TRATTORIA, Pejzaże, widoki 3

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
S
p
&
S
p
&
(
u
P
(
P
&
±
P
z
/
W
S
p
z
W
p
&
/
4
4
4
P
4
R
&
z
&
B
=

±
/
P
z
±
t
5
T
1
1
A
4
±
±
t
u
Œ
±
«
«
u
t
u
Œ
;
;
±
S
S
S
5
5
5
4
(
#
P
$
$
P
P
4
P
)
X
'
5
&
W
m
&
W
S
i
ˆ
¨
±
(
(
4
4
4
4
A
S
S
z
z
4
z
ƒ
z
4
i
&
z
4
4
z
z
z
5
B
¤
r
¨
(
(
&
A
A
A
A
u
±
u
F
u
u
±
Œ
Œ
u
t
O
O
r
u
/
S
p
S
ƒ
ƒ
i
4
4
4
T
$
±
m
$
P
$
$
'
V
B
#
(
m
m
#
S
±
z
/
z
«
P
«
P
P
A
A
A
T
T
1
A
4
P
±
1
5
i
(
p
4
4
4
#
z
p
p
B
;
;
±
P
S
z
±
«
Œ
Œ
Œ
±
«
«
«
Œ
ª
N
¬
=
±
A
P
/
S
S
p
S
S
1
ƒ
4
z
/
T
P
P
P
(
±
P
$
T
¡
B
5
(
W
p
&
&
(
p
T
4
ˆ
u
4
/
S
T
1
4
/
4
1
A
±
i
4
p
ˆ
5
1
p
&
i
i
(
p
p
p
A
a
N
Œ
«
±
(
4
±
±
Œ
«
«
t
u
u
ª
ª
Ì
B
±
R
R
/
/
/
S
x
S
S
T
z
4
z
4
#
$
$
$
«
P
4
$
T
*
a
B
P
&
P
S
p
W
W
W
/
4
(
P
S
S
T
1
«
(
&
m
T
4
P
«
5
4
4
T
p
3
#
;
&
1
1
z
p
p
A
±
«
«
±
«
«
Œ
«
±
t
P
N
Ì
¬
C
#
±
±
P
R
/
m
S
S
x
S
S
z
z
;
i
R
#
$
S
p
$
$
$
$
#
£
a
#
4
±
P
±
&
z
A
z
4
(
P
P
z
R
z
A
&
±
(
#
P
±
u
4
4
ˆ
¨
z
S
p
p
5
#
W
T
&
y
A
±
±
±
±
«
u
t
t
ª
N
¤
a
N
N
B
&
&
4
(
P
/
/
/
/
S
x
S
S
i
5
§
i
4
T
$
m
m
P
±
«
P
#
E
N
#
i
4
#
P
(
P
P
4
&
±
±
ƒ
«
4
ƒ
(
P
A
&
&
A
±
p
z
5
4
4
A
±
z
W
=
N
p
T
p
p
±
«
±
±
«
t
ª
=
;
a
B
a
C
C
A
)
p
A
A
±
P
R
/
/
S
S
z
ƒ
S
ƒ
z
i
i
4
#
$
P
/
z
z
P
P
#
¦
'
B
ˆ
u
ƒ
z
A
P
P
5
¨
(
P
z
4
5
4
1
P
4
/
&
P
a
1
p
p
1
5
¨
u
&
x
;
N
&
*
&
u
±
P
«
A
B
5
a
A
4
&
±
#
&
2
X
3
X
T
#
B
(
m
S
S
y
x
3
x
ƒ
ƒ
1
ˆ
z
i
)
$
(
m
$
$
P
$
7
X
C
#
u
«
¨
±
4
¨
A
P
4
(
P
/
z
z
z
4
4
/
ƒ
(
i
P
ˆ
1
p
p
3
#
¨
4
4
t
;
A
A
±
«
±
«
A
#
1
5
5
z
z
4
&
A
&
±
'
)
(
&
&
«
)
(
P
S
x
x
p
y
ƒ
ƒ
§
¨
¨
z
p
$
P
(
±
z
P
$
X
X
B
)
P
&
4
i
4
i
S
S
A
P
/
5
m
W
U
1
/
p
1
1
4
±
u
4
z
p
p
T
i
A
&
&
ª
±
±
P
t
=
t
#
p
T
i
i
ˆ
&
±
(
(
4
(
2
(
A
A
±
P
.
F
P
/
S
S
S
z
S
ƒ
i
d
§
5
A
P
$
z
z
P
/
$
y
U
B
#
(
(
(
&
±
4
z
1
4
&
S
X
p
#
1
y
p
R
4
z
R
i
u
z
p
1
p
&
#
ƒ
p
z
u
u
(
±
t
ª
ª
T
#
T
5
§
z
A
4
±
4
4
(
T
p
&
&
&
±

|
P
/
S
S
S
ƒ
ƒ
ƒ
1
r
¨
z
(
$
A
P
P
P
$
$
p
2
B
A
±
z
&
W
z
1
ˆ
4
;
t
/
p
z
z
T
p
/
&
(
3
S
p
C
X
p
1
z
p
p
#
z
p
z
§
±
t
=
;
A
2
p
1
§
¨
¨
ˆ
u
4
&
4
B
(
(
&
A
A
A
.
l
P
S
S
S
m
ƒ
ƒ
ƒ
S
5
5
z
m
$
±
P
A
1
z
m
3
o
#
A
(
(
S
S
4
A
z
1
4
i
4
#
P
z
2
z
i
A
#
±
U
T
S
T
1
T
T
p
5
1
A
±
u
z
5
=
N
=
'
B
5
1
B
¨
¨
i
A
1
2
T
T
&
#
)
A
&
A
.
.
P
W
S
S
S
ƒ
ƒ
z
S
ƒ
z
T
(
P
$
§
i
¨
4
4
1
2
T
p
(
P
&
4
4
A
W
W
X
§
«
(
A
p
z
/
A
B
A
(
W
W
3
z
#
T
2
T
#
u
«
±
4
1
5
M
¥
=
B
5
2
a
;
ª
¨
¨
i
A
&
z
U
#
2
2
B
#
A
.
N
&
T
p
p
7
W
p
y
x
z
z
z
(
$
p
m
P
(
P
4
P
m
m
m
P
S
&
1
A
P
p
1
4
i
z
)
P
m
p
z
(
P
(
&
&
(
z
W
p
p
A
t
±
±
±
4
A
#
#
M
¥
=
a
a
¬
N
N
;
§
=
5
±
&
4
T
A
A
A
A
A
A
P
#
ƒ
z
ƒ
z
ƒ
z
x
x
S
z
z
x
m
$
m
$
z
p
p
1
z
R
y
y
&
S
W
(
m
z
z
1
4
p
P
&
(
p
p
p
&
±
¨
A
¨
5
B
&
(
z
4
(
«
«
±
A
#
T
p
¬
N
N
¬
B
;
N

B
§
§
§
¨
u
z
'
&
)
.
l
±
±
(
z
ƒ
ƒ
z
ƒ
z
z
ƒ
x
3
T
ƒ
ƒ
P
P
$
z
p
p
z
1
i
i
p
p
m
&
&
4
m
p
&
4
4
&
A
&
z
1
p
1
4
(
u
4
1
5
E
u
±
S
z
p
A
A
C
#
#
T
#
A
d
;
O
b
O
N

¦
A
§
§
§
§
¨
¦
&
A
|
F
P
«
P
S
m
S
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
S
T
#
X
z
z
$
$
P
$
$
P
P
P
P
P
P
P
P
S
(
P
4
&
&
±
#
&
T
¦
&
1
/
(
S
m
p
A
5
§
p
&
&
/
&
1
&
T
p
T
*
#
1
z
§
;
d
B
B
ª
u
A
&
&
&
±
i
±
U
&
A
v
%
|
(
P
(
m
W
ƒ
/
ƒ
S
S
U
2
2
z
#
(
&
A
)
A
A
)
A
A
A
A
A
«
P
&
P
&
u
P
/
z
p
#
&
&
(
#
A
z
z
p
V
U
2
p
S
±
a
§
1
T
T
T
T
B
#
T
p
ˆ
§
d
d
d
a
=
p
1
p
A
z
&
&
U
P
F
%
P
.
P
±
(
W
U
¦
§
ƒ
x
S
X
#
T
4
'
A
#
a
N
a
a
¬
a
¬
¬
¬
a
P
«
±
«
P
4
(
&
(
P
(
&
#
X
p
z
y
p
&
±
p
3
S
A
B
#
i
2
2
T
#
T
#
B
B
#
A
5
C
'
¬
N

¦
)
U
'
5
i
±
'
i
Ì
v
F
F
P
P
(
&
2
'
B
i
z
p
2
&
T
&
#
A
A
#
#
B
B
'
'
B
B
B
T
P
z
4
P
4
±
(
A
P
(
(
A
T
p
&
4
W
p
1
A
±
(
&
#
i
z
T
T
T
T
T
#
#
#
C
T
'
B
§
T
#
N
=
U
)
T
A
&
&
±
2
Œ
=
v
«
F
t
4
4
A
)
)
B
=
A
#
2
A
B
&
'
)
A
T
&
T
T
T
T
#
T
#
#
±
«
«
4
P
#
T
T
&
(
&
(
U
/
&
p
p
1
1
2
C
C
X
p
5
5
1
2
2
2
T
T
T
T
T
T
B
a
§
§
A
¬

*
#
&
&
p
p
±
B
;
;
,
;
t
P
4
u
#
T
T
T
#
u
)
X
A
'
&
'
)
A
A
±
'
'
'
'
'
'
B
B
S
&
(
P
(
)
p
m
(
z
&
±
&
/
W
W
T
A
T
1
&
2
2
p
2
A
±
1
&
T
p
T
3
p
1
#
a
¤
B
§
2
#
a
U
U
C
B
5
5
&
B
¤
²
²
ª
Œ
ˆ
4
T
V
*
*
T
p
1
*
'
p
#
&
)
A
)
#
±
#
B
B
B
'
B
B
'
±
&
&
P
m
±
&
2
m
p
p
&
W
&
z
S
p
p
p
T
&
p
o
T
2
'
&
±
/
z
4
T
T
T
5
A
¨
¤
§
a
§
T
#
#
#
C
B
B
B
1
1
M
M
u
ª
t
ˆ
B
~
E


~
S
S
#
*
'
#
±
A
u
A
A
±
A
A
A
A
A
)
)
)
A
«
m
4
&
Œ
4
&
p
T
W
A
&
W
1
z
±
p
U
C
§
5
i
2
2
B
5
1
z
p
A
#
3
T
B
a
A
¤
r
d
C
5
B
#
)
A
A
&
A
&
A
ˆ
N
u
¨
t
±
¨
P
m
#
#
S
ƒ
ƒ
S

