Tajemnica morderstwa na Manhattanie - Manhattan Murder Mystery (1993) DVDRip.XviD.Napisy PL, KINO 2013 Chomikuj

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{3080}{3155}Mia�a� ogl�da� mecz i si� nie nudzi�,{3160}{3260}a ja p�jd� z tob� do opery.|Kupi�em ju� zatyczki do uszu.{3265}{3356}Dziwi� si�, �e z twoim wzrokiem|widzisz kr��ek.{3361}{3430}Super!{3538}{3586}Od razu wchodz� do ��ka.{3591}{3675}- W telewizji jest film z Bobem Hope.|- Wiem.{3677}{3783}Wyobra�asz sobie? Zabi� 12 ofiar.|Pokroi� je i zjad�.{3788}{3888}- Serio? To alternatywny styl �ycia.|- Tak. Dok�adnie.{4083}{4128}- Trzymaj wind�!|- Idziemy.{4133}{4203}- Przytrzymaj wind�.|- Dobrze.{4255}{4337}- Widuj� ci� na sali gimnastycznej.|- Powa�nie?{4339}{4430}- Mieszkamy tu.|- Chodz�, gdy si� zdyscyplinuj�.{4435}{4514}- To wa�ne, by �wiczy�.|- Zgadzam si�.{4519}{4574}To odmieni�o moje �ycie.{4579}{4644}Wol� zanik mi�ni.|Nie lubi� �wiczy�.{4648}{4713}- Kupili�my bie�ni�.|- Te� mieli�my.{4718}{4795}Wyrzucili�my, bo zajmowa�a|zbyt du�o miejsca.{4797}{4859}Musisz na ni� wej��|od czasu do czasu.{4862}{4941}Oprogramowanie jest|takie skomplikowane.{4946}{5015}- Nigdy tego nie pojm�.|- Wiem.{5020}{5063}- Mi�o nam...|- Tak.{5078}{5150}- Nie zna si� s�siad�w.|- Zabawne, nie?{5154}{5190}- Dobranoc.|- Dobranoc.{5195}{5234}Co za mi�a para.{5238}{5291}- Halo?|- Tak?{5293}{5385}Wejdziecie na drinka?|Bardzo prosimy.{5392}{5461}- Z przyjemno�ci�.|- Robi wspania�� kaw�.{5464}{5531}- Prosz�.|- Chc� obejrze� film.{5533}{5593}- Dasz mi lekcj� na bie�ni.|- Z...{5598}{5737}Skoro ja si� mog�am tego nauczy�,|to wierz mi, ka�dy mo�e.{5751}{5821}- Nie wiem, co robi�.|- To �atwe.{5826}{5919}- Jestem na 5 poziomie.|- Jeste� taka zaawansowana?{5922}{5984}Du�o �wicz�.|Sp�jrz na te diagramy.{5989}{6015}Niesamowite.{6022}{6065}- Nie pojmuj�.|- Poka�.{6070}{6128}Tak. Widzisz?{6130}{6205}Poka�� ci znaczek z 1933 roku.{6214}{6288}Bardzo rzadki i pi�kny.|Sp�jrz.{6310}{6394}Jest unikalny,|gdy� wydrukowano go z b��dem.{6399}{6463}- Zobacz czy zauwa�ysz.|- Trudno mi.{6468}{6557}- Podpowiem ci. W rogu.|- To malutkie?{6559}{6629}Tak. Przez to ma tak� warto��.{6631}{6751}Mam warto�ciow� seri� wyda�|okoliczno�ciowych. Sp�jrz na kolor.{6754}{6826}- Te b�d�...|- Przeszkadzamy wam.{6830}{6881}- Nie.|- Powinienem ju� i��.{6885}{6960}- Gdzie pracujesz?|- W wydawnictwie Harper.{6962}{6989}- Powa�nie?|- Tak.{6993}{7060}Kupi�em stare kino. Remontuj� je.{7065}{7135}Mia�em 3.|Interes nie idzie tak jak kiedy�.{7140}{7233}Sp�jrz. Nawet przedziurkowania|s� w dobrym stanie.{7238}{7305}- Gdzie Carol? Musz� i��.|- Naprawd�?{7310}{7358}- Tak...|- Kawa gotowa.{7360}{7470}- Zapomnia�em o kawie.|- P�niej do tego wr�cimy. Chod�.{7475}{7569}Nie mamy dzieci,|ale �atwo to zrozumie�.{7574}{7650}- Do kt�rego college'u chodzi syn?|- Brown.{7655}{7713}�adny kolor.{7725}{7789}Paul sam si� wszystkiego dorobi�.{7794}{7868}Wiedza to druga najwa�niejsza rzecz.{7873}{7976}Pierwsz� jest zdrowie. Potem wiedza.|Potem pieni�dze.{7981}{8041}- Czas szybko...|- Pracujesz?{8046}{8077}- Ja?|- Tak.{8079}{8211}Pracowa�am kiedy� w agencji|reklamowej, ale to by�o dawno temu.{8216}{8290}My�l� o otworzeniu restauracji.{8305}{8398}- Naprawd�?|- Larry pr�buje mi to wybi� z g�owy.