tru5, notatki służbowe, Eva Thompson, Trubadurzy imperium

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
-
.
~
,
~
~
@
g
o
~
0
~
~
:
o
~
~
J
§
o
:
~
~
-
~
~
~
~
.
0
~
~
~
~
0
J
~
[
~
.
n
,
~
'
C
~
.
J
-
"
"
~
.
~
~
~
"
o
.
~
~
n
§
'
3
~
o
~
~
-
b
~
.
g
o
!
0
W
'
'
O
~
.
N
~
'
Z
"
~
~
:
~
-
0
"
~
-
~
O
?
~
~
!
~
~
~
~
~
'
-
;
8
~
.
o
~
~
n
~
:
~
~
~
~
"
0
o
:
~
;
.
~
"
>
~
o
~
0
"
n
~
O
~
.
s
I
,
~
-
~
-
~
,
N
~
~
7
~
³
:
C
\
g
~
.
-
"
-
O
~
)
~
2
)
~
<
~
J
Ó
N
G
.
.
~
.
~
,
O
E
j
G
~
~
:
G
'
~
~
~
~
~
~
.
~
-
<
:
~
~
p
.
~
~
.
8
:
~
8
.
.
~
.
~
.
.
O
o
~
.
~
.
'
)
3
~
~
o
S
~
~
~
N
~
~
~
~
8
.
~
.
~
~
o
N
~
~
~
~
~
~
~
j
~
'
~
:
<
N
N
.
q
.
~
~
~
N
~
:
~
'
~
~
~
)
~
~
N
~
~
:
O
~
<
:
~
~
~
,
~
.
¹
r
~
~
~
.
~
o
%
:
~
'
Ê
~
.
~
~
§
r
.
~
,
Ó
~
g
~
~
'
)
.
~
O
)
"
'
'
~
'
,
O
~
.
1
O
)
N
'
)
~
~
N
-
.
~
-
~
.
~
~
~
~
~
~
-
j
~
~
~
~
'
~
~
~
~
n
r
o
~
o
.
.
~
.
3
~
Q
-
C
~
~
~
.
l
F
~
~
~
.
.
"
g
.
~
o
'
§
!
O
~
.
~
o
~
)
~
~
~
'
~
~
F
o
~
'
N
i
-
~
[
a
,
-
[
.
~
.
~
~
~
.
~
o
.
~
S
~
~
~
<
)
~
~
Q
~
o
)
~
j
,
?
~
~
j
-
~
~
.
~
.
~
o
:
:
'
O
§
:
N
:
g
.
-
.
.
g
g
~
~
~
~
:
~
;
~
~
~
O
"
.
~
O
,
<
-
~
g
.
~
-
~
S
&
~
.
~
-
N
_
~
=
~
n
~
:
N
O
8
O
N
<
l
~
O
N
.
-
D
-
~
~
~
)
.
:
,
'
~
)
~
:
S
a
:
~
N
~
~
.
~
'
t
s
)
.
~
~
:
~
~
g
~
.
.
o
)
~
~
N
§
~
~
"
~
g
~
j
N
~
<
o
~
~
~
r
~
:
N
~
~
<
~
.
O
O
'
~
O
~
~
-
~
O
~
~
S
\
.
~
~
~
'
'
~
.
~
3
~
5
~
~
~
o
~
C
.
g
~
a
~
.
"
"
~
.
.
~
1
.
~
.
N
'
O
N
~
~
1
.
:
'
~
~
~
O
1
.
~
O
)
~
,
'
O
~
r
o
~
"
O
)
:
,
'
.
j
~
O
'
~
'
~
d
N
-
~
N
~
.
O
8
S
§
~
<
~
~
<
j
~
~
.
'
'
S
:
.
1
O
~
O
~
)
'
.
S
~
~
~
~
g
~
~
~
'
j
.
O
.
O
N
~
.
:
'
S
~
g
O
O
0
'
O
<
N
'
O
o
:
U
3
~
~
O
~
~
N
~
o
"
I
Q
~
'
~
<
.
~
N
.
