Tao Te Ching red i tłum Wojciech PP Zieliński (2009) - www.tao-te-ching.8segment.pl, Ebooki

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
www.tao-te-ching.8segment.pl
Tao Te Ching
C o p y r i g h t b y W o j c i ech P. P. Zieliński
1
www.tao-te-ching.8segment.pl
Tao Te Ching
© Copyright Wojciech P. P. Zieliński, Poznań 2009 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone
All rights reserved.
Niniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnie
rozpowszechniana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę, pod warunkiem zamieszczenia również informacji o źródle
jej pochodzenia (www.tao-te-ching.8segment.pl). Zabronione są
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody
Wydawcy. Zabrania się również używania publikacji w jakichkolwiek
celach komercyjnych bez pisemnej zgody Wydawcy.
Tytuł
Tao Te Ching
Redakcja:
Wojciech P. P. Zieliński
Tłumaczenie
Wojciech P. P. Zieliński
Okładka oraz szata graficzna
Wojciech P. P. Zieliński
ISBN:
978-83-928829-0-9
Dystrybucja w Internecie:
Wojciech P. P. Zieliński
ul. Błażeja 60c,
61-608 Poznań
www: tao-te-ching.8segment.pl
e-mail: 8segment@gmail.com
C o p y r i g h t b y W o j c i ech P. P. Zieliński
2
www.tao-te-ching.8segment.pl
Tao Te Ching
Spis treści
Wstęp ....................................................................................7
Rozdział 1 – Istota Drogi....................................................11
Rozdział 2 – Prawdziwa siła zaniechania...........................13
Rozdział 3 - Pokora ............................................................15
Rozdział 4 – Bezkresna tajemnica......................................17
Rozdział 5 – Bezcelowość ..................................................19
Rozdział 6 – Spełnienie ......................................................21
Rozdział 7 – Ochronne światło...........................................23
Rozdział 8 – Droga wody ...................................................25
Rozdział 9 – Umiar.............................................................27
Rozdział 10 – Mroczne lustro.............................................29
Rozdział 11 – Pożytek z nieistnienia ..................................31
Rozdział 12 – Nadmierne pragnienia .................................33
Rozdział 13 – Środek wszechświata...................................35
Rozdział 14 – Doświadczanie tajemnicy............................37
Rozdział 15 – Manifestacja Tao w człowieku....................39
Rozdział 16 – Powrót do korzeni .......................................41
Rozdział 17 – Sekretne przywództwo ................................43
Rozdział 18 – Upadek etyki................................................45
C o p y r i g h t b y W o j c i ech P. P. Zieliński
3
www.tao-te-ching.8segment.pl
Tao Te Ching
Rozdział 19 – Powrót do prostory ......................................47
Rozdział 20 – Nieprzyzwoita odmienność .........................49
Rozdział 21 – Odnajdując Tao ...........................................51
Rozdział 22 – Jedność ........................................................53
Rozdział 23 – Akceptacja nieodwołalnego ........................55
Rozdział 24 – Nadmiar .......................................................57
Rozdział 25 – Twórcza podstawa Tao................................59
Rozdział 26 – Spokój..........................................................61
Rozdział 27 – Doświadczenie.............................................63
Rozdział 28 – Znajomość całości .......................................65
Rozdział 29 – Nie podejmując działania ............................67
Rozdział 30 – Ostrzeżenie przed przemocą........................69
Rozdział 31 – Praktyka pokoju...........................................71
Rozdział 32 – Gdyby Tao można było dostrzec.................73
Rozdział 33 – Cnota ...........................................................75
Rozdział 34 – Kontrola.......................................................77
Rozdział 35 – Życzliwy gospodarz ....................................79
Rozdział 36 – Pokonywanie przeciwieństw .......................81
Rozdział 37 – Doświadczanie przywództwa ......................83
Rozdział 38 – Dyskusja o cnocie........................................85
Rozdział 39 – Korzenie ......................................................87
Rozdział 40 – Być i nie być................................................89
Rozdział 41 – Jednakowość i różnorodność.......................91
Rozdział 42 – Transformacje umysłu .................................93
C o p y r i g h t b y W o j c i ech P. P. Zieliński
4
www.tao-te-ching.8segment.pl
Tao Te Ching
Rozdział 43 – W jedności z Tao .........................................95
Rozdział 44 – Dostateczność ..............................................97
Rozdział 45 – Zmiany.........................................................99
Rozdział 46 – Pożądanie i ambicja...................................101
Rozdział 47 – Odkrywanie odległego ..............................103
Rozdział 48 – Porzucanie wiedzy.....................................105
Rozdział 49 – Ludzie ........................................................107
Rozdział 50 – Wartość długotrwałości .............................109
Rozdział 51 – Pokarm Tao ...............................................111
Rozdział 52 – Powracając do źródła.................................113
Rozdział 53 – Dowód .......................................................115
Rozdział 54 – Kultywowanie wnikliwości .......................117
Rozdział 55 – Tajemniczy urok........................................119
Rozdział 56 – Cnotliwa bierność......................................121
Rozdział 57 – Upraszczanie .............................................123
Rozdział 58 – Przyjmowanie zmian .................................125
Rozdział 59 – Strzegąc Tao ..............................................127
Rozdział 60 – Władza.......................................................129
Rozdział 61 – Uległość.....................................................131
Rozdział 62 – Dzieląc się skarbem...................................133
Rozdział 63 – Na początku i na końcu .............................135
Rozdział 64 – Pielęgnując każdą chwilę ..........................137
Rozdział 65 – Moc prostoty..............................................139
Rozdział 66 – Stawiając siebie na końcu..........................141
C o p y r i g h t b y W o j c i ech P. P. Zieliński
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]