{8401}{8506}Wspaniale gotuje. Jej omlet z koprem|w�oskim w sosie sprawi,{8511}{8609}�e padniesz na ��ko|w pozycji noworodka.{8617}{8717}Uwielbia ze mnie �artowa�.|Lubi egzotyczn� kuchni�.{8722}{8813}Moj� s�abo�ci� s� desery.|�mietana, mas�o, t�uszcz.{8818}{8952}Zrobi� taki deser, �e palce liza�.|B�dziesz musia�a miesi�c �wiczy�.{8955}{9024}Idziemy do Le Cirque|w nasz� rocznic�.{9029}{9077}- 28 lat w listopadzie.|- Tak?{9079}{9216}- Co kupi� damie, kt�ra wszystko ma?|- Mamy ju� miejsca na cmentarzu.{9218}{9290}Uwa�am, �e Bentley|jest w dobrym stylu.{9295}{9377}Na nasz� 20-st� da�em jej|pi�kne chusteczki.{9381}{9456}- Mia�y moje inicja�y.|- Eleganckie.{9461}{9525}Nie zna�em nawet jej rozmiaru.{9640}{9710}Nie mog�a� d�u�ej rozmawia�?{9729}{9806}- Dawa�em ci sygna�.|- By�am dobr� s�siadk�.{9811}{9899}S�siadk�? Je�li by mi jeszcze raz|pokaza� znaczki...{9904}{9981}Uwielbiam ogl�da� zu�yte znaczki.{9986}{10101}Przesta�. By�o mi�o.|Ciesz� si� ze swojej rocznicy.{10105}{10218}Ja si� ciesz� z filmu z Bobem Hope.|Czemu go tak p�no graj�?{10221}{10288}- My�lisz, �e tacy b�dziemy?|- Jacy?{10292}{10420}Jak oni. Kolejna nudna, starzej�ca si�|para, spaceruj�ca...{10424}{10453}Jeste�my nudn�...{10458}{10547}...telewizja, bu�eczki|i dwa miejsca na cmentarzu?{10551}{10650}To by by�o szcz�cie.|By� w takiej formie w ich wieku.{10652}{10726}Widzia�a�, jakie on podnosi ci�arki?{10731}{10834}Gdybym ja takie podni�s�,|mia�bym straszn� przepuklin�.{10837}{10973}- Jak my�lisz, jak cz�sto si� kochaj�?|- Z ich form� cz�ciej od nas.{10978}{11057}Na pewno przynajmniej raz w tygodniu.{11062}{11127}- Larry?|- Jestem wyko�czony. Co?{11129}{11189}Czy nadal ci si� podobam?{11194}{11264}Co to za pytanie?|Oczywi�cie.{11273}{11352}Stajemy si� par� wygodnych but�w?{11357}{11443}Nigdy wygodnych.|O to nie musisz si� martwi�.{11494}{11525}- Jak leci?|- Dobrze.{11530}{11578}- Kupi� ten.|- �adny.{11602}{11662}B�dziecie w czwartek u Elaine?{11666}{11729}Nie. Idziemy na oper� Wagnera.{11733}{11793}- Ted przyjdzie.|- Co u niego?{11796}{11913}- Chyba jest zadowolony z rozwodu.|- Nie. Daj spok�j.{11916}{12002}Nie jest z nim dobrze.|Nie przywyk� do tego.{12007}{12055}Wygl�da na zadowolonego.{12057}{12124}- Poszperacie tu troch�?|- Idziemy do kina.{12129}{12177}- Podw�jne zabezpieczenie.|- Chod�cie.{12182}{12237}- Chcesz?|- Zaraz si� zaczyna.{12239}{12306}P�dem po�l� za ni� policj�.{12311}{12419}Przepuszcz� j� przez wy�ymaczk�.|Wycisn� z niej, co trzeba.{12424}{12465}Nic nie maj�.{12467}{12496}Nie za wiele.{12498}{12616}Tylko 26 lat do�wiadczenia|i bry�� cementu w brzuchu.{12628}{12733}- �wietny film, nie?|- Jeden z moich ulubionych.{12736}{12810}- Wspaniali.|- Z kim mo�emy um�wi� Teda?{12815}{12884}- Musisz mie� kogo� w biurze.|- Teda?{12889}{12968}- Ted chyba w tobie si� kocha.|- We mnie?{12971}{13076}- Co si� tak dziwisz?|- Lubi� go, ale traktuj� jak kole�ank�.{13081}{13206}- Teraz jest rozwiedziony.|- Czy wykrywam nutk� zazdro�ci?{13210}{13280}- Zadzwoni�em na pogotowie.|- Co si� sta�o?{13282}{13354}- Czy to pogotowie?|- Co si� dzieje?{13357}{13417}- Mia�a atak serca.|- Bo�e.{13421}{13479}- Nie �yje.|- Nie �yje?{13484}{13558}- Nie �yje.|- Uspokajaj� pana House.{13563}{13604}Tryska�a zdrowiem.{13616}{13721}- Na karetk� by�o ju� za p�no.|- Poznali�my j� wczoraj.{13723}{13781}- Straszne.|- Co si� sta�o?