TV-SHARP-LCD-MODELE-42XL2E-46XL2E-52XL2E(1), RÓZNE INSTRUKCJE-RTV-

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
LC-42XL2E
LC-46XL2E
LC-52XL2E
TELEWIZOR KOLOROWY LCD
LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ
TELEVIZOR S BAREVNOU LCD
OBRAZOVKOU
TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD
OBRAZOVKOU
КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З
РІДКОКРИСТАЛІЧНИМ
ДИСПЛЕЄМ
VÄRVILINE LCD-TELER
ŠĶIDRO KRISTĀLU EKRĀNA (LCD)
KRĀSUTELEVIZORS
SPALVINIS LCD TELEVIZORIUS
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
KASUTUSJUHEND
LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K.
The mains lead of this product is fi tted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 13A fuse. Should the
fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked or
ASA
and of the same rating as above,
which is also indicated on the pin face of the plug, must be used.
Always refi t the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fuse cover fi tted.
In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the mains
plug and fi t an appropriate type.
DANGER:
The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in a
safe manner.
Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric
shock may occur.
To fi t an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below:
IMPORTANT:
The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:
Blue: Neutral
Brown: Live
As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings
identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
• The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black.
• The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red.
Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug.
Before replacing the plug cover make sure that:
• If the new fi tted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug.
• The cord grip is clamped over the sheath of the mains lead, and not simply over the lead wires.
IF YOU HAVE ANY DOUBT, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.
 INSTRUKCJA OBSŁUGI
POLSKI
• Ilustracje i rysunki ekranu, przedstawione w tej instrukcji obsługi, służą lepszemu wyjaśnieniu i mogą się nieznacznie różnić od
stanu rzeczywistego.
• Przykłady zastosowane w tej instrukcji zostały przygotowane na podstawie modelu LC-42XL2E.
Spis treści
Spis treści.......................................................................................1
Wprowadzenie ...............................................................................2
Drogi Kliencie firmy SHARP.......................................................2
Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa..................................2
Znaki handlowe.........................................................................2
Pilot zdalnego sterowania .........................................................3
Telewizor (widok od przodu) ......................................................4
Telewizor (widok od tyłu) ...........................................................4
Przygotowanie ...............................................................................5
Dostarczane wyposażenie.........................................................5
Montaż podstawki ....................................................................5
Wkładanie baterii.......................................................................6
Korzystanie z pilota ...................................................................6
Uwagi dotyczące pilota ........................................................6
Krótki przewodnik .........................................................................7
Przegląd pierwszej instalacji ......................................................7
Przed włączeniem zasilania .......................................................8
Rozprowadzanie kabli ..........................................................8
Początkowa instalacja automatyczna........................................9
Sprawdzanie siły sygnału i siły sygnału kanału ......................9
Oglądanie telewizji ......................................................................10
Codzienne użytkowanie ..........................................................10
Włączanie/wyłączanie ........................................................10
Przełączanie między transmisjami analogowymi
i cyfrowymi......................................................................10
Zmienianie kanałów ...........................................................10
Wybieranie źródła zewnętrznego sygnału wideo.................10
Wybór trybu dźwięku .........................................................10
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) .....................11
Elektroniczny przewodnik po programach – informacje ogólne ....11
Ustawienia pomocne przy używaniu przewodnika EPG...........11
Wybór programu przy użyciu przewodnika EPG......................12
Nagrywanie czasowe przy użyciu EPG....................................13
Anulowanie nagrywania czasowego........................................13
Teletekst .................................................................................14
Używanie MHEG5 (dotyczy tylko Zjednoczonego Królestwa)...14
Podłączanie urządzeń zewnętrznych ........................................15
Połączenia – wprowadzenie ....................................................15
Połączenie HDMI ...............................................................16
Połączenie sygnału komponentowego ...............................16
Połączenie S-VIDEO/WIDEO..............................................16
Połączenie SCART.............................................................17
Sterowanie urządzeniami ze złączem SCART przy użyciu
interfejsu AV Link .............................................................17
Połączenie głośnik/wzmacniacz .........................................18
Wkładanie karty CA.................................................................19
AQUOS LINK ................................................................................20
Sterowanie urządzeniami HDMI za pomocą interfejsu
AQUOS LINK .......................................................................20
Połączenie AQUOS LINK ........................................................21
Konfiguracja AQUOS LINK......................................................21
Obsługa urządzenia AQUOS LINK ..........................................22
