tworzymy dla babci i dziadka, Materiały dla klas 1-3 NOWE!!!, Adaś i Jaś na matematycznej wyspie, klasa 3 karty ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->EDUKACJA przyrodniczakacjaduonistycznEolapAd@ i J@ś na matematycznej wyspie – materiały dla ucznia, klasa III, pakiet 89, s.ukacjaEduzycznam1EDUKACJA muzycznaKARTA:..........................................ukacjaEdlonistycznaopZ KLASY:.......................................EDUKACJA polonistycznaacjadutkmatyczEaenaTworzymy dla babci i dziadkamukacjaEdatematycznamEDUKACJA matematyczna1Wykonaj polecenia.a) Zaznacz na kartce z kalendarzaDzień Babci i Dzień Dziadka. Jakieowaniedni tygodnia w 2017 roku?są toychWychowanie zyczneowanieychWfizyczneStyczeń 2017Pn.Wt.Śr.Czw.Pt.Sob.Nd.129162331017243141118255121926613202771421288152229WfizyczneukacjaEdlastycznapEDUKACJA plastyka•Dzień Babci:ukacjaEdlastycznap•Dzień Dziadka:mądra głowa30d•Dzień Babci będzie obchodzony•Dzień Dziadka będzie obchodzonycaukaycjzndc)tZapiszaEplaszemRaRodzicamizwszystkimi znanymi sposobami datę Dnia Babcii Dnia Dziadka.•Dzień Babci:•Dzień Dziadka:amidzemRaRodzicamizaEplaPstcycznaraowaomb) W jakich dniach tygodnia obchodzone będą Dzień Babciacjai Dzień Dziadka w roku 2018?dukacawaPromoProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPublikacja bezpłatnakacjaduonistycznEolapAd@ i J@ś na matematycznej wyspie – materiały dla ucznia, klasa III, pakiet 89, s.2KARTA:..........................................Z KLASY:.......................................2acjadutkmatyczkochamyZa conaEaembabcie i dziadków?•••••••Kochamy Was za:owanychyczneieWfizacjaduktycznaEplas••3EplastUłóż dialog z babią lub dziadkiem na dowolny temat. Pamiętajoacjazastosowaniu właściwej interpunkcji.dukycznaamiPublikacja bezpłatnaProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegokacjaduonistycznEolapAd@ i J@ś na matematycznej wyspie – materiały dla ucznia, klasa III, pakiet 89, s.3KARTA:..........................................Z KLASY:.......................................4ukacjadCoamożnaEatemtycznasamodzielnie stworzyć dla babci i dziadka z okazji ichmświęta? Zapisz w punktach przykłady.owanychyczneieWfiz5acjaduktycznaEplasZredaguj życzenia dla babci i dziadka z okazji ich święta. Pamiętajo właściwym zapisie zwrotów grzecznościowych.kacjaduastycznaEplŻyczeniaamiProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPublikacja bezpłatnaacjadutkmatyczEaenamAd@ i J@ś na matematycznej wyspie – materiały dla ucznia, klasa III, pakiet 89, s.4KARTA:..........................................Z KLASY:.......................................1owanychyczneieWfizTworzymy dla babci i dziadkaPodkreśl wszystkie określenia, które pasują do figury.acjaduktycznaEplaskwadrattrójkątakacjczworokątduastycznaEplwielokątkwadrattrójkątczworokątwielokątkwadrattrójkątczworokątwielokątkwadrattrójkątczworokątwielokąt2Pokoloruj figurę, która ma taki sam obwód, jak fioletowyprostokąt. Możesz wykonać obliczenia.camiPublikacja bezpłatnaProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoacjaWychowaniedutkmatyczzyczneEaenamowanAd@ i J@ś na matematycznej wyspie – materiały dla ucznia, klasa III, pakiet 89, s.ychyczneieWfiz5KARTA:..........................................ZEdukacjaKLASY:.......................................stycznaplaEDUKACJA plastyka3zemRaRodzicamizowygiąłJaśwanychyczneieWfizmądra głowaz drutu kwadrat o boku o długości 6 cm. Następniewyprostował drut i wygiął z niego trójkąt równoboczny. Jakądługość ma bok tego trójkąta?ddukacjaEdlastycznapacawaPromoacawaPromoacjaduktycznaEplasOdpowiedź:zemRaRodzicamiz4Ustal, ile razem ważą produkty.kacjaduastycznaEpl40 dag20 dag3 kg 50 dag80 dag2 kg 30 dag1 kg•pomidory i ziemniaki:•jabłka i ziemniaki:•mąka, masło i pomidory:•marchew, ziemniaki, jabłka:cami5Zegar ścienny w pokoju Jasia chodzi po nakręceniu 50 godzin.Został nakręcony 17 stycznia o godzinie 7.00. Którego dniamiesiąca i o której godzinie musiał być nakręcony ponownie?Odpowiedź:Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPublikacja bezpłatna [ Pobierz całość w formacie PDF ]