Trutówki, Pszczelarz, Pszczelarstwo

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Czasopismo pszczelarskie PASIEKA - pszczelarstwo, pszczoły, ule, miód, informacje...
Page 1 of 2
pszczoły.pl>Dwumiesięcznik Pasieka Szukaj
W MOJEJ PASIECE ABECADŁO NAUKA W PASIECE CHOROBY W PASIECE PRODUKTY PASIECZNE ARCHIWUM
PASIECZNE ABECADŁO
W numerze
Skąd się biorą trutówki?
Trutówki to problem dotyczący kaŜdego
pszczelarza. Zawsze z mniej lub bardziej
oczywistych przyczyn mogą się pojawić
w pszczelej rodzinie. W duŜej pasiece to
pozornie mały problem, bo pszczelarz
najczęściej rodzinę z trutówkami
zlikwiduje. Jednak miodu ona juŜ nie da,
a przy intensywnej gospodarce i dobrych
poŜytkach moŜe to spowodować nawet
kilkaset złotych straty. W małej pasiece
amatorskiej to duŜa szkoda, a na zimę
jeden ul pozostanie pusty.
Skąd się biorą trutówki? OtóŜ tak naprawdę
one w ulu są. Przyjęty przed laty podział na
trutówki anatomiczne i fizjologiczne jest raczej próbą prostego opisania sytuacji w
rodzinie pszczelej, by moŜna było ją potem w prosty sposób rozwiązać. Przypomnę, Ŝe
według tych kryteriów trutówki fizjologiczne to pszczoły, u których nastąpił rozwój
jajników i zaczęły składać jajeczka, oczywiście niezapłodnione. Przyczyną podjęcia
przez pszczoły czerwienia jest długotrwały brak matki w rodzinie, a co za tym idzie
brak młodego czerwia, nadmiar mleczka i oczywiście brak substancji matecznej.
Trutówki anatomiczne to pszczoły, które w podobnych warunkach równieŜ mają
powiększone jajniki, jednak do składania jajeczek nie przystępują. One to jednak, a
raczej ich zachowanie polegające na bezczynności, prowadzą do wyrojenia się rodziny.
Późniejsze obserwacje wykazały, Ŝe podział ten nie jest tak sztywny, a trutówki
fizjologicznie ujawniają się w ulu takŜe w innych sytuacjach.
Uratowanie rodzin z czerwiącymi trutówkami jest trudne. Rodzina taka nie chce przyjąć
matki. Dość skuteczną metodą jest wysypanie pszczół parę metrów od ula i poddanie
matki pszczołom powracającym. Trutówki rozczerwione i niezdolne do lotu pozostaną
na trawie, powrócą zaś pszczoły „normalne”. Dobrze gdy matka jest tej samej linii
hodowlanej co pszczoły i jest czerwiąca. Warto teŜ dać dwa plastry z wygryzającym się
czerwiem i rodzinę podkarmić ciepłym syropem. Jeszcze lepszy sposób to dodanie
matki wraz z silnym odkładem, który przesiedlamy w środek gniazda rodziny z
trutówkami. Matkę lepiej zamknąć w klateczce „na ciasto”, bo moŜe zostać uszkodzona
lub zginąć. Czy warto jednak naraŜać silny odkład z porządną matką dla ratowania
jakichś trutówek? Dlatego najczęściej pszczelarz podejmuje decyzję o likwidacji takiej
rodziny przez jej rozpędzenie, po uprzednim przestawieniu ula w inne miejsce.
Jednak trutówki fizjologiczne czerwią często w rodzinach normalnych, nierzadko w
obecności matki i to pełnowartościowej, czerwiącej. Pszczelarze radykalnie
ograniczający czerwienie matek w izolatorach dwu lub trzyramkowych mają najlepszą
okazję, aby to zaobserwować. Matka zamknięta w izolatorze chciałaby pokazać, co
potrafi. Pszczoły teŜ „marzą” o wychowie wielkiej ilości czerwia. Pszczelarz o tym wie,
dlatego zamknął ją za kratą, a pszczołom „kazał” znosić miód, a nie karmić czerw.
ciąg dalszy artykułu w Pasiece 1/2006
Wydarzenia
Jubileusz profesora
Jerzego Woyke
Apimondia 2009
Kamiańskie klimaty
W mojej pasiece
Zimowa pasieka
Drzewa i krzewy dla
naszej pasieki
Ul leŜak dla hobbysty,
cz. 1.
Moja metoda
zintegrowanej walki z
Varroa destructor
Pozyskujmy pierzgę
Kalejdoskop
Miody pitne, sycone
czy niesycone?
Z Pasieką w świat
4 000 000 kilo miodu
w 6 tygodni
Międzynarodowe
Kongresy
Pszczelarskie
Apimondii
Nauka w pasiece
Monitorowanie
mikroklimatu rodziny
pszczelej
system WMA, cz. 1.
Wszystko, co o
plastrze i wosku
pszczelim wiedzieć
naleŜy, cz. 4.
Sławomir Trzybiński
Zdjęcia: Jerzy Jóźwik
Pasieka nr 1/2006
Pasieka poleca
Miód i produkty
pszczele dla zdrowia,
urody i podniebienia
Z pasieki do kuchni
Ptysie, sernik z pianką
Historia
Saga rodu Kurpielów
2010-01-13
Czasopismo pszczelarskie PASIEKA - pszczelarstwo, pszczoły, ule, miód, informacje...
Page 2 of 2
Kącik dla dziadków
i wnuczków
O pszczole, kociczce
Kundzi i kocurku
Tetroniuszu
Kącik kolekcjonera
Rzeźby i figurki z
motywami
pszczelarskimi
««
powrót
©20032010 Dwumiesięcznik "PASIEKA" portal www.pszczoly.pl
2010-01-13
[ Pobierz całość w formacie PDF ]