Triangle [2009.DVDScr], ★MOJE PLIKI★ Haslo; 13piatek, ★ NAPISY DO FILMOW ★

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1269}{1337}Po prostu mia�e� z�y sen.|To wszystko, skarbie.{1338}{1400}To wszystko.{1408}{1524}Przez z�e sny zdaje ci si�,|�e widzisz co�, czego nie ma.{1530}{1619}Wiesz, co ja robi�, gdy mam z�y sen?{1620}{1710}Zamykam oczy|i my�l� o czym� mi�ym.{1727}{1797}Np. o byciu z tob�.{1889}{2026}TR�JK�T{2030}{2099}>> DarkProject SubGroup <<|>> Mroczna Strona Napis�w <<{2101}{2150}www.dark-project.org{2152}{2262}T�umaczenie ze s�uchu: Highlander|Korekta: Chudy{2499}{2594}Pospiesz si�, skarbie,|bo si� sp�nimy.{3608}{3666}Cholera.{4258}{4312}Jack?{4313}{4363}Widzia�e�, by kto� naciska� dzwonek|u moich drzwi?{4364}{4417}Nie.{4448}{4513}Dobra, dzi�ki.{4885}{4968}/Greg "Tr�jk�t"|/W porcie o 8:30{5302}{5356}Posprz�ta�am wszystko, skarbie.{5357}{5428}Wszystko jest tak,|jak przedtem.{5429}{5474}Pod�oga a� l�ni.|Jest czysta i l�ni�ca.{5475}{5518}Sp�jrz. Widzisz?{5542}{5580}Dobrze. W porz�dku.{5581}{5645}Zamknij oczy.{6333}{6377}TR�JK�T{6462}{6489}Witaj, �eglarzu.{6490}{6523}Cze��.{6524}{6563}Pro�ba o pozwolenie wej�cia na pok�ad.{6564}{6636}Kochanie, potrzymaj.{6652}{6699}Bardzo przepraszamy,|�e nie przyjechali�my wczoraj.{6700}{6780}Kto� znowu pracowa� do p�na.{6781}{6833}Jak si� masz, Sally?{6834}{6868}Dobrze.|A ty?{6869}{6918}W porz�dku.{6919}{6950}Sp�jrz na siebie.{6951}{7000}- Co, podoba ci si�?|- Wygl�dasz �wietnie.{7001}{7015}Naprawd�?{7016}{7102}- Za�o�y�am pierwsz� lepsz�.|- Bzdura. Od tygodnia si� szykowa�a.{7103}{7171}K�amczuch z ciebie.|Znasz mojego m�a.{7172}{7230}Wiesz, �e nie s�ucham|ani jednego jego s�owa.{7231}{7268}Jest ze mn� moja przyjaci�ka, Heather.{7269}{7382}Jest bardzo mi�a,|wi�c obiecaj, �e b�dziesz uprzejmy.{7435}{7514}- Jak leci?|- Prosi�em, by�cie jej nie brali.{7515}{7549}Nie podoba ci si�?{7550}{7615}Wierz mi, to naj�adniejsza|z przyjaci�ek Sally.{7616}{7684}Co niewiele m�wi.{7690}{7742}A prosi�em.{7745}{7848}Mieszkasz na �odzi z 18-latkiem|i prosisz, �ebym nie przyprowadza� dziewczyn?{7862}{7952}Greg, to Heather,|moja dobra przyjaci�ka.{7953}{8005}Uzna�am,|�e powinni�cie si� pozna�.{8006}{8048}- Cze��.|- Cze��.{8126}{8183}Przepraszam na chwil�.{8229}{8296}Jess!|Wszystko gra?{8305}{8342}Nie wydaje mi si�.{8403}{8445}Co si� sta�o?{8539}{8578}O co chodzi?{8579}{8665}- Przepraszam.|- Nie masz za co.{8666}{8707}Co jest?|Dobrze si� czujesz?{8708}{8758}Jestem tylko zm�czona.{8764}{8835}Nie musimy dzi� nigdzie p�yn��,|je�li nie chcesz.{8836}{8900}Nie, chc�.|Chc� p�yn��.{8911}{8956}Jeste� pewna?{9043}{9077}Tak.{9095}{9150}- Tak.|- Tak? W porz�dku.{9151}{9194}Chod�, przedstawi� ci ich.{9309}{9372}To Sally i jej m��, Downey.{9379}{9448}To Heather, przyjaci�ka Sally,|Victora pami�tasz.{9449}{9490}Po�eglujmy!{9513}{9536}Dobrze!{11868}{11904}Wszystko gra?{11942}{12023}- Gregowi nic nie jest?|- Nie. Jest na pok�adzie.{12036}{12136}- Spa�a� przez kilka godzin.|- �ni� mi si� koszmar.{12137}{12172}O czym?{12173}{12209}Nie pami�tam.{12234}{12274}Ja bym si� nie przejmowa�a.{12275}{12355}Podobno koszmary|lecz� rzeczywiste stresy.{12360}{12476}- Podobnie jak szampan. Nala� ci?|- Tak.{12538}{12614}- Downey, pomo�esz mi?