TTS-Projekt 3B-Łącze-2014, WWSI, WWSI

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Imię i Nazwisko……………………………………..............……..Grupa ……………… Data oddania……………...............………Nr indeksu ………………......……:nn X1X2X1;X2;F�½X1X2Nat;2PROJEKT 3 - Łącze radiokomunikacyjneZadanie 1.Twój domowy odbiornik odbiera sygnał z Pałacu Kultury. Wykorzystując równanietransmisji mocyzaprojektuj i dobierz rozmiary DAi wzmocnienie GODBparabolicznej antenyodbiorczej, aby moc odbierana PODB> 10 nW (pomiń tłumienie atmosfery).Średnice sprzedawanych anten odbiorczych zmieniają się co 10 cm.R[km],f[GHz]ODBPNAD[W],GNAD=2.5[dB]NADDA=?GODB=?Dane wejściowe wyszukaj na podstawie ostatnich cyfr X1X2i F numeru indeksuX1. Moc nadajnikaX1PNAD[W]30132234336438540642744847950F. Częstotliwość f[GHz] fali nośnej nadajnikaFf[GHz]10,019,529,038,548,057,567,076,686,396,0X2. Odległość R[km] nadajnik – odbiornikX2R[km]10110,5211311,5412513614715816917W obliczeniach wymiarów anteny wykorzystaj równanie transmisji mocy według podanej formuły:PODBdBm�½PNADdBmGNADdBGODBdB20 log10fMHzRkm32,44Odpowiedź 1:Przeprowadź obliczenia na oddzielnych stronach, końcowe wyniki wpisz do tabeliniżej.Wzmocnienie odbiornika GODB[dB]Średnica anteny DA[cm].............................................................Zadanie 2.Schemat Twojego odbiornika pokazano na rysunku. Poza anteną paraboliczną tworzygo łańcuch 6 elementów: odcinek kabla KBL, dwa wzmacniacze W1 i W2, dwa filtry F1 i F2i mieszacz M.Dobierz częstotliwość fLOoscylatora mieszacza i wzmocnienie wzmacniacza W2, aby zpoziomu mocy wejściowej PODB= 10 nW uzyskać moc PIF= 1 mW sygnału pośredniejczęstotliwości.Poziom szumów w sygnale wejściowym odpowiada 300 K. Oblicz zastępcze temperaturyszumów wszystkich elementów toru odbiornika i zastępczą temperaturę szumówodbiornika. Wykorzystaj dane z tabeli pod schematem i uzupełnij tabelę.Oblicz moc szumów na wyjściu odbiornika, przyjmując pasmo pracy B = 100 MHz.LMfIF= 400 MHzGW2=?fNADKBLF1W1MW2F2PIF> 1mWAntenaOdbiornikafLO=?LOG[dB]NF[dB]GFTeq[K]......X1…….?-1,21,2......X2.......X2-6,07,0-1,21,2…….?12Dane wejściowe wyszukaj na podstawie ostatnich cyfr X1i X2numeru indeksu.X1. Tłumienie kablaX1L[dB]3.013.524.034.545.055.566.076.587.097.5X2. Dane wzmacniacza W1.X2GW1[dB]NF[dB]153.01163.32173.63183.84194.05204.36214.67225.08235.59246.0W obliczeniach poziomu mocy wyjściowej wykorzystaj podaną niżej formułę.PIFdBm�½PODBdBmGKBLdBGF1dBGW1dBGMdBGF 2dBGW 2[dB];Odpowiedź 2:Wyniki obliczeń wpisz do tabeli niżejCzęstotliwość oscylatora fLO[MHz]Wzmocnienie wzmacniacza W2 GW2[dB]Zastępcza temp. szumów odb. TeqODB[K]Moc szumów na wyjściu odbiornika NO[dBm]......................................................................................................................... [ Pobierz całość w formacie PDF ]