Tablice do projektowania konstrukcji metalowych W. Bogucki M. Zyburtowicz 1(1), programy, TECHNICZNE

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
do projektowania
konstrukcji
metalowych
Prof. dr. inz. Wladyslaw Bogucki
Mgr inz. Mikolaj Zyburtowicz
~
ARKADY
~_.._...
Tablica 1
t
DWUTEOWNIKI NORMALNE
wg
PN-91/H-93407
Dlugosci handlowe: przy wysokosci do 160 mm
- 3.,.13m
przy wysokosci powyzej
160mm - 3.,.15m
Wy-
róz-
Wycin- Wycin-
Moment
Gietno.
Pole
Moment
Wskaznik
Promien
Pole
kowy
kowy
bezwlad-
kretna
nik
prze-
Masa
wycin-
moment wskaznik
nosci charakte-
Wymiary
bezwlad-
wytrzy-
bezwlad-
ozna-
kroju
nosci
malosci
nosci
kowe bezwlad-
wytrzy- przyskre- rystyka
nosci malosci
czenia
caniu
Ilem
I,Ip
h
hl
fw
fI
R
RI
A
m
Ix
I,.
Wx
Wy
ix
iy
co".,..
I.
W.
I,
h3E
mm
cm2
kg/m
cm4
cm]
cm
cm2
cm6
cm'
cm'
El.
80
42
3,9
5,9
3,9
2,3
7,58 5,95
77,8
6,29
19,5
3,00
3,20 091
7,69
84
109
0,93 0,0650
100
50
4,5
6,8
4,5
,@
10,6
8,32
171
12,2
34,2
4,88 4.01 1,07
11,85
265
22,7
1,72
0,0500
120
58
5,1
7,7
5,1
3,1
14,2 11,2
328
21,5
54,7
7,41 4,81 1,23
16,30
678
41,6
2,92 0,0407
140
66
5,7
8,6
5,7
3,4
18,3 14,4
573
35,2
81,9
10,7
5,61 1,40
21,7
1520
70,0
4,68 0,0345
160
74
6,3
9,5
6,3
3,8
22,8 17,9
935
54,7
m
14,8
6,40 1,55
27,9
3100
III
7,11
0,0297
180
82
6,9
10,4
6,9
4,1
27,9
21,9
1450
81,3
161
19,8
7;2.0 1,71
34,8
5850
168
10,4
0,0261
200
90
7,5
11,3
7,5
4,5
33,5
26,3
2140 117
214
26,0
8,00
1,87
42,5
10400
244
14,6
0,0232
200
90
6,0
11,3
7,5
4,5
30,9
24,2 2070 117
207
259
8;2.0 194
42,5
10400
245
13,0
0,0219
220
98
8,1
12,2
8,1
4,9
39,6 31,1 3060 162
278
33,1
8,80 2,02
509
17500
344
20,1
0,0210
220
98
6,2
12,2
8,1
4,9
35,8 28,1
2940 162
267
33,0
9,09 2,13
509
17500
343
17,6
0,0197
I.
240
106
8,7
13,1
8,7
5,2
46,1 36,2
4250 221
354
41,7
9,59 2,20
60,2
28500
473
27;2.
0,0192
240
106
6.7
13,1
8,7
5,2
41,9
32,9
4090 220
341
41,6
9.88 2,29
60,1
28300
471
23,6
0,0179
260
113
9,
14,1
9,4
5,6
53,4 41,9
5740 288
442
51,0
10,4
2,32
69,5
43600
627
35,3
0,0179
260
113
6,9- 14.1
9,4
5,6
47,7 37,4
5490 287
422
50,8
10,7
2,45
69,5
43400
624
31,0
0,0166
)
280
119
10,1 15,2
10,1
6,1
61,1 48,0
7590 364
542
61,2
11.1
2,45
78,8
63800
810
47,8
0,0170
300
125
10,8 16,2
10,8
6,5
69,1
54,2
9800 451
653
72,2
11,9
2,56
88,7
90800
1024
61,0
0,0161
'II
300
125
8,3
16;2
10,8
6,5
62,5 49,1
9420 450
628
71,9
12,3
2,68
88,7
90600
1022
53,1
0,0150
)
320
131 11,5
17,3
11',5
6,9
77,8 61,1
12510 555
782
84,7
12,7
2,67
99,2
127000 1280
78;2.
0,0154
340
137
12+
18,3 12,2
7,3
86,8 68,1 15700 674
923
98,4
13,5
2,80
110
174000 1580
97,4
0,0147
173900
1580
340
137
9,7
18,3
12,2
7,3
79,3 62,3
15140 672
890
98,1
13,8
2,91
110
85,4
o,O138
-
360
360
143
13,0
19,?