~
1
~
~
I
N
~
.
@
!
I
j
2
n
~
)
)
'
8
a
~
o
~
.
§
l
"
J
)
J
.
l
.
-
E
'
ó
j
!
~
i
³
~
-
:
o
g
'
~
g
~
~
~
.
)
i
:
o
,
"
'
-
.
~
-
"
!
.
g
-
.
'
O
~
"
-
"
y
.
.
I
I
a
.
o
O
~
.
I
z
~
g
o
,
N
<
;
<
I
a
2
n
S
.
~
.
D
D
I
"
o
.
)
)
'
S
~
'
.
"
t
~
-
N
~
~
.
=
.
,
~
D
~
Q
.
.
~
*
I
I
I
I
I
)
D
~
'I
~
I
~
a
-
a
'
O
o
~
.
D
1
N
<
³
>
~
"
8
"
'
-
a
§
.
.
r
,
"
,
a
I
N
D
D
1
~
;
-
!
³
³
~
~
.
~
~
a
³
"
~
a
,
\
,
.
:
.
)
.
i
q
.
ê
a
B
~
,
.
)
-
~
.
~
~
~
O
~
n
.
§
,
O
~
,
.
N
g
~
'
g
'
~
~
~
~
[
~
,
~
2
:
~
]
~
~
~
~
~
]
~
.
'
°
g
,
~
.
?
~
~
.
t
-
.
.
g
[
-
~
~
~
~
~
.
~
e
:
.
~
~
~
~
~
~
~
§
"
.
~
~
g
~
¹
~
~
i
:
:
9
~
§
~
-
~
g
:
~
~
~
-
s
-
~
~
g
'
;
.
~
.
[
~
?
a
~
"
.
I
~
.
~
s
~
S
~
~
:
.
~
-
.
.
-
~
3
.
S
,
Q
a
,
-
~
~
.
~
.
o
~
~
c
'
~
~
~
~
~
~
3
~
.
n
~
~
[
~
<
~
.
~
e
~
-
~
~
~
.
.
~
~
:
~
,
:
.
~
8
o
o
.
~
a
~
.
S
Ê
~
~
~
.
.
;
:
~
.
g
g
=
~
~
}
~
O
_
.
~
~
~
.
~
~
S
:
t
~
.
~
a
,
a
=
g
~
o
~
~
.
~
~
_
.
~
§
³
~
~
o
<
o
~
~
&
-
~
~
~
~
:
-
'
~
~
.
~
~
~
!
~
J
.
~
'
~
~
-
-
S
~
"
~
.
~
~
:
~
g
:
g
~
:
o
.
-
~
~
:
.
6
'
-
~
n
'
_
.
~
&
.
w
~
.
.
.
~
~
~
~
F
~
.
~
a
,
~
~
.
~
~
:
;
~
l
0
o
~
,
O
=
~
'
O
~
~
~
"
o
C
1
.
~
.
;
g
~
~
~
~
;
~
'
<
"
~
)
.
~
N
~
.
a
"
.
~
:
'
=
'
O
n
o
O
Q
~
~
;
~
g
¹
1
~
;
I
~
3
~
-
O
.
~
~
g
-
3
~
O
,
O
:
"
~
i
~
N
~
<
'
~
.
~
.
~
:
1
;
#
J
'
=
,
~
o
~
~
:
,
~
~
:
"
g
,
(
)
~
~
'
8
:
.
~
~
!
'
;
-
'
~
O
,
~
.
,
"
'
~
~
.
~
.
,
~
~
~
C
~
~
o
.
~
.
"
'
,
.
.
,
D
~
~
~
P
o
~
.
.
_
~
,
.
~
s
n
'
'
'
)
~
~
~
N
~
~
~
i
~
~
.
(
D
.
1
~
.
~
,
,
'
g
,
C
'
~
~
,
,
~
.
;
.
E
~
~
~
~
:
O
=
'
_
!
'
!
?
'
~
O
Q
~
o
-
'
N
o
O
~
8
~
.
o
f
Q
"
"
,
~
~
,
~
.
