TRZECIOTEŚCIK - TESTY PRZYGOTOWUJĄCE DO OSKT - TEST II - KAROLCIA, OBUT

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->WypełnianauczycielImię i nazwisko ucznia ………………………………………………………………………………Klasa ……………Numeruczniaw dziennikuKAROLCIATEST IIPRZYGOTOWUJĄCY DO OGÓLNOPOLSKIEGOSPRAWDZIANU KOMPETENCJITRZECIOKLASISTYCzas pracy: 2 razy po 45 minutLiczba punktów do uzyskania: 40Instrukcje dla ucznia1. Sprawdź, czy sprawdzian zawiera 12 stron. Jeżeli brakuje stron powiedz o tymnauczycielowi.2. Na tej stronie u góry wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę.3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Nie używaj korektora.5. W zadaniach od 1. do 20. są podane trzy odpowiedzi: A, B, C.Tylko jedna z nich jest poprawna. Wybierz ją i zaznacz w odpowiedniej kratce, naprzykład gdy wybrałeś odpowiedź „A”:A.B.C.6. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedźkrzyżykiem.A.B.C.7. Rozwiązania zadań od 21. do 25. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonychmiejscach. Pomyłki przekreślaj.8. Dwie ostatnie strony arkusza są przeznaczone na brudnopis. Zapisy w brudnopisie niebędą sprawdzane.POWODZENIA!Arkusz opracowany przez Wydawnictwo GEMMI.Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione.www.testykompetencji.com.plPrzeczytaj uważnie tekst.Do tego ogrodu, który zaproponowała ciotka Agata, było bardzoniedaleko. Właściwie znajdował się prawie po drugiej stronie ulicy Kwiatowej.Nie był to bardzo duży ogród, ale miał mnóstwo zalet. Przede wszystkimnajważniejsze było to, że dzieci z całej dzielnicy mogły tu w ciepłe dni spędzaćczas na powietrzu i doskonale się bawić. Były tam krzewy, w których moglimieszkać Indianie, były wąskie ścieżki, którymi chodzili wielcy wodzowieMohikanów i Siuksów, były place, gdzie można było jeździć na rowerze lubhulajnodze, były wreszcie cztery huśtawki, jeden kołobieg, jedna karuzelai dwie zjeżdżalnie, nie mówiąc o dwóch wielkich piaskownicach dla maluchów.Jeśli tak się zdarzyło, że któreś z dzieci nie mogło wyjechać podczas wakacji nawieś, to tu spędzało lato. Matki wzdychały wtedy i mówiły: „Nie wiem, co bybyło, żeby nie ten nasz ogród!”Taki to był ogród. I jeśli nie było o nim mowy od razu na początku tejcałej historii z koralikiem, to po prostu dlatego, że sprawa koralika byłaniezwykła i niespodziewana i już nie było czasu na omówienia innych spraw.A teraz już właśnie pora, aby mówić o ogrodzie, bo tam powędrowali Piotri Karolcia.Piotr i Karolcia tak byli zamyśleni i przejęci sprawą blednięcia koralika,że nawet nie zauważyli, że na siatce otaczającej ogród wisi jakieś ogłoszeniei że stoi przy nim gromadka dzieci i dorosłych. Po prostu, nie zważając na nic,weszli do ogrodu i od razu poszli w stronę alejki, gdzie stała kamiennaławeczka. Tam było zawsze najmniej dzieci i tam można było najspokojniejpomówić o tak poważnej sprawie, jak ta.(…)Gdy wyszli na placyk z huśtawkami, zastali już tam Leszka i Janię,a potem zaraz przyszły Dorota i Agusia. Za nimi przywlókł się Waldek. Ale jakiśbył dziwny – wcale się nie wygłupiał ani nie zaczepiał po swojemu wszystkich,tak jak on to potrafi, tylko stał zagapiony, a potem zwiesił głowę i przysiadłz boku.Maria Krüger –Karolcia2Po przeczytaniu tekstu odpowiedz na pytania.Zaznacz tylko jedną prawidłową odpowiedź.1. Gdzie znajdował się ogród?A. Po drugiej stronie ulicy KoralowejB. Po drugiej stronie ulicy KwiatowejC. Niedaleko szkoły2. Co było w ogrodzie ?A. Krzewy, wąskie ścieżki, placeB. Drzewa, ulice, altankiC. Place, altanki, kwiaty3. Ile huśtawek znajdowało się w ogrodzie?A. 3B. 4C. 54. Ile piaskownic było przeznaczonych dla maluchów?A. 4B. 3C. 25. Piotr i Karolcia byli przejęci sprawąA. blednięcia koralikaB. blednięcia balonikaC. blednięcia stolika36. W krzakach w ogrodzie mogli mieszkać:A. EskimosiB. KowbojeC. Indianie7. Piotr i Karolcia na placu z huśtawkami zastaliA. Jarka i AnięB. Leszka i JanięC. Pawła i Leszka8. Waldek przyszedł na placyk z huśtawkami jakoA. przedostatniB. pierwszyC. ostatni9. Które z miesięcy przypadają w okresie wakacji?A. Lipiec i sierpieńB. Maj i czerwiecC. Sierpień i wrzesień10. Sprawa koralika była „niezwykła i niespodziewana”. Wybierz przymiotniki,mogące również ją określać.A. Niesamowita i zaskakującaB. Ciekawa i przewidywalnaC. Smutna i zmyślona411. Dzieci bawiły się w ogrodzie 2 godziny. Ile to minut?A. 120B. 150C. 18012. W ogrodzie bawiło się 55 chłopców i 41 dziewczynek. Ile dzieci bawiło sięw ogrodzie?A. 89B. 90C. 9613. Wskazana część drzewa to:A. korona drzewaB. pień drzewaC. korzenie drzewarysunek do zadania 135 [ Pobierz całość w formacie PDF ]