transplantacje 2007-do druku, Studia, Pediatria

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
KATEDRA I KLINIKA
PEDIATRII, HEMATOLOGII I
ONKOLOGII
COLLEGIUM MEDICUM UMK
BYDGOSZCZ
PRZESZCZEPIANIE KOMÓREK
HEMATOPOETYCZNYCH
SEMINARIUM VI ROK
DR HAB. MED. JAN STYCZYŃSKI
Transplantacja szpiku kostnego
= zabieg polegający na wprowadzeniu zdrowego
szpiku w miejsce przekształconego nowotworowo
(białaczki) lub wadliwie funkcjonującego (aplazje,
wrodzone niedobory odporności, zaburzenia
metaboliczne)
Zabieg przeszczepiania szpiku jest zabiegiem z
zakresu inżynierii komórkowej
Przeszczepione komórki mają utworzyć narząd,
jakim jest szpik kostny.
Największą trudnością jest przeprowadzenie biorcy
przez okres aplazji szpiku (czyli okres, w którym w
organizmie biorcy nie ma leukocytów, a także
płytek krwi).
Czynniki warunkujące przyjęcie przeszczepu
1. wystarczająca liczba komórek macierzystych
2. dostępność „gniazd” dla komórek macierzystych
3. zgodność tkankowa (HLA) dawcy i biorcy
(GVHD vs odrzucenie)
Rodzaje przeszczepów
Autologiczny
Allogeniczny
Od dawcy
Od dawcy
spokrewnionego
niespokrewnionego
Zgodnego Częściowo zgodnego
Zgodnego Częściowo zgodnego
w układzie HLA
w układzie HLA
[ Pobierz całość w formacie PDF ]