13,0
7,8
,
97,1
76,2
19610
818
1090
114
14,2
2,90
122
237000 1940
124
0,0141
143 10,5 19,5, 13,0
7,8
89,2 70,0
18940 815
1050
114
14,6
3,02
122
236000 1940
110
0,01)4
315000
2350
150
)
380
149
13,7 20,5
13,7
8,2
107
84,0
24010 975
1260
131
15,0
3,02
134
0,0135
415000
2830
183
400
t55
14,4 21,6
14,4
_
8,6
_
!J8
.92,6 .
29210 1160
1460
149
15,7
3,13
147
o,O130
414000 2820
163
400
155
11,9
21,6
14,4
8,6
109
85,7
28300 1156
1415
149
16,1
3,25
147
0,0123
)
425
163
15,3
23,0
15,3
9,2
132
104
36970 1440
1740
176
16,7
3,30
164
581000 3540
235
0,0125
782000 4320
288
450
170
16,2 24,3
16,2
9,7
147
1/5
45850 1730
2040
203
17,7
3,43
181
0,0120
450
170
13,7 24,3
16,2
9,7
137
108
44550 1725
1980
203
18,0
3,55
181
782000 4320
258
O,Ó1l3
)
475
178
17,1 25,6
17,1 10,3
163
128
56480 2090
2380
235
18,6
3,60
200
1056000 5280
357
0,QI14
500
185
18,0 27,0
18,0 10,8
180
141
68740
2480
2750
268
19,6
3,72
215
1390000
6460
433
o,QIIO
*j Dwuteowniki nie objete programem produkcji wyrobów walcowanych na goraco.
p - Dwuteowniki o pocienionym srodniku. wycofane z produkcji i nie zalecane do stosowania.
2
3
Tablica 1 cd.
Wy-
róz-
Pole
Moment
Wycin- Wycin-
Moment
Gietno-
Wskaznik
Promien
Pole
kowy
kowy
bezwlad-
kretna
nik
prze-
Masa
Wymiary
bezwlad-
bezwlad-
wycin-
moment wskaznik nosci charakte-
ozna-
wytrzy-
;.4
kroju
nosci
rnalosci
nosci
kowe bezwlad-
wytrzy- przyskre- rystyka
nosci
czenia
malosci
caniu
IIcm
1,lp
h
bl
f"
fI
R
R,
A
m
I,
I,.
W.
Wy
i.
iy
"'"""
Iw
Ww
I,
k=
mm
cm2
kg/m
cm4
cmJ
cm
cm2
cm6
cm4
cm4
El"
500p
500
185
15,5 27,0
18,0 10,8
169
I33
66980
2470
2680
267
19,9 3,83
219
1383000 6320
391
0,0104
550
550
200
19,0 30,0
19,0 11,9
213
167 99180 3490
3610
349
21,6 4,02
260
2360000
9070
620
0,0101
600
600
215
21,6 32,4 21,6
13,0
254
199
139000 4670
4630
434
23,4
4,30
305
3760000 12000
870
0,0095
III
Uzupelnienie Tablicy 1
DWUTEOWNIKI NORMALNE
wg PN-91/H-93407
Wyróznik
Dopuszczalne odchylki, mm
Dlugosc
Dopuszczalna
oznaczenia
fabryka-
odchylka
I
h
bl
fw
fI
cyjna, m dlugosci, mm
80+140
-0,5
3+13
:1:1,5
160
:1:2,0
180+200
:1:0,5
:1:2,0
220
-1,0
+50 dla
240+260
dlugoci
:1:2,5
280+300
do6m
:1:3,0
:1:0,6
320
+100 dla
3+15
~,
340+380
:1:0,7
dlugosci po-
400
wyzej 6 m
:1:3,0
:1:0,8
-1,5
II
425
450+500
:1:4,0
:1:0,9
550+600
.
:I:1,0
III
4
5
-J,::
. n
D1vu
Tablica 2
J.
?0
r
OWNIKI RÓWNOLEGLOSCIENNE
wg PN-91/H-93419
i
,
Dlugosci handlowe: 4-15 fi
y
Wyciu- Wyciu-
Moment
Gietno-
Wskaznik
Promien
Pole
kowy
kowy
bezwlad- kretna
wyttzy-
bezwlad-
wycin-
moment wskaznik
nosci
charakte-
rna/osci
nosci
kowe bezwlad-
wytrzy- przyskre- rystyka
nosci ma/osci
caniu
IIcm
)..