B
C
±
B
.
ª
;
=
ª
ª
)
)
A
)
#
#
(
(
4
u
±
=
4
/
4
A
T
U
A
1
P
5
p
T
4
#
¦
~
#
V
5
±
a
T
p
#
5
p
#
p
a
¬
1
'
b
b
£
T
A
'
'
¬
;
ª
§
z
&
4
O
M
«
;
¨
¨
R
S
S
ƒ
S
ƒ
ƒ
S
£
'
*
±
'
.
¨
N
N
N
N
a
a
¬
¬
a
a
&
&
4
&
4
«
±
±
p
T
o
1
A
A
ª
ˆ
5
ˆ
p
#
V
X
T
V
V
#
¨
T
T
)
p
p
#
p
#
°
C
p
A
p
1
B
N
'
B
ª
O
¤
§
5
A
4
5
=
¨
ˆ
ˆ
ˆ
/
/
/
W
S
ƒ
S
/
o
B
C
4
#
A
#
B
B
B
B
B
B
#
B
#
A
&
(
(
W
(
±
¨
(
±
p
U
p
'
u
4
u
A
B
1
T
#
T
#
X
Š
Š
B
1
T
B
5
#
#
1
p
¬
§
#
§
T
5
#
d
r
C
*
¬
¤
§
A
&
z
#
#
5
5
4
P
/
/
S
x
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
S
#
V
&
A
&
P
S
p
W
S
z
m
&
&
(
p
4
(
S
&
W
#
t
4
U
&
m
1
/
P
4
A
p
z
¨
C
d
5
2
U
Š
¡
§
§
#
p
A
#
#
2
p
B
;
A
§
i
1
A
°
b
d
~
¨
5
§
5
&
4
p
p
p
A
(
(
S
S
S
ƒ
S
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
z
o
p
p
&
m
m
(
S
m
S
&
(
ƒ
z
z
A
±
&
(
W
z
(
A
z
p
4
#
z
z
4
#
'
5
§
§
§
¡
o
V
o
I
U
§
§
T
#
#
1
a
p
B
*
¦
p
5
5
;
ª
1
)
2
B
z
;
z
±
&
&
A
&
&
«
P
4
S
S
x
S
W
S
ƒ
ƒ
ƒ
/
U
T
B
(
&
#
p
S
&
S
S
m
m
S
B
±
m
p
X
A
5
§
A
p
1
p
S
1
2
2
i
a
A
A
2
~
T
)
Š
X
V
§
B
#
§
A
#
2
p
B
p
p
B
§
5
¨
=
§
#
C
p
2
§
i
z
(
&
&
A
A
«
P
S
/
S
ƒ
ƒ
x
S
ƒ
ƒ
S
p
A
2
A
&
(
S
z
1
m
W
p
z
ƒ
p
4
4
z
4
(
&
ˆ
§
5
1
W
z
z
T
o
o
T
o
U
2
T
T
2
~
~
Š
E
U
T
#
B
T
T
T
p
#
p
#
A
a
5
5
B
C
#
T
T
5
;
i
z
4
4
A
A
A
«
P
S
/
S
S
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
S
p
*
2
¨
A
±
S
&
A
A
S
p
z
ƒ
x
z
4
z
4
&
T
1
&
/
S
&
ƒ
m
z
p
3
X
Š
o
Š
3
X
1
U
¡
¡
X
p
T
3
2
T
1
T
T
X
p
y
#
p
B
a
ª
2
p
)
#
§
§
5
i
1
z
&
&
&
(
P
S
S
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
x
x
ƒ
ƒ
T
b
C
r
u
1
&
P
(
P
m
S
(
P
S
/
S
S
W
W
T
(
A
z
z
ƒ
&
T
T
p
8
o
E
E
U
o
U
#
&
V
¡
~
C
T
T
T
T
T
T
1
1
¬
#
p
#
)
#
5
2
T
p
T
2
5
=
¨
4
1
A
p
A
P
P
S
S
ƒ
ƒ
ƒ
W
x
x
x
ƒ
p
V
°
;
B
(
&
z
1
T
p
T
z
p
3
z
±
#
z
±
z
z
(
5
ƒ
A
z
p
5
U
U
U
E
D
~
¡
U
T
#
#
2
T
§
#
T
T
T
2
2
T
p
r
2
y
T
T
p
1
T
U
T
#
A
1
5
¨
z
&
p
T
A
P
P
ƒ
S
ƒ
ƒ
S
p
x
y
x
ƒ
y
W
a
a
A
A
#
A
1
3
3
1
p
y
y
S
(
&
4
i
5
S
p
z
ƒ
#
B
4
1
1
A
p
D
¡
D
D
U
*
#
2
§
ˆ
;
2
B
T
2
2
T
p
y
p
T
X
#
T
a
N
a
T
T
#
§
T
¨
2
±
p
)
A
A
(
R
ƒ
S
ƒ
ƒ
ƒ
y
x
y
x
z
y
y
7
T
(
A
P
P
$
P
m
P
P
m
m
(
(
W
m
z
z
z
p
T
z
p
C
§
p
p
2
U
2
*
D
U
X
p
2
E
E
E
C
T
T
1
T
#
o
T
T
T
T
p
T
#
a
;
A
#
U
'
¬
2
p
T
±
A
A
)
A
P
R
ƒ
S
ƒ
S
ƒ
p
x
y
x
x
y
3
3
T
(
S
(
U
1
p
3
3
y
3
3
&
&
S
/
z
S
T
/
2
T
z
#
1
#
z
U
T
1
2
~
¡
2
E
p
~
£
£
¡
1
2
p
T
T
2
T
X
y
#
T
1
1
A
C
E
*
2
B
C
o
T
#
&
&
(
±
4
P
/
S
S
ƒ
S
S
p
x
y
x
x
y
3
3
#
m
S
X
U
T
T
7
7
3
3
7
S
1
&
4
z
W
&
ƒ
2
p
T
(
&
U
T
p
4
p
V
V
E
£
o
2
2
U
~
2
#
p
p
#
T
T
T
T
3
2
#
T
2
#
#
p
&
1
A
'
#
1
T
&
A
)
)
&
«
P
S
S
x
ƒ
S
p
x
y
x
y
3

y
#
m
y
$
$
P
&
m
m
m
m
S
±
A
4
4
±
p
&
1
p
#
T
A
&
T
&
p
A
#
T
U
o
£
E
E
~
T
T
2
2
T
T
T
T
2
T
T
T
T
2
B
2
B
2
2
T
B
#
T
U
T
T
&
#
2
2
B
±
R
S
S
ƒ
z
ƒ
y
y
y
y
3)
m
S
y
3
X
X
7
3
3
3

±
t
ƒ
1
±
T
p
z
p
z
1
1
T
T
~
a
i
U
2
¡
D
£
D
£
£
~
E
£
£
o
T
2
T
#
2
T
T
T
p
B
B
§
§
T
T
2
B
C
2
T
&
&
&
&
&
#
(
P
S
ƒ
ƒ
W
ƒ
3
3
3
33
A
m
S
7

y
3
7

3
3
3
4
i
ƒ
z
&
T
z
2
z
z
&
T
T
1
B
A
#
T
T
A
a
*
£
£
£
¡
o
£
£
V
2
U
2
B
T
§
2
T
T
T
T
B
§
2
T
#
T
#
5
A
)
A
&
A
&
)
(
R
/
S
ƒ
x
S
y
y
3
33
&
W
y
$
m
m
m
S
S
S
S
S
4
A
±
&
T
4
p
p
p
p
p
(
A
A
z
m
T
2
5
§
§
#
V
E
£
D£
~
o
2
§
§
T
T
1
#
#
V
T
#
2
T
2
#
b
r
E
'
2
&
&
A
A
±
/
ƒ
ƒ
ƒ
z
x
y
y
3
3
W
S
x


3
3
7

7
7

&
&
(
z
&
&
z
T
z
z
/
z
5
z
p
p
T
1
§
C
E
B
2
E
D
E
£
£

£
~
o
X
T
#
T
T
2
2
#
U
C
T
2
B
;
B
p
'
2
A
1
A
5
1
#
±
#
(
ƒ
p
p
W
y
3


x
W
x

3
3
3
7
3
7
7
7
z
m
(
P
±
A
S
W
p
4
4
/
z
§
B
T
4
C
p
U
b
V
£
E
£
£
£
£

£
V
~
T
T
p
p
T
p
T
2
T
2
T
2
A
=
§
p
p
&
1
B
T
C
¡
*
&
B
&
m
p
ƒ
S
y
y


p
x
3
$
$
$
P
m
m
m
m
P
z
4
&
i
A
(
z
p
S
A
T
z
5
i
5
z
i
§
B
U
V
U
V
E
D
D
£
£

£
V
X
X
T
#
p
#
2
#
T
#
U
2
#
B
N
N
#
T
p
§
¨
A
4
A
T
C
'
±
S
W
z
x
y
3


&
W
S
y
3
y
y
7
3
m
m
S
&
4
#
4
z
z
p
p
z
z
1
T
1
z
z
1
A
i
B
C
*
E
£
E
£
£
£E
~
I
Š
o
2
5
C
2
2
#
5
A
T
#
5
B
¨
T
2
5
B
A
z
4
A
(
#
&
S
x
z
x
y
3
3
7
&
m
y
7
7
3
y
7
m
x


(
'
U
p
4
/
p
T
1
4
&
/
p
ƒ
z
&
5
5
1
a
E
~
E
E
£
£


£

¡
~
~
~
~
U
§
°
¡
U
§
¬
#
#
V
2
A
#
o
T
5
i
2
B
A
)
(
#
2
3
3
p
y
7
3
3
X
A
p
3
m
W
S
S
S
m
S
S
W
4
&
p
z
z
ƒ
z
z
p
&
z
z
z
z
T
S
2
§
2
C
b
E
U
V
£
££
V
¡
I
~
Š
o
B
§
U
2
§
¬
¦
#
1
z
A
A
'
2
T
2
#
ƒ
1
A
(
&
W
p
7
y
7
7
33
7
2
4
z
W
y
x
3
y
S
m
3
x
S
1
U
T
z
4
±
&
(
T
3
X
1
5
z
z
A
E

~
U
5
D
X
U
£
£
£


E
~
¡
~
I
o
o
2
B
B
T
B
¬
T
T
T
A
p
p
p
p
A
1
p
2
#
B
(
p
x
y
7
3


y
~
U
A
S
2
1
x
7
y
W
S

S
W
ˆ
4
2
A
p
A
S
p
p
2
p
2
b
A
2
p
z
#
E
U
B
2
3
2
T
2
§
b
E
~
~
¡
¡
I
o
o
§
§
§
T
5
d
C
*
p
1
T
#
p
A
5
B
1
2
U
)
(
p
x
y

3


3
U
B
A
A
S
y
S
W
S
m
S
S
W
m
z
4
5
1
p
1
z
4
z
p
1
z
1
4
A
T
'

2
V
*
2
U
U
2
E
§
r
E
~
¡
¡
~
¡
o
o
U
§
B
X
1
O
°
E
*
p
#
'
p
a
5
B
1
T
2
#
(
y
W
x

7
G

~
C
a
P
p
m
3
3
U
p
S
x
m
W
S
z
z
z
1
z
p
z
z
4
1
p
B
1
#
T
p
B
'
V
¡
£
£
£
£
E
£
b

~
¡
¡
¡
¡
¡
Š
o
X
p
1
p
T
#
2
T
'
T
#
o
&
¤
T
5
5
U
*
2
(
8
7
7


G

¡
*
A
1
1
p
x
T
p
x
S
S
7
S
S
p
&
T
W
z
U
T
2
5
T
V
2
C
T
B
2
T
5
5
V
¦
£
£
£
£
£


£
¡
¡
¡
¡
~
Š
o
8
X
T
§
§
T
1
T
U
§
B
#
A
d
b
T
1
±
T
#
S
3
y
7
3
b
B
#
1
S
S
S
S
S
$
m
W
m
S
z
A
&
P
#
8
T
T
1
)
#
)
£
~
U
±
r
d
b
E
'
£
£
£
£
£


£
E
¡
¡
I
I
¡
Š
U
U
7
b
T
5
§
2
T
T
B
B
p
A
A
2
B
#
U
I
y
8
7
7
Š
d
b
U
&
S
T
(
S
W
(
m
x
y
y
&
&
#
p
1
p
W
X
2
p
#
)
U
*
V
V
§
E
U
E
V
T

£
£
£E
~
Š
Š
~
Š
o
U
X
X
¡
2
§
¬
T
2
U
'
B
)
#
A
§
B
#
V
7
7
7


8
U
#
4
&
S
W
S
W
W
x
m
x

3
±
4
&
X
z
ƒ
1
p
T
#
B
a
*
U
C
E
£
C
E
£
£
¡


£
£


£
Š
I
I
~
Š
Š
Š
o
o
G
2
V
a
¬
T
U
V
V
§
§
#
T
2
§
1
U
7
7
G

G
~
2
5
¨
B
S
P
m
m
(
m
P
P
$
$
p
&
2
p
p
A
p
p
U
p
)
2
V
'
V
£
£
£
£
£
£
£


£¡
I
I
~
~
Š
~
o
o
U
X
3
)
5
¬
¦
V
'
V
#
B
B
2
U
C
C
U
U
8


Š
V
A
&
B
#
&
W
z
z
W
y
3
y
x
S
7
T
ƒ
1
T
o
1
p
¡
2
C
5
U
U
2
E
£
D
D
D
£
£
£

E
I
I
~
~
Š
¡
Š
U
U
X
T
U
#
C
*
C
B
'
U
T
#
1
T
B
C
2
8
G
G

o
*
~
&
&
P
&
&
2
1
W
y
y
x
y
x
10
20
30
40
50
60
70
80
10
20
30
40
50
60
TRATTORIA by ARXINDA
Prohibida su venta
Page 1
P
P
(
$
a
A
A
&
r
¬
O
O
O
#
A
p
&
A
A
±
A
4
±
&
A
A
±
&
4
A
&
l
P
(
.
(
S
&
P
m
(
k
|
%
l
%
P
F