|- Szczerze m�wi�c, Victor,{12615}{12701}jestem go�ciem kapitana,|ale pomog� ci.{12702}{12761}Victor?|O co chodzi�o w porcie?{12762}{12794}Co?{12795}{12873}Zapyta�em, czy wszystko w porz�dku z Jess.|Odpowiedzia�e�, �e nie.{12874}{12938}- Powiedzia�e�, �e b�dzie z synem.|- Tak.{12939}{13004}W porcie zapyta�em j�,|gdzie on jest.{13031}{13079}Nie mog�a sobie|tego przypomnie�.{13081}{13176}Patrzy�a si� w pr�ni� ze 20 sekund.|Potem powiedzia�a, �e jest w szkole.{13177}{13211}I?{13236}{13304}Dzi� jest sobota.|Dzi� nie ma zaj��.{13312}{13404}Jej syn chodzi do szko�y specjalnej.|Maj� zaj�cia codziennie.{13436}{13480}B�d� dla niej mi�y.{13510}{13552}- Spoko.|- Dobrze.{13562}{13611}Opalacie si� razem?{13623}{13664}Czasami.{13684}{13746}Cienki ten szampan,|ale chocia� zimny.{13747}{13780}Chcesz troch�?{13799}{13846}- Nie, dzi�ki.|- Spoko, wi�cej dla mnie.{13869}{13917}Jak si� czujesz?{13933}{14000}Przepraszam, by�am bardziej zm�czona,|ni� s�dzi�am.{14001}{14077}Jeszcze raz przepro�,|to wyrzuc� ci� za burt�.{14133}{14171}Chod�.{14197}{14243}- W porz�dku?|- Tak.{14585}{14636}My�l�, �e to ��d� rybacka.{14643}{14696}S� g�odne.{14755}{14789}Chcesz posterowa�?{14803}{14868}- Nie.|- �mia�o.{14971}{15021}Gdzie mam si� kierowa�?{15023}{15069}W t� stron�.{15132}{15176}�atwizna, co nie?{15235}{15299}Jest kelnerk� w jakiej� knajpie.{15300}{15360}Zacz�li ze sob� gada�|i zaprzyja�nili si�.{15361}{15417}Ma autystycznego syna.{15418}{15472}- S� tylko przyjaci�mi?|- Sally!{15473}{15543}A co mam powiedzie�?|�e mi przykro, i� ma upo�ledzonego syna?{15544}{15597}- Tak.|- C�, przepraszam.{15603}{15662}To jej problem, nie Grega.{15677}{15715}O co chodzi?|O szorty?{15716}{15799}Nie!|Greg i ja przyja�nimy si� od dawna.{15800}{15856}Nie mog� patrze�,|jak wyci�ga od niego kas�.{15857}{15893}W�tpi�.{15894}{15977}Mam nadziej�, �e nie,|bo Greg jest zbyt �atwowierny.{15983}{16065}- Ale ten ch�opak mi si� podoba.|- Nie ma mowy.{16077}{16187}Mo�esz porozmawia� z Gregiem?|Idealnie do siebie pasujecie.{16191}{16266}Plus, nie znosz�,|kiedy ona z nim jest.{16295}{16335}Jess, jeste� gotowa?{16351}{16392}Tak, wci�gnij.{16561}{16598}Tak!{16746}{16835}- Sk�d go znasz?|- Victor zosta� ze mn� na dobre.{16836}{16908}Mia� problemy w domu,|musia� si� z niego wynie��.{16909}{16957}Znalaz�em go �pi�cego|w magazynie w porcie.{16958}{17050}Zacz�li�my ze sob� gada�|i teraz mieszka tutaj.{17055}{17165}- Tak po prostu go przygarn��e�?|- Mam 3 pokoje, nie korzystam ze wszystkich.{17168}{17226}Downeya znam od dzieci�stwa.{17227}{17301}A jego �on�, Sally,|od og�lniaka.{17304}{17366}Spotyka�em si� z ni�|przez jakie� 4 dni w �smej klasie,{17367}{17432}wi�c formalnie rzecz bior�c,|to moja by�a.{17444}{17504}- Wygl�daj� na mi�ych.|- Tak.{17507}{17588}Poza tym, �e co roku|czuj� si� zobowi�zani{17589}{17644}przyprowadzi� mi kolejn� dziewczyn�.{17674}{17720}Mo�e s�dz�, �e jeste� samotny.{17732}{17807}- A ty czujesz si� samotna?|- Czasami.{17815}{17924}Gdy spotykam si� z tob� w knajpie,|to jestem g�odny, a nie samotny.{17945}{18007}Oczywi�cie wczoraj by�o inaczej.{18017}{18112}- A co by�o wczoraj?|- Nie by�em g�odny.{18117}{18191}Przyszed�em, �eby zaprosi� ci� na �agle.{18196}{18230}Tak?{18249}{18276}Tak.{18388}{18459}Skr�� na bakburt�.|Tracimy wiatr w �aglach.