Obsługa menu..............................................................................23
Czym jest menu? ....................................................................23
Funkcje wspólne ................................................................23
Ustawianie podstawowe.............................................................24
Ustawienia obrazu ..................................................................24
Tryb AV ..............................................................................25
Ustawienia dźwięku ................................................................25
Ustawienia oszczędzania energii .............................................25
Ustawienia kanałów ................................................................26
Automatyczna instalacja ....................................................26
Ustawienia kanałów cyfrowych...........................................26
Ustawienia kanałów analogowych......................................27
Ustawienia hasła / blokady rodzicielskiej ............................28
Ustawienia języka (język, napisy, dźwięk w trybie multi) ...........28
Pomocne funkcje podczas oglądania .......................................29
Automatyczny wybór rozmiaru obrazu WSS.......................29
Ręczny wybór rozmiaru obrazu WSS .................................29
Ręczny wybór rozmiaru obrazu ..........................................29
Ręczny wybór rozmiaru obrazu do nagrywania ..................30
Automatyczny wybór rozmiaru obrazu HDMI......................30
Inne ustawienia obrazu i dźwięku ............................................30
Dostosowanie położenia obrazu ........................................30
Redukcja szumów obrazu..................................................30
Automatyczna regulacja głośności .....................................30
Wys. Jakość ......................................................................30
Tylko dźwięk ......................................................................30
Ustawienia wyświetlania..........................................................31
Wyświetlanie informacji o kanale ........................................31
Wyświetlanie czasu i tytułu.................................................31
Inne pomocne funkcje ................................................................32
Ustawienie podczas korzystania z głośników zewnętrznych ....32
Ustawienia źródła sygnału ..................................................32
Pomijanie określonego wejścia...........................................32
Ustawienia systemu koloru ................................................32
Funkcje dodatkowe.................................................................32
Podłączanie komputera ..............................................................33
Podłączanie komputera ..........................................................33
Wyświetlanie obrazu z komputera PC na telewizorze ..............33
Wybór rozmiaru obrazu......................................................33
Automatyczne dostosowanie obrazu z komputera PC .......34
Ręczne dostosowanie obrazu z komputera PC..................34
Wybieranie rozdzielczości sygnału wejściowego......................34
Dane techniczne portu RS-232C ............................................35
Diagram zgodności z PC.........................................................36
Lista komend portu RS-232C .................................................36
Załącznik ......................................................................................37
Co robić, jeśli... .......................................................................37
Używanie uniwersalnego pilota................................................38
Aktualizowanie telewizora za pośrednictwem DVB-T...............42
Przywróć.................................................................................42
Identyfikacja ............................................................................42
Dane techniczne .....................................................................43
Wyposażenie dodatkowe ........................................................43
Utylizacja po zużyciu ...............................................................44
1
Wprowadzenie
Drogi Kliencie firmy SHARP
Dziękujemy za kupienie kolorowego telewizora LCD firmy SHARP. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i długie lata bezawaryjnej
pracy produktu, przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa.
Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa
• Czyszczenie: Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu należy wyjąć kabel zasilający z gniazdka elektrycznego. Do czyszczenia
produktu powinno się używać wilgotnej szmatki. Nie wolno używać środków czyszczących w płynie ani w aerozolu.
• Woda i wilgoć: Nie należy używać produktu w pobliżu wody, na przykład wanny, umywalki, zlewu kuchennego, balii, basenu, ani w
wilgotnej piwnicy.
• Na produkcie nie wolno stawiać wazonów ani innych napełnionych wodą pojemników.
Woda może się wylać na produkt, powodując pożar lub porażenie prądem.
• Podstawa: Nie wolno umieszczać produktu na chwiejnej podstawie, np. niestabilnym stoliku na kółkach, statywie lub
stole. Takie ustawienie może spowodować upadek produktu, powodując poważne obrażenia ludzi oraz uszkodzenie
produktu. Można używać tylko stolika na kółkach, podstawy, stojaka, wspornika lub stołu, które są zalecane przez
producenta lub sprzedawane wraz z produktem. W razie montowania produktu na ścianie należy postępować
zgodnie z instrukcjami producenta. Można używać tylko zalecanego przez producenta sprzętu montażowego.
• Podczas przesuwania produktu umieszczonego na stoliku na kółkach należy zachować szczególną ostrożność.
Nagłe zatrzymanie, nadmierna siła lub nierówna podłoga mogą spowodować upadek produktu ze stolika
na kółkach.
• Wentylacja: Otwory wentylacyjne i inne otwory w obudowie są przeznaczone do wentylacji. Nie wolno zakrywać ani
blokować tych otworów wentylacyjnych, ponieważ niewystarczająca wentylacja może spowodować przegrzanie
i/lub skrócenie czasu użytkowania produktu. Nie należy umieszczać produktu na łóżku, sofie, dywanie ani innej
podobnej powierzchni, ponieważ mogłaby ona blokować otwory wentylacyjne. Ten produkt nie jest przeznaczony
do wbudowania. Nie wolno umieszczać produktu w zamkniętym miejscu, np. szafce na książki, o ile nie zostanie
zapewniona odpowiednia wentylacja, zgodna z instrukcjami producenta.