{13786}{13858}Choroba wie�cowa.|Szybko posz�a.{13860}{13891}Co mo�emy zrobi�?{13896}{13982}B�d�cie dobrymi s�siadami.|Uspokoili�my go.{13987}{14054}Dopiero co ich poznali�my.{14059}{14143}- Zaprosili nas na kaw�.|- Taka mi�a pani.{14145}{14179}Mi�a osoba.{14222}{14273}- Bo�e.|- �wietnie wygl�dasz.{14277}{14313}- Witam.|- Cze��.{14318}{14404}- Panie House. Tak nam przykro.|- Dzi�ki za kwiaty.{14407}{14443}- To by�o mi�e.|- Tak.{14448}{14517}- Je�li mo�emy pom�c...|- W czymkolwiek.{14522}{14615}To taki szok.|To by�o takie nag�e.{14625}{14709}- Wygl�da�a na tak� zdrow�.|- Chorowa�a na serce.{14711}{14766}Naprawd�? Nie wspomnia�a.{14769}{14846}- Nie zrobi�aby tego.|- Nie. Tak. C�...{14850}{14913}- Je�li mo�emy pom�c.|- W czymkolwiek.{14918}{14973}Wpadnij, je�li ci smutno.{14977}{15078}- Jeste� mi winna francuski deser.|- Nie zapomnia�am.{15083}{15164}- Wystroili�cie si�.|- Idziemy do opery.{15169}{15210}- Dobrej zabawy.|- Moja ulubiona.{15212}{15270}- Dobranoc.|- Dobranoc.{15272}{15325}Chod�, sp�nimy si�.{15534}{15627}Umowa by�a: Ja ogl�dam mecz,|a ty idziesz na oper�.{15632}{15764}Nie mog� s�ucha� tyle Wagnera.|Mam ochot� podbi� Polsk�.{15814}{15936}Dziwne. Jednego wieczoru pije kaw�,|a nast�pnego umiera?{15941}{16025}Wiem.|Nie wygl�da�a na umieraj�c�.{16040}{16112}Mo�e on j� zabi�.|Mo�e ma m�od� siks�.{16116}{16152}Powiniene� go zobaczy�.{16157}{16255}Podnieca si� lizaniem znaczk�w.|Jest nudnym...{16260}{16325}Zrozumia�e.|Zale�y, kto jest na znaczku.{16330}{16409}Nie wspomina�a,|�e mia�a wad� serca.{16414}{16464}Co mia�a powiedzie�?{16478}{16524}" Cze��, mam wad� serca".{16529}{16589}M�wi�a mi o wyci�tej macicy.{16593}{16694}�atwiej m�wi� o wyci�tej macicy,|ni� o wadzie serca.{16699}{16740}Lubi�a desery.|Tak?{16768}{16807}Zjad�a o jeden za du�o.{16812}{16886}Nie by�a na diecie.|Rozmawia�y�my o dietach.{16888}{16982}- Nie by�a na diecie.|- To �wietna metoda na morderstwo.{16984}{17068}- Jak to?|- Zatykasz im �y�y...{17078}{17195}...bit� �mietan�, musem czekoladowym,|mas�em. Od razu padn�.{17200}{17258}- �wietnie.|- Okropne, ale...{17262}{17303}Podoba mi si�.{17308}{17375}- Nie?|- Zaciastkowa�abym si� na �mier�.{17380}{17418}- Pomog� ci.|- Naprawd�.{17423}{17497}Zjem jeszcze jeden|kawa�ek ciasta.{17502}{17584}Otworzysz restauracj�?|Serio?{17588}{17670}- �wietnie gotujesz.|- Chc� w tym uczestniczy�.{17672}{17699}- Powa�nie.|- Serio?{17701}{17780}- Powinna�.|- Nie wiem. M�wisz powa�nie?{17785}{17874}- By�oby wspaniale.|- Po co j� zach�casz?{17879}{17936}- �wietnie gotuje.|- Dzi�ki tobie.{17939}{18015}To by� jego pomys�.|Lekcje gotowania.{18020}{18099}Restauracja to powa�ny interes.{18102}{18190}- Nie mo�esz by� taka beztroska.|- Nie jestem.{18195}{18267}Wiesz, ile to zajmuje czasu?{18272}{18337}- Czekaj. S�uchaj.|- B�d� ci� okrada�...{18341}{18432}- To umiem robi�.|- B�dzie gotowa�. Jest �wietna.{18437}{18552}B�dzie gotowa�. A ja b�d� prowadzi�|knajp� jak Rick w Casablance.{18555}{18624}- Zarobisz co�.|- M�wi� powa�nie.{18627}{18699}- To powa�ne.|- B�d� pierwszym klientem.{18720}{18790}My�la�em, by um�wi� Teda|z Helen� Dubin.{18794}{18895}Ale pomy�la�em, �e wdaliby si�|w dyskusj� o zazdro�ci o penisa.{18900}{19017}- Biedak tak cierpi z tego powodu.|- Nie wydawa� ci si� za weso�y?{19022}{19087... [ Pobierz całość w formacie PDF ]