TS520se instrukcja PL, Krótkofalarskie(2)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
INSTRUKCJA POWSTAŁA W KLUBIE SP4PSU PRZY ZESPOLE
SZKÓŁ NR.5 W SUWAŁKACH.
Opiekun Klubu Rysiek SP4LXB
Spis treści
Parametry TS-520S 4
Rozdział 1.
Wstęp
6
1.2. Wymagania użytkowe
6
Rozdział 2.
Instalacja
9
2.1.
Rozpakowanie
9
2.2.
Ustawienie do pracy
9
2.3.
Okablowanie
9
Rozdział 3.
Organy regulacyjne
14
3.1.
Regulatory na ściance przedniej
15
3.2.
Regulatory na ściance bocznej
19
3.3.
Regulatory na ściance tylnej
21
Rozdział 4.
Obsługa transiwera
27
4.1.
Czynności wstępne
27
4.2.
Strojenie odbiornika
27
4.3.
Odczyt częstotliwości roboczej
28
4.4.
Kalibracja
29
4.5.
Odbiór stacji WWV
30
4.6.
Wzmocnienie w. cz.
30
4.7.
Ogranicznik trzasków
30
4.8.
Automatyczna regulacja wzmocnienia
31
4.9.
RIT
31
4.10. Tłumik w. cz.
31
4.11.
Strojenie nadajnika
31
4.12.
Praca SSB
34
4.13.
Praca CW
35
4.14.
Praca ze wzmacniaczem liniowym
36
4.15.
Praca w kanałach ustalonych
36
4.16.
Praca „cross – channel”
38
4.17.
Praca przewoźna (ang.
mobile
)
38
4.18.
Praca DX (za speech processor’em)
38
4.19.
Praca SSTV
39
4.20.
Praca z kanałem m. cz.
39
Rozdział 5. Opis układu transiwera
41
5.1.
Układ transiwera
41
5.2. Płytka generatora nośnej
42
5.3. Płytka generatora
42
5.4. Płytka w. cz.
43
5.5. Płytka p. cz.
45
5.6. Płytka ogranicznika trzasków
47
5.7. Płytka m. cz.
47
5.8. Płytka VFO
48
5.9. Płytka kalibratora
49
2
1.1. Kenwood TS-520S
6
5.10. Płytka VOX-a
49
5.11. Płytka kanałów ustalonych i stabilizatora
50
5.13. Płytka wysokiego napięcia
52
5.14. Płytka wskaźnika
52
5.15. Płytka końcowego wzmacniacza mocy
53
Rozdział 6. Konserwacja i regulacja
54
6.1.
Uwagi ogólne
54
6.2.
Układy dodatkowe
55
6.3.
Regulacja stopni w. cz. odbiornika
60
6.4.
Regulacja ogranicznika trzasków
62
6.5.
Regulacja bloku p. cz.
62
6.6.
Regulacja bloku kanałów ustalonych
62
6.7.
Regulacja obwodu wzmacniacza napędzającego
63
6.8.
Regulacja zrównoważenia nośnej
63
6.9.
Neutralizacja nadajnika
63
6.10.
Kalibracja VFO
63
6.11.
Regulacja kalibratora kwarcowego
64
6.12.
Wymiana bezpiecznika
64
6.13.
Czyszczenie transiwera
64
6.14.
Części zmienne
64
Rozdział 7. Najczęstsze uszkodzenia i sposoby ich usunięcia
65
7.1.
Uwagi wstępne
65
7.2.
Układy wspólne nadajnika i odbiornika
65
7.3.
Układy odbiornika
66
7.4.
Układy nadajnika
67
Schematy elektryczne TS-520S
Widok TS-520S z góry
Widok TS-520S z dołu
3
5.12. Płytka prostownika
51
Parametry TS-520S
Zakres częstotliwości. . . . . . . . . . . . . pasmo 160 m: 1,80 ¸ 2,00MHz
pasmo 80 m: 3,50 ¸ 4,00MHz
pasmo 40 m: 7,00 ¸ 7,30MHz
pasmo 20 m: 14,00 ¸14,35MHz
pasmo 15 m: 21,00 ¸21,45MHz
pasmo 10 m: 28,00 ¸28,50MHz (A)
28,50 ¸29,10MHz (B)
29,10 ¸29,70MHz (C)
pasmo WWV: '15,0 MHz (tylko odbiór)
Rodzaje modulacji. . . . . . . . . . . . . . . SSB (USB i LSB), CW
Impedancja anteny. . . . . . . . . . . . . . . 50 ¸ 75W
Stabilność częstotliwości. . . . . . . . . . < 100Hz w ciągu 30 min po nagrzaniu
< +/- kHz w ciągu 1 godz. po 1 min nagrzewania
Lampy półprzewodnikowe. . . . . . . . .lampy 3
tranzystory bipolarne 52
tranzystory FET 19
diody 100
Zużycie mocy
Zasilanie sieciowe
Zasilanie 13,8V DC
Odbiór
45W (żarzenie włączone)
25W (żarzenie wyłączone)
5A (żarzenie włączone)
0,6A (żarzenie wyłączone)
Nadawanie
280W (maximum)
15A (maximum)
Wymiary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .szerokość 333mm
wysokość 153mm
głębokość 335mm
Ciężar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16kg.
PARAMETRY NADAJNIKA
Moc doprowadzona do stopnia końcowego
Zasilanie sieciowe
Zasilanie 13,8V DC
Praca SSB
200W PEP
120W PEP
Praca CW
160W DC
90W DC
4
Tłumienie nośnej. . . . . . . . . . . . . . . . > 40dB
Tłumienie drugiej wstęgi bocznej. . . > 50dB
Promieniowanie na częstotliwo-
ściach pasożytniczych. . . . . . . . . . . . > 40dB
Mikrofon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .wysokoimpedancyjny (50kW)
Pasmo m. cz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 ¸ 2400Hz, - 6dB
PARAMETRY ODBIORNIKA
Czułość. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,25mV przy S+N/N > 10dB
Selektywność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . SSB 2,4kHz ( -6dB)
4,4kHz (-60dB)
CW 0,5kHz ( -6dB)
1,5kHz (-60dB)
(CW z opcjonalnym filtrem)
Tłumienie częstotliwości lustrzanych > 50dB
Wzmocnienie p. cz. . . . . . . . . . . . . . . > 50dB
Moc wyjściowa m. cz. . . . . . . . . . . . 1W (na 8W, przy zniekszt. <10%)
Impedancja wyjściowa m. cz. . . . . . . 4 ¸ 16W
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]