TrueCrypt 5 Wstęp, INFORMATYKA, True Crypt opis

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
TrueCrypt 5 od podstaw - przewodnik po programie - Dyski CDRinfo.pl
Strona 1
BAZA DYSKÓW TESTY I OCENY DYSKÓW ARTYKUŁY PODSTAWY FORUM
ZALOGUJ
TrueCrypt5 od podstaw przewodnik po programie
Wstęp
Wstęp
Instalacja TC
Tworzenie wolumenu TC
Montowanie wolumenu
TC
Szyfrowanie partycji
Montowanie
zaszyfrowanej partycji
Szyfrowanie partycji
systemowej
Deszyfrowanie partycji
systemowej
Tworzenie ukrytego
wolumenu
Praca z ukrytymi
wolumenami
UŜywanie plikówkluczy
Podsumowanie
TrueCrypt jest niewątpliwie jedną z najlepszych aplikacji słuŜących zabezpieczaniu swoich
danych przed odczytaniem przez niepowołane osoby. Program chroni dane szyfrując je za
pomocą jednego z trzech dostępnych algorytmów (AES, Serpent oraz Twofish) lub nawet ich
sekwencji. Warto zauwaŜyć, Ŝe algorytmy te są w chwili obecnej uwaŜane za silne, co oznacza,
Ŝe nie znaleziono jak dotąd Ŝadnej innej metody na złamanie któregokolwiek z nich, jak tylko
odnalezienie prawidłowego hasła (czy to metodą brute force, czy słownikową).
Co istotne, program jest całkowicie darmowy. W tym przypadku nie jest tak, jak w wielu
innych sytuacjach, w których ocenia się program nieco „ulgowo” tylko dlatego, Ŝe jest
bezpłatny – TrueCrypt moŜe śmiało konkurować na równych warunkach z innymi,
komercyjnymi aplikacjami do ochrony danych.
Aplikacja umoŜliwia tworzenie zaszyfrowanych plików o praktycznie dowolnym rozmiarze
(ograniczonym rzecz jasna do pojemności nośnika na których są zapisane), jak i szyfrowanie
całych partycji. Ostatnia, długo oczekiwana piąta wersja, umoŜliwia takŜe szyfrowanie partycji
systemowej.
Program dostępny jest w wersjach napisanych pod Windowsa, Linuxa, a od piątej wersji,
równieŜ Macintosha. Podstawowe jego funkcje (tworzenie zaszyfrowanych woluminów,
szyfrowanie partycji oraz, rzecz jasna, ich obsługa) dostępne są we wszystkich wersjach,
jednak największą funkcjonalność ma wersja dla systemów Windows, której dotyczy ten
artykuł.
Instalacja TC >
Ten artykuł komentowano
6
razy.
Zobacz komentarze
.
2008-06-07 11:44:31
TrueCrypt 5 od podstaw - przewodnik po programie - Dyski CDRinfo.pl
Strona 2
Sterowniki napędu
Dowiedz się więcej o
sterowaniu napędem.
Skopiuj prezentację
www.ni.com/poland
Linux
Na stronie znajdują się
darmowe wersje próbne
programów Microsoft!
www.microsoft.com
Pobierz za darmo
Toolbar
Google. Autouzupełnianie
formularzy Blogowanie
inne funkcje. Sprawdź
toolbar.google.pl
DATA Recovery Pozn
a
Profesjonalne
odzyskiwanie danych,
wszystkie nośniki, kaŜdy
problem.
www.datalab.pl
Ipsec Konfiguracja
Ipsec Konfiguracja -
więcej. Tylko sprawdzone
rozwiązania
BezpieczenstwoInformacji.wip
2008-06-07 11:44:31
[ Pobierz całość w formacie PDF ]