TURN S02E01-E02 HDTV.XViD, Turn Season 2 - Napisy PL, Polish Subs

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
100:00:00,000 --> 00:00:02,200/Poprzednio...200:00:02,500 --> 00:00:04,700/Brytyjczycy wsz鹽zie/majケ szpieg.300:00:04,800 --> 00:00:06,600/My teソ musimy.400:00:06,700 --> 00:00:08,100Je徑i szmuglujesz kapust・500:00:08,200 --> 00:00:10,200/moソesz szmuglowa・/co・cenniejszego...600:00:10,300 --> 00:00:11,300/Informacje.700:00:15,900 --> 00:00:18,200Anna Strong nie naleソydo twojej rodziny.800:00:18,300 --> 00:00:19,700Jeste・zdrajcケ,900:00:19,800 --> 00:00:22,800/cudzoウoソnikiem/i szpiegiem Waszyngtona!1000:00:25,100 --> 00:00:27,100Umiem posprzケta・baウagan.1100:00:33,600 --> 00:00:37,200Anglia, rok 17771200:00:37,700 --> 00:00:41,600/Piskl黎a w gnie歸zie/pragnケ lata・wolno.1300:00:42,200 --> 00:00:44,500/Gウodne kurczaczki popiskujケ.1400:00:46,400 --> 00:00:47,600/Powiedz, Henry,1500:00:47,600 --> 00:00:50,800/obserwowaウe・kiedy・/piskl黎a w skorupkach?1600:00:51,500 --> 00:00:54,900- Nie, Wasza Mo懈.- I to tw problem.1700:00:55,500 --> 00:00:57,100Nie obserwujesz przyrody.1800:00:57,600 --> 00:00:59,400Wszystkie swoje tajemnice1900:00:59,500 --> 00:01:01,300B ujawnia w naturze,2000:01:01,400 --> 00:01:05,300je徑i kto・na tyle mケdry,by je zauwaソy・2100:01:09,000 --> 00:01:11,700Ujrzysz piskl黎aw gnie歸zie rybitwy.2200:01:12,300 --> 00:01:15,700Otwarte dziki,piszczケce za matkケ-karmicielkケ.2300:01:16,500 --> 00:01:20,600Podobnie jest z Angliケi jej koloniami oraz terytoriami.2400:01:23,400 --> 00:01:25,700Pani Wright, jest pani z Ameryki?2500:01:25,800 --> 00:01:27,700Tak, Wasza Wysoko懈.Z New Jersey.2600:01:28,400 --> 00:01:30,700Ale siostra mieszkaw pakiej Pensylwanii.2700:01:31,800 --> 00:01:33,500- Wie o tym?- Tak.2800:01:34,300 --> 00:01:36,800Tym rado從iej 誣ierka,2900:01:37,300 --> 00:01:39,600skoro twa armia wyp鹽ziウaprzekl黎ych rebeliant3000:01:39,700 --> 00:01:41,300z jej filadelfijskiego domu.3100:01:43,100 --> 00:01:44,100Raczej.3200:01:47,300 --> 00:01:49,900Pensylwania leソy na pnocy,tak?3300:01:49,900 --> 00:01:51,500Dokウadnie tytoniowa Pnoc.3400:01:52,300 --> 00:01:53,800Tak, Wasza Wysoko懈.3500:01:54,300 --> 00:01:57,200- Wasza Wysoko懈, na sウko?- Nie teraz, Bill!3600:01:59,200 --> 00:02:00,800Nie widzisz, ソe pozuj・3700:02:01,800 --> 00:02:04,100Poza nie musi zosta・zmieniona.3800:02:06,300 --> 00:02:07,600Wyjd歡ie wszyscy.3900:02:15,000 --> 00:02:16,400Nie potrwa to dウugo.4000:02:16,800 --> 00:02:19,000Finanse nudzケ gow przeciケgu godziny.4100:02:19,800 --> 00:02:20,900Nic mi nie m.4200:02:21,300 --> 00:02:24,000Matka daウa mi na imi・Patience(cierpliwo懈), bym jej troch・miaウa.4300:02:24,000 --> 00:02:26,600Wszyscy winni徇y by・niケ obdarzeni,czyソ nie?4400:02:28,100 --> 00:02:29,100Robert Rogers,4500:02:29,800 --> 00:02:35,900podpuウkownik, dowcaRangers Krowej w Ameryce,4600:02:36,400 --> 00:02:38,000sウuga uniソony.4700:02:38,700 --> 00:02:39,900Mamy dyga・4800:02:40,600 --> 00:02:43,600- Czy ma pan petycj・do kra?