• Panel LCD zastosowany w tym produkcie jest wykonany ze szkła. W związku z tym w razie upuszczenia lub uderzenia może się on
stłuc. Jeżeli panel LCD się stłucze, należy uważać, aby nie poranić się szkłem.
• Źródła ciepła: Produkt należy trzymać z dala od takich źródeł ciepła, jak kaloryfery, grzejniki, kuchenki i inne urządzenia wytwarzające
ciepło (łącznie ze wzmacniaczami).
• Aby uniknąć pożaru, nigdy nie wolno umieszczać żadnych świec ani otwartego ognia na wierzchu lub w pobliżu
telewizora.
• Aby uniknąć zagrożenia pożarem lub porażeniem, nie wolno umieszczać kabla zasilającego pod telewizorem ani
innymi ciężkimi przedmiotami.
• Nie wolno wyświetlać przez długi czas stop-klatki, ponieważ może to spowodować utrzymywanie się powidoku.
• Zużycie energii występuje zawsze, gdy kabel zasilający jest podłączony.
• Serwisowanie: Nie wolno samemu serwisować produktu. Zdjęcie osłon może powodować narażenie na wysokie
napięcie i inne niebezpieczeństwa. Serwisowanie może przeprowadzać tylko wykwalifikowany pracownik.
Panel LCD jest produktem zaawansowanej technologii, zapewniającym dokładne odwzorowanie obrazu.
Ze względu na bardzo dużą liczbę pikseli czasami na ekranie może się pojawić kilka nieaktywnych pikseli,
widocznych jako stałe punkty w kolorze niebieskim, zielonym lub czerwonym.
Jest to zgodne z danymi technicznymi produktu i nie stanowi defektu.
Środki ostrożności podczas transportu telewizora
Telewizora nie wolno przenosić, trzymając za głośniki. Telewizor powinny przenosić dwie osoby, trzymając go
obiema rękami – jedną ręką za każdy bok telewizora.
UWAGA:
Jest to produkt klasy A. W pomieszczeniach produkt może być przyczyną zakłóceń fal radiowych. W takiej
sytuacji użytkownik powinien podjąć odpowiednie środki.
Znaki handlowe
• „Skrót HDMI, logo HDMI oraz nazwa High-Definition Multimedia Interface są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi
znakami handlowymi firmy HDMI Licensing LLC.”
• Wyprodukowano w ramach licencji firmy Dolby Laboratories.
• „Dolby” i symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
• TruSurround XT, SRS i h symbol są znakami towarowymi SRS Labs, Inc.
• Logo „HD ready 1080P” jest znakiem towarowym stowarzyszenia EICTA.
• Logo DVB jest zarejestrowanym znakiem towarowym oznaczającym zastosowanie standardu Digital Video Broadcasting (DVB).
2
Wprowadzenie
Pilot zdalnego sterowania
UWAGA
• Symbole 8, 9 i 0 oznaczają, że przyciski będą dostępne w oddzielnym trybie pracy, kiedy pilot będzie
używany jako pilot uniwersalny.
1 TV
B
(Gotowość/wł. telewizora)
(str. 10)
2 LIGHT
D
8
9
0
Po jego naciśnięciu będą podświetlane często
używane przyciski (
P
r/s, i k/l,
przyciski numeryczne
0 – 9
, A oraz b).
Jeśli w ciągu 5 sekund nie zostaną wykonane
żadne operacje, podświetlenie zanika. Funkcja
ta jest przydatna przy słabym oświetleniu
pomieszczenia.
3 FUNCTION
8
9
0
Naciśnij i krótko przytrzymaj ten przycisk
(dłużej niż 0,2 sekundy), a pilot zmieni tryb
działania na obsługę DVD, urządzenia
SetTopBox (STB) lub magnetowidu
(VCR). Nazwa aktualnie obsługiwanego
urządzenia zostanie wyświetlona na
wyświetlaczu LCD.
Na str. 38 opisano sposób korzystania
z pilota jako uniwersalnego urządzenia
sterującego.
4 Wyświetlacz LCD
8
9
0
Wyświetlany jest tu typ aktualnie
obsługiwanego urządzenia. (TV, DVD, STB
lub VCR)
5 Przyciski numeryczne 0 – 9
9
Wybieranie kanału.
Wprowadź żądane cyfry.
