twoja-droga-do-sukcesu, Materiały naukowe, Psychologia, Motywacja i sukces

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Niniejszy
darmowy
ebook zawiera
fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji,
Darmowa publikacja
dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
sprzedaży, zgodnie z
© Copyright for Polish edition by
Data: 14.01.2009
Tytuł: Twoja droga do sukcesu — fragment utworu
Autor: Arkadiusz Podlaski
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Skład: Magda Wasilewska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
WWW:
EMAIL:
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
SPIS TREŚCI
..............................................................................................5
..........................................................7
................................................................9
........................................................................12
................................................................14
.............................................................................17
............................................................22
........................................................26
.......................................................31
........................................................34
.................................................................36
.........................................................39
.............................................................43
...................................................48
....................................................................51
................................................54
............................60
....................66
......................................................72
.............................................75
......................................80
..............................................................................82
TWOJA DROGA DO SUKCESU

darmowy fragment –
więcej
Arkadiusz Podlaski

str. 4
Piętro XIV – Studia
Kiedyś, robiąc porządki na dysku komputera, znalazłem historyjkę
o jednej z moich ulubionych postaci ze świata sukcesu, którą jest
Henry Ford.
Historia opowiada o tym, jak Henry Ford został poproszony
o poddanie się testowi przygotowanemu przez tak zwanych
intelektualistów ze świata akademickiego. W wyznaczony dzień
grupa tychże ludzi przybyła, aby przeprowadzić ustny test. Chcieli
udowodnić, że Henry Ford jest nieukiem.
Test rozpoczął jeden z intelektualistów, pytając Forda, jaka jest siła
napięcia zwiniętej stali, której używał. Ford, nie znając odpowiedzi,
sięgnął po jedną ze słuchawek telefonicznych na swoim biurku
i poprosił wiceprezesa, który znał odpowiedź. Wiceprezes wszedł,
Henry Ford zadał mu pytanie, które postawiono mu wcześniej, a ten
na nie odpowiedział.
Następna mądra osoba zadała kolejne pytanie i Ford znów, nie
znając odpowiedzi, poprosił kogoś innego spośród swoich
pracowników, który znał odpowiedź.
Proces się powtarzał, aż w końcu jeden z intelektualistów
wykrzyknął: „No widzi pan, to dowodzi, że jest pan nieukiem. Nie
zna pan odpowiedzi na żadne z pytań”. Henry Ford odpowiedział:
„Ja nie znam odpowiedzi, ponieważ nie potrzebuję zaprzątać mojej
głowy odpowiedziami, których wy poszukujecie. Zatrudniłem
zdolnych ludzi z waszych szkół, którzy zapamiętali odpowiedzi na
pytania, których oczekiwaliście ode mnie. Moja praca nie polega na
Copyright by Wydawnictwo
& Arkadiusz Podlaski
 TWOJA DROGA DO SUKCESU

darmowy fragment –
więcej
Arkadiusz Podlaski

str. 5
zapamiętywaniu informacji, które wy uważacie za przejaw inteli-
gencji. Moja praca polega na trzymaniu mojego umysłu z dala od
takich informacji, abym mógł myśleć”.
Po wygłoszeniu tej opinii poprosił tych wszystkich mądrych ludzi ze
świata akademickiego o wyjście.
Zastanów się. Gdybyśmy poszukali najbogatszych i najszczęśliwszych
ludzi na świecie, to czy byliby to ludzie, którzy skończyli najlepsze
uniwersytety? Czy byliby to ludzie, którzy posiadają najgłębszą
wiedzę? Oczywiście, że nie. Tak naprawdę nie ma znaczenia, czy
skończyłeś studia, czy nie. Studia otwierają Ci pewne furtki w życiu,
ale nie są miernikiem Twojego szczęścia. Mam znajomych, którzy
pokończyli znane uniwersytety i są albo bezrobotni, albo pracują
w bardzo słabych firmach, męcząc się w nich. Z pewnością nie są
szczęśliwi. Co ich tam trzyma? Strach. Strach przed brakiem
pieniędzy. Strach przed tym, że nie znajdą innej pracy.
Opowiem Ci jeszcze o pewnym paradoksie. Kiedyś słyszałem o takim
stwierdzeniu, że trójkowi uczniowie radzą sobie lepiej niż czwórkowi
i piątkowi. Dlaczego? Otóż Ci najbardziej wykształceni, z najlepszymi
ocenami (piątkami) zostają profesorami, doktorami uniwersytetów.
Ci z gorszymi ocenami (czwórkami) znajdują zatrudnienie
w firmach. Natomiast Ci najsłabsi (z trójkami) nie mogą znaleźć
pracy, więc zakładają własne firmy i zatrudniają tych czwórkowych,
których wyedukowali Ci piątkowi. U mnie na studiach było
podobnie. Ci najlepsi byli prawdziwymi „mózgami”. Wiedzieli
wszystko, znali wszystkie terminy egzaminów. Tylko po co zaprzątać
sobie takimi rzeczami głowę?
Kiedyś dostałem SMS od koleżanki o następującej treści:
„Hejka, jak idzie nauka na egzamin?”
Copyright by Wydawnictwo
& Arkadiusz Podlaski
[ Pobierz całość w formacie PDF ]