%
k
%
³
W
P
±
P
S
&
P
P
P
$
P
a
.
p
&
°
¬
O
O
°
=
&
A
A
A
1
(
A
A
&
A
A
A
&
&
&
1
S
±
m
(
l
m
P
±
(
/
(

k
k
k
|
P
±
k
k
k
k
³
S
m
P
(
S
W
P
P
P
(
P
B
&
)
&
°
¬
d
°
°
;
#
)
A
A
A
(
A
A
&
&
A
&
A
&
&
A
z
&
S
m
.
&
m
±
(
R
/
l


l
P
P
(
«
|
|
l
P
(
(
P
P
W
m
P
P
(
(
P
B
(
p
&
d
N
¬
¤
¤
=
a
A
)
p
)
(
)
p
&
A
&
&
A
&
&
&
&
z
W
S
&
&
S
P
±
z
S
(
(
(
(
P
(
P
P
P
P
(
P
$
P
P
(
m
$
(
$
$
$
(
a
&
p
W
d
;
d
°
¬
¤
N
±
&
A
&
(
)
&
&
A
T
#
#
)
&
&
&
&
&
&
&
&
S
P
±
&
m
(
m
S
S
S
&
S
S
(
P
P
P
P
P
P
P
$
P
P
P
(
P
(
'
&
S
&
°
N
O
O
¤
O
¬
A
'
'
°
±
p
&
&
A
A
&
A
&
&
z
&
p
A
&
P
A
ƒ
S
R
P
S
|
P
S
&
P
&
S
z
±
P
P
m
P
$
P
P
P
P
P
±
±
±
±
#
±
&
A
d
¬
°
°
O
O
B
A
°
¬
O
±
A
A
A
)
A
)
A
p
4
&
R
A
z
z
R
(
S
S
/
m
ƒ
%
.
S
x
P
P
(
&
P
P
m
p
P
±
(
(
P
&
P
±
u
A
A
ª
&
±
&
d
N
°
°
O
O
&
&
d
°
°
A
p
B
&
)
A
#
p
W
(
±
±
±
ƒ
W
(
P
S
P
z
±
R
p
&
m
(
l
k
%
v
P
(
S
y
P
&
S
P
W
m
P
&
#
B
B
B
B
B
#
a
Ì
¬
¬
;
¤
)
&
d
°
O
A
A
¤
B
)
)
#
A
&
.
%
%
|
&
m
(
S
m
P
R
z
P
p
±
P
.
k
k
k
k
F
P
S
m
P
z
S
m
W
P
P
(
)
T
'
B
B
B
)
°
¤
°
°
;
B
&
&
O
O
¬
A
p
a
B
)
A
t
A
.
k
k
k
|
(
m
S
S
m
S
S
S
F
S
m
(

k
k
%
k
F
P
P
m
P
S
&
(
P
«
F
(
(
m
)
'
)
A
#
¬
¤
°
°
N
b
&
A

N
¬
(
#
B
A
#
B
a
A
.
¥
k
k
|
W
S
P
ƒ
m
S
&
l
k
|
(
v

¥
¥
k
%
|
P
m
x
x
m
P
P
F
%

4
&
m
&
T
x
P
a
;
O
°
°
a
r
A
A
C
)
A
#
5
°
¬
(
A
±
A
(
N

k
³
S
x
P
P
m
S
¬
%
k
k
³
k
¥
N

k
k
P
P
m
W
x
y
P
P
.
k
%
W
p
P
)
'
&
«
a
N
O
°
O
#
#
)
A
A
#
A
#
i
;
B
&
5
A
A
S
±
±
&
&
m
&
k
|
S
S
¤
k
k
|
³
l
%
%
k
k
P
P
x
S
S
(
m
P
l
k
k
k
P
P
$
)
#
(
F
O
a
O
°
¬
)
)
)
)
A
1
p
#
A
A
#
&
)
A
p
p
z
S
W
p
±

k

m
S
F

k
P
k
k
k
(
|
%
|
P
W
y
S
(
P
W
S
¤
k

y
p
m
W
T
&
&
d
N
¬
¬
d
)
#
¨
&
#
&
p
#
1
&
)
&
T
&
)
)
S
z
S
&
&
&
.
±
m
&
l
%
%
(
.
¥
k
S
&
³
l
P
m
S
$
P
(
W
S
F
¥
¥
z
p
P
p
#
&
&
¬
¤
°
N
¤
A
B
B
B
A
A
&
)
p
A
5
±
&
&
)
A
S
z
p
A
&
(
5
z
/
.
k
k
v
(
&
&
S
(
(
m
P
(
4
T
1
(
P
S
(
(
l
l
$
$
P
±
(
(
&
O
N
°
¬
O
.
)
a
r
r
#
a
§
1
5
C
;
±
&
A
A
&
A
¨
A
&
(
z
1
S
±

k
k
l
&
z
x
³
|
p
$
p
m
/
R
S
S
P
k
k
k
l
A
A
A
A
A
.
P
°
=
d
¬
°
&
)
B
¬
°
=
a
O
A
A
d
a
=
A
#
)
&
5
=
A
&
S
ˆ
A
&
ƒ
Ì

k
|
m
ƒ
S
<
k
W
ƒ
P
S
S
S
S
m
l
k
k
k
k
'
'
'
'
'
B
«
;
;
O
¤
°
ª
O
°
¤
d
A

C
)
=
d
N

)
B
p
A
B
=
A
p
1
)
k
l
m
1
4
P
S
x
W
S
m
&
(
/
S
S
(
P
m
m

k
k
k
k
'
'
T
'
B
)
±
=
ª
°
¬
°
a
°
ª
a
d
B
¤
O
)
C
;
N
A
=
a
&
&
#
#
)
&
1
A

%
&
/
z
/
i
S
S
W
p
m
m
P
(
S
W
S
S
m
¥
¥

k
k
T
T
T
'
B
)
«
;
¬
°
N
°
¬
r
5
r
d
B
O
°
B
)
¤
a
4
B
#
A
&
)
ª
A
A
#
A


&
/
p
m
z
S
4
/
y
m
(
&
«
F
(
&
W
W
ª
N
¥
¥
¥
#
B
#
U
'
)
±
r
¬
d
¬
N
=
§
=
¬
d
B
¤
d
B
A
O
B
±
¬
#
&
A
A
5
u
A
p
A
A
A
i
4
«
l
«
1
m
S
y
W
P
l
k
k
k
F
S
x
S
k
l
<
v
T
T
#
U
B
A
P
°
=
O
¤
°
O
B
N
B
'
a
¤
°
¬
t
d
&
C
O
#
A
¨
A
#
&
)
)
A
p
A
z
t
%
k
k
F
m
m
z
z
(
k
k
k
k
|
(
m
m
m
y
p
(
)
#
#
¦
'
)
P
¤
t
¬
¤
°
°
a
d
A
)
)
r
°
¤
¤
°
&
d
O
)
)
ª
A
#
&
A
#
A
p
p
1
k
k
k
v
v
±
S
4
z
.

k
k
%
%
(
p
(
m
S
y
W
#
)
#
B
'
B
±
°
N
O
¤
°
d
¤
d
A
B
B
B
°
¬
¤
¤
A
B
B
A
A
)
)
)
&
A
p
#
A
p
p
M
¥
k
%
k
l
(
S
&
l
N
¥
k
k
%
³
ƒ
(
(
S
W
x
N
N
N
¬
'
B
±
O
N
°
O
d
O
¬
£
&
B
'
A
r
¬
¬
r
1
A
A
)
A
)
)
)
±
)
)
1
)
x
S
u
¤
N
¥
¥
²
m
S
&
(
N
¤
N
%
k
k
P
(
&
m
S
x
#
)
&
#
#
#
A
a
¬
°
;
O
¬
B
#
p
A
A
t
O
B
°
¬
1
#
p
.
A
)
A
)
&
)
)
)
p
W
W
&
(
.
%
l
(
&
(
(
F
;
-
¥
k
k
%
|
/
m
S
&
&
z
z
m
U
#
p
#
C
¨
¤
O
O
O
a
)
p
)
C
B
r
)
O
a
A
B
)
)
A
A
A
#
±
)
)
)
p
p
&
p
1
±
m
(
(
.
k
l
l
A
N
¥
¥
¥
k
F
&
S
x
&
|
z
S
P
b
C
B
B
O
i
d
O
°
°
a
d
A
A
a
d
u
A
b
B
a
=
A
&
)
A
A
4
(
#
)
#
A
)
&
)
A
&
S
&
S
&
F
(
±
R
P
M
¥

%
(
±
S
x
W
|
(
(
P
V
B
#
a
=
¬
°
¤
°
d
¤
d
&
C
°
O
)
.
)
&
a
N
'
(
A
A
A
A
&
p
)
)
.
)
S
#
)
S
S
p
&
S
S
(
u
ˆ
m
m
±
(
5
p
&
(
(
&
&
z
&
(
T
'
C
¬
¬
N
;
¤
d
d
N
;
A
a
°
°
A
A
)
A
#
±
'
&
#
A
A
A
&
)
)
)
)
)
W
)
A
ƒ
z
W
p
S
±
A
5
§
T
S
S
/
R
S
F

|
F
W
z
(
(
b
#
r
¤
¬
°
O
O
d
O
°
¬
A
°
d
r
#
)
)
A
B
C
#
A
)
)
A
&
x
)
#
)
#
#
W
)
¨
i
4
S
x
z
P
A
4
R
/
m
4
4
&
S
M
¥
k
|
S
m
P
(
E
a
C
C
;
a
;
r
°
=
d
¤
¤
O
O
d
B
B
=
ª
)
O
B
&
&
)
A
&
)
)
#
)
#
#
W
)
)
¨
§
§
1
#
R
&
T
)
&
m
z
i
S
p
t
k
³
W
W
y
&
S
E
#
*
b
;
=
¤
¬
O
r
d
¤
O
O
O
°
¬
C
B
A
'
d
B
&
)
A
A
4
)
)
#
)
#
)
&
#
)
)
A
A
)
1
¨
u
A
#
z
m
5
z
S
S
1
&
S
x
m
y
m
/
E
B
#
C
N
O
¤
d
=
N
O
¤
O
¬
d
°
¬
¬
B
A
C
d
#
&
)
A
A
4
)
#
#
A
#
)
(
#
)
)
)
)
#
#
4
i
1
1
(
/
¨
A
(
S
/
W
S
W
W
P
P
(
b
a
a
r
;
d
¬
°
N
d
;
¬
d
¬
N
°
;
d
#
A
A
*
)
p
#
)
A
4
)
p
#
)
#
#
P
&
#
)
)
#
p
#
&
#
A
1
A
R
.
%
k
v
(
m
(
W
W
3
(
±
°
B
¦
¬
°
°
a
d
;
d
d
=
d
N
d
N
t
d
)
#
B
#
A
)
)
)
A
4
(
A
)
A
A
A
&
#
A
A
)
A
)
p
A
=
)
z
z
A
k
k
k
k
F
±
5
(
&
3
(
S
E
#
)
¬
°
O
O
°
N
°
d
N
°
¤
O
°
N
b
'
a
¬
A
&
)
#
)
&
(
&
±
A
A
A
A
A
5
#
)
A
A
A
&
A
;
&
A
/
«
¥
¥
k
k
F
(
z
¨
A
m
P
z
V
)
&
C
¤
O
°
¤
¬
d
°
¬
°
O
O
°
N
d
C
A
r
°
A
)
)
A
A
&
A
#
A
&
A
4
¨
#
#
)
#
A
A
&
A
)
A
)
A
P
N
¤
¥
k
l
&
/
A
A
3
m
z
2
A
'
B
°
N
d
d
=
°
d
O
O
O
O
°
=
d
£
¬
a
A
&
)
&
A
A
&
)
#
)
)
A
±
B
#
)
#
#
)
A
&
)
W
¨
)
&
S
±
ª
-
²
&
z
4
i
¨
3
m
p
B
T
B
.
d
¤
d
d
;
°
d
¬
O
O
O
°
N
O
r
¬
O
°
&
±
&
A
A
&
#
#
)
)
)
&
#
#
#
#
#
#
#
&
#
1
)
&
/
4
5
R
ˆ
§
R
i
§
§
§
m
$
p
*
)
)
B
°
O
d
d
N
O
O
N
¬
¤
O
°
;
d
ª

d
r
&
p
±
&
A
&
)
#
)
#
)
A
#
)
)
#
B
#
#
(
#
A
1
S
z
5
z
m
z
5
/
S
/
4
ƒ
7
m
W
C
p
'
;
r
O
d
d
N
d
O
¤
a
d
¬
d
N
O
¬
d
a
C
&
p
A
&
(
&
p
#
)
#
)
#
#
)
)
)
#
)
)
A
&
(
p
&
z
ˆ
p
m
z
i
4
(
W
z
&
3
m
p
'
)
'
'
O
;
d
d

d
d
¬
¤
d
d
r
;
O
¤
°
d
C
&
)
)
&
)
W
p
)
)
)
#
)
)
#
#
)
#
#
)
&
)
A
A
A
«
A
p
&
S
ƒ
¨
R
p
)
#
$
$
m
¦
T
)
B
d
¤
d
d
;
¬
°
¤
¬
d
d
d
¬
O
O
°
O
r
&
)
)
&
)
p
p
)
A
A
)
A
#
#
#
)
#
)
#
±
#
#
#
A
P
#
A
A
&
S
§
z
R
A
)
S
P
S
#
(
(
&
°
N
r
d
¬
¤
¬
¤
¬
d
d
d
a
O
O
d
d
¬
A
A
#
S
&
p
p
)
p
p
p
A
)
#
)
)
#
#
#
±
#
)
)
)
)
&
A
#
p
p
4
i
5
A
1
7
$
p
&
)
)
m
±
ª
¬
°
a
°
O
¬
¬
b
d
r
ª
a
b
d
d
a
A
)
)
&
A
&
&
A
A
A
A
A
#
#
)
#
#
B
B
±
#
#
A
)
)
A
A
&
&
)
&
5
z
A
)
W
P
3
.
±
A
&
V
a
F
P
A
¬
N
²
$
$
±
A
A
u
P
A
a
ª
&
A
&
P
P
A
p
(
&
A
A
)
#
#
#
#
#
#
#
±
#
)
A
)
)
)
#
1
&
P
(
4
1
1
1
(
$
3
T
'
(
&
C
O
°
d
*
N
¥
¥
F
$
&
d
r
d
°
O
r
u
&
A
A
&
A
)
)
)
&
A
p
)
#
#
#
)
#
#
)
&
)
)
A
)
)
A
#
#
&
&
)
&
A
A
)
m
$
y
o
#
p
P
C
O
°
u
±
<
¥
¥
-
P
P
d
O
r

