Tanaś R - Kryptografia, Wydział Zarządzania WZ WNE UW SGH PW czyli studia Warszawa kierunki matematyczne, ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Kryptograa | wyklad dla IV roku
Kryptograa
Wyklad z podstaw klasycznej
kryptograi z elementami
kryptograi kwantowej
dla studentow IV roku
Serdecznie
witam!
0
Kryptograa | wyklad dla IV roku
Literatura
M. Kutylowski i W. B. Strothmann Kryptograa: Teoria
i praktyka zabezpieczania systemow komputerowych, Wyd.
READ ME, Warszawa, 1999, drugie wydanie dost epne w
ksiegarniach
B. Schneier Kryptograa dla praktykow, WNT, Warszawa,
2002, wydanie drugie
R. Wobst, Kryptologia. Budowa i lamanie zabezpieczen,
RM, Warszawa, 2002
A. J. Menezes, P. C. van Oorschot, S. A. Vanstone
Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 1997, New
York, dostepna w Internecie
S. J. Lomonaco A quick glance at quantum cryptography,
LANL quant-ph archive, quant-ph/9811056, 1998
S. J. Lomonaco A talk on quantum cryptography or how
Alice outwits Eve, LANL quantum-ph archive, quant-
ph/0102016, 2001
N. Gisin, G. Ribordy, W. Titel, H. Zbinden Quantum
cryptography, LANL quant-ph archive, quant-ph/0101098,
2001
1
Kryptograa | wyklad dla IV roku
Terminologia
Kryptograa
| dziedzina wiedzy zajmuj aca sie zabez-
pieczaniem informacji (szyfrowanie)
Kryptoanaliza
| lamanie szyfrow
Kryptologia
| dzial matematyki, ktory zajmuje si e
podstawami metod kryptogracznych (kryptograa +
kryptoanaliza)
Glowne postacie
?
Alicja
| nadawca informacji
?
Bolek
| odbiorca informacji
?
Ewa
| podsluchuj aca kanal przesylowy i usi-
luj aca przechwycic informacj e przeznaczon a dla
Bolka
Ewa
*
Alicja
=)
Bolek
Szyfrowanie i deszyfrowanie
tekst jawny
M
szyfrowanie
=)
E
K
(M) = C
kryptogram
C
deszyfrowanie
=)
D
K
(C) = M
tekst jawny
M
2
Kryptograa | wyklad dla IV roku
Algorytmy
symetryczne
| klucz do szyfrowania i deszyfrowania
jest ten sam (
klucz tajny
) | DES, IDEA
asymetryczne
| klucze do szyfrowania i deszyfrowa-
nia s a rozne (
klucz jawny albo publiczny
| RSA,
ElGamal)
Przyklad kryptogramu
tekst jawny
Wyklad z podstaw klasycznej kryptograi z elementami kryptograi kwantowej
kryptogram (GnuPG)
hQEOA+npwcy1l0+VEAP+IrpTozmtpWBINXV5koW5sBC86EAelZTrEXrzUHohenPo
ohzkgIoBH17Rvu46hZUsHjeHyH74RI1Lv0klHbtBOLiCLvZfdtBWFFtzr4j4kDt7
n7kGMrJCxwOKuZIVCdMrRS9jvcBgFydYIeq/jkA3VvPGU4nT3AEyqiZ+xkrPRvsE
AJ59+4YDc1sbccJdu6nyRMJ2rcYH+SoS+BDgUmkopkG2KCjnQHArUWGq9N1v3ULH
dRfKwl4kgOK2EQGTFaQxjGXqyK41MS5noOZhZ8nHgJ4N9vE/TH/CaTiWgLQyXoKt
4J4xOJ5wx6rjNIK5MRl37XxWr3D8xDwWBGtKFGLllcV/0ogBymNlqBWZB6qi/xZo
cLdPWR94WmIvpkxWsR5HZhU06K6D7l/KgSarosSDwpOtT6c/21epCZvuvrfnq8pm
lpTXqVuHVsZNGCp599pJCkgLTxdQDyV0xjD8feVEtX2pfHxdWMORMdEG2QGfWSCa
z0hvf2t7B+7lFQsK+TPi3+YQMaoXK+XmAyPz =vRaX
3
Kryptograa | wyklad dla IV roku
Podstawowe zastosowania
ochrona danych
? dane na dyskach
? przesylanie danych poprzez linie narazone na podsluch
uwierzytelnianie dokumentow i osob
ochrona prywatnosci korespondencji elektronicznej
elektroniczny notariusz
podpis cyfrowy
pieni adze cyfrowe
wybory elektroniczne
4
[ Pobierz całość w formacie PDF ]