TRB inz PJ16, TRB, technologia robót budowlanych

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
TYPOWE ZNISZCZENIA
NAWIERZCHNI
ASFALTOWYCH
ASFALTOWYCH
Wymagania nawierzchni
asfaltowych
• Odwodnienie, Odwodnienie,
Odwodnienie
• Odpowiednia grubość i wytrzymałość do
przeniesienia przewidywanego ruchu
• Odpowiednia szczelność dla
zapobiegania przedostawaniu sieę
wewnątrz konstrukcji wody (opadowej,
gruntowej, poboczy)
• Nawierzchnia musi być równa,
woodporna, szorstka, odporna na
ścieranie i rozpad, na zniszczenia
atmosferyczne i chemiczne
p
y
g
CZYNNIKI NISZCZĄCE
NAWIERZCHNIĘ:
• Obciążenie – ruch,
• Woda,
• Temparatura,
• Mróz.
1
p
Ruch:
Współczynnik równoważności osi:
• Pojazdy ciężarowe
• Osie porównawcze
• Wzór „czwartej” potęgi

Prawo „czwartej potęgi”
Q
F ⎟4
j
=


j
Q
s

Prawo ogólne:
α
– Współczynnik dynamiczny
α
= 1,01 – 1,08 zawieszenie pneumatyczne
α
= 1,25 – 1,54 zawieszenie mechaniczne
N – zależy od typu konstrukcji

Q

n
F
=
α


j


j
Q
s
Agresywność osi ze względu na
spękania zmęczeniowe:
Agresywność osi ze względu na
koleiny:
Najcięższy pojazd w UE:
44 t

8
5

4

11
5

4

24

4
F
=


+


+


=
j
10
10
26
3
=
0
,
52
+
1
75
+
0
,
91
=
3
18
2
,
,
,
,
,
Koła okolcowane:
Skandynawia
Woda:
• Rów
• Podciąganie
• Przez nawierzchnię
Woda przy krawędzi :
3
Temperatura:
• Niska – spękania termiczne
• Wysoka – starzenie się warstw asfaltowych
• Zmiany – naprężenia termiczne
Nawierzchnie
sztywne – paczenie się
Paczenie się płyt betonowych:
4
Nawierzchnie podatne:
Spękania termiczne:
• Koleiny
• „Pocenie sie”
nawierzchni
• Starzenie nawierzchni
Mróz:
• Wysadziny
• Spękania
Powstawanie
wysadzin
Wysadziny:
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]