Wx
Wy
ix
iy
lO""",
I"
W"
I,
Pole
k=
Moment
.
I
l'
El"
Wyróznik
cmJ
cm
cm2
cm6
cm4
cm4
Wymiary
prze- Masa
bezwlad-
oznaczenia
kroju
nosci
IPE
(
20,&
3,69
3,24 1,06
8,6
118
13,7
0,70
0,0477
!
34,2-
5,79
41J7
1,24
13,0
351
27,1
1,20 0,0363
h
bl
I..
II
R
A
m
I,
l,
l 53;0
8,65 4,90 1,45
18,1
889
49,1
1,74 0,0275
1980
4 77.;3
12,3
5,74 1,65
24,3
81,5
2,45
0,0218
mm
cm2
kg/m
cm'
,
146
16,7
6,58 1,84
31,3
3958
126
3,61
0,0188
22,2
7,42 2,05
39,1
7431
190
4,79
0,0158
, 80PE"
80
46
3,8
5,2
5
7,64
l 194
28,5
8,26 2,24
47,9
12980
271
6,98
0,0144
6,0
80,1
8.49
!IOOPE-
100
55
4,1
7
252
22670
391
5,7
10,3
8,1
171
l5,9
37,3
9,11 2,42
58,0
9,06
0,0124
mOPE.
120
64
4,4
6,3
7
324
37390
541
13,2
10,4 318
47,3
9,97 2,69
69,1
13,3
0,0117
27,7
A
140PE.
140
73
429
.
62,2
4,7
6,9
7
70580
805
16,4
12,9
541
44,9
11,2 3,02
87,7
16,4
0,0095
,I6OPE .
160
..
22 . _5,0
7,4
9
557
108
125900 1161
20,1
15,8
869
68,3
80,5
12,5 3,35
20,7
0,0080
'180PE .
180
91
5,3
8,0
9
. 713
127
199100 1563
f2ooPE'
t
23,9
18,8
1320
101
98,5
13,7
3,55
28,8
0,0075
200 100
5,6
8,5
12
28,5
22,4 1940 142
:....904 123
15,0
3,79
148
313600 2124
38,3
0,0069
220PE.
220 110
5,9
9,2
12
33,4
26,2
2770
205
. .1160
146
16,5
3,95
174
490000 2820
52,4
0,0064
240PE
240
120
6,2
9,8
15
39,1
30,7
3890 284
. .1500
176
18,5 4,12
207
791000
3825
68,9
0,0058
270PE 0 270
135
6,6
10,2
15
45,9
36,1
5790 420
. 1930
214
20,4
4,31
242
1249000 5160
91,9
0,0053
300PE
300 150
7,1
10,7
15
53,8
42,2
8360
604
-2440 254
22,3
4,45
280
1884000 6740
127
0,0051
.
"3070 308
330PE
330
160
i8" -
62,6
7,5.
i 1,5
320
2846000 8905
168
491
ITf70 788
24,3
4,66
0,0048
360PE
.
360 170
8,0
18
12,7
57,1 16270
1040
I
400PE
400
180
8,6
13,5
21
72}
66,3
21130
1320
450PE
450
190
..
9,4
14,6
21
98,8
77,6
33740
1680
500PE
500
200
10,2
16,0
21
116
91,1 48200
2140
Uzupelnienie Tablicy 2
DWUTEOWNIKI RÓWNOLEGLOSCIENNE
wg PN-91/H-93406
550PE*"
550 210
11,1
17,2
24
134
106
67120
2670
6ooPE':)
600 220
12,0 19,0
24
156
122 92080 3390
*) Dwuteownik nie objety programem produkcji wyrobów walcowanych na goraco i nie za/ecany
do stosowania.
Wyróznik
Dopuszczalne odchylki, mm
Dlugosc
Dopuszczalna
oznaczenia
fabryka-
odchylka
IPE
h
bl
Iw
l,
cyjna,m
dlugosci, mm
80+120
:1:2,0
:1:2,0
:1:0,5
:1:1,0
140+180
+3,0
+3,0
I
-2,0
-2,0
:1:0,75
:1:1,5
+50 dla dlu-
200+270
4+15
gosci do 6 m
:1:3,0
300+360
t3,0
+100dla
400
:1:1,0
:1:2,0
450+500
:1:4,0
:1:4,0
dlugosci
550+600
:1:5,0
powyzej 6 m
6
7
) 109
84
"'-
Tablica
3
r
x
D~EO~KISZEROKOSTOPOWE
y
Pole
Moment
Wycin- Wycin-
Moment
Gietno-
Wskaznik
Promien
Pole
kowy
kowy
bezwlad-
kretna
prze-
Masa.
bezwlad-
WytÓznik
Wymiary
wyttzy-
bezwlad-
wycin-
moment wskaznik nosci charakte-
oznaczenia
nosci
kroju
malosci
nosci
kowe bezwlad-
wyttzy- przyskre- rystyka
nosci
HEB
malosci
caniu
Ilem
h
hl
I..
tl
R
A
m
I,
l,.
