZOR
LCD
TELEWIZOR
PLAZMOWY
INSTRUKCJA OBS£UGI
MODELE TELEWIZORÓW
LCD
32LG70
**
37LG70
**
42LG70
**
47LG70
**
52LG70
**
MODELE TELEWIZORÓW
PLAZMOWYCH
50PG70
**
60PG70**
Przed uøyciem odbiornika naleøy uwaønie przeczytaÊ tÍ
instrukcjÍ.
Po przeczytaniu warto j± zachowaÊ do dalszego wyko-
rzystania w przysz≥o∂ci.
Zaleca siÍ r
ó
wnieø zapisanie numeru seryjnego oraz
numeru modelu.
Informacje te znajduj± siÍ na tabliczce znamionowej na
tylnej obudowie urz±dzenia.
 AKCESORIA
Należy się upewnić, że do telewizora dołączone są następujące akcesoria. W przypadku braku któregokol-
wiek z nich, należy skontaktować się ze sprzedawcą, od którego kupiono ten produkt.
A
Twój telewizor może różnić się od pokazanego na ilustracji.
Instrukcja obsługi
baterie
Przewód zasilający
Ta funkcja nie jest dostÍpna we wszystkich modelach.
Szmatka do czyszczenia
Tą szmatką można wyczyścić
ekran.
*Jeśli na powierzchni widać plamę lub
odcisk palca, należy delikatnie przetrzeć
zabrudzenie specjalnie do tego przeznac-
zoną ściereczką czyszczącą.
Podczas przecierania nie należy przyciskać
ściereczki zbyt mocno, gdyż zbyt silny
nacisk może spowodować zadrapania lub
odbarwienie.
Pilot zdalnego sterowania
MODELE TELEWIZORÓW PLAZMOWYCH
Uchwyt systemu
zarządzania przewodami
Rdzeń ferrytowy
(
str.
10)
Pokrywa ochronna
(
str.
13)
MODELE TELEWIZORÓW LCD
lub
(tyl
ko
32/37/42LG70
**
)
(tylko 32LG70
**
)
x 4
x 4
Pokrywa ochronna
(
str.
13)
ś
ruby do montażu podstawy
(str.
8)
1 śrubka do przymocowania podstawy
(str.
12)
1
SPIS TREśCI
Akcesoria
....................................................1
NPUT LIST (LISTA SYGNAŁÓW
WEJŚCIOWYCH) ........................................ 51
.................................................. 52
INPUT LABEL (ETYKIETA SYGNAŁU
WEJŚCIOWEGO) ........................................ 54
AV MODE (TRYB AV) .................................. 54
Simple manual ............................................. 55
PRZYGOTOWANIE
PRZYCISKI STERUJĄCE NA PANELU
PRZEDNIM..................................................... 4
INFORMACJE O PANELU TYLNYM ............ 6
MONTAż PODSTAWY.................................... 8
STOJAK OBROTOWY ................................ 8
MONTAŻ NALEŻY WYKONAĆ OSTROŻNIE,
ABY NIE PRZEWRÓCIĆ PRODUKTU.......... 9
SYSTEM ZARZĄDZANIA PRZEWODAMI
OBUDOWY TYLNEJ.................................... 10
Instalacja stojaka stolikowego ..................... 12
MOCOWANIE TELEWIZORA DO BLATU ...12
Montaż na ścianie: Instalacja w poziomie ... 13
PRACA BEZ PODSTAWY. ...........................13
Połączenie anteny ..................................... 14
KORZYSTANIE Z FUNKCJI BLUETOOTH
Wskazówki dotyczące korzystania z funkcji
Bluetooth.............................................................. 56
KONFIGURACJA FUNKCJI BLUETOOTH ........ 57
USTAWIANIE KODU PIN TELEWIZORA............58
SŁUCHAWKI BLUETOOTH
- Podłączanie nowych słuchawek Bluetooth59
- Podłączanie zarejestrowanych słuchawek
Bluetooth .......................................................... 59
- Odłączanie słuchawek Bluetooth podczas ich
używania........................................................................60
- Żądanie nawiązania połączenia z telewizorem
wysyłane przez słuchawki Bluetooth............60
ZARZĄDZANIE ZAREJESTROWANYM
URZĄDZENIEM BLUETOOTH........................... 61
MY BLUETOOTH INFORMATION (INFORMACJE
O MOIM URZĄDZENIU BLUETOOTH). .............62
ODBIERANIE ZDJĘĆ Z ZEWNĘTRZNEGO
URZĄDZENIA BLUETOOTH ...............................63
KONFIGURACJA URZĄDZEŃ
ZEWNĘTRZNYCH
KONFIGURACJA ODBIORNIKA HD........... 15
Instalowanie odtwarzacza DVD................... 17
Konfiguracja magnetowidu .......................... 20
WKŁADANIE MODUŁU CI ............................ 22
KONFIGUROWANIE CYFROWEGO
WYJŚCIA AUDIO ......................................... 23
KONFIGURACJA INNEGO ŹRÓDŁA A/V.... 24
KONFIGURACJA WEJŚCIA USB ............... 25
Konfiguracja komputera PC......................... 26
Konfiguracja ekranu dla trybu komputera .. 29
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
Podczas podłączania urządzenia USB ..... 64
LISTA ZDJĘĆ ................................................ 65
LISTA MUZYKI ..............................................69
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE
PROGRAMÓW
Funkcje przycisków pilota zdalnego sterowania.. 34
WŁĄCZANIE TELEWIZORA........................ 36
Wybieranie programu .................................. 36
Regulacja głośności.................................. 36
QUICK MENU (SZYBKIE MENU) ............... 37
WYBIERANIE I REGULACJA MENU EKRA-
NOWYCH ..................................................... 38
Automatyczne dostrajanie programów ........ 39
R
ę
czne dostrajanie programów (W TRYBIE
CYFROWYM)............................................... 40
R
ę
cczne dostrajanie programów (W TRYBIE
CYFROWYM)............................................... 41
