TT 4, POLITECHNIKA RZESZOWSKA BUDOWNICTWO, II SEMESTR, FIZYKA, SPRAWOZDANIA, Sprawka z innych lat zachomikowane, ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Do wglądu nie drukować!!!
I TD
28.11.2006
Laboratorium z fizyki
Ćw. nr :
4
Pomiar współczynnika lepkości cieczy
Do wglądu nie drukować!!!
1
Do wglądu nie drukować!!!
Tomasz Wojnar
L
5
1. Wstęp teoretyczny
2. Wykonanie ćwiczenia
- Cel ćwiczenia:
Celem ćwiczenia jest wyznaczenie współczynnika lepkości ośrodka lepkiego, jakim jest
gliceryna.
- Schemat układu pomiarowego:
- Opis wykonania pomiarów:
Zaznaczamy na szklanej rurze z gliceryną w środku dwie kreski, które będą wyznaczać
drogę opadania kulek w cieczy. Pierwszą kreskę zaznaczamy 25 cm poniżej poziomu
cieczy, natomiast drugą 50 cm niżej.
Bierzemy kulkę stalową i śrubą mikrometryczną mierzymy jej średnice.
Kulkę bierzemy w kleszczyki i trzymając ją na d powierzchnią cieczy puszczamy ją i
obserwujemy jej tors padania. Staramy się upuścić jak najbliżej środka rury.
Po „spadnięciu” kulki do zaznaczonego poziomu cieczy zaczynamy liczyć czas
włańczając stoper. Po przepłynięciu do drugiego poziomu zatrzymujemy stoper i
odczytujemy czas przepłynięcia kulki. Powtarzamy te czynności dla 20 kulek.
- Lista wykorzystanych przyrządów:
Śruba mikrometryczna
Rura z gliceryną
Stalowe kulki
Stoper
3. Tabela z wynikami pomiarów:
R
S
t
[mm]
[m]
[s]
Do wglądu nie drukować!!!
2
Do wglądu nie drukować!!!
4. Obliczenia z komentarzem
-
obliczenia szukanych wartości
-
analiza niepewności pomiarowych
5. Wykresy (zrobione na komputerze)
6. Wnioski
Do wglądu nie drukować!!!
3
[ Pobierz całość w formacie PDF ]