Trzeszczenia w tkance podskórnej, VI rok, VI rok, Chirurgia, Chirurgia, Prezentacje

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Trzeszczenia w taknce
podskórnej
Odma podskórna
Zgorzel gazowa
Zgorzel Fourniera
Odma podskórna (rozedma
podskórna)
• Polega na obecności powietrza w luźnej
tkance łącznej podskórnej
• Może towarzyszyć odma śródpiersiowa
patofizjologia
Powstaje przez wtłaczanie powietrza do
tkanek przy ruchach oddechowych
poprzez zranienie opłucnej ściennej
Powietrze gromadzi się przede wszystkim w
tkankach o wiotkiej budowie
Rozpoznanie odmy podskórnej
• Stwierdzamy
• Powiększenie danej części ciała
• Podczas obmacywania charakterystyczne
trzeszczenia
• Zazwyczaj w okolicy mostka i na twarzy
• Odgłos opukowy bębenkowy w miejscu
zmiany
• Czasami „człowiek – balon”
przyczyny
• Odma opłucnej (samoistna, po złamaniu żeber,
rany postrzałowe, rany kłute klatki piersiowej),
może ale nie musi towarzyszyć
• Powikłania wziernikowania opłucnej
• Po zabiegach na krtani i tchawicy, resekcji
płuca
• Po laparoskopii
• Rzadko we wrzodziejącym raku przełyku
• Wytwarzanie gazu przez bakteia (obrzęk
złośliwy lub zgorzel gazowa)
[ Pobierz całość w formacie PDF ]