Taktyka na etapie nauczania początkowego 10-12 lat, Piłka nożna, Materiały szkoleniowe, TAKTYKA

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
TAKTYKA NA ETAPIE
NAUCZANIA
PODSTAWOWEGO (10- 12 lat)
KURS TRENERA I KLASY/UEFA A WYRÓWNAWCZY
OPRACOWAŁ - PIOTR SOWISZ (19-22.04.2010)
CELEM PODSTAWOWYM
ETAPU NAUCZANIA TAKTYKI
POWINNO BYĆ
OPANOWANIE PODSTAWOWYCH
UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI
TAKTYCZNYCH , SPOSOBÓW I ZASAD
ODPOWIEDNIEGO ZACHOWANIA SIĘ
W GRZE, W OBRONIE I W ATAKU
A – INDYWIDUALNYCH
B –ZESPOŁOWYCH
TAKTYKA
–TO WYBÓR
PRZEZ ZAWODNIKA, GRUPĘ
ZAWODNIKÓW LUB ZESPÓŁ
SPOSOBU ROZWIĄZANIA
ZAISTNIAŁEJ W GRZE
SYTUACJI, INACZEJ
PLANOWANIE GRY
TAKTYKA
TAKTYKA
–TO RÓWNIEŻ ELEMENT
WALKI SPORTOWEJ UWARUNKOWANY
WIELOMA CZYNNIKAMI, TAKIMI JAK :
-PRZYGOTOWANIE INDYWIDUALNE
-PRZYGOTOWANIE GRUPOWE
-PRZYGOTOWANIE ZESPOŁOWE
-PRZEPISY GRY
-WARUNKI ZEWNĘTRZNE (
ATMOSFERYCZNE,
NAWIERZCHNIA BOISKA, WIELKOŚĆ BOISKA itp…)
TAKTYKA A PRZYGOTOWANIE
TAKTYCZNE
PRZYGOTOWANIE TAKTYCZNE -
TO SUMA WIADOMOŚCI
DOTYCZĄCYCH SPOSOBÓW I ZASAD SPRAWNEGO
ZACHOWANIA SIĘ W GRZE.
PRZYGOTOWANIE TAKTYCZNE -
TO RÓWNIEŻ DZIAŁANIA
MAJĄCE NA CELU UMIEJĘTNE I SKUTECZNE UTRUDNIANIE
PRZECIWNIKOWI ZDOBYCIE BRAMKI.
PRZYGOTOWANIE TAKTYCZNE -
MA ZAPOZNAĆ I WSKAZAĆ
ZAWODNIKOWI –ZESPOŁOWI SKUTECZNE SPOSOBY
ROZWIĄZYWANIA OKREŚLONYCH SYTUACJI, POWSTAJĄCYCH
W CZASIE GRY.
WAŻNYM ELEMENTEM JEST RÓWNIEŻ STOPIEŃ WZAJEMNEGO
ZROZUMIENIA SIĘ , WSPÓŁDZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH
ZAWODNIKÓW CO MA WPŁYW NA GRĘ, NA JEJ SKUTECZNOŚĆ
A W EFEKCIE NA WYNIK.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]