=
°
)
A
)
)
A
)
#
#
)
p
p
(
&
)
B
A
#
#
#
A
A
)
)
A
A
)
)
ª
#
&
p
#
#
#
&
&
P
P
3
)
T
)
#
±
B
°
)
±
N
¥
¥
¥
K
$
¬
°
a

¤
O
)
A
)
p
p
)
)
)
)
&
p
&
&
)
#
)
)
#
#
&
)
#
#
A
A
)
#
#
#
&
#
#
)
#
#
)
&
$
7
p
T
&
p
*
B
(
#
.
¥
¥
¥
¥
F
$
a
d
C

O
d
&
A
1
A
)
)
#
)
)
&
)
)
)
&
A
)
#
#
#
&
#
)
#
A
)
)
)
#
#
&
#
#
)
)
#
#
&
P
X
¦
&
&
p
T
A
.
.
«
¥
¥
¥
¥
L
$
t
*
'
¬
C
d
&
A
A
A
A
)
A
&
&
&
A
)
)
)
A
&
#
#
#
±
#
#
#
A
)
#
#
B
#
&
#
)
#
)
#
)
m
P
T
*
A
(
(
A
C
a
±
ª
¥
¥
¥
¥
L
$
±
B
#
)
&
&
(
P
(
P
(
±
±
±
±
&
)
#
)
)
A
±
&
)
#
&
#
#
#
)
#
#
#
B
5
&
#
#
#
#
)
#
y
P
2
C
&
±
C
'
C
¬
(
F
¥
¥
¥
¥
L
$
B
b
C
C
'
B
&
&
&
&
A
)
)
)
A
&
#
#
#
)
)
(
#
#
(
(
B
)
#
#
#
#
#
B
)
&
#
#
#
A
#
)
y
P
A
(
S
T
'
B
B
ª
)
t
N
¥
¥
¥
L
P
(
A
A
ª
ª
A
±
(
(
(
A
#
)
)
)
&
#
#
#
#
#
±
#
#
)
&
B
#
#
#
#
#
#
B
)
A
)
#
)
#
)
)
$
P
X
*
&
$
(
A
¬
O
d
d
¥
¥
¥
-
L
P
a
O
r
a
r
b
A
&
A
&
A
#
)
#
A
A
B
#
#
=
)
&
#
5
1
&
#
B
#
B
#
#
5
B
A
A
#
#
)
1
#
#
m
P
(
±
&
#
C
a
¬
¬
r
a
N
N
¬
=
P
$
¤
¬
¬
¬
O
r
A
&
A
&
&
A
)
)
p
)
B
#
#
#
A
A
;
#
5
&
B
#
#
#
#
)
)
B
A
)
)
)
)
p
#
)
x
S
T
*
&
)
C
*
*
O
°
r
O
°
*
¬
°
°
¤
O
¤
¤
¤
r
)
&
p
A
&
±
A
A
A
)
B
)
#
=
A
#
B
5
&
(
)
B
#
#
B
#
#
B
A
#
#
#
)
)
#
#
90
100
110
120
130
140
10
20
30
40
50
60
TRATTORIA by ARXINDA
Prohibida su venta
Page 2
y
T
/
z
o
p
p
&
2
p
C
¬
2
5
§
C
2
£
D
£
£
£
£

£E
I
I
¡
Š
Š
I
o
o
o
8
2
¡
b
B
T
§

X
U
X
T
1
p
#
a
T
3
G


7
*
U
2
U
p
&
R
(
P
P
S
W
m
m
m
z
p
p
W
p
p
T
p
z
2
1
1
2
V
b
C
V
£
£
£
£
£
£

£E
~
~
I
Š
Š
Š
o
o
o
U
U
*
C
B
T
§
N
2
2
'
T
T
1
)
l
#
&
y
x
S
y7
#
U
#
±
)
&
1
p
1
p
z
m
p
y
y
z
W
3
p
z
T
ƒ
1
2
1
z
#
2
T
E
E
£
£
£
£
£
£


£E
~
I
~
Š
Š
Š
o
o
o
U
8
X
U
§
5
§
d
§
B
*
T
#
#
.
|
F
l
&
S
x7
X
&
T
T
(
A
#
A
A
T
&
4
S
p
y
x
A
T
2
1
#
W
T
#
z
z
T
T
U
2
E
D
D
£
£
£
£
£


££
¡
I
¡
Š
Š
~
o
o
o
o
8
8
T
5
T
T
5
U
o
T
T
X
F
v
%
v
&
P
±
S


G
3
2
)
)
&
$
P
P
P
(
#
5
5
A
P
P
P
A
p
#
T
T
¦
T
)
o
2
T
T
T
T
2
D
£
£
£
£
£
£


£
£¡
¡
I
¡
Š
~
V
o
o
o
U
X
U
U
§
T
T
T
#
p
1
#
<
v
l
F
&
(
R
y
7


p
'
A
¦
A
&
A
u
&
&
'
A
#
B
t
t
t
5
z
&
1
T
U
*
*
*
U
a
2
8
X
E
D
£

£
£
£
£


£
£E
¡
I
~
Š
~
V
V
o
o
8
X
X
2
B
b
b
T
2
T
T
;
%
%
³
&
z
R
1
X
¦
*
C
7


G
#
'
&
T
)
)
¦
¦
2
*
E
*
C
C
a
a
'
z
T
S
i
2
5
¡
¡
~
T
£
2
2
V
£
£
£
£
£
£
£
£


£
£
£


£
E
¡
¡
¡
~
Š
o
o
o
8
8
G
U
2
2
§
5
1
T
T
=
%
N
|
&
±
4
#
2
X
2
N
¦
3
7
V
'
A
&
&
&
p
)
#
#
#
'
U
'
a
a
a
'
p
V
I
B
1
U
Š
¡
¡
V
U
#
§
*
E
£
D
D
£
£
£
£


£
£
£
£


¡
E
¡
E
¡
~
o
o
o
U
X
8
U
o
*
§
§
T
T
§
¬
N
L
l
±
4
±
A
#
T
#
#
;
A
B
¦
)
)
±
#
A
A
'
)
B
B
'
B
B
B
B
'
'
2
#
~
A
#
2
U
I
¡
¡
b
C
T
o
E
£
£
£
£
£
£
£


£
£
££
¡
¡
¡
¡
¡
V
o
o
U
8
8
G
2
#
5
#
#
T
5
¤
,
O
u
4
u
A
2
T
X
'
2
B
)
A
¦
A
B
±
#
A
A
a
ª
N
;
;
a
a
¬
a
'
a
2
U
T
¦
A
r
o
D
E
~
¡
E
b
U
V
E
£
£
£
£
£
£


£
£
£
£
E
¡
¡
¡
V
o
o
8
U
X
G
X
2
C
§
#
T
T
¤
N
u
«
±
«
B
#
£
¡
U
U
)
Š
E
E
#
a
u
A
.
A
a
A
N
a
¬
¬
¬
¬
¬
a
¦
T
U
~
a
A
A
2
o
U
¡
D
D
E
C
V
T
D
£
£
£
£
£


£
£
£
££
E
E
¡
~
Š
8
8
o
8
8
X
G
X
2
2
C
2
2
¬
M
N
t
¨
«
B
E
£

£
V
8
7
7
¡
C
B
t
#
A
A
B
A
a
N
B
a
B
B
a
'
#
4
#
B
=
U
2
2
3
¡
¡
E
E
£
D
U
U
D
£
£
£
£
£


£
£
£
£
E
E
I
~
Š
8
8
8
8
8
G
X
G
X
T
5
T
T
;
N
²
t
A
5
C
1
7
Š
Š
8G
E
#
&
#
A
5
¤
a
B
B
'
'
'
T
l
A
±
p
T
2
V
T
T
2
7
8
¡
¡
D
E
£
~
U
£
£
£
£
£
£


£
£
£
£
£
E
I
~
Š
8
o
8
8
o
8
G
X
8
X
U
T
T
#
r
N
-
M
;
§
T
G


G
E
'
u
B
A
5
¬
r
C
C
C
*
C
O
v
P
±
z
W
V
p
2
b
§
T
V
Š
I
¡
D
£
D
£
£
D
£
£
£
££
£
£
£
Š
I
I
I
o
o
8
8
U
U
8
¦
G
X
U
2
2
T
C
;
¤
;
5
C
7
¡
'
±
p
)
±
#
)
X
G
8
¦
%
F
ª
u
P
5
#
x
X
V
a
d
§
§
T
p
~
D
D
D
£
£
£
£
£
£
£


£
£
£

£
¡
I
I
~
Š
o
8
8
o
o
2
o
G
8
*
¡
C
§
C
b
§
U
o
Š

8
*
p
3
T
P
S
x
3
3
y
&
%
L
L
P
±
#
T
U
#
~
¡
E
b
§
U
2
o
E
£
£
£
£
£
£
£
£
£


£
E
¡
I
Š
I
Š
U
U
U
o
o
X
o
G
X
T
U
2
2
2
2
Š
8
Š

3
$
y
x
$
W
W
(
K
F
,
K
4
T
1
2
2
V
D
E
E
*
U
~
D
'
£
£
£
£
£
£
£
£
£
¡
¡
I
I
Š
o
X
G
8
X
U
U
8
G
o
X
T
V
U
o
Š
8
Š

3
P
W
S


3

&
F
L
L
P
2
o
#
T
¦
U
E
E
E
V
E
~
E
£
£
£
£
£
£
£
££
E
~
I
I
I
I
o
X
8
X
G
U
U
2
¦
T
X
U
'
o
*
Š
8
Š

7
m
S
y3
%
²
²
v
±
2
§
#
T
I
G
D
E
D
2
E
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£


£
Š
I
¡
¡
I
Š
Š
8
o
8
U
X
U
*
U
G
T
2
T
U
T
~
G
Š

3
P

y
$
$
$
$
K
P
«
;
ˆ
T
2
§
C
2
V
D
D
D
D
D
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£