W.
W,
i.
i,
ro.....
l.
W.
l,
mm
cm2
kg/m
cm'
cm3
cm
cm2
cm6
cm4
cm'
k=3E
EJ.
fU)()
100 100
6,0
10,0
12
26,0 20,4
450
167
..
I
89,9
33,5 4,16 2,53
22,5
3,38
150
9,29 0,0325
L
120
120 120
12
6,5
1I,o
34,0 26,7
864
318
.
L
144
52,9
5P4
3,06
32,7
9,41
288
13,9
0,0238
140
140 140
12
550
7,0
12,0
43,0 33,7
1510
3 216
78,5 5,93 3,58
44,8
22,5
502
20,1
" 160
0,0186
160
160
15
2490
8,0
13,0
54,3 42,6
889
A
311
11I
6,78 4,05
58,8
47,9
815
31,4 0,0159
"-180
180 180
8,5
15
3830
1360
14,0
65,3 51,2
.> 426
151
7f,6 4,57
74,7
93,7
1250
42,3
11,0132
1<>200
200 200
9,0
15,0
18
<lM-
,61,3
5700 2000
570
200
8,54 5m
92,5
171
1850
59,5
0,o1l6
220
220 220
9,5
16,0
18
8090 2840
91,0 71,5
I
736
258
9,43 5,59
112
295
2630
76/1
0,oJ00
240
240 240
21
106
83,2
11260 3920
10,0
17,0
327
10,3
6,08
134
487
3640
)03
0,Q0902
260
260 260
10,0
24
1I8
93,0
14920 5130
17,5
1I50
395
11,2
6,58
158
754
4780
124
0,00796
280
280 280
10,5
18,0
24
131
103
19270
6590
1380
471
12,1
7,09
183
li 30
6160
144
0,00701
1I,0
_
19,0
300
300 300
27
149
1!7
2$170
8560
1680
571
13,0
7,58
211
1690
8010
186
0,00651
320
320 300
1I,5
20,5
27
161
127
30820 9240
1930
616
13/1
7,57
225
2070
9210
226
0,Q0648
340**)
340 300
12,0 21,5
27
171
134
36660 9690
2160
646
14,6
7,53
239
2450
10300
258
0,00636
360**)
360 300
27
12,5 22,5
181
142
43190 10140
2400
676
15,5
7,49
253
2880
1I400
293
0,00626
450**)
-
450
400 300
13,5
-
-
27
198
155
57680 10820
2880.
721
17,1
7,40
282
3820
13500
(35J>
0,00600
300
- 14,0-
, 26,0
27
218
hl
79890 li 720
3550
781
19,1
7,33
318
5260
16500
442
0,00569
,
500**)
500 300
27
14,5 28,0
239
187
107200 12620
842
21,2
7,27
354
7020
19800
540
0,00544
550 300
27
254
<'\,-
4290
.
600**)
15,0 29,0
199
!.367J!O
13080
872
23,2
7,11
391
8860
22700
602
0,00511
600 300
27
270
ID
15,5 30,0
I7IOU<f'13530
19m
-
25",2
'"'T,0-
- 428- - 1I000
:8100 f--669
- 0,Q0484
650**'
650 300
27
286
225 210600
13980
16,0
31,0
6480
932
27,1
6,99
464
13400
28800
741
0,Q0462
700**)
700 300
27
17,0 32,0
306
241 256900 14440
I '9340
963
29,0
67
501
16100
32100
833
0,()()447
800 300
30
334 .262
'I- 800**'
17,5
33,0
359100 14900
8980
994
32,8
6,68
575
21800
38000
949
0,00409
900**)
900 300
18,5
35,0
30
371
291
494100 15820
10980 1050
36,5
6,53
649
29500
45400
1I4O
0,00386
1000 300
30
400
314
644700 16280
'11000**'
19,0 36,0
12890 1090
40,1
6,38
723
37600
52100
1260
0,00359
*) Wszystkie waItosci kolumny
I.
nalezy pomnozyc przez 1000.
U) Dwuteowniki nie objete programem produkcji wyrobów walcowanych na goraco i nie zalecane
do stosowania.
8
9
400**)
[ Pobierz całość w formacie PDF ]