Transformation of political sysems in post - Soviet space PEŁNA WERSJA, Nauka

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//--> Transformation of political sysems in post - Soviet space Jak ściągnąć Transformation of political sysems in post - Soviet space? - INSTRUKCJA1. Kliknijtutaj2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami.3. Ciesz się Transformation of political sysems in post - Soviet space na swoim komputerze:)Pracownicy Instytutu Studiów Międzynarodowych i Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiegopostanowili przyjrzeć się zagadnieniu zmian (politycznych, ekonomicznych i kulturowych) w obszarzeWspólnoty Niepodległych Państw i spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy wpisują się one w scenariuszprocesu demokratyzacji, czy też występują czynniki (o zróżnicowanym charakterze, np. instytucjonalne,kulturowe, mentalne, strukturalne), które hamują ten proces, a niekiedy wręcz go uniemożliwiają.Bezpośrednim przedmiotem zainteresowania autorów publikacji stały się różne kwestie problemowe iaspekty zmiany systemu politycznego. Dzięki temu możliwe było skonstruowanie studium będącegowielowymiarowym spojrzeniem na procesy zachodzące w państwach obszaru postsowieckiego, przez coocena dynamiki i kierunku zmiany staje się bardziej wiarygodna, a swoista „sieciowa” analizaumożliwia patrzenie na poszczególne elementy systemu politycznego „w działaniu” i w ramach„interaktywnej” sieci uwarunkowań, ograniczeń czy też czynników „wspierających”. Książkadostępna w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. POBIERZ Transformation of political sysems in post - Soviet space TERAZ! [ Pobierz całość w formacie PDF ]