E
¡
¡
¡
I
I
Š
o
o
8
U
8
8
X
U
U
X
X
2
Š
2
*
Š
G
Š

3
$
x
x
y7
3
x
i
z
X
¡
T
§
U
T
E
D
D
D
D
D
£
£
£
£
£
£
£
£
£
££


E
¡
¡
~
¡
~
Š
o
8
8
8
8
8
G
G
U
X
X
2
X
U
¦
Š
8
Š

7
(
S
x


3
y
p
U
o
V
2
¡
o
2
T
E
D
D
D
£

£
£
£
£
£
£
£
£


£
E
¡
¡
I
I
Š
o
U
o
8
G
X
X
G
o
U
X
X
2
o
o
o
G
Š

7
$
3
W
$
m
S
m
m
m
m
S
m
~
U
2
C
C
C
~
V
U
D
D
£
£
£
£

£
£
£
£
£
£


£
¡
¡
Š
I
Š
Š
o
o
o
8
U
8
X
X
G
X
7
7
X
U
¡
o

8

7
m
m
y
3
y
y
3
x
¡
¡
¡
2
B
E
¡
E
b
D
£
D
£
£
£

£
£
£
£
£
£


E
~
Š
I
I
I
I
o
o
o
U
U
8
U
X
G
X
X
3
3
2
)
Š

8

7
m
y
x3
y
y
y
y
p
¡
¡
¡
¡
r
b
V
E
E
D
£


£
£

£
£
£
£
£
£


¡
~
I
I
¡
I
I
V
o
o
U
Š
U
G
G
G
X
o
Š
3
U
2
Š

8

7
m

x
S
x
x
x
W
x
x
x
S
¡
¡
¡
¡
b
b
I
D
¡
D
£


£
£
£
£


£
£
£


E
¡
I
I
~
I
I
o
o
o
o
U
8
G
G
o
o
G
X
7
V
E
o
G
8

3
&
S

3
3
3
3
x
¡
¡
¡
¡
D
T
2
E
V
V
D
£


£
£
£
£
£
£
£
£


E
¡
¡
I
I
¡
I
o
o
Š
V
o
8
G
X
X
G
G
G
o
X
o
o
8
8
7
#
)
S
x

3
y
7
y
y
y
y
p
¡
¡
¡
¡
¡
U
2
o
o
¡
££
£
£
£
£
£
£
£


E
¡
¡
I
I
~
Š
Š
o
V
V
X
8
G
8
o
T
G
X
2
V
Š
8
8
8
7
'
T
3
S
S
x
S
S
S
S
S
S
S
¡
¡
I
¡
¡
D
~
X
D
E
E
££
£
£
£
£
£
£
£
£
E
¡
¡
~
I
~
Š
Š
o
o
o
o
U
8
X
U
Š
X
X
U
E
~
8
G
8
7
&
1
m
X
y
x
y
x
ƒ
I
I
¡
¡
¡
¡
V
U
V
E
E
££
£
£
£
£
£
£
£
£
£
E
E
¡
¡
~
I
I
Š
o
V
o
U
G
X
X
X
X
X
U
o
¡
o
8
8G
o
&
z
W
W
x
W
x
W
S
S
S
S
m
¡
Š
I
¡
¡
E
E
¡
~
D
££
£
£
£
£
£
£
£
£
£

£
E
E
¡
~
I
Š
o
o
o
V
o
X
G
o
7
o
U
X
T
I
8
8
Š
'
(
m
3
S
x
y
y
p
ƒ
z
ƒ
z
&
¡
Š
I
I
¡
¡
¡
D
o
E
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£


E
E
¡
~
Š
I
o
o
o
o
o
8
G
o
X
G
X
X
T
I
8
8
V
C
1
p
m
y
7
3
7
y
z
z
z
z
&
¡
Š
I
I
¡
E
¡
E
~
D
£
£
£
£
£

£

£E
¡
I
~
~
Š
o
o
o
U
o
8
G
o
X
X
X
X
D
Š
8
8
3
b
B
#
W
S
1
W
x
y
ƒ
z
W
ƒ
&
¡
I
I
¡
¡
¡
E
E
E
D
££
£
£
£
£
£
£
£
£
£

£
E
~
~
Š
I
Š
V
o
8
U
o
8
U
U
U
G
X
X
V
Š
Š
8
3
*
'
#
#
m
ƒ
S
S
S
S
m
(
P
(
¡
¡
I
¡
¡
¡
¡
E
D
D
£

£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£¡
~
~
~
I
Š
Š
o
8
G
o
o
o
V
U
7
X
X
¡
Š
Š
8G
V
*
&
A
&
±
4
z
p
x
y
y
p
z
&
¡
¡
¡
¡
¡
¡
E
E
D
£
£


£
£
£
£
£
£
£
£
£
£


E
~
Š
Š
¡
¡
Š
Š
o
o
8
8
o
o
V
U
7
U
'
Š
Š
Š
88
¦
V
±
T
¨
4
/
S
p
/
m
m
m
P
P
¡
¡
¡
¡
¡
¡
E
D
D
£
£


£
£
£
D
D
££


£
¡
¡
~
~
¡
I
Š
o
o
o
U
8
U
o
o
U
¦
¡
Š
Š
8
8o
U
B
B
z
A
4
S
W
T
p
S
S
p
4
(
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
E
£
££
£
£
D
D
££¡
¡
D
~
I
Š
o
o
8
o
8
U
8
U
2
X
U
E
Š
Š
o
8


G
Š
V
B
B
±
A
&
/
z
z
2
S
3
1
A
A
¡
¡
¡
¡
¡
¡
E
D
£
£
£
£
£
D
£¡
¡
Š
~
I
Š
o
o
o
U
o
8
o
8
o
U
T
2
Š
Š
o
8


7
~
B
A
&
±
±
&
A
P
P
m
m
m
(
P
P
¡
¡
¡
¡
¡
E
D
£

£
£
£
D
£
£Š
Š
Š
Š
I
Š
o
o
8
8
o
8
8
8
o
X
X
G
Š
Š
Š
8


7
¡
°
#
A
&
4
&
V
m
m
p
p
y
p
5
A
¡
¡
¡
E
E
E
E
£
£
£
£
£
£
£
£~
Š
Š
Š
Š
Š
Š
o
8
8
8
o
8
8
U
o
X
Š
Š
Š
Š
o
&
p
¦
A
A
)
&
&
W
&
p
y
p
5
A
¡
¡
¡
E
E
E
E

£
£
£
£
£
£
£¡
~
~
Š
Š
Š
Š
8
o
8
8
o
8
8
o
2
o
E
o
Š
Š
7
#
2
U
)
p
P
W
S
P
P
P
P
m
P
P
¡
¡
¡
¡
¡
¡
E
£
£
£
£
£
£
£
£
£


E
~
¡
Š
Š
o
U
X
8
8
G
U
8
8
U
o
2
V
Š
Š
Š
7
1
z
*
#
&
p
3
S
&
p
1
T
p
5
A
E
D
E
¡
¡
E
E£
£
£
£
£
E
¡
¡
Š
Š
o
U
U
8
8
8
8
X
U
~
o
U
Š
Š
Š3
2
2
5
±
±
(
&
p
T
(
A
A
z
ƒ
i
p
¡
¡
E
E
¡
E
D
£

£

E
V
¡
Š
V
U
U
U
U
G
o
U
8
U
U
A
A
T
T
¦7
*
U
C
P
A
T
m
z
p
&
&
«
±
(
«
(
¡
E
E
E
E
¡
E£


£

E
~
~
~
V
o
o
8
U
o
o
8
8
U
U
±
(
F
A
&
7
8

Š
'
2
V
(
&
3
S
&
S
)
&
P
P
P
P
(
E
E
D
E
D
¡
E
£


£
£

£
E
S
A
~
¡
¡
o
o
o
U
o
G
8
o
o
a
K
P
L
²
K
)
S
p
S
y

X
U
T
#
p
P
&
P
&
&
A
±
4
±
4
±
±
A
¡
E
D
¡
¡
¡
E
D

£
£
£
£
£

£


«
(
²
²
²
ª
T
o
U
o
o
G
G
U
¬
<
<
$
N
±
.
&
P
4
p


X
T
2
#
A
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
E
E
E
E
¡
¡
E
£
£
£
££
£
a
±
P
P
¥
¤
¤
¥
«
T
U
o
o
8
X
C
<
v

P
.
Ì
Ì
A
(
m
x
G

X
U
U
#
p
&
.
ª
ª
ª
A
A
A
A
A
A
A
A
E
E
E
¡
¡
¡
E
E
£
£
££
A
'
'
)
)
$
(
P
P
¥
d
d
¥
«
(
2
o
8
o
U
N
v

t
P
³
v
K
l
.
A
U
Š
U
U3
'
'
#
T
A
5
5
A
¨
5
¨
#
#
5
#
B
5
E
E
¡
¡
¡
¡
E
£
£
£
£
£'
(
&
B
°
&
(
(
(
²
-
N
²
P
&
U
2
2
U
¤
v
=

|
P
l
M
.
.
±
A
'
U
'
a
T
7
8
T
#
T
)
T
A
=
5
5
B
B
B
B
B
B
B
B
T
E
E
D
¡
¡
¡
E
D
£
£
£
£

£

V
A
±
C
£
£
'
P
(
,
¥
N
L
P
U
U
U
2
¬
¥
k
N
L

±
.

N
=
A
T
p
2
T
#
A
&
X
#
#
'
A
T
A
;
B
B
'
2
2
2
U
¦
2
2
'
¡
¡
E
¡
¡
¡
E
£
£
£
£
D
£


£
«
a


£
£
±
±
K
l
A
T
o
U
8
U
¬
¥
%

v
.
#
P
«
F
L
K
=
B
U
2
#
T
#
&
'
T
#
U
#
T
)
B
B
#
B
B
a
'
T
'
'
'
'
¡
¡
¡
¡
¡
¡
E
££
£
E
E
£
l
*
u
B
E

£
#
~
~
*
*
o
o
2
¤
¥
v
N
l
F
'
F
«
«
v
v
F
)
'
E
~
X
2
X
o
£
#
'
'
#
T
A
5
¨
)
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
*
B
a
C
r
C
C
*
C
C
C
C
C
°
°
¤
C
C
O
a
O
£
O
O
±
#
A
)
ª
;
O
O
O
¤
¬
¬
¬
a
¤
¥
%
N
,
l
'
|
.
.
±


ª

¤
O
O
¤
C
#
T
'
B
#
B
B
'
)
a
B
B
a
a
a
;
N
B
=
=
=
«
«
Œ
K
K
Œ
L
²
Œ
L
t
Ì
¥
¥
-
-
,
,
,
k
<
<
,
ˆ
ˆ
²
-
-
P
t
Ì
²
N
K
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¤
¥
¥
¥
%
v

v
l
'
P
$
L
L
L
;
¥
¥
¥
¥
¥
,
²
L
L
Œ
Œ
«
ª
A
ª
B
=
ª
5
=
t
²
F
F
F
F
«
«
«
«
«
«
P
K
P
(
B
;
¥
¥
¥
N
²
,
,
-
,
-
¥
,
=
¤
,
²
P
P
L
t
P
Ì
-
-
¥
¥
¥
¥
¤
¥
¥
N
%
%
N
v
F
'
³
.
$
v
²
F
=
¥
¥
¥
¥
,
,
,
,
²
L
L
F
F
t
t
ª
ª
5
5
ª
²
L
Q
L
L
L
«
«
«
Œ
Œ
u
u
u
.
B
l
%
%
¥
¥
-
,
,
Ì
Q
Q
Q
k
,
-
,
-
<
,
<
,
,
,
,
-
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
N
,
k
N
v
|
'
l
.
#
«

=
.
F
¥
¥
¥
¥
,
,
,
,
²
²
L
F
«
t
ª
5
=
)
#
t
L
L
L
L
L
L
4
4
±
«
±
±
4
)
#
³
L
¤

¥
M
4
«
4
4
ˆ
t
L
%
¥
,
%
,
¥
¥
¥
-
-
-
-
-
-
,
¤
¥
¥
¥
N
%
k
¬
v
v

|
l
'
P
$
K
³
F
P
N
¥
,
,
,
,
,
²
²
L
L
Œ
u
±
A
)
5
5
B
t
u
t
L
Œ
L
L
10
20
30
40
50
60
70
80
60
70
80
90
100
110
TRATTORIA by ARXINDA
Prohibida su venta
Page 3
P
S
2
)
&
#
V
*
*
r
r
r
O
C
A

N
;
;
=
=
=
;
¬
#
&
A
p
&
A
&
&
&
)
#
)
)
A
A
)
B
#
A
S
&
)
#
)
B
)
#
B
A
#
#
B
)
#
#
)
x
&
#
A
&
*
V
*
V
*
r
r
r
#
B
B
B
;
N
;
B
N
N

