Tablica akermana, BUDOWNICTWO, Inżynierka, semestr 4, Budownictwo ogólne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Maksymalnemomentyobliczeniowe[kNm]przenoszoneprzez»ebrostropu
Ackermana(a=31cm)przygrubo±cipłytyt’=4cm(stalStOklasyA-0)
wersja0.11
Zbrojenie»ebra BetonB15 BetonB20
±rednicaprzekrój
pustakh
p
=18cmpustakh
p
=20cmpustakh
p
=18cmpustakh
p
=20cm
[mm] [cm
2
] M
prz
-M
p
M
prz
-M
p
M
prz
-M
p
M
prz
-M
p
8
0,503 1,808 1,736 1,999 1,927 1,813 1,759 2,004 1,950
8/10
0,644 2,296 2,178 2,541 2,423 2,304 2,216 2,549 2,461
10
0,785 2,792 2,616 3,090 2,914 2,803 2,673 3,101 2,971
10/12
0,958 3,375 3,115 3,741 3,479 3,394 3,200 3,758 3,564
12
1,131 3,974 3,609 4,404 4,038 3,997 3,727 4,426 4,157
12/14
1,335 4,647 4,138 5,154 4,645 4,678 4,303 5,186 4,810
14
1,539 5,335 4,659 5,920 5,244 5,377 4,878 5,962 5,463
14/16
1,775 6,091 5,192 6,765 5,866 6,147 5,482 6,822 6,157
16
2,011 6,868 5,714 7,632 6,478 6,940 6,087 7,705 6,851
16/18
2,278 7,695 6,214 8,561 7,079 7,788 6,693 8,653 7,559
18
2,545 8,550 6,702 9,517 7,669 8,666 7,300 9,633 8,267
18/20
2,844 9,443 7,134 10,523 8,215 9,587 7,881 10,688 8,962
20
3,142 10,368 7,550 11,562 8,744 10,544 8,462 11,738 9,656
20/22
3,472 11,312

12,632 9,191 11,528 8,985 12,847 10,304
22
3,801 12,299

13,743 9,312 12,557 9,509 14,001 10,953
22/24
4,163 13,288

14,870

13,597 9,941 15,179 11,523
24
4,524 14,328

16,047

14,694 10,138 16,413 12,095
M
prz
–momentprz¦słowy;M
p
–momentpodporowy
ródło:Cz.Malinowski,R.Peła„Projektowaniestropówi±cianwbudownictwietradycyjnym”cz¦±¢1,
WydawnictwoPolitechnikiŁódzkiej,Łód¹1989.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]