TUTORIALE - Eksplodujący samochód, 3D Studio Max 9, 3D Studio Max - Tutoriale

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
TUTORIALE - Eksplodujący samochód - (baza starszych tutoriali max3d.pl) - grafika 3d, grafika 2d
Strona 1
UŜytkownik:
Hasło:
Zapamiętać?
Zaloguj
N O W OŚ C I
A R T Y K U Ł Y
F O R U M
T U T O R IA L E
G A L E R I A
K O N K U R S Y
R E D A K C J A
P O L S K A A N I M A C J A
L I N K I
Tutoriale Eksplodujący samochód
Ten tutorial pochodzi ze starej bazy tutoriali Max3D.pl. MoŜe się zdarzyć, Ŝe wyświetla się on nieprawidłowo, moŜe zawierać błędny opis, niedziałający link.
W takim przypadku prosimy o kontakt.
DIGITALIFE TUTORIAL
Eksplodujący samochód!
To ćwiczenie pokaŜe ci czynności które trzeba wykonać aby stworzyć eksplozję samochodu, na dole tej strony znajduje się animacja
przedstawiająca ten efekt.
Najpierw załaduj samochód do Max'a. Udostępnimy ci taki model za darmo. śeby go ściągnąć, kliknij
tu
.
PoniewaŜ będziemy uŜywać animacji cząsteczkowej do rozbicia samochodu na kawałki, będziesz musiał połączyć wszystkie części samochodu
w jeden obiekt. Kliknij na część samochodu, przejdĄ do listy MODIFY, kliknij na ATTACH, kliknij po kolei na wszystkie części samochodu.
Teraz jesteś gotowy do stworzenia systemu cząsteczkowego. PrzejdĄ do listy CREATE i wybierz Particle Systems. Wybierz 'PArray' i przeciągnij
mysz do któregokolwiek z okien widokowych w celu umieszczenia ikony. Kliknij an liście MODIFY.
Wciśnij przycisk PICK OBJECT i wybierz samochód. Pod 'Particle Generation', ustaw LIFE na 70. W 'Particle Type', wybierz 'Object Fragments'.
Dzięki temu samochód zostanie potraktowany jako cząsteczki, znaczy to Ŝe nasze cząsteczki będą uŜywać tej samej geometrii co samochód.
Ustaw THICKNESS dokładnie na 2. Kliknij na 'Number of Chunks' i wpisz 50.
TIP - ZauwaŜ Ŝe te operacje są bardzo matematyczne i mogą zabrać trochę czasu. Jeśli chcesz poeksperymentować z róŜnymi ustawieniami,
Ŝeby otrzymać lepszy efekt, to najlepiej będzie zmienić typ cząsteczek na 'Standard', zamiast 'Object Fragments', do momentu gdy uzyskasz ich
poprawny ruch. Wtedy zanim dokonasz renderingu zmień je zpowrotem na Object Fragments a wszystkie twoje ustawienia nie zmienią się.
Pod 'Particle Rotation', ustaw 'Spin Time' na 100, a 'Variation' na 75%.
Pod MATERIAL, kliknij na 'Picked Emitter' następnie kliknijna 'Get Material From'. to przypisze materiał do cząsteczek.
Ok, teraz dodamy grawitację do sceny Ŝeby fragmenty samochodu upadły na ziemie realistycznie. W panelu CREATE, przejdĄ do Space Warps
i wybierz 'Particles & Dynamics'. Wybierz GRAVITY i umieść je w oknie widokowym TOP. Na pasku narzędzi kliknij na 'Bind to Space Warp',
kliknij na ikonie Gravity i nie puszczając przycisku przeciągnij kursor na PArray. To spowoduje Ŝe cząsteczki będą reagować na grawitację.
PrzejdĄ do panela MODIFY i zmień jej STRENGTH na 0.25.
Teraz chcemy stworzyć Deflector Ŝeby mieć pewność Ŝe cząsteczki samochodu nie przelecą przez ziemię, tylko realistycznie odbiją się od
powierzchni. Tak jak to robiliśmy wcześniej, przejdĄ do 'Space Warps' i wybierz 'Deflector'. Narysuj duŜy kwadrat w oknie widokowym TOP.
2008-11-03 18:16:35
TUTORIALE - Eksplodujący samochód - (baza starszych tutoriali max3d.pl) - grafika 3d, grafika 2d
Strona 2
Teraz chcemy stworzyć Deflector Ŝeby mieć pewność Ŝe cząsteczki samochodu nie przelecą przez ziemię, tylko realistycznie odbiją się od
powierzchni. Tak jak to robiliśmy wcześniej, przejdĄ do 'Space Warps' i wybierz 'Deflector'. Narysuj duŜy kwadrat w oknie widokowym TOP.
Będzie on spełniać rolę ziemi. Kliknij ponownie na 'Bind to Space Warp' i przypisz Deflector do PArray. W panelu MODIFY, zmień ustawienie
Deflector BOUNCE na 0.3.
Czas wykonać eksplozję. W tym celu uŜyjemy efektu combustion. W panelu CREATE przejdĄ do HELPERS i wybierz 'SphereGizmo'. Stwórz je
większe od samochodu. To jest wielkość eksplozji. Umieść Gizmo w środku samochodu.
W menu RENDER wybierz ENVIRONMENT. Pod 'Effects' kliknij 'Add' i wybieŜ 'Combustion'. Kliknij na 'Pick Gizmo' i wybierz SphereGizmo.
Kliknij na 'Explosion'. Kliknij 'Setup Explosion'. Zmień Start Time na -10. Samochód wybuchnie natychmiast, nie chcemy Ŝeby eksplozja się
rozgrzewała, po tym jak samochód zostanie zniszczony.
To by było na tyle! Teraz wszystko co musimy zrobić to schować oryginalny samochód. PoniewaŜ cząsteczki będą teraz uŜywać geometrii
samochodu, to jeśli zostawimy oryginalny samochód, cząsteczki rozlecą się ale orginalny samochód pozostanie nie naruszony. Więc przejdĄ do
Display Floater i ukryj oryginalny samochód. Voila! Miłej zabawy!
Oto efekt (proszę poczekać na załadowanie się animowanego GIFa):
Tłumaczenie:
Łukasz Szymaniak
Kanały RSS
Nowości
Ostatnie Posty
Twoje Wiadomości
TW (poczekalnia)
Partnerzy
Redakcja Kontakt Reklama Mobile Dodatki del.icio.us Butik
Copyright © 1999-2008 Max3D.pl. All rights reserved l design by Max3d Team, php&js scripts by kajda.com (svn build 0.248).
2008-11-03 18:16:35
[ Pobierz całość w formacie PDF ]