Tapinauchenius Elenae, Pająki, węże oraz inne paskudy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Nazwa �aci�ska Tapinauchenius elenaeNazwa polska, synonimy -Polecany dla �redniozaawansowani i pocz�tkuj�cy roztropniWyst�powanie EkwadorWielko�� [cia�o]samica [cm] do 5samiec [cm] do 4D�ugo�� �yciasamica [lat] do 10samiec [lat] do 5Ubarwieniesamica oliwkowy g�owotu��w; odw�ok i odn�a koloru miedzianegosamiec jak samicaTemperatura [dzie�/noc] 25/20Wilgotno�� wzgl. % 70Aktywno�� [noc/dzie�] po zmrokuBiotop lasy tropikalneCechy gatunek nadrzewny, szybki, dobrze skaczeAgresja brak, paj�k spokojny, nieco boja�liwyWyczesywanie w�osk�w nie wyczesujeTyp jadu niegro�ny dla cz�owiekaUwagi dla alergik�w polecany dla alergik�wUwagi do �ywienia standardowe dla paj�k�w nadrzewnychUwagi do terrarium standardowe dla paj�k�w nadrzewnychRozmna�anietrudno�� b/dczas kopulacja - wyl�g b/dilo�� m�odych w kokonie b/dinne b/dMoje do�wiadczenia jeden z lepszych gatunk�w do nauki obycia z paj�kiem nadrzewnymUwagi pomimo �agodnego charakteru i niebrzydkiego wygl�du jest to ptasznik stosunkowo rzadko spotykany w hodowlach; buduje spore paj�czyny [ Pobierz całość w formacie PDF ]