TSL BIZNES NR. 7 i 8. 2014, LOGISTYKA

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistykaCena 9,90zł(5% VAT)biznesISSN 2081–5255Nakład: 11 000 egzemplarzyLIPIEC-SIErPIEń – 7-8/2014(49)Temat numeru:Logistyka i transportbranży przemysłowejGabaryty po rewolucjiLotniczy frachtma przyszłośćTransitNetcelne zgłoszenia tranzytowe szybciej i taniejZamów bezpłatną e-prenumeratęCzytaj on-line na www.TSL-BIZNES.PLLipiec – Sierpień2014TSL biznes7-8/2014W numerze>LogistykaBezpieczeństwo sprawą priorytetową .. 6Metoda na wzrastającą złożonośćw logistyce ...........................................12Wyprzedzać trendy ..............................14GEFCO Polska świętujeswoje 15. urodziny ..............................16Centrum dystrybucyjne dla farmacji– największe w Europie Centralnej ....18Logistyczne puzzle ..............................20Telematyka wspiera kierowców ..........24TemaT numeru>>>Transport morskiTransport lotniczyPrawoTerminal po polsku – i po litewsku .....44Samolotowy fracht ma przyszłość ......46Wakacje to czas na wyciszenie i relaks. Alelato to również czas burzowy. Niespodziewa-ne nawałnice i gradobicia atakują znienackai  w  jednej chwili wakacyjną kanikułę zmie-niają w ludzkie dramaty. Branżę transporto-wą takie właśnie gromy i  gradobicia trafiłytuż przed wakacjami. 12  czerwca Sąd Naj-wyższy w  powiększonym składzie podjął conajmniej kontrowersyjną uchwałę. Jej kon-sekwencje mogą dotknąć nie tylko samychprzewoźników, ale i całą branżę logistyczną,bowiem mogą oznaczać nagły wzrost kosz-tów transportu lub jego komplikację.A  rzecz dotyczy tematu, który mocnoakcentowaliśmy podczas ostatnich SpotkańTransportowych, czyli ryczałtów za nocle-gi dla kierowców. Branża transportowa oddawna funkcjonuje w warunkach co najmniejniejasnej sytuacji. Kierowca ciężarówki to takitrochę dziwny fach, gdzie istota jego pracypolega właśnie na tym, by stale być w drodze,poza siedzibą firmy. I  tu powstaje pierwszepytanie, które od lat stawiają sobie wszyscy –czy pracę kierowcy należy traktować jako per-manentne przebywanie w podróży służbowej(co wiąże się z  określonymi rozwiązaniami,jak np. wypłatą diety), czy też należy zdefi-niować ją inaczej. Pochodną tego jest zapew-nienie kierowcy (pracownikowi w  podróżysłużbowej) bezpłatnego noclegu. Czy miejscew  bogato wyposażonej kabinie, z  wygodnąleżanką, lodówką, ogrzewaniem i  klimaty-zacją oraz innymi udogodnieniami spełniaten wymóg? Czy może jednak przewoźnikpowinien kierowcy opłacić miejsce w hotelulub wypłacić ryczałt, by ten sam zorganizowałsobie nocleg? Kierowcy najchętniej chcielibywybrać rozwiązanie „hybrydowe”, czyli wziąćod pracodawcy ryczałt na nocleg, ale jednakspać za darmo w kabinie. To w sumie tak, jak-by zjeść ciastko i mieć je jednocześnie.Polskie prawo chyba nie nadąża za zmie-niającą się rzeczywistością i  tak właśnie jestw  przypadku zawodu kierowcy. Są przepisy,które mówią dużo o  pracy kierowcy, ale niemówią nic o jego wynagrodzeniu. Inne pozo-stają kompletnie nieadekwatne do specyfikipracy kierowcy, traktując go na równi z  np.pracownikiem biurowym. Jeśli dołożymyszereg wymogów unijnych, to robi się niezłymisz-masz. Taki, że ta sama instytucja (SądNajwyższy) wydaje w ciągu paru lat praktycz-nie sprzeczne ze sobą uchwały. I  jak tu pro-wadzić biznes, skoro nawet nie wiemy, jakiereguły gry nas obowiązują? Zza urzędniczychi sądowych biurek świat wygląda jakoś inaczej.>WydarzeniaZwiększać świadomość branży ..........25Partnerstwo z klientem– możliwość czy mrzonka? .................26>Transport drogowyProces bez końca ................................30TransitNet – szybsza i tańsza obsługacelnych zgłoszeń tranzytowych ...........32Bezpieczeństwo w parze z ekonomią ...34Odszkodowanieza policyjną przysługę .........................51Aranżowanie ubezpieczenia mieniaw transporcie – na co warto zwrócićszczególną uwagę? .............................52Blaski i cienie transportu towarówniebezpiecznych w branży chemicznej..54Gabaryty po rewolucji..........................56Płacisz ryczałt za nocleg, a kierowcanadal w kabinie ...................................58Wytyczne dla transportu– lipiec-sierpień 2014 .........................61>>>Systemy ITCzytajrównież:LI PI EC–S IE RPIE Ń 7–8/ 2014(39 )ISSN 2082-9795Cena: 5,5(w tym 5%VAT)Pełna kontrola nad procesami ...........35Dotrzymać terminów realizacji ...........38Logistyka – technologiaNakład:11 000III generaniż siłacja IvecoDailyegz.VDA – trendyi prognozyWięcejNajwiększypotencjaw IndiachłHistosentyment riaalnaJelcz 315Kody kreskowe GS1wspierają globalizację .........................40www.truck-van.plZarejestruj się na stroniewww.tsl-biznes.pl/gratisi czytaj BEZPŁATNIE pełne e-wydaniamiesięcznika TSL BiznesTransport intermodalnyRozwój koleimoże zagrozić gospodarce .................43ul. L.Staffa 31, 01-884 Warszawatel. 22 213 88 28, fax 22 205 07 57redakcja@tsl-biznes.pl, www.tsl-biznes.pl, ISSN: 2081-5255Redaktor naczelny i wydawcaMirosław Ganiec, tel. 502 532 575m.ganiec@kmg-media.plRedakcjaElżbieta Haber, tel. 501 36 77 56e.haber@tsl-biznes.plPrenumeratatel. 22 213 88 28, fax 22 205 07 57prenumerata@tsl-biznes.plNakład: 11 000 egzemplarzyRedakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracaniatekstów.Poznaj nasze wydawnictwo:Dział reklamy i marketingureklama@tsl-biznes.plKrystyna Koch – tel. 515 444 589k.koch@tsl-biznes.plJarosław Dynek – tel. 694 725 118j.dynek@tsl-biznes.plMarcin Marczuk – tel. 513 432 305m.marczuk@tsl-biznes.plWspółpracaTomasz Dobczyński, Marcin Jurczak,Arkadiusz Kawa, Michał Kij, Konrad Kułak,Franciszek Nietz, Remigiusz Romaniuk,Jerzy Różyk, Krzysztof Rzepczyński,Iwona Szwed, Karol Wójtowicz.Wydawnictwo KMG Media Sp. z o.o.ul. L. Staffa 31, 01-884 Warszawatel. 22 213 88 28, fax. 22 205 07 57NIP: 522 294 09 47, REGON: 142231181, KRS: 0000348328Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRSMirosław Ganiec,redaktor naczelny i wydawcaTruckVan&www.truck-van.plKatalogis net4www.TSL iznes.pl bwww.kmg-media.pl [ Pobierz całość w formacie PDF ]