Edycja programów ....................................... 43
Funkcja Wzmacniacz ................................... 46
Aktual. oprog. ............................................... 47
Diagnostyka.................................................. 48
INFORMACJE O MODULE CI (COMMON
INTERFACE)................................................ 49
Wywoływanie tablicy programów .............. 50
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE
— ELEKTRONICZNYPRZEWODNIK PO
PROGRAMACH) (W TRYBIE CYFROWYM)
- Włączanie i wyłączanie funkcji EPG...... 72
- Wybór programu .................................... 72
- Funkcje przycisków w trybie
OBECNY/NASTĘPNY przewodnika po pro-
gramach .................................................. 73
- Funkcje przycisków w trybie 8 dni prze-
wodnika po programach ......................... 73
- Funkcje przycisków w trybie ustawiania
daty ......................................................... 73
- Funkcje przycisków w polu rozszerzonego
opisu ........................................................ 74
- Funkcje przycisków w trybie ustawiania para-
metrów nagrywania/przypominania ............. 74
- Funkcje przycisków w trybie Schedule List
(Zaplanowana lista)................................. 74
2
KONTROLA OBRAZU
USTAWIENIE CZASU
KONTROLOWANIE ROZMIARU OBRAZU
(WSPÓŁCZYNNIKA PROPORCJI).............. 75
WSTĘPNE USTAWIENIA OBRAZU
-Ustawienia wstępne obrazu ........................ 77
- Automatyczna regulacja barw kolorów
(ciepłe/normalne/zimne) ............................ 78
RĘCZNA REGULACJA OBRAZU
- Tryb obrazu-Użytkownik Opcja ................. 79
-Tryb obrazu - ekspercki .............................. 80
TECHNOLOGIA POPRAWIANIA JAKOŚCI
OBRAZU ...................................................... 81
ZAAWANSOWANE – TRYB FILMOWY/REAL
CINEMA ....................................................... 82
ZAAWANSOWANY – POZIOM CZERNI
(CIEMNOŚĆ) ................................................ 83
Funkcja TruMotion — ustawienia zaawan-
sowane ..........................................................84
TruMotion DEMO ..........................................85
OCHRONA WZROKU ..................................86
RESETOWANIE OBRAZU .......................... 87
WSKAŹNIK ZASILANIA ................................88
Metoda ISM (Minimalizacja obrazów pozostają-
cych) .............................................................89
TRYB OBRAZU OSZCZĘDZANIA ENERGII .... 90
Ustawianie zegara ...................................... 103
USTAWIENIE AUTOMATYCZNEGO
WŁĄCZANIA/ WYŁĄCZANIA WŁĄCZNIKA
CZASOWEGO............................................ 104
USTAWIENIE AUTOMATYCZNEGO
WYŁĄCZANIA............................................. 105
USTAWIANIE STREFY CZASOWEJ ........ 106
USTAWIENIE PROGRAMATORA TRYBU
UŚPIENIA ................................................... 106
KONTROLARODZICIELSKA/OCENY
USTAWIANIE HASŁA I BLOKADY SYSTEMU . 107
BLOKOWANIE PROGRAMÓW ................. 108
KONTROLA RODZICIELSKA .................... 109
Blokada Przycisków .................................. 1110
Teletekst
Włączanie i włączanie ............................ 111
Tryb SIMPLE ............................................... 111
Tryb TOP ..................................................... 111
Tryb FASTEXT............................................ 112
Specjalne funkcje teletekstu ....................... 112
REGULACJADŹWIĘKU I USTAWIANIE
JĘZYKA
AUTOMATYCZNY POZIOM GŁOŚNOŚCI .... 91
WSTĘPNE USTAWIENIA DŹWIĘKU – TRYB
DŹWIĘKU ...................................................... 92
REGULACJA DŹWIĘKU-TRYB UŻYTKOWNIKA ... 93
FUNKCJA SRS TRUSURROUND XT ......... 93
CLEAR VOICE (WYCZYŚĆ GŁOS) ............. 94
Regulacja balansu ........................................ 95
Włączanie/wyłączanie głośników
telewizora .................................................. 96
WYBÓR CYFROWEGO WYJŚCIA AUDIO ... 97
RESETOWANIE AUDIO............................... 98
I/II
- Odbiór stereo/dual (Tylko w trybie analogowym) .. 99
- Odbiór w trybie NICAM (Tylko w trybie analogowym).. 100
- Głośnik Wybór wyj∂cia dľwiÍku ............ 100
Menu ekranowe Wybór języka/kraju........... 101
WYBÓR JĘZYKA (TYLKO W TRYBIE
CYFROWYM) ............................................. 102
CYFROWY TELETEKST
TELETEKST W RAMACH USŁUGI
CYFROWEJ................................................ 113
TELETEKST W USŁUDZE CYFROWEJ.... 113
DODATEK
Rozwiązywanie problemów ........................ 114
KONSERWACJA ........................................ 116
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ........... 117
PROGRAMOWANIE PILOTA ZDALNEGO
STEROWANIA............................................ 119
Kody IR pilota zdalnego sterowania .......... 121
Ustawienia zewnętrznego urządzenia steru-
jącego ......................................................... 123
3
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]