Ustawienie strony w trybie teletekstu.
6
A
(powrót)
Naciśnięcie powoduje powrót do
poprzedniego obrazu w trybie normalnego
oglądania.
7 ATV
Naciśnij przycisk, aby przełączyć do trybu
zwykłej telewizji analogowej.
8 DTV
Naciśnij przycisk, aby przełączyć do trybu
DTV.
9
i
(
k
/
l
) (siła głosu)
Zwiększa/zmniejsza głośność telewizora.
10
e
(wyciszenie)
Wł./wył. dźwięku.
11 Przyciski R/G/Y/B (kolorowe)
W menu ekranu kolorowe przyciski służą
do wyboru odpowiednio pokolorowanych
elementów na ekranie. (np. EPG, MHEG-5,
TELETEKST)
12
a
/
b
/
c
/
d
(kursor)
8
Wybiera żądaną pozycję na ekranie
ustawień.
OK
8
9
ATV/DTV/DVD/STB: Wywołuje polecenie
na ekranie menu.
ATV/DTV: Wyświetla listę programów, gdy
nie jest wyświetlone żadne inne menu.
13 END
Zamknięcie ekranu menu.
1
2 3
15
b
(ŹR. SYGNAŁU)
Wybiera źródło sygnału. (TV, EXT1, EXT2,
EXT3, EXT4, EXT5, EXT6, EXT7, EXT8)
(str. 10)
16 RADIO
DTV: Służy do przełączania między
trybami radia i danych.
• W przypadku transmitowania przez
DVB tylko danych (brak transmisji
radiowych), transmisje radiowe są
pomijane.
17 EPG
DTV: Wyświetlanie ekranu EPG.
(str. 11–13)
18 P (
r
/
s
)
8
9
0
Wybiera kanał TV.
W trybie telewizji analogowej mogą być
również wybierane zewnętrzne źródła.
19 MENU
8
ATV/DTV: Wł./wył. ekran menu.
DVD: Wł./wył. menu tytułów.
20
6
(Powrót)
Powrót do poprzedniego ekranu menu.
21 Inne przydatne funkcje
Dostęp do nich jest uzyskiwany po
otwarciu klapki.
4
5
6
7
8
9
10
15
16
17
18
19
11
12
13
20
p
(Wyświetlanie informacji)
Naciśnij przycisk, aby wyświetlić
informacje o stacji (numer kanału, sygnał
itp.) w prawym górnym rogu ekranu.
(str. 31)
P. INFO
Naciśnij przycisk, aby wyświetlić
informacje o stacji, które są przesyłane
poprzez DVB, w prawym górnym rogu
ekranu. (tylko w trybie DTV)
7
(Tryb dźwięku)
Wybiera różne tryby dźwięku. (str. 10)
AV MODE
Wybiera ustawienia wideo. (str. 25)
DEMO
Demonstracja efektów 100Hz na
dzielonym ekranie. (str. 24)
f
(Tryb panoramiczny)
Wybiera tryb panoramiczny. (str. 29 i 33)
22 Przyciski AQUOS LINK
8
9 0
Tryb TV: Tych przycisków można
używać, jeśli urządzenie zewnętrzne,
np. odtwarzacz AQUOS BD, jest
podłączone za pomocą przewodów HDMI
i kompatybilne z interfejsem AQUOS LINK.
Szczegółowe informacje znajdują się na
str. 20 i 22.
Tryb DVD/magnetowidu: Naciśnij przycisk
OPTION
, aby wstrzymać obraz.
• Przyciski – z wyjątkiem przycisku
OPTION
– są używane do wyboru
odpowiednich elementów na ekranie.
Tryb STB: Do obsługi trybu STB można
używać wyłącznie przycisku B .
14
21
22
14 Przyciski przydatnych funkcji
1
(Podstrona)
(str. 14)
m
(Teletekst)
ATV: Wyświetla analogowy teletekst. (str. 14)
DTV: Można wybrać MHEG-5 oraz
teletekst dla trybu DTV. (str. 14)
3
(Zatrzymanie/wstrzymanie)
Naciśnij przycisk, aby zatrzymać
poruszający się obraz na ekranie.
TELETEKST: Zatrzymanie automatycznej
aktualizacji stron teletekstu lub wyłączenie
trybu wstrzymania.
k
(Uwidocznienie ukrytego
teletekstu)
(str. 14)
[
(Napisy do filmów)
ATV/DTV/zewnętrzne: Umożliwia
włączenie i wyłączenie języków napisów.
(str. 14 i 28)
v
(Góra/dół/pełny)
Ustawia obszar powiększenia w trybie
teletekstu. (str. 14)
3
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]