TREBON 30 EC, etykiety środków ochrony roślin

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Producent:
Mitsui Chemicals Inc., 2-5 Kosumigaseki 3 –chome, Chiyoda-ku,
Tokio, Japonia.
Importer:
Arysta Agro Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa,
tel. (0-prefiks-22) 866 41 81, fax: (0-prefiks-22) 866 41 90, e-mail: sekretariat@arysta.pl
T R E B O N 30 EC
Środek owadobójczy w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą,
stosowanego aparaturą naziemną i agrolotniczą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym,
przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych,
warzywnych, sadowniczych oraz w leśnictwie.
Na roślinie działa powierzchniowo.
Zawartość substancji biologicznie czynnej:
etofenproks (związek z grupy eterów arylo-propylowych) - 30%.
Zezwolenie MRiGŻ.-S-i-444/95 z dnia 28.12.1995r.
Zmienione pismem MRiRW Nr PR.or. 4081 - 402/2003 z dnia 25.11.2003r.
oraz decyzją MRiRW Nr R - 210/2004o z dnia 07.05.2004 r.
Określenie toksyczności
:
dla organizmów wodnych -
bardzo toksyczny
(R10) Środek łatwopalny.
(R50/53) Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na
terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów,
2. Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Rośliny rolnicze
- burak cukrowy i pastewny.
-pchełka burakowa.
-Zalecana dawka: 0,3 l/ha.
Zabieg wykonać w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub zauważenia pierwszych
uszkodzeń.
-śmietka ćwiklanka.
-Zalecana dawka: 0,3 l/ha.
Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, to jest w okresie wylęgania się larw pierwszego
pokolenia.
-mszyca trzmielinowo-burakowa.
-Zalecana dawka: 0,3 l/ha.
Stosować przed wystąpieniem kolonii mszyc.
- pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime i jare, jęczmień ozimy i jary, owies, żyto.
-skrzypionki.
-Zalecana dawka: 0,25 l/ha.
Stosować od początku wylęgania się larw.
-mszyce.
-Zalecana dawka: 0,25 l/ha.
Zabieg wykonać po wykłoszeniu nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna.
- rzepak ozimy.
-chowacz brukwiaczek.
-Zalecana dawka: 0,3 l/ha.
Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją przed złożeniem jaj przez chrząszcze.
- rzepak ozimy i jary.
-słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza
czterozębnego).
-Zalecana dawka: 0,3 l/ha.
Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na plantacji.
-szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik).
-Zalecana dawka: 0,3 l/ha.
Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
-mszyca kapuściana.
-Zalecana dawka: 0,3 l/ha.
Zabieg wykonać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
- ziemniak.
-larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej.
-Zalecana dawka: 0,3 l/ha.
- groch pastewny i jadalny, bobik.
-pachówka strąkóweczka.
-Zalecana dawka: 0,4 l/ha.
Zabieg wykonać w początkowym okresie zawiązywania się strąków.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Rośliny sadownicze
- drzewa owocowe i krzewy jagodowe.
-owocówki, kwieciaki, mszyce, szkodniki minujące i zjadające liście.
-Zalecana dawka: 0,45 l/ha.
Zalecana ilość wody: drzewa owocowe najczęściej 500-750 l/ha, krzewy jagodowe 750-900
l/ha.
Rośliny warzywne
- kapustne, chrzan.
-pchełki, chowacze, gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka
i piętnówki kapustnicy.
-Zalecana dawka: 0,3 l/ha.
-mszyca kapuściana.
-Zalecana dawka: 0,45 l/ha.
Zabieg wykonać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
- pomidor.
-larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej.
-Zalecana dawka: 0,3 l/ha.
- ogórek, fasola.
-zmieniki.
-Zalecana dawka: 0,3 l/ha.
Zabieg wykonać wcześnie rano, gdy owady są nieruchliwe, po zauważeniu pierwszych
uszkodzeń.
- groch, bób.
-pachówka strąkóweczka.
-Zalecana dawka: 0,3 l/ha.
Zabieg wykonać w początkowym okresie zawiązywania się strąków.
- marchew.
-połyśnica marchwianka.
-Zalecana dawka: 0,3 l/ha.
Zabieg wykonać w okresie nalotu muchówek to jest początek kwitnienia bzu lilaka i
powtórzyć po 7-10 dniach.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Rośliny warzywne (plantacje nasienne).
- kapustne, chrzan.
-słodyszek rzepakowy.
-Zalecana dawka: 0,3 l/ha.
Zabieg wykonać przed kwitnieniem w okresie masowego pojawu szkodnika.
W razie potrzeby zabieg powtórzyć po upływie 5 dni.
-szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik).
-Zalecana dawka: 0,3 l/ha.
Opryskiwać w okresie wykształcania się pąków kwiatowych, po wystąpieniu chrząszczy.
- fasola, ogórek.
-zmieniki.
-Zalecana dawka: 0,3 l/ha.
Zabieg wykonać wcześnie rano, gdy owady są nieruchliwe, po zauważeniu pierwszych
uszkodzeń.
- rozsadniki warzyw kapustnych.
-pchełki, chowacze.
-Zalecana dawka: 0,3 l/ha.
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Rośliny warzywne (pod osłonami).
- pomidor, ogórek, papryka, oberżyna.
-mączlik szklarniowy.
-Zalecane stężenie: 0,15%. (150 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 300-2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia
roślin.
Leśnictwo
- starsze drzewostany.
-zasnuje, osnuje, boreczniki, brudnica mniszka i inne gąsienice szkodliwych motyli.
-Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha.
Środek w wyższych dawkach stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Do zabiegów agrolotniczych środek stosować łacznie ze środkiem wspomagającym IKAR 95
EC w dawce 0,7-1 l/ha z dodatkiem wody 1,3-2 l/ha.
W zabiegach naziemnych stosować z wodą w ilości 50-100 l/ha.
UWAGI:
1.
Środek najskuteczniej działa w temperaturze do 20
o
C.
2. W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta), lub szkodników (np. mszyca kapuściana)
pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.
OKRES KARENCJI
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do
konsumpcji):
zboża - 21 dni
burak cukrowy, burak pastewny, bobik,
rzepak, ziemniak, groch, fasola, bób, marchew,
drzewa owocowe, krzewy jagodowe - 14 dni
kapustne, pomidor, ogórek, runo leśne - 3 dni.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ
(okres zapobiegający zatruciu):
NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI
(okres zapobiegający zatruciu):
NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT
(okres zapobiegający zatruciu):
NIE
DOTYCZY
[ Pobierz całość w formacie PDF ]