...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
TELEWIZOR
LCD
TELEWIZOR
PLAZMOWY
INSTRUKCJA OBS£UGI
MODELE TELEWIZORÓW
LCD
26LC4
*
32LC4
*
37LC4
*
42LC4
*
26LC3
*
MODELE TELEWIZORÓW
PLAZMOWYCH
42PC5
*
42PC5RV
*
50PC5
*
Przed uøyciem zestawu, prosimy dok≥adnie
przeczytaÊ niniejsz± instrukcjÍ.
Po przeczytaniu warto j± zachowaÊ do dalszego
wykorzystania w przysz≥o∂ci.
Zaleca siÍ r
ó
wnieø zapisanie numeru seryjnego
oraz numeru modelu.
Informacje te znajduj± siÍ na tabliczce
znamionowej na tylnej obudowie urz±dzenia.
26LC5*
32LC5*
37LC5*
42LC5*
 AKCESORIA
Należy się upewnić, że do telewizora dołączone są następujące akcesoria. W przypadku braku któregokol-
wiek z nich, należy skontaktować się ze sprzedawcą, od którego kupiono ten produkt.
Instrukcja obsługi
baterie
Pilot zdalnego sterowania
Przewód zasilający
MODELE TELEWIZORÓW PLAZMOWYCH
Ta funkcja nie jest dostÍpna we wszystkich modelach.
*Jeśli na powierzchni widać plamę lub
odcisk palca, należy delikatnie przetrzeć
zabrudzenie specjalnie do tego przez-
naczoną ściereczką czyszczącą.
2 uchwyty
naścienne
2 śruby oczkowe
Szmatka do czyszczenia
Tą szmatką można wyczyścić
ekran.
Ta funkcja nie jest dostÍpna
we wszystkich modelach.
Podczas przecierania nie należy przy-
ciskać ściereczki zbyt mocno, gdyż zbyt
silny nacisk może spowodować zadrapa-
nia lub odbarwienie.
MODELE TELEWIZORÓW LCD
Ta funkcja nie jest dostÍpna we wszystkich modelach.
Tylko
26LC4
*
, 32LC4
*
, 37LC4
*
,
42LC4
*
, 26LC5
*
, 32LC5
*
,
37LC5
*
, 42LC5
*
-calowe
2 uchwyty dla
telewizora
2 śruby oczkowe
2 śruby
Uchwyt przewodów
Przewody należy
umieścić w uchwycie.
System zarządzania
przewodami
Tylko 26-, 32- i 37-calowe
Tylko
26LC3R
*
-calowe
4 śruby do podstawy
(
G
str.
8)
System zarządzania
przewodami
1
SPIS TREśCI
Akcesoria
....................................................................
1
KONTROLA OBRAZU
PRZYGOTOWANIE
KONTROLOWANIE ROZMIARU OBRAZU
(WSPÓŁCZYNNIKA PROPORCJI)
...................46
WSTĘPNE USTAWIENIA OBRAZU
-
Ustawienia wstępne obrazu
..........................48
-
Automatyczna regulacja barw kolorów
(ciepłe/Średni/zimne)
.....................................49
RĘCZNA REGULACJA OBRAZU
-
Opcja Picture Mode-User
(Tryb obrazu-Użytkownik)
.............................50
-
Opcja Color Tone - User
(Barwa kolorów-Użytkownik)
.......................51
TECHNOLOGIA POPRAWIANIA JAKOŚCI
OBRAZU XD
................................................................52
XD Demo
........................................................................53
Tryb CINEMA 3:2 (zaawansowany)
.................54
ADVANCED-BLACK LEVEL (DARKNESS)
[ZAAWANSOWANY – POZIOM CZERNI
(CIEMNOŚĆ)]
...............................................................55
PICTURE RESET (RESETOWANIE OBRAZU)
......56
Metoda ISM
(Minimalizacja obrazów pozostających)
........57
LOW-POWER PICTURE MODE
(OSZCZĘDNY TRYB OBRAZU)
........................58
PRZYCISKI STERUJĄCE NA PANELU PRZEDNIM
........ 4
INFORMACJE O PANELU TYLNYM
................... 6
MONTAż PODSTAWY
.............................................. 8
MOCOWANIE TELEWIZORA DO ŚCIANY
.......... 9
SYSTEM ZARZĄDZANIA PRZEWODAMI
Z TYŁU OBUDOWY
................................................. 10
Instalacja stojaka stolikowego
........................... 12
Monta˝ na Êcianie: Instalacja w poziomie
...... 13
Połączenie antenow
............................................. 14
KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
KONFIGURACJA ODBIORNIKA HD
...............15
Instalowanie odtwarzacza DVD
........................... 18
Konfiguracja magnetowidu
.................................. 21
KONFIGURACJA INNEGO ŹRÓDŁA A/V
............ 24
ZEWNĘTRZNY DŹWIĘK STEREO
.................... 25
Konfiguracja komputera PC
................................ 26
-
Konfiguracja ekranu dla trybu komputera
............. 28
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA
Funkcje przycisków pilota zdalnego
................32
WŁĄCZANIE TELEWIZORA
............................... 34
Wybieranie programu
............................................... 34
Regulacja g∏oÊnoÊci
...................................................34
WYBIERANIE I REGULACJA MENU EKRANOWYCH
...35
Automatyczne dostrajanie program
ó
w
............. 36
RÍczne dostrajanie program
ó
w
........................... 37
Precyzyjne dostrajanie
..............................................38
Nadawanie nazw stacjom
........................................39
Edycja program
ó
w
.................................................... 40
Ulubiony program
....................................................... 41
Wywo≥ywanie tablicy program
ó
w
....................... 42
Blokada Przycisków...................................................... 43
................................................................... 44
AUTOMATYCZNY POZIOM GŁOŚNOŚCI
...............59
WSTĘPNE USTAWIENIA DŹWIĘKU
– TRYB DŹWIĘKU
....................................................60
REGULACJA DŹWIĘKU-TRYB UŻYTKOWNIKA
..........61
Regulacja balansu
.....................................................62
KONFIGURACJA WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA
GŁOŚNIKÓW TELWIZYJNYCH
.........................63
I/II
-
OdbiÛr stereo/dual
.............................................64
-
Odbi
ó
r w trybie NICAM
...................................65
-
Ustawianie zegara
..............................................65
Menu ekranowe Wybór języka/kraju
............... 66
2
PREPARATION
WATCHING TV /PROGRAMME CONTROL
USTAWIENIE CZASU
Ustawianie zegara
......................................................67
USTAWIENIE AUTOMATYCZNEGO
WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA WŁĄCZNIKA CZA-
SOWEGO
......................................................................68
USTAWIENIE PROGRAMATORA TRYBU
UŚPIENIA
......................................................................69
USTAWIENIE AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA
........70
TELETEXT
W≥±czanie i wy≥±czanie
.............................................71
Tryb SIMPLE
.................................................................71
Tryb TOP
........................................................................72
Tryb FASTEXT
.............................................................72
Specjalne funkcje teletekstu
...................................73
DODATEK
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
.................74
KONSERWACJA
.......................................................76
DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA
.............77
PROGRAMOWANIE PILOTA ZDALNEGO
STEROWANIA
........................................................... 79
3
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]