B
&
±
±
(
(
±
A
(
)
)
)
)
)
A
#
B
#
#
&
)
A
A
#
B
#
#
B
A
#
#
#
)
#
#
#
x
&
2
&
.
V
V
V
V
V
*
C
C
#
&
B
B
B
B
B
B
B
)
#
A
B
A
A
A
A
&
A
A
)
)
)
)
#
&
B
;
5
(
&
¨
#
&
A
#
B
#
#
A
#
#
5
5
#
)
#
P
P
±
&
)
V
V
V
U
~
*
*
*
*
C
A
A
)
#
)
B
B
B
B
a
'
)
A
&
)
)
A
A
)
¨
#
#
ª
A
#
B
ª
#
A
5
5
#
&
u
5
B
#
A
#
5
5
5
#
#
p
t
u
t
A
'
V
V
U
X
V
V
C
a
B
'
T
A
*
C
C
C
¦
'
B
a
#
B
)
&
A
)
)
)
&
5
A
#
¨
A
#
=
#
B
A
;
=
#
¨
1
«
#
B
A
#
B
=
#
5
¨
¨
a
'
a
a
*
V
~
3
3
*
b
C
¦
B
T
T
)
)
#
B
B
B
B
B
B
B
#
A
A
)
ª
)
A
#
A
A
A
)
&
#
#
5
#
)
;
=
=
#
A
A
&
A
&
#
)
=
=
ª
¨
#
'
'
'
a
V
V
~
3
3
E
°
C
'
T
B
B
'
A
)
)
#
#
#
#
)
#
A
)
#
)
5
#
A
#
#
A
A
A
&
)
5
#
#
)
=
ª
=
=
ª
5
#
A
P
A
A
=
ª
=
)
¨
'
'
¦
C
V
V
~
3
3
U
b
*
'
'
B
B
'
a
'
B
)
#
#
B
'
¦
2
T
#
)
ª
)
A
#
#
)
±
&
±
A
)
#
p
A
=
=
=
=
ª
#
#
#
)
4
)
#
=
ª
ª
#
'
'
'
*
V
V
~
T
X
¦
V
b
*
*
b
b
*
*
C
C
#
¦
U
U
U
2
'
'
#
A
5
#
A
#
#
)
&
(
(
A
A
A
±
#
#
#
ª
ª
#
#
#
#
#
#
A
u
B
ª
=
5
)
#
'
b
V
V
E
X
V
*
V
b
'
¦
¦
C
C
¬
C
C
a
&
#
#
#
#
#
T
)
A
#
#
&
¨
5
A
&
)
P
P
)
1
A
&
#
#
=
B
#
B
#
#
#
#
&
(
«
B
ª
ª
P
'
'
V
V
V
E
3
b
V
b
b
a
'
'
'
a
'
'
a
'
U
)
)
)
)
#
T
A
)
)
)
&
#
#
A
W
&
&
P
&
p
A
)
.
#
5
5
5
B
B
)
#
#
)
4
B
«
A
)
#
A
'
V
~
b
¦
3
~
V
V
b
C
¦
'
'
'
'
'
T
'
U
)
.
)
B
'
#
)
A
)
A
&
#
)
&
&
(
P
&
P
A
&
#
B
A
B
B
5
B
#
B
#
#
B
±
)
B
)
&
&
U
B
V
V
¤
.
&
*
V
V
b
V
*
*
U
U
*
*
¦
U
&
&
#
'
U
U
B
#
A
¨
A
&
p
&
)
&
(
P
P
$
A
&
#
5
5
A
B
B
5
#
B
#
#
#
&
#
#
#
)
«
P
(
E
V
b
b
&
*
V
V
b
*
*
¦
C
*
*
b
b
#
#
'
'
'
'
'
B
)
A
A
&
&
S
&
(
±
P
$
$
P
A
&
#
=
B
B
A
A
B
B
#
5
#
)
)
B
#
#
)
«
±
A
b
*
a
=
5
*
V
b
b
*
¦
¦
¦
'
'
2
U
)
B
'
B
B
B
B
'
A
&
&
&
&
.
P
$
P
P
$
$
P
±
4
5
=
=
#
#
&
u
B
B
#
#
)
#
#
#
#
#
ˆ
$
&
)
&
#
z
5
C
V
b
b
b
d
b
b
b
*
*
B
C
a
a
'
¦
'
'
2
¦
(
P
$
$
±
P
P
P
P
$
$
P
(
A
5
5
5
B
B
A
#
&
#
#
#
p
#
B
#
#
#
5
§
B
U
2
2
#
A
V
V
b
b
b
b
b
b
d
b
C
E
£
£
£
d
b
b
E
b
¡
±
P
P
$
(
P
P
P
P
$
$
P
P
A
B
=
5
B
B
&
B
B
&
#
)
&
#
B
#
#
B
4
4
b
V
V
2
B
T
E
b
b
b
b
*
*
*
b
a
'
'
a
a
a
C
C
C
*
V
*
P
P
P
«
«
P
P
P
P
$
$
P
P
)
#
#
=
B
B
A
#
B
#
&
#
±
B
B
5
#
B
«
z
b
b
V
E
E
b
b
b
b
b
b
¦
¦
*
'
#
B
B
B
B
B
'
'
'
'
'
B
&
±
u
Œ
Œ
P
P
P
P
$
$
P
±
#
)
5
5
5
B
A
B
B
B
#
&
(
B
B
5
#
B
(
±
¬
E
b
b
b
b
b
b
b
b
°
*
C
*
&
'
'
'
'
'
B
B
B
T
B
#
A
ª
A
A
=
Œ
«
«
P
$
$
$
«
(
A
5
5
=
B
B
A
B
B
;
A
A
&
B
;
=
#
B
&
(
C
b
b
b
b
b
b
b
b
d
°
b
*
*
)
'
'
'
'
'
T
'
'
'
T
#
=
5
&
5
ª
=
«
Œ
«
$
$
P
$
A
A
A
#
#
5
B
t
B
=
=
#
&
#
B
=
5
#
#
P
±
'
b
b
b
b
b
b
b
b
d
d
d
E
*
U
U
U
C
¦
¬
¬
C
¦
¦
B
)
)
)
±
A
A
t
ª
Œ
P
P
$
P
P
B
B
&
4
)
5
)
A
B
B
=
#
&
B
;
B
B
B
#
(
±
a
V
b
d
b
b
b
b
b
d
d
d
d
¦
b
b
d
E
b
b
b
b
*
C
a
#
ª
A
&
)
A
A
A
ª
Œ
P
P
P
(
=
=
A
(
¨
¨
A
#
B
;
;
B
.
'
;
B
B
B
#
(
4
C
*
b
b
b
b
b
b
b
d
d
d
d
'
C
C
¦
C
U
*
*
b
b
b
E
'
A
)
A
5
ª
±
)
)
u
L
«
P
#
=
;
A
#
4
#
&
#
=
=
;
B
&
B
;
B
B
B
#
P
4
#
'
b
b
d
d
d
d
d
d
d
b
*
'
¦
¦
'
'
'
2
'
2
'
¦
'
#
A
)
&
B
ª
A
ª
5
ª
Œ
«
ª
)
ª
=
A
B
#
&
&
B
B

;
B
A
B
;
;
=
#
B
(
4
*
#
d
d
d
d
d
d
d
d
b
b
#
*
*
*
*
*
C
C
¦
¦
'
T
B
B
5
&
A
=
=
A
ª
=
ª
=
A
ª
5
ª
A
&
5
#
#
P
B
B

;
B
A
B
;
B
;
B
B
P
4
#
)
d
d
d
d
d
d
d
d
b
b
B
E
£
£
d
b
b
°
°
*
*
¦
)
=
=
)
A
)
=
A
=
=
ª
A
A
ª
ª
ª
#
&
;
#
)
&
B
B
=
;
B
A
B
;
;
;
B
B
P
ƒ
T
)
b
d
d
d
d
d
d


£
'
*
r
*
°
°
°
°
b
d
d
£
ª
;
ª
A
A
ª
=
A
=
ª
=
)
A
=
=
A
)
4
=
5
&
A
)
B
=
B
B
A
B
;
B
B
B
B
(
±
'
)
C
d
d
d
d
d
d
d
d
d
*
b
b
b
°
V
C
C
*
C
C
'
)
=
#
A
)
=
A
±
#
=
)
#
A
5
#
A
#
&
ª
A
#
(
B
=
=
5
)
)
;
;
B
B
;
B
P
A
'
)
a
d
d
d
d
d
d
d
d
d
'
E
£
£
£
£
d
E
°
N
=
(
(
±
±
(
«
±
A
&
A
ª
#
)
&
B
A
p
T
&
ª
A
&
±
t
B
=
B
A
#
;
;
B
B
B
B
±
z
#
)
#
d
d
d
d
d
d
d
d
d
A
C
C
C
C
°
b
b
N
¥
-
K
$
$
#
A
#
A
(
$
$
P
(
P
P
P
P
&
)
A
=
5
&
A
A
A
=
=
&
B
;
;
B
B
B
B
(
1
'
T
&
°
d
d
d
d
d
d
d
d
r
C
b
d
b
b
b
O
¥
¥
¥
<
$
$
A
&
A
A
A
A
#
A
A
A
A
A
A
A
A
A
=
5
&
#
#
)
t
B
±
B
B
;
;
B
B
B
(
±
¦
#
&
C
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
B
E
d
d

N
¥
¥
¥
¥
Œ
$
(
A
=
ª
A
t
ª
=
&
&
)
A
P
5
&
A
ª
5
±
B
B
#
±
A
±
#
B
;
;
;
B
;
P
(
T
)
x
a
d
d
d
d
d

d
¤
d
d
£
¥
¥
¥
¥
¥
²
P
P
t
t
ª
A
A
ª
ª
A
±
A
A
A
t
±
.
ª
5
&
=
;
B
A
A
P
)
;
;
;
;
;
;
(
A
'
)
)
#
O
O
a
B
±
±
t
A
A
t
;
r

d
¤
¥
¥
¥
¥
¥
<
«
$
A
A
ª
t
A
ª
5
ª
ª
u
A
u
ª
«
A
¨
A
&
=
;
B
A
A
&
B
;
B
B
;
;
B
P
±
B
T
&
A
°
°
±
(
)
A
)
r
r
E
r
«
F
¬
¤
¥
¥
¥
¥
¥
-
Œ
$
)
A
A
u
)
5
A
A
A
±
«
A
ª
A
&
A
&
4
=
=
B
A
A
&
B
;
;
;
;
;
;
P
&
C
)
&
#
'
P
P
A
¬
°
B
)
±
=
°
°
¤
A
F
,
-
N
N
N
-
F
$
±
#
&
±
±
u
A
A
A
A
(
)
ª
A
A
&
&
&
5
=
#
A
5
&
B
ª
=

;
;
;
P
A
'
'
&
'
P
±
°
¬
°
d
O
d
r
¬
u
.
d
O
O
¥
,
L
L
K
K
$
$
P
A
&
«
u
u
±
P
$
$
$
P
$
P
P
(
P
&
=
=
A
P
A
t
B
u
B
B
;
;
;
P
B
B
'
A
&
P
*
r
O
r
d
°
d
¬
O
¬
a
&
r
¤
¥
¥
¥
¥
N
N
F
$
A
A
u
«
u
t
A
ª
B
B
±
B
=
5
5
5
±
A
;
=
ª
t
A
t
N
Œ
ª
B
B
;
;
P
)
¦
'
A
&
P
d
¬
B
±
P
r
d
¬
¤
N
r
O
$
N
¥
¥
¥
N
P
«
«
$
$
$
P
P
±
(
(
P
P
$
«
=
=
=
A
)
&
)
=
=
t
ª
5
t
=
;
ª
#
#
;
;
P
A
#
#
W
B
P
d
O
A
)
C
ª
d
¤
¤
¬
¬
d
=
t
<
¥
¥
¥
F
u
P
$
A
A
A
A
t
=
;
=
=
B
u
=
5
#
A
)
&
A
ª
=
ª
=
ª
5
&
B
ª
=
B
B
;
P
B
B
A
&
'
ª
B
O
B
.
C
ª
d
¬
¤
¤
d
r
=
O
N
<
L
t
u
«
P
$
A
ª
ª
t
ª
u
=
ª
ª
ª
A
;
5
5
ª
)
&
=
=
;
t
=
ª
=
=
&
±
;

B
;
P
§
'
W
±
¬
¬
A
±
B
)
P
¤
¤
¬
¬
N
d
C
;
¤
t
$
P
F
«
t
«
$
A
ª
5
t
=
ª
t
=
ª
A
#
;
ª
ª
=
#
&
ª
=
=
t
=
=
;
=
#
±
B
;
=
;
$
T
'
&
(
C

B
(
.
A
A
¬
¤
d
¤
¬
d
*
u
F
-
¥
¥
L
±
±
$
P
A
ª
5
u
=
ª
A
ª
A
A
=
=
ª
ª
ª
A
&
t
ª
=
t
=
M
=
=
=
#
±
;
B
B
(
#
'
&
(
¬
B
#
°
)
.
E
t
O
°
r
;
d
±
A
°
N
¥
¥
²
F
P
P
±
Œ
ª
A
u
=
ª
ª
ª
ª
&
B
ª
ª
=
ª
5
(
Œ
=
=
t
=
M
=
=
=
=
=
«
a
B
P
2
B
p
&
)
P
d
¤
±
u
b
A
O
d
°
N
ª
¬
a
¤
Ì
N
-
<
K
P
P
t
ª
u
ª
u
M
=
ª
A
u
&
#
ª
ª
ª
ª
¨
±
ª
Œ
u
#
=
;
;
=
ª
ª
=
)
±
B
P
A
A
(
B
ª
$

