TT7 PL instrukcja, TOM TOM, Opisy, tutoriale

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
TomTom NAVIGATOR
1.
Przed rozpoczęciem pracy...
Przed rozpoczęciem pracy...
Konfiguracja
Aby rozpocząć korzystanie z urządzenia nawigacyjnego, należy dotknąć
przycisku TomTom w menu Start systemu Windows Mobile.
Aby skonfigurować urządzenie nawigacyjne, należy dotykając ekranu
odpowiedzieć na kilka pytań.
Ważne
: Należy wybrać poprawny język - będzie on używany dla wszystkich
menu i instrukcji.
Aktywacja
Zostanie wyświetlone pytanie, w jaki sposób mapa dołączona do systemu
NAVIGATOR ma zostać aktywowana. Można tego dokonać na dwa sposoby:
•Automatycznie
Aby aktywować mapę automatycznie, urządzenie musi posiadać aktywne
bezprzewodowe połączenie danych (GPRS, EDGE, UMTS lub CDMA).
Dotknij opcji
Automatycznie
, a następnie wprowadź kod produktu. Kod
produktu znajduje się na karcie kodu produktu dołączonej do produktu.
TomTom NAVIGATOR system połączy się z serwerem TomTom za pomocą
bezprzewodowego połączenia danych i aktywuje mapę.
•Ręcznie
Aby aktywować mapę ręcznie, wykonaj następujące czynności:
1. Dotknij opcji
Ręcznie
.
2. Wejdź na stronę internetową:
www.ttcode.com
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie, aby uzyskać kod aktywacji.
4. Wprowadź kod aktywacji do urządzenia, aby aktywować mapę.
Zalecenia dotyczące poprawy odbioru sygnału
Jeśli urządzenie TomTom NAVIGATOR ustala pozycję dłużej niż 5 minut,
należy upewnić się, czy urządzenie znajduje się na otwartej przestrzeni, z
daleka od wysokich obiektów takich jak budynki czy drzewa.
Ważne
: Niektóre pojazdy na przedniej szybie mają zainstalowaną osłonę
antyrefleksyjną. Może to uniemożliwiać urządzeniu NAVIGATOR ustalenie
aktualnej pozycji samochodu.
2
Włączanie i wyłączanie urządzenia
Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie TomTom NAVIGATOR, naciśnij i
przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk zasilania (on/off). Po włączeniu
urządzenia po raz pierwszy jego uruchomienie może potrwać kilka minut.
Uwaga
: W sporadycznych przypadkach urządzenie NAVIGATOR może
funkcjonować niepoprawnie. W takim wypadku, należy nacisnąć przycisk
reset, a następnie ponownie włączyć urządzenie.
Aby użyć produktu TomTom NAVIGATOR na swoim telefonie, dotknij
przycisku NAVIGATOR.
Zakończ
aplikację
Aby zamknąć program TomTom NAVIGATOR, dotknij przycisku
Zakończ
aplikację
w menu głównym. Zalecamy zamknąć program NAVIGATOR za
każdym razem po zakończeniu pracy z aplikacją, gdyż niektóre ustawienia
telefonu są zarządzane przez NAVIGATOR, co pozwala wybierać numery i
odbierać połączenia podczas jazdy.
3
2.
Widok z perspektywy kierowcy
Widok z perspektywy kierowcy
Gdy urządzenie TomTom NAVIGATOR zostanie uruchomione, wyświetlony
zostanie widok z perspektywy kierowcy ze szczegółowymi informacjami o
aktualnej lokalizacji.
Dotknij środka ekranu w dowolnej chwili, aby otworzyć Menu główne.
Uwaga
: Widok z perspektywy kierowcy będzie czarno-biały, dopóki
urządzenie NAVIGATOR nie ustali aktualnej pozycji.
A
Aby powiększyć lub zmniejszyć obraz, dotknij symboli + i -.
B
Szybkie menu - można je włączyć w menu Ustawienia.
C
Twoja aktualna pozycja.
D
Nazwa następnej głównej drogi lub informacje o znakach drogowych, jeśli
takie są.
E
Instrukcja nawigacji na drodze, po której porusza się pojazd.
Aby powtórzyć ostatnią instrukcję mówioną lub zmienić poziom głośności,
dotknij tego obszaru.
F
Nazwa ulicy, na której się znajdujesz.
G
Informacje dotyczące podróży takie jak czas podróży, odległość, jaką należy
jeszcze przebyć oraz czas przybycia na miejsce.
Aby zmienić wyświetlane informacje, dotknij przycisku
Ustawienia paska
stanu
w menu
Ustawienia
.
4
H
Pasek usługi Ruch drogowy. Więcej informacji o tym, jak subskrybować i
korzystać z usługi TomTom Ruch drogowy znajduje się na stronie
tomtom.com/traffic
.
Aby wprowadzić ustawienia informacji o ruchu drogowym, dotknij opcji
TomTom Ruch Drogowy
w menu głównym.
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]