{18461}{18509}Pozw�l, �e na chwil� ja posteruj�.{18647}{18696}Wszystko dobrze z Tommym?{18700}{18740}Tak samo.{18751}{18791}Ka�dego dnia jest tak samo.{18797}{18866}Tommy lubi, gdy wszystko|ma okre�lony porz�dek...{18867}{18941}Je�li zrobi� co� inaczej,|to go trac�.{18990}{19025}O co chodzi?{19028}{19082}Nigdy wcze�niej taka nie by�a�.{19095}{19191}Nie wiem.|Zawsze czuj� si� winna zostawiaj�c Tommy'ego.{19196}{19242}Bo jeste� dobr� matk�.{19243}{19330}Ale nie mo�esz by� wsz�dzie|przez ca�y czas.{19333}{19373}Hej.{19410}{19481}- Jak leci?|- Wszystko gra.{19503}{19613}Zastanawia�am si�,|czy mog� ukra�� ci Jess.{19614}{19673}Sally bardzo chce z ni� porozmawia�.{19696}{19797}- W�a�ciwie to o czym� rozmawiali�my.|- Nie, w porz�dku, p�niej doko�czymy.{19869}{19934}�eby by�a jasno��...{19941}{19992}nie podobasz mi si�.{20408}{20446}Co, do chuja?{20498}{20543}Wiatr zmala�.{20580}{20641}Nie zmala�,|tylko kompletnie ucich�.{20771}{20812}Wariactwo.{20828}{20886}- Zetkn��e� si� ju� z czym� takim?|- Tak.{20887}{20929}Ale nie tak nagle.{20981}{21027}Uda nam si� dotrze�|do domu bez wiatru?{21028}{21091}Tak, mamy nap�d silnikowy,|to nie problem.{21092}{21152}Ale to po prostu dziwne.{21183}{21220}Greg?{21258}{21296}Czy to normalne?{21908}{21993}No dobra, zaczynam panikowa�.|Co to, do chuja?{22415}{22479}Tr�jk�t do Stra�y Wybrze�a, odbi�r.{22540}{22606}Tr�jk�t do Stra�y Wybrze�a, odbi�r.{22629}{22683}/Stra� Wybrze�a, m�w, odbi�r.{22684}{22792}Wiatr zmala� z 7 w�z��w do zera.|Rejestrujecie co� niezwyk�ego? Odbi�r.{22795}{22850}/Nic nie wida�. Odbi�r.{22872}{22984}Zacz�o si� do�� szybko.|Wygl�da na burz� z piorunami. Odbi�r.{22985}{23022}/Pom�cie mi.{23023}{23064}/S�yszycie mnie?{23067}{23118}/Pom�cie mi.|/Prosz�, pomocy.{23119}{23225}/Wszyscy nie �yj�.|/Wszyscy nie �yj�.{23248}{23314}S�yszymy ci�.|Podaj swoje wsp�rz�dne. Odbi�r.{23369}{23461}S�yszymy twoje wo�anie o pomoc.|Gdzie jeste�? Odbi�r.{23514}{23607}Stra� Wybrze�a, s�yszeli�cie SOS?|Ju� go nie odbieramy. Odbi�r.{23628}{23688}Pon�wcie wo�anie o pomoc.{23690}{23737}- Gdzie jeste�cie?|- Greg?{24170}{24259}Wszyscy pod pok�ad!|Za��cie kamizelki ratunkowe.{24924}{24983}Odetnij go!|Odetnij �agiel!{25043}{25121}Vic, opu�� grot�agiel!{25122}{25157}Opu�� go!{25250}{25288}Heather!{25290}{25327}Vic!{25720}{25760}Cofnij si�!{25795}{25837}Jess, chwy� moj� r�k�!{25860}{25893}Chwy� si�!{25900}{25936}Heather!{26077}{26109}Trzymaj si�!{26292}{26327}Heather!{26480}{26519}Vic!{27186}{27223}Jess!{27367}{27415}Jess, w porz�dku?{27434}{27474}- Wszystko gra?|- Tak.{27524}{27559}Downey?{27622}{27669}- Wszyscy cali?|- Widzia�e� Heather?{27674}{27740}- Wymy�o j� przez okno.|- Nie, chod�!{27748}{27777}O m�j Bo�e.{27789}{27869}Heather!{27870}{27904}Heather!{27962}{27996}Greg!{27999}{28030}Pom� mi!{28031}{28094}/- Sally, dalej!|/- Pom�cie mi!{28095}{28141}/- Widzicie j�?|/- Podaj r�k�.{28142}{28189}/- Heather!|/- Nie ma jej.{28885}{28932}- Jeste�cie cali?|- Tak.{29121}{29157}W porz�dku?{29244}{29283}Tommy jest w szkole, tak?{29351}{29438}Zajm� si� nim, dop�ki nie wr�cimy.|Nic mu nie b�dzie.{30396}{30447}Dzi�ki Bogu.|Hej!{30468}{30501}Pomocy!|- Pom�cie nam.{30521}{30568}Prosz�! Pomocy!{30590}{30623}Prosz�!{30626}{30672}- O Bo�e!... [ Pobierz całość w formacie PDF ]