Transformata z, Energetyka, sem5, sem5, automaty

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Własno ci transformataz123{a⋅f(nT)}=a⋅F(z){f1(nT)+f2(nT)}=F1(z)+F2(z){f(nT−kT)}=z−kF(z){nT⋅f(nT)}= −Tz⋅dF(z)dzz→∞z→1{e−atf(nT)=F(eaTz)}6limf(t)=limF(z)t→7limf(t)=lim (1−z−1)⋅F(z)t→∞l.p.Funkcjaci gła wczasief(t )TransformataLaplace’aF(s)TransformatazF(z )12345678910δ(t)δ(t−kT)k:dowolnaliczbacałkowitau(t)t⋅u(t)t2⋅u(t)2e−a⋅te−b⋅t−e−a⋅ta−bu(t)−e−a⋅t1−e−a⋅Tt−asinωt1e−k⋅T⋅s1z−11s1s21s3(z−1)2T2⋅z⋅(z+1)32⋅(z−1)zz−e−a⋅T1zz⋅−a−b z−e−b⋅Tz−e−a⋅Tzz−1T⋅z1s+aas2⋅(s+a)ωs2+ω2(1−e)⋅za⋅(z−1)⋅(z−e)T⋅z(1−e)⋅z−(z−1)a⋅(z−1)⋅(z−e)−a⋅T−a⋅T−a⋅T2−a⋅Tz⋅sinωTz2−2⋅z⋅cosωT+1¨ ©1(s+a)⋅(s+b)as⋅(s+a)¦§¥¥¥¥5¤4Transformatazwa niejszych funkcjiFunkcja dyskretnaw czasief(nT )dlan≥ ¡¡¡¡¢¢¢¢£δ(0)δ(t−kT)δ(t−nT)n⋅T⋅δ(t−nT)(n⋅T)2⋅δ(t−nT)e−a⋅n⋅T1⋅e−b⋅n⋅T−e−a⋅n⋅Ta−b()δ(t−n⋅T)⋅e−a⋅n⋅T1−e−a⋅n⋅Tn⋅T−asinnωT1112cosωte−a⋅t⋅sinωtω(s+a)2+ω2(s+a)(s+a)2+ω21(s+a)265 4 3 #) 2 1%$&0 ) ( '& %$ !# "ss2+ω2cosnωTz⋅(z−cosωT)z2−2⋅z⋅cosωT+1e−a⋅n⋅T⋅sinnωTz⋅e−a⋅T⋅sinωTz2−2⋅z⋅e−a⋅T⋅cosωT+e−2⋅a⋅T13e−a⋅t⋅cosωte−a⋅n⋅T⋅cosnωTz2−z⋅e−a⋅T⋅cosωTz2−2⋅z⋅e−a⋅T⋅cosωT+e−2⋅a⋅T14t⋅e−a⋅t(z−e)) 7) B8P5 7 #8 4 #) 7 4 # 5 3 7 # U8 8)T⋅z⋅e−a⋅T−a⋅T2n⋅T⋅e−a⋅n⋅T¨§¦¥¤£¡¢¡ % 0 3) 5 3 9B # 48 4 #C #) 5 3 3 #) C # P) 7 # 3 D #6Q) #% # C) 0 35 7Q3 8 PB # 4B # 40 ) 0 @8 4 #8 4Q) 5 7Q3 8 PA 3 7 0 @ 9% 0 #& TS 4 5R QE% #) 7) B!PIH G©% F # 5 3 B$X X W VE [ Pobierz całość w formacie PDF ]