TT sem VII VIII, Akademia Górniczo - Hutnicza, Technologia Chemiczna, Studia stacjonarne I stopnia, SEMESTR 6, ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Seminarium VII-VIII, Termodynamika Techniczna, III rok TCH2013/2014Pojęcia, definicjeSpalanie paliw ciekłych i stałychPytania i zadania1. Oblicz rzeczywiste zapotrzebowanie powietrza do spalania paliwa o składzie c = 48 %, n = 5 %, h = 2 %,o = 40 %, w = 5 %, spalanego z zawartością stosunku nadmiaru powietrza spalania 1,5.2. Oblicz strumień przepływu powietrza do kotła, w którym spala się= 5 t/h węgla kamiennegoo składzie: c = 60 %, h = 4 %, n = 1 %, o = 8 %, w = 6,5 %, s = 0,5 %, wartość stosunku nadmiarupowietrza spalania 1,5.Oblicz skład i udział spalin suchych i wilgotnych dla paliwa o składzie: c = 18 %, h = 35 %, n = 42 %,w = 5 %, spalonego z wartością stosunku nadmiaru powietrza spalania 1,7.Oblicz [CO2]maxdla węgla kamiennego o składzie c = 66 %, h = 4,5 %, n = 1,3 %, w = 7,6 %, o = 8,5 %,s = 0,4 %.Obliczyć skład spalin suchych i wilgotnych dla benzyny o składzie: c = 85 % i h = 15 %, spalanejz wartością stosunku nadmiaru powietrza spalania λ = 1,4. Powietrze spalania jest wzbogacone w tlen,a jego udział wynosi 45 %.Obliczyć najwyższą możliwą zawartość dwutlenku węgla i najwyższą możliwą zawartość tlenku węglaw spalinach powstałych ze spalenia węgla kamiennego o składzie chemicznym: c = 70 %, h = 4,5 %,n = 1 %, o = 11 %, s = 1 % w = 6 % i popiołu 6,5 %.Obliczyć rzeczywiste zapotrzebowanie powietrza spalania dla paliwa o składzie: c = 30 %, h = 10 %,n = 45 %, o = 10 %, w = 5 %, spalanego z wartością stosunku nadmiaru powietrza spalania λ = 1,5.Powietrze spalania zawiera 35 % tlenu.Obliczyć objętość spalin zredukowaną do warunków normalnych fizycznych, powstających przyspalaniu węgla o zawartości: c = 70 %, h = 4 %, w = 7 %, jeśli analiza spalin wykazała b = 16 %, t = 1%,o = 2,5 %. Obliczyć objętość poszczególnych składników spalin i ich udziały objętościowe w spalinachwilgotnych.1 kg węgla zawierający 65 % C, 4 % H2oraz 10 % wilgoci został spalony z 11 kg powietrza. Obliczyćwspółczynnik nadmiaru powietrza oraz skład spalin powstałych przy spalaniu zupełnym.Obliczyć skład spalin suchych oraz wilgotnych po spaleniu zupełnym i całkowitym drewna o składziec = 40 %, h = 5 %, o = 34 %, n = 0,1 %, w = 20,9 % przy stosunku nadmiaru powietrza λ = 1,5.1 kg benzyny o składzie chemicznym: 86 % c i 14 % h został spalony przy λ = 0,9. Oblicz ilośćotrzymanego ciepła, jeśli ciepło spalania tej benzyny wynosi 11200 kcal/kg, a z niezupełnego spaleniabenzyny nie powstały węglowodory i wodór, a tylko tlenek węgla. Ile węgla spali się na CO a ile naCO2?3.4.5.6.7.8.9.10.11. [ Pobierz całość w formacie PDF ]