TarZapCa2008, Medycyna, Pobr materiały, V rok UMB-2015-09-30, V rok UMB, Interna, Endokrynologia, Prelekcje ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->11/7/13Zapalenie tarczycyOstre:NIEROPNEROPNEOstre -bakteryjnePodostre / przewlekłe-Bakteryjne i grzybiczeZapalenia tarczycyKlinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób WewnętrznychUniwersytetu Medycznego w Białymstoku- udar krwotoczny guza tarczycy- popromienne zapalenie tarczycy- zapalenie tarczycy po podaniu TSHrekombinowanegoPodostre:choroba de Quervaine aPrzewlekłe:- choroba Hashimoto- wole RiedlaRopne zapalenie tarczycy• Ostre – bakteryjne• Podostre/przewlekłe: tbc, kiła, grzybicze (AIDS)• Drogi zakażenia: krwiopochodna, limfatyczna, przezciągłość• Objawy: obrzęk, bolesność tarczycy, zaczerwienieskóry, chełbotanie, odczyn węzłowy, dysfagia,gorączka do 40°C• Badania dodatkowe:↑OB, leukocytozy, usg - guzhipoechogenny, scyntygrafia – guz „zimny• BACC – granulocyty obojętnochłonne→posiewaspiratuChoroba de Quervaine a(podostre zapalenie tarczycy)• najczęściej kobiety 30-50 lat, po infekcjiwirusowej• gorączka, osłabienie, bóle stawowe• ↑i bolesne stwardnienie płata tarczycy• skóra nad tarczycą nie zmieniona• ból promieniuje dożuchwy,ucha, potylicy, klatkipiersiowej• 4-6 tyg. tyreotoksykoza→hipotyreoza→eutyreoza• trwa 6 tygodni - 6 m-cy (2 lata)Papanicolaou x64Choroba de Quervaine a(podostre zapalenie tarczycy)Badania dodatkowe:• ↑↑OB,↓TSH,↑fT4,↑ fT3• USG: asymetryczne powiększenie,nieregularne obszary hipoechogenne• scyntygrafia:↓↓jodochwytności• badanie cytologiczne: komórki olbrzymiewielojądrzaste + komórki nabłonkowatePrzewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy(choroba Hashimoto)• chorobaautoimmunologiczna• 2% populacji,↑z wiekiem• częściej u kobiet ( 95%)• proces powolny→→niedoczynność tarczycy• ↑TSH,↓lub prawidłowe fT3, fT4• USG: tarczyca hipoechogenna• biopsja: oksyfilne komórki Hürtla z widocznymjądrem, naciek limfocytarny, plazmocytyBarwienie Papanicolaou; x60,May-Grunwald-Giemsa; x250• przeciwciała anty-TPO (+++), anty-Tg (+++)111/7/13Przewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy(choroba Hashimoto)• Często współistnieje z innymiPrzewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy(choroba Hashimoto)Postacie kliniczne :• Klasyczna→niedoczynnośćtarczycy• Bezobjawowe zapalenie tarczycy (ciche)• Postaćmłodzieńcza• Ogniskowe→woleguzowate, zwykleeutyreoza• Zanikowe→niedoczynnośćtarczycychorobami autoimmunologicznymi• Przejściowa nadczynność tarczycy(Hashitoxicosis)→p/ciała (+)receptor dla TSHLimfocytowe zapalenie tarczycyPoporodowe zapalenie tarczycy• ok. 10% kobiet• do roku po porodzie• ↑↑anty-TPO• hipertyroeza→hipotyreoza• u większości pacjentek objawy↓wciągu rokuLeczenie ropnia tarczycy• antybiotykoterapia o szerokimspektrum działania• drenaż• subtotalne wycięcie tarczycyLeczenie podostrego zapalenia tarczycyLeczenie przewlekłego zapalenia tarczycy(choroba Hashimoto)Leczenie bólu tarczycy:• NLPZ• GKS - „dramatyczna poprawa• u osób z niedoczynnością tarczycy→L-tyroksynaLeczenie objawów hipertyreozy:• beta – blokery211/7/13Uproszczona klasyfikacja zmianzłośliwych w tarczycy:Rak tarczycyI.Nowotwory z komórek nabłonka pęcherzykowego:1. raki zróżnicowane: rak brodawkowaty,rak pęcherzykowy2. rak niezróżnicowany - anaplastycznyII. Nowotwory z komórek okołopęcherzykowych(komórek C) - rak rdzeniastyIII. Z innych komórek: lymphoma, przerzuty raka sutka,płuc, nerek, czerniaka złośliwegoObjawy sugerujące raka tarczycy• • • • • • • • pojedynczy lub dominujący guzek wykazującytendencję wzrostową, twardy, lity w badaniu usgpowiększenie węzłów chłonnych szyiporażenie strun głosowych, chrypka, afoniazaburzenia połykaniadusznośćrodzinny wywiad raka tarczycyobecność przerzutów odległychuporczywe biegunki - podejrzenie rakardzeniastegoRak tarczycy: czynniki usposabiające• naświetlanie głowy i szyi• wcześniejsze nowotworzenie +131I• przetrwałe pobudzenie TSH (↓I)Guzek tarczycy(BACC)Raki zróżnicowaneRak brodawkowaty:• Powolny wzrost• Przerzuty do węzłów chłonnych (szyi)• Dobre rokowanie (przeżycie 10 letnie90% przy właściwym leczeniu)Rozpoznanie pewne:rak anaplastyczny,rak brodawkowatyrak rdzeniasty (wymagadodatkowego barwienia nakalcytoninę)Rozpoznanie po weryfikacjihistopatologicznej:guz pęcherzykowyłagodnyRak pęcherzykowy:• • • • Wrasta do naczyńPrzerzuty drogą krwiGorsze rokowanieRelatywnie starszy wiek311/7/13Gruczolak/rakpęcherzykowyRak brodawkowatyRak anaplastyczny• rokowaniezłe: kilka miesięcy- przerzuty izłośliwość miejscowa• zwykledotyczy osób starszych• najczęściejna podłożu rakabrodawkowategoRak anaplastycznyRak rdzeniasty• przeżycie10 letnie ok. 50%• sporadycznylub w zespole (MEN 2a i 2b)• uporczywebiegunki• protoonkogenRETRak rdzeniasty411/7/13Diagnostyka raka tarczycyDiagnostyka przedoperacyjna:• wywiad i badanie kliniczne• usg szyi (obejmujące obok tarczycy również węzłychłonne)• BACC guzków wyczuwalnych palpacyjnie (tarczycy,powiększonych węzłów chłonnych)• TSH• rtg klatki piersiowej w 2 projekcjach• TK szyi i górnegośródpiersia(dla raków zróżnicowanych badanie TK bez kontrastu, jeżeliscyntygrafia lub leczenie131I będzie prowadzone w ciągunajbliższych 3 tygodni)Diagnostyka raka tarczycyDiagnostyka przedoperacyjna:• badanie laryngologiczne dla oceny funkcji strungłosowych• oznaczenie stężenia wapnia zjonizowanego wsurowicy• ocena obecności przerzutów odległych w innychbadaniach obrazowych• podejrzenierakardzeniastego– badaniekalcytoniny, badanie mutacji genu RET• w raku rdzeniastym tarczycy wykluczeniewspółistnienia guza chromochłonnego nadnerczyLeczenie raka tarczycyRak rdzeniasty i anaplastyczny• operacja• teleradioterapia• substytucyjne leczenie L-tyroksynąRak zróżnicowany• operacja• 131I• po operacji nieradykalnej teleradioterapia• supresyjne leczenie L-tyroksynąChłoniak• radio i chemioterapiaLeczenie operacyjne raka tarczycy• w każdym przypadkucałkowite wycięcietarczycyz operacją centralnych węzłówchłonnych szyi• przerzuty dowęzłówchłonnych→zmodyfikowana limfadenektomia szyjna• wyjątek - rak brodawkowaty T1aNM(guzek <1cm, niepowiększone węzły, brak przerzutów)→dopuszczalne całkowite wycięcie płata z cieśniąlub subtotalne wycięcie tarczycyPowikłania po leczeniu operacyjnym• porażenie nerwu krtaniowego wstecznego(badanie laryngologiczne)• niedoczynność przytarczyc(stężenie wapnia zjonizowanego wsurowicy krwi)Leczenie131I• zniszczenie resztek tarczycypozostałych po leczeniu operacyjnym(ablacja tarczycy)• sterylizacja pozostałych mikroogniskraka w loży tarczycy i węzłachchłonnych• sterylizacja przerzutów odległych5 [ Pobierz całość w formacie PDF ]