Tajemnice męskiego umysłu(2), ☆──══♦ஓ♦══──☆ ANGIELSKI, ANGIELSKI ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Niniejszy
darmowy
ebook zawiera
fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji,
Darmowa publikacja
dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej
przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany
w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy.
Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z
© Copyright for Polish edition by
Data: 23.02.2009
Tytuł: Tajemnice męskiego umysłu (fragment utworu)
Autor: Piotr Mart
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Skład: Magda Wasilewska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
WWW:
EMAIL:
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
SPIS TREŚCI
..............................................................................................6
.................................................................6
.................................................................................................8
....................................................................8
....................................................................................9
........................................10
..............................................................................................................11
...................................................................................................................11
................................................................................................................12
..................................................................................................................12
...........................................................13
JAK DOCHODZI DO ROZPADU ZWIĄZKU NIEOPARTEGO NA
...................................................................................15
............................................................................................................16
............................................................................................................17
............................................................................................................19
.............................................22
KOBIETA, MĘŻCZYZNA I ICH PODSTAWOWE POTRZEBY
.........................................................................24
.......................................26
......................................27
................................28
PRZYKŁAD MĘŻCZYZNY JAKO NAJMŁODSZEGO CZŁONKA
.........................................................................................35
..........36
......................................................38
........................................................................................................38
...................................................................39
.....................................40
........................................41
.................................................................................................................41
.......................................................................................................................41
.......................................................................................................42
KURS ŻYCIA, CZYLI OD KOGO ZALEŻNE JEST SZCZĘŚCIE
.................................................43
................................47
...........47
..................................................51
JAK POCIESZYĆ MĘŻCZYZNĘ
PRZYJACIELA?
..............................55
............................................................59
SEKRET, KTÓRY POZWALA DOWOLNIE WPŁYWAĆ NA
..................................................................................68
MAGIA POZYTYWNYCH SŁÓW:
.....................................................................74
JAKA JEST KOBIECA NATURA, A JAKA JEST JEJ NATURA
................................................................................77
.........................................................................77
.......................................................................................................................79
KRYTYCZNE UWAGI, KTÓRE NIE WNOSZĄ NICZEGO
.............................................................................81
.......................................................................................................................82
...........................................................................................................83
.....................................................................84
..................................................86
.............................................88
...............................................................89
..............................................................................91
JAK ROZPOZNAĆ PRZYGNĘBIENIE U
MĘŻCZYZNY?
....................96
O AKCEPTACJI RZECZY KILKA: BŁĄD, JAKIEGO POWINNAŚ
...........................................................................................99
...............101
................................................................103
...............................................................103
Przypadek 2.: Kiedy budować obraz jego ego, a
kiedy tego nie robić?
.....................................106
......................................107
....108
.......................................109
Przypadek 8.: Mój ojciec jest alkoholikiem i
mężczyźnie agresję
znęca się nade mną
..............................110
.......................113
......................................115
kiedy mu podziękować
-
......................104
.............105
Przypadek 4.: Kiedy kobieta wzbudza w
Przypadek 9.: Kiedy pochwalić mężczyznę, a
............................................................................................119
..........................................................................................119
123
..........................................................................125
...............................................................................126
.............................................................................128
.............................................................................129
[ Pobierz całość w formacie PDF ]