- Termin spotkania na wczoraj.4900:02:43,600 --> 00:02:45,700I na przedwczoraj.I dzie・wcze從iej.5000:02:45,700 --> 00:02:47,900I jednego z tych dni,pami黎am dobrze,5100:02:47,900 --> 00:02:49,700wyja從iウem, ソe・pan na li彡ie5200:02:50,400 --> 00:02:53,400- i zostanie wezwany./- Wynocha!5300:02:54,100 --> 00:02:56,500/Dokoz・pozowanie do portretu,5400:02:56,500 --> 00:02:58,600/a tego nie b鹽・sウuchaウ.5500:02:59,200 --> 00:03:02,300/Dawajcie tu tego szarlatana.5600:03:06,100 --> 00:03:07,400Zapraszam.5700:03:12,200 --> 00:03:13,900Nieszcz黌ne Zachodnie Indie.5800:03:14,000 --> 00:03:15,600Wiedziaウem, ソe nie powinni徇y...5900:03:17,500 --> 00:03:19,900Jak mogケ mi・ソe winni徇y?6000:03:20,500 --> 00:03:22,300To ja inkasuj・6100:03:22,400 --> 00:03:23,800To ja!6200:03:32,200 --> 00:03:35,100Traktujケ mnie,jakbym byウ dzieckiem.6300:03:35,500 --> 00:03:38,300Nie obchodzケ mnie koszty6400:03:38,700 --> 00:03:40,200w Imperium Marath.6500:03:40,200 --> 00:03:43,600Nie obchodzケ mnie kosztyna Karaibach.6600:03:44,100 --> 00:03:46,000Mi o odpowiedzialno彡i.6700:03:46,000 --> 00:03:48,100Oczywi彡ie, odpowiedzialno懈.6800:03:48,100 --> 00:03:49,500Nie, nie.6900:03:49,800 --> 00:03:52,000Wasza Mo懈, prosz・Musimy...7000:03:55,400 --> 00:03:56,400Posprzケta・7100:03:57,100 --> 00:03:58,900- Wasza Mo懈...- Co robisz?7200:03:58,900 --> 00:04:00,900Dlaczego mnie 徑edzisz?Wsz鹽zie!7300:04:00,900 --> 00:04:03,100I wylケdowali徇y na czworaka.7400:04:03,200 --> 00:04:05,900Jak szczeniak, prawda?Nastaウ psiny czas?7500:04:06,000 --> 00:04:07,200Czas na pieska?7600:04:10,600 --> 00:04:11,300Tak?7700:04:12,900 --> 00:04:14,900稽ieszny maウy czウowieczku.7800:04:39,300 --> 00:04:40,700Wybiウa・mi oko.7900:04:40,900 --> 00:04:42,300Nie potrzebuj・go.8000:04:51,200 --> 00:04:52,300Przestaie!8100:05:01,100 --> 00:05:02,000Wystarczy!8200:05:04,700 --> 00:05:07,200Szukamy krewskiego popiersia.8300:05:07,700 --> 00:05:10,400Gdzie znikn・o?Dokケd je wysウaウa・8400:05:11,200 --> 00:05:14,600Do Wersalu? Do Benjamina Franklinaw Paryソu?8500:05:15,000 --> 00:05:17,800Jak mogウa・to wyprawi・mimo embarga?8600:05:17,900 --> 00:05:19,700Wasza Mo懈, prosz・..8700:05:20,100 --> 00:05:21,100Ja nie...8800:05:23,800 --> 00:05:26,400Otworzymy jego gウow・i poszukamy, co ukradウa・8900:05:26,400 --> 00:05:28,100Nie, bウagam, on jest niewinny.9000:05:28,100 --> 00:05:30,400Je徑i nie do Francji, to dokケd?9100:05:33,800 --> 00:05:35,300Ameryka.9200:05:37,700 --> 00:05:39,600Nie Ameryka.9300:05:42,200 --> 00:05:45,000Przeznaczenie toStany Zjednoczone.9400:05:52,800 --> 00:05:54,700Jak nazywa si・statek?9500:05:56,900 --> 00:05:58,100Nie pomoソe to wam.9600:05:59,600 --> 00:06:02,400Zatem kontynuowa・t・rozmow・9700:06:02,500 --> 00:06:05,400b鹽ziemy w mojej pracowni.9800:06:07,700 --> 00:06:10,200Kwity przewozowe z Margaretty.9900:06:10,900 --> 00:06:13,600Opu彡iウa Shell Haventrzy dni temu i zmierza do Brooklynu.10000:06:23,500 --> 00:06:26,600/::Project HAVEN::/::oraz seriale-asd.pl::10100:06:26,800 --> 00:06:28,200::prezentujケ::10200:06:56,600 --> 00:07:00,000TURN 2x01-02Thoughts of a Free Man; Hard Boiled10300:07:01,200 --> 00:07:03,700Tekst polski:ruda666 i sindar10400:07:03,800 --> 00:07:05,500Korekta: ruda66610500:07:05,600 --> 00:07:11,300Morristown w stanie New Jersey10600:07:12,600 --> 00:07:14,300/"Przemy徑enia wolnego czウowieka"10700:07:15,300 --> 00:07:17,500Ten anonimowy atakna twe przywztwo10800:07:17,600 --> 00:07:18,900krケソy po obozie.10900:07:19,200 --> 00:07:22,900Zaczyna si・od kウamstwo utracie Filadelfii,11000:07:23,000 --> 00:07:25,200a kozy domniemaniemo twej banicji.11100:07:25,300 --> 00:07:28,200Przyrnuje ci・do demona Ba'ala.11200:07:28,500 --> 00:07:32,000Krケソケ plotki, ソe Horatio Gatesi Charles Lee zwrili si・do Kongresu,11300:07:32,000 --> 00:07:34,300by ci・usunケ・ze stanowiskanaczelnego dowcy siウ zbrojnych.11400:07:34,400 --> 00:07:38,600Zaソケdaウem raportu wywiaduo ruchach wroga,11500:07:39,500 --> 00:07:41,300a przychodzisz do mniez plotkami.11600:07:42,900 --> 00:07:45,600Wnioskuj・ ソe twe oczy i uszy11700:07:45,600 --> 00:07:47,900stanowiケ zagroソeniedla twego przywztwa.11800:07:48,100 --> 00:07:51,700Co wi鹹 widzisz i sウyszyszw Filadelfii?11900:07:54,500 --> 00:07:56,100Miasto dopiero zostaウo zaj黎e,12000:07:56,200 --> 00:07:58,200nie zdケソyウem dochowa・si・殲ウa.12100:08:01,300 --> 00:08:02,900Zatem Nowy Jork.12200:08:04,200 --> 00:08:09,400Miaウe・dostatecznie duソo czasu,by tam zdoby・agenta wywiadu.12300:08:10,800 --> 00:08:14,700Miaウ sウuソy・krytycznケ radケw temacie odbicia miasta.12400:08:16,700 --> 00:08:18,800Jak wyglケda ich obrona?12500:08:20,300 --> 00:08:22,100Licz・na ciebie,12600:08:23,000 --> 00:08:24,700ソe nas o忤iecisz.12700:08:25,600 --> 00:08:27,500Czy sケ jakie・wie彡iod tego twojego12800:08:28,300 --> 00:08:30,000Culpepera z Long Island?12900:08:32,300 --> 00:08:34,000To Culper, prosz・pana.13000:08:34,400 --> 00:08:37,000Jest jeszcze zbyt niebezpiecznie,by nawiケza・kontakt.13100:08:38,900 --> 00:08:40,900Potrzebuj・raportuo nowojorskim porcie,13200:08:41,000 --> 00:08:42,400zanim przeniesiemy ob.13300:08:43,200 --> 00:08:45,300Zaangaソuj Culpera13400:08:46,400 --> 00:08:50,600albo zarekomenduj minowego szefa wywiadu.13500:08:51,600 --> 00:08:52,700Tak jest.13600:08:54,900 --> 00:08:56,800M goniec jest juソ w obozie13700:08:57,300 --> 00:08:59,300i wieczorem b鹽zie got,by wypウynケ・13800:09:00,900 --> 00:09:02,100No chod・tu.13900:09:03,30... [ Pobierz całość w formacie PDF ]