TS W4 NS2 lato2011 technologie sieciowe, ściągi,streszczenia, Informatyka

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
WYKŁAD IV
Idea ruchu multicastowego, adresy klasy D
Protokoły pomocnicze IGMP, ICMP
Protokół IPv6, budowa nagłówka
Struktura adresów
Adresacja global, site, local
Adresacja multicastowa i anycastowa
Dr inż. Sławomir Przyłucki
spg@spg51.net
MATERIAŁY:
User: tsst
Passwd: tsst2011
TRANSMISJA
MULTICASTINGOWA
TRANSMISJA
Adres multicastingowy nie identyfikuje ani konkretnej maszyny, ani
też konkretnej podsieci i nie ma bezpośredniego związku z adresami
IP innych klas identyfikujących dany komputer.
Pula adresów IP dla multicastingu: 224.0.0.0 do 239.255.255.255
Uwaga: adres 224.0.0.0.0 jest zabroniony
adres 224.0.0.1 określa grupę wszystkich maszyn korzystających
z multicastingu w Internecie (
ang. all host group).
B
C
D
F
R 2
A
R 1
E
G
D a t a g r a m m u l t i c a s t i n g o w y
A d r e s I P = 1 1 1 0 + g r u p a m u l t i c a s t i n g u
MULTICASTINGOWA
ADRESY KLASY D
1110
adres grupy multicast
Zestaw hostów nasłuchujących nadejścia datagramu, wysyłanego
pod danym adresem grupy multicast, nazywany jest grupą hostów.
Grupa hostów może obejmować wiele sieci.
Członkowie tej grupy są przydzielani dynamicznie – host może
przyłączyć się do grupy i ją opuścić, kiedy zechce. Nie ma żadnych
ograniczeń liczby hostów w grupie, a hosty nie musza wysyłać
komunikatów do grupy, aby do niej należeć.
Niektóre grupy adresów multicast zatwierdzone są jako dobrze znane
adresy i są nazywane stałymi grupami hostów. Obowiązuje przy tym
zasada, że stały jest adres grupy multicast a nie jej członkowie, którzy
mogą się dynamicznie zmieniać.
PROTOKÓŁ ICMP
Protokół ICMP (ang.
Internet Control Message Protocol)
umożliwia
ruterom wysyłanie do innych węzłów komunikatów o błędach i
komunikatów kontrolnych – zapewnia komunikację między
oprogramowaniem IP na jednej maszynie a oprogramowaniem IP na innej.
Podobnie jak ruch innego rodzaju, komunikaty ICMP podróżują w
intersieciach w
częściach datagramów IP przeznaczonych na dane.
Datagram IP
20 bajtów
Nagłówek IP
Komunikat ICMP
UWAGA: Gdy datagram powoduje błąd, ICMP może
jedynie powiadomić
pierwotnego nadawcę o przyczynie
. Nadawca musi otrzymaną informację
przekazać danemu programowi użytkownika albo podjąć inne działanie
mające na celu uporanie się z tym problemem.
PROTOKÓŁ ICMP - cd
Komunikaty protokołu ICMP są przesyłane wewnątrz datagramów IP.
Każdy komunikat ma własny format. Jednak wszystkie rozpoczynają
się takimi samymi polami:
typ, kod oraz suma kontrolna
Dalsze pola zależą od typu komunikatu ICMP.
Bajty.
1
2
3
4
Typ
Kod
Suma kontrolna
pole
typ
-
określa jeden z 15 typów komunikatu
pole
kod
-
opisuje kod błędu
pole
suma kontrolna
-
zawiera 16-bitowe uzupełnienie słów komunikatu
ICMP.
Uwaga: komunikaty o błędach ICMP nie są nigdy generowane jako
odpowiedzi na datagram, którego adres źródłowy jest zerowy, jest
adresem loopback, adresem typu brodcast lub multicast lub wysłany pod
adres typu broadcast lub multicast.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]