~
N
'
=
-
~
:
~
~
.
N
~
N
~
~
n
?
-
(
D
~
:
:
:
~
~
o
~
.
~
~
~
'
~
~
N
~
.
.
~
~
I
J
~
O
~
O
<
~
~
~
.
~
o
~
§
~
~
O
~
.
~
1
~
~
'
"
.
;
~
(
D
³
§
,
~
o
~
~
~
1
;
~
-
~
O
i
0
.
-
o
"
~
<
~
N
,
<
~
~
D
'
"
'
"
n
'
J
~
.
<
.
~
.
N
o
~
O
~
'
~
~
~
C
9
'
~
~
r
g
~
'
<
I
Q
O
:
3
"
'
D
n
'
?
s
~
-
.
~
.
,
:
=
.
~
-
~
~
;
~
(
)
"
1
~
o
O
;
;
.
~
~
P
o
!
:
-
~
-
.
,
]
,
~
,
n
3
'
g
;
'
]
,
~
~
.
(
~
~
~
O
Q
~
(
D
g
"
'
~
.
a
<
~
~
'
g
~
~
<
Q
<
,
:
n
i
³
o
~
~
~
~
,
~
o
~
'
<
~
:
'
:
.
~
j
N
~
N
~
~
~
:
'
~
,
n
:
'
"
n
:
~
'
:
~
3
~
~
-
,
:
:
n
~
,
'
"
'
,
~
'
Q
-
~
'
g
~
g
:
g
~
,
'
"
'
.
~
~
:
~
'
~
'
~
~
~
.
N
'
C
~
(
D
_
.
:
3
~
~
~
g
:
O
~
~
~
~
-
'
(
.
N
~
~
'
~
a
"
~
g
6
.
;
.
)
O
~
~
~
~
(
D
;
)
~
~
,
.
,
~
~
~
o
~
,
~
~
~
~
'
)
'
.
o
~
-
(
Q
~
,
,
~
H
~
a
.
i
~
~
~
:
~
,
.
,
:
-
~
~
~
1
~
=
"
~
~
O
.
~
N
O
n
'
<
~
~
,
O
§
.
t
n
"
³
¹
:
~
O
:
<
:
~
d
~
,
~
'
O
o
.
~
~
~
~
;
.
.
,
I
~
~
~
~
~
~
~
,
S
;
;
-
-
j
.
~
~
-
,
Q
'
~
~
~
~
,
I
"
~
~
,
"
<
9
"
(
i
~
~
<
.
,
,
"
)
'
-
,
~
o
3
~
~
~
,
o
=
~
.
~
9
O
~
~
~
~
"
'
~
~
e
.
~
,
'
,
~
.
O
~
3
o
~
Q
9
'
o
~
~
:
.
~
.
,
~
,
~
O
,
~
<
:
:
"
!
P
;
~
D
<
-
,
"
"
j
'
'
~
~
~
~
~
'
"
1
O
_
.
;
3
~
~
.
~
~
'
~
.
~
.
I
!
~
O
~
~
"
:
.
o
'
o
'
<
(
)
~
~
a
"
~
"
~
i
~
.
~
;
'
'
)
~
~
~
.
g
.
~
3
~
~
~
-
.
~
~
~
~
~
~
"
Q
~
_
.
~
"
~
~
~
~
I
~
~
c
:
=
~
-
g
o
~
~
~
3
~
<
~
~
.
8
Z
~
.
~
~
~
3
c
;
.
~
Z
a
"
"
"
,
~
:
:
~
-
r
'
3
-
~
o
_
'
~
~
~
~
5
'
:
g
,
1
~
~
r
~
'
o
:
r
!
S
'
N
"
g
~
.
~
o
.
g
'
'
~
i
W
)
-
.
r
P
'
g
.
'
~
~
,
~
~
>
~
o
"
O
'
~
~
§
~
=
-
~
f
c
,
-
.
'
~
:
[
~
~
6
:
~
~
~
:
~
~
n
'
~
~
~
O
Q
~
r
+
'
,
:
[ Pobierz całość w formacie PDF ]