°
¤
°
B
d
¬
)
.
a
¬
u
±
=
=
M
N
M
Œ
M
u
t
±
P
P
P
P
P
±
&
)
A
=
ª
ª
A
±
B
&
B
=
=
u
=
ª
=
=
ª
ª
=
=
&
±
A
A
A
A
t
¬
a
$
t
;
¬
#
)
±
¬
#
(
u
a
O
¬
t
=
ª
A
A
ª
ª
A
t
ª
t
ª
=
=
=
¨
)
&
5
=
;
=
ª
=
A
=
=
ª
=
t
=
=
=
=
=
ª
=
&
A
¨
A
A
±
ª
¬
;
;
P
$
(
&
'
P
P
B
¤
¤
N
d
N
ª
t
=
A
t
M
Ì
u
ª
ª
±
ª
ª
ª
ª
ª
)
&
A
=
=
=
=
#
A
=
=
=
=
=
t
=
=
ª
=
=
=
&
¨
B
B
)
A
t
=
¤
¤
°
a
l
ª

¬
°
O

¬
N
d
¬
t
t
=
±
t
M
Ì
u
Œ
ª
u
t
ª
ª
ª
A
A
±
A
ª
ª
ª
ª
ª
A
=
=
ª
ª
#
t
;
ª
=
=
=
#
A
=
2
'
'
«
u
C
;
¤
O
O
N
¤
O
¤
O
O
N
;
a

=
Ì
M
Ì
±
t
ª
Ì
t
=
Ì
Œ
ˆ
ª
ª
t
ª
t
±
A
ª
ª
A
ª
A
)

=
=
5
#
#
u
;
=
=
=
#
A
=
'
B
B
A
A
C
;
O
O
O
¬
O
¤
N
¤
¤
N
N
N
u
B
t
Ì
t
±
ª
t
ª
t
=
t
«
ª
ª
ª
ª
±
±
«
u
t
A
ª
A
A
#
=
=
=
=
5
ª
A
A
;
=
=

u
ª
'
B
a
ª
ª
O
a
¤
°
¤
¤
O
O
O
;
O
¬
¤
=
A
4
t
Ì
ª
±
=
u
ª
t
ª
ª
«
ª
Ì
t
t
±
&
u
u
ª
A
A
A
&
B
=
;
;
=
=
5
)
±
;
;
=
=
4
ª
=
=
ª
t
ª
;
=
=
=
;
ª
;
ª
ª
ª
t
t
Ì
u
«
P
t
Ì
ª
±
ª
=
t
t
ª
ª
ª
u
ª
ª
ª
A
A
A
=
u
ª
ª
&
A
B
B
;
;
;
=
=
ª
)
«
=
=
ª
u
ª
L
L
F
F
Œ
«
Œ
Œ
Œ
«
Œ
«
Œ
«
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
«
P
P
ª
t
t
=
M
ª
±
=
ª
ª
t
Ì
Ì
ª
t
u
ª
ª
t
t
ª
&
&
B
B
;
;
=
=
=
ª
A
A
t
=
±
t
M
²
²
²
F
F
Œ
Œ
Œ
Œ
«
«
«
«
«
±
Œ
Œ
Œ
Œ
«
P
P
±
u
ª
M
M
=
t
ª
=
=
=
u
ª
t
ª
u
ª
ª
t
Œ
=
u
&
B
;
;
;
;
;
;
ª
A
A
)
t
P
ª
M
²
L
L
L
F
Œ
Œ
Œ
«
«
«
«
«
«
«
«
«
Œ
«
«
P
P
P
(
ˆ
ª
ª
ª
t
=
ª
ª
ª
u
t
ª
t
±
=
ª
A
=
t
Ì
u
=
=
;
=
;
;
;
5
A
&
)
=
±
u
ª
L
L
L
²
L
L
u
F
Œ
Œ
Œ
Œ
«
P
P
P
P
P
P
«
P
$
$
(
t
M
ª
=
t
ª
ª
ª
ª
±
«
Œ
t
u
ª
ª
A
=
Ì
=
t
=
=
;
=
=
;
=
=
A
&
#
ª
#
±
ª
90
100
110
120
130
140
60
70
80
90
100
110
TRATTORIA by ARXINDA
Prohibida su venta
Page 4
$
#
#
(
#
P
P
r
°
u
(
±
°
°
°
O
P
O
O
r
t
$
Œ
;
-
«
Q
«
«
ª
=
ª
t
=
#
A
(
P
$
P
«
«
«
P
5
&
A
B
±
B
=
=
;
=
ª
=
=
=
A
P
4
4
4
±
(
A
B
l
³
)
N
M
¥
N
¬
P
4
4
4
4
²
k
Œ
,
k
,
;
¥
¥
-
,
=
ª
¨
=
;
-
¥
¥
¥
¥
%
¥
N
%
v

l
l
'
l
l
P
u
F
l
F
ª
L
L
L
Œ
L
L
Œ
«
Œ
«
«
«
P
P
«
«
P
P
P
P
«
«
Œ
«
P
A


L
F
l
'
.
F
L
¥
k
k
N
ª
(
±
Œ
L
K
u
«
t
P
u
ˆ
ª
-
-
ˆ
¨
i
ˆ
ˆ
ˆ
4
Q
¥
%
¥
N
k
L


L
l
#
F
l
#
³
$
«
P
P
P
=
«
«
P
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
«
u
P
P
P
P
«
«
«
P
²
³
L
<
N
M
F
L
l
N

N
¤
N
±
(
±
K
²
²
L
«
Œ
ˆ
;
ª
u
M
Ì
ˆ
ˆ
ª
¨
ˆ
ˆ
4
²
¥
¥
¥
%
%
N
M
F
.
'
F
l
#
«
.
P
.
.
.
)
.
A
4
u
4
4
u
P
4
u
A
A
A
4
t
Œ
±
4
4
4
t
4
P
«
P
P
%

N

F
L
F

'
v
%
v
<
¥
t
Ì
Ì
K
L
v
%
v
k
Œ
ª
P
u
Ì
t
u
4
4
4
4
4
ˆ
ª
¥
,
%
<
N
<
L

'
|
l
'
K
.
#
P
B
#
B
#
.
±
±
«
±
«
u
«
4
&
±
u
A
A
A
±
«
«
«
«
«
ˆ
P
«
±
P
M
<
v
L
|
=
N
=
³
<
,
,
¥
¥
L
L
Œ
L
L
L
%
k
L
±
4
«
ˆ
ª
i
4
P
ˆ
t
ª
«
ˆ
L
%
,
N
N
%
%

)
F
F
)
³
&
#
«
$
«
P
K
P
.
«
«
±
t
t
«
u
«
A
±
±
±
±
±
«
«
«
«
«
Œ
t
$
«
4
4
)
'

.
³
L
.
¬
F
Œ
P
L
t
P
P
P
P
«
K
v
K
¨
«
Q
«
±
L
Q
4
4
«
u
u
ˆ
P
4
ª
-
<
%
M
'
l
F
.
#
F
l
'
F
|

P
.
ª
ª
±
ª
±
u
u
A
«
«
u
«
4
u
±
u
u
Œ
«
«
P
«
«
«
«
4
«
«
«
%
L
K
l
'
¦
.
P
«
«
P
P
P
P
P
P
P
P
v
«
«
P
«
Q
«
u
,
t
4
4
«
ˆ
ˆ
u
P
«
³
%
¥
N
M
v
F

.
³
l
#
«
(
#
±
$
P
«
K
«
F
t
«
±
±
±
4
4
«
u
t
A
A
t
±
u
«
«
«
«
«
«
t
P
A
A
v
.
C
*
A
«
«
P
P
«
P
P
P
P
P
P
P
L
v
P
4
«
P
«
K
t
t
t
P
4
P
4
P
P
P
P
<
N
N
v
v
l

F
³
l
'
(
«
#
l
F
$
«
±
Œ
P
±
A
P
«
P
P
$
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
$
P
P
P
P
N
=
u
«
±
«
«
P
P
Œ
P
P
P
P
P
P
K
³
L
«
±
P
²
«
P
«
Œ
±
«
4
P
ˆ
4
4
P
P
M
<
L
v
=

F
³
.
#
F
«
B
.
F
B
P
A
)

#
t
u
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
4
$
±
Œ
«
«
4
«
«
«
«
«
«
«
4
4
P
«
4
±
t
u
±
±
«
«
P
P
P
P
P
P
P
P
P
K
F
±
(
P
P
P
²
«
Q
²
±
P
P
ˆ
-
¨
4
P
P
L
L
.
'
<
³
F
#
)
P
«
'
l
³
T
A
$
«
«
³
«
t
,
¥
-
-
¥
N
M
P
t
,
,
,
t
Q
Œ
«
«
«
«
±
A
4
«
P
«
u
Œ
±
Œ
Œ
±
«
«
«
«
Œ
«
«
P
«
«
³
²
«
P
«
,
«
²
F
Q
Q
±
«
4
P
4
P
P
P
P
Ì
N

F
³
l
#
.
«
³
#
.
«
)
.
F
$
P
«
P
P
A
«
«
«
Œ
«
«
«
P
P
P
P
P
«
Œ
Œ
«
«
«
«
u
t
u
±
P
«
;
ª
t
A
A
t
A
A
A
ª
t
ª
u
A
5
=
³
L
³
u
L
-
²
K
«
Œ
u
«
4
P
ª
P
¨
P
P
P
¬
t
³
³
l

l
«
Œ
'
.
P
)
)
³
F
P
.

B
.
.
)
«
«
«
«
«
P
«
P
P
P
P
P
P
«
«
P
«
«
u
t
ª
t
$
5
«
«
P
P
P
P
«
«
«
«
P
«
«
«
«
«
«
P
v
³
K
L
²
P
Œ
Œ
Œ
«
P
P
«
4
4
$
P
P
³
³
F
)

l
P
±
#
A
«
&
3
&
F
'
P
t
u
u
F
F
B
±
u
u
±
u
u
«
«
t
u
u
±
±
±
±
«
±
«
u
=
A
¨
$
P
«
«
P
P
«
P
«
P
«
«
«
±
±
«
«
P
4
4
Œ
«
t
t
Q
<
,
<
²
«
P
P
¨
u
4
$
P
P
F

'
l
«
«
.
#
±
«
&
#
«
(
#
F
$
P
K
P
K
P
u
u
«
«
«
«
«
«
P
P
«
«
«
«
«
«
«
«
P
±
a
=
ª
«
«
«
P
P
«
±
(
P
±
±
«
P
«
P
±
«
/
4
4
±
ˆ
t
¨
Œ
L
²
²
L
«
P
«
4
P
P
P
P
A
N

«
«
«
)
#
P
«
&
T
±
K
B
l
²
P
±
l
l
l
±
l
t
L
Œ
«
«
«
«
P
«
P
P
P
P
«
«
«
«
P
±
=
t
4
ˆ
$
«
«
«
«
P
«
P
«
«
«
±
P
&
(
4
±
4
ˆ
4
ˆ
ˆ
ˆ
±
«
K
Œ
«
«
P
4
ˆ
u
u
$
P
A
F
«
P
±
)
)
«
«
.
'
F
K
#
.
F
'
(
&
)
ª
)
&
.
,
¥
,
Q
u
«
«
$
P
«
«
«
P
P
«
«
«
«
«
t
u
Œ
ˆ
$
4
&
4
4
(
±
«
±
±
±
±
±
&
4
4
4
4
¨
¨
ª
=
ª
t
P
«
«
«
P
P
«
«
Œ
P
P
P
P
P
P
)
#
.
P
«
)
'
³
K
)
.
K
#
)
$
P
³
P
L
t
P
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
F
«
«
Œ
Œ
Œ
²
²
Q
u
²
,
²
t
t
t
ª
ˆ
ª
=
ª
ª
K
²
²
u
«
«
P
4
ˆ
t
«
P
P
±
.
B
.
F
P
(
#
.
³
Œ
)
l
F
#
l
F
$
«
F
F
.
«
.
-
¤
¬
Ì
t
t
ª
$
«
±
±
±
±
±
«
«
«
±
u
u
u
u
±
4
t
Œ
«
«
«
«
Œ
L
L
²
,
,
,
,
M
ª
ª
;
;
5
;
Œ
<
<
²
F
«
«
P
P
P
P
P
P
P
'

