Tajemnicza cudzoziemka - ebook - Rosemary Rogers, Różne e- booki

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Niniejsza
darmowa publikacja
zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytaæ ten tytuł w pełnej wersji
.
Niniejsza publikacja mo¿e byæ kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wył¹cznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora
. Zabronione s¹
jakiekolwiek zmiany w zawartoœci publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania siê jej
od-sprzeda¿y, zgodnie z
.
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym
.
Tłumaczyła
Małgorzata Hesko-Kołodzińska
Drogie Czytelniczki!
Powieść Historyczna, choć tak niedawno pojawiła
się w naszej ofercie, spotkała się ze sporym zaintereso-
waniem. Cieszy nas odniesiony sukces, ponieważ
wkładamy dużo pracy zarówno w staranny wybór
najlepszych autorek i najciekawszych historii, jak
i projekty okładek, tak aby oddawały piękno minio-
nych epok i pobudzały wyobraźnię. Mamy nadzieję,
że biorąc Powieść Historyczną do ręki, bez wysiłku
przenosicie się w dawne czasy.
Od września postanowiliśmy dopasować Powieść
Historyczną do standardów wydawniczych pozosta-
łych serii, między innymi zmieniając rozmiar czcion-
ki i wielkość marginesów. Również liczba stron będzie
dopasowana do objętości każdej książki. W praktyce
oznacza to, że niektóre mogą mieć mniejszą liczbę
stron niż dotychczas. Jednak ta zmiana nie będzie
mieć wpływu na jakość powieści. Dalej w Powieści
Historycznej będą wydawane książki z wyrazistymi
bohaterami i sugestywnie odtworzonymi realiami
historycznymi. Obok historii miłosnej znajdą się tutaj
wątki sensacyjne i przygodowe oraz odniesienia do
ważnych wydarzeń historycznych. A wszystko to na-
pisane wartko, żywo, z wyobraźnią i humorem.
A
Toronto

Nowy Jork

Londyn
Amsterdam

Ateny

Budapeszt

Hamburg
Madryt

Mediolan

Paryż
Sydney

Sztokholm

Tokio

arszawa
[ Pobierz całość w formacie PDF ]