F
P
P
&
#
&
«
Œ
'
.
³

)
P
.
«
±
)
)
)
.
F
¥
¥
¥
,
Q
Œ
±
$
P
«
P
P
P
P
P
P
±
ª
t
)
;
;
a
4
P
P
P
P
P
«
«
Œ
Œ
L
²
<
²
t
;
B
5
;
;
5
¨
²
<
-
,
t
P
«
P
P
P
P
P
P
P
l
P
P
F
)
#
l
P
l
#
l
³
.
)
³
&
'
P
±
l
ª
F
l
«
M
,
,
Q
Œ
«
P
«
P
P
P
P
P
Ì
«
P
P
«
«
A
t
u
«
u
(
«
«
«
«
Œ
Œ
Œ
Q
,
,
²
t
4
±
ˆ
ˆ
ˆ
t
ˆ
u
,
k
-
<
u
P
P
P
4
¨
±
P
«
P
P
F
)
'
.
«
«
)
#
l
³
)
)
³
&
#
F
$
P
L
v
P
K
F
t
Q
u
«
P
P
P
&
$
(
P
«
;
P
P
P
P
P
P
P
P
«
P
4
«
«
«
«
Œ
Œ
L
²
²
²
,
t
ª
¨
¨
i
A
ª
ª
ª
u
,
-
,
²
t
P
P
«
P
4
P
P
«
(F
³
³
B

³
L
)
'
³
F
'
F
F
P
«
t
M
F
F
.
Œ
L
Œ
«
«
P
$
A
$
P
P
P
P
P
P
P
P
«
«
A
P
«
;
Œ
±
«
A
=
¤
¤
N
N
,
²
L
Œ
Œ
4
±
4
ˆ
ª
ª
ª
t
²
,
²
Q
«
P
P
P
4
ˆ
4
$
P
±

<
v
³
l
N

L
³
=
B
³
F
B
l
³

P
A
A
=
)
±
A
«
«
«
P
P
P
$
i
$
Œ
u
Œ
«
Q
P
P
P
«
«
±
Œ
K
Œ
4
S
T
#
k
%
%
%
¤
u
P
«
P
4
±
4
4
t
ª
=
5
;
K
,
²
t
«
P
4
4
«
«
P
P
4
«
K
L
L
;
;
M
³
³
N

«
³

.
K
l
a
P
.
N
ª
B
±
±
u
P
«
P
P
P
$
ˆ
$
«
Œ
«
«
P
P
&
±
P
±
A
Œ
K
±
z
B
.
|
v
%
%
¥
Ì
«
(
P
«
P
4
4
ˆ
t
ˆ
t
ª
Œ
²
,
,
Q
«
«
4
4
4
4
4
P
P
P
K
,
N

<
L
²
N

³
³

ª
K
l
#
t
$
³
%
³
P
«
P
A
P
P
P
P
P
P
±
P
P
P
P
«
P
P
«
±
±
±
t
t
«
«
A
v
|
.
N
N
¤
¤
4
P
P
«
±
P
P
4
=
u
t
A
Œ
L
,
,
,
L
P
4
ˆ
ˆ
4
u
ˆ
P
«
ª
N
N
<
v
v
-
N
t
³
F
'
)
«
l

l
-
$
³
K
K
P
«
«
A
P
P
P
P
P
P
P
«
P
P
P
P
P
«
P
P
P
(
±
t
«
±
«
l
#

¥
¥
¥
¤
«
«
P
(
«
P
«
Œ
«
«
4
4
L
-
-
,
<
Œ
P
4
4
ˆ
ˆ
ˆ
u
P
P
=
-
%
%
%
¥
N
<
L
<
N
M
³
t

Ì
v
,
P
±
±
F
u
±
u
±
$
$
$
$
$
P
P
P
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
P
P
P
P
=
F
L
¥
%
%
¬
4
4
4
«
«
±
K
L
P
P
«
«
<
-
,
,
,
«
«
4
4
=
¨
ˆ
4
4
«
L
v
%
¥
N
¥
²
²
M
N
<
L
,

²
L
²
;
$
«
(
u
t
ª
=
±
±
±
±
±
±
«
±
«
$
«
(
«
«
«
±
±
«
±
±
«
«
±
4
v
v
-
k
%
¥
¥
,
t
Ì
Ì
t
F
³
%
K
«
P
4
L
,
,
¥
²
±
4
4
z
§
4
4
4
4
P
v
¥
¥
¥
¥
%
%
¥
N
v
%
<
N
v
v
F

¤
u
a
B
=
«
$
$
$
$
$
$
P
P
P
$
«
$
«
P
P
P
P
P
±
&
u
u
u
±
u
±
)
v
¥
%
¥
L
Œ
Œ
$
$
$
P
4
i
4
P
4
P
u
t
,
¥
¥
<
«
4
4
¨
§
C
;
4
i
L
¥
¥
¥
¥
¥
N
¥
%
%
¥
¥
,
v
v
N
N
Q
4
$
$
P
P
$
$
P
Œ
«
P
²
²
Œ
P
P
u
$
P
P
P
P
P
P
M
«
«
«
«
«
«
«
L
k
¥
¥
¥
M
«
±
$
P
v
v
P
L
P
P
Œ
ˆ
ª
4
ª
,
¥
-
4
4
4
i
5
¨
i
4
i
L
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
%
v
M
N
L
L
4
$
$
$
$
P
P
P
Œ
P
L
L
Ì
ª
«
P
u
$
P
P
«
«
Œ
P
«
«
P
P
«
P
«
±

¤
¥
N
N
-
«
«
$
P
v
v
P
%
L
4
«
u
ˆ
ˆ
=
u
¥
,
4
ˆ
i
§
ˆ
ˆ
4
ˆ
¨
L
¥
¤
¤
¥
¥
¥
¥
¥
¥
%
%
%
¥
N
L
P
4
u
P
P
P
$
P
P
$
Œ

$
K
Q
L
«
P
Œ
$
P
P
Œ
«
«
«
«
Œ
«
«
t
P
P
±
t
L
L
Q
t
t
Œ
P
$
³
L
«
«
«
u
4
Œ
t
4
ˆ
ˆ
4
¥
Q
u
¨
¨
ˆ
P
P
K
²
²
L
,
,
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
²
P
P
Œ
u
F
.
F
«
.
P
P
«
L
K
Ì
N
ª
&
«
«
«
P
±
&
&
±
Œ
«
P
«
«
Œ
P
«
A
«
«
Œ
«
«
Œ
Œ
P
P
K
³
v
%
P
u
P
²
¥
«
4
¨
ª
¥
²
ˆ
¨
¨
P
$
(
%
¥
¥
¥
¥
k
P
N
¤
¥
¥
¥
¥
¥
¥
N
L
P
«
P
Œ
4
«
«
²
F
P
$
$
P
v
N
²
u
±
P
±
«
u
P
4
«
±
u
P
±
«
P
P
±
P
P
&
«
«
Œ
Œ
±
«
«
$
$
v
%
K
«
4
;
P
P
Q
«
ˆ
,
,
¥
t
ˆ
ˆ
$
P
$
(
k
¥
¤
¥
¥
¥
P
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
-
P
P
P
P
«
«
P
F
Œ
²
%
Ì
$
³
l
v
¬
³
«
&
P
$
P
ˆ
$
P
«
±
«
P
P
«
P
$
K
«
±
A
«
«
«
Œ
Œ
«
«
P
$
P
K
L
«
²
K
Ì
,
Q
P
«
«
«
«
«
P
$
$
P
$
«
¥
¤
d
°
¥
¥
$
P
¥
¥
¥
¥
¥
,
K
«
«
«
P
P
ˆ
«
Ì

F
k
³
«
³
%
P
P
(
±
±
±
P
P
=
P
±
P
«
P
Œ
P
$
P
K
N
-
Œ
±
P
P
P
«
P
P
P
$
$
v
v
%
P
¥
K
=
-
,
±
$
P
P
ˆ
ª
¨
$
P
±
P
&
P
K
«
Œ
K
P
$
L
¥
¥
¤
¥
L
«
Œ
F
K
K
«
«
Œ
¤
k
v
t
l
l
F
³
³
«
u
±
.
&
(
±
P
4
$
4
&
&
P
«
$
$
P
P
,
,
K
±
;
ª
;
ª
=
;
;
ˆ
=
%
L
«
³
%
L
,
Ì
L
,
P
«
P
u
¨
;
¨
P
P
$
«
¥
¥
°
O
¥
¥
P
¥
°
N
Œ
P
P
$
P
4
ˆ
ˆ
4
4
«
<
k

K
Ì
«
«
K
³
l
F
P
P
P
P
P
P
«
P
u
4
$
$
$
«
$
4
P
$
P
$
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
«
«
«
¥
¥
k
L
K
L
,
P
Œ
t
A
ª
ˆ
ˆ
ˆ
P
$
(
-
¥
,
²
L
²
-
M
K
P
P
«
4
t
ª
5
ˆ
¨
ˆ
u
Œ
v

N
L
M
«
4
P
l
P
P
4
4
4
P
P
P
P
«
4
$
$
$
4
P
4
P
$
$
P
P
P
P
P
P
«
P
4
P
P
P
4
4
4
³
L
,
-
-
-
-
F
Œ
P
P
ˆ
ˆ
¨
5
¨
P
P
$
K
L
¤
N
L
$
P
4
¨
§
=
i
¤
¥
;
¥
;
¨
N
«
t
«
%
<
Ì
P
P
|
%
±
P
ˆ
t
P
³
.
P
P
|
P
P
$
M
P
P
ˆ
P
P
R
$
$
$
P
P
P
«
P
/
R
P
P
4
4
¨
L
<
<
,
<
<
<
K
²
Œ
P
Œ
ˆ
ˆ
;
;
¤
=
¬
¤
K
L
t
=
-
;
N
-
=
ˆ
u
,
-
¬
=
,
L
%
¤
k
ª
³
%
L
%
%
³
L
«
t
¨
«
l
|
l
L
%
F
³
$
P
|
³
±
4
$
P
«
$
$
P
P
P
P
P
P
R
P
P
R
4
4
=
²
,
,
,
,
,
²
«
P
²
Ì
K
L
P
-
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
,
,
,
²
,
,
-
N
¥
M
.
%
O
k
³
F
|
³
|
v
v
%
L
L
-
L
Ì
k
%
k

%
|
v
³
l
|
|
³
K
Œ
«
=
F
«
u
P
P
P
«
P
P
(
P
R
4
u
=
,
<
,
,
,
,
²
P
L
<
,
P
²
<
²
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
-
,
,
N
-
¬
K
<
¥
|
F
.
³
P
(
³
%
v
,
L
²
k
F
F
v
v
k
%
|
|
%
F
F
l
³
³
L
u
Œ
K
Œ
Œ
«
R
R
4
P
P
P
P
P
P
4
=
Q
²
,
,
,
²
²
²
«
P
-
,
²
-
K
,
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
-
¤
-
¥
¤
¥
-
<
¤
=
k
±
|
P
P
±
³
v
%
Œ
Œ
%
k
³
Œ
(
³
l
|
|
«
K
P

v
³
«
P
&
³
³
Œ
«
ª
4
4
4
4
±
4
4
4
4
4
ˆ
L
,
²
²
²
²
L
«
P
L
P
«
P
$
P
<
-
,
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
,
N
,
O
,
N
-
<
k
N
k
ª
v
³
(
P
P
Ì
L
«
=
F
³
|
F
F
|
%
%
³
|
F
(
P
|
$
P
P
(
|
F
v
l
Œ
«
±
«
Œ
±
±
Œ
Œ
u
u
Q
²
²
²
²
²
²
²
²
,
,
<
-
-
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
,
-
-
M

k
%
<
M
²
F
³
P
$
(
4
«
F
±
P
F
l
F
v
v
v
%
³
k
|
³
P
P
|
P
P
±
«
l
F
|
³
«
«
Œ
Œ
Œ
F
u
u
u
t
u
Q
t
²
Q
²
²
²
,
,
,
,
-
-
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
-
²
²
-
¥
¥
¥
-
v
¤
P
ª
A
P
L
Œ
«
k
%
%
F
(
P
v
v
³
³
l
P
P
P
P
$
$
S
(
R
«
«
³
P
$
P
±
P
P
P
P
P
P
P
P
«
«
«
«
%
²
L
L
Q
Q
,
,
,
t
-
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
,
,
N
,

k
²
¤
,
;
F

.
u
P
|
F
F
P
(
±
P
|
v
v
v
³
«
³
|
F
P
P
P
m
P
«
±
«
P
³
³
³
«
P
P
P
P
P
P
P
P
P
«
P
K
K
,
,
v
²
,
²
²
L
;
L
=
,
-
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
-
¥
-
,
Ì
=
<
¥
L
%
t
$
v
³
Œ
³
|
v
³
&
P
t
$
³
P
v
|
P
$
P
P
.
$
P
(
$
«
«
F
«
³
P
P
P
«
P
P
(
P
P
P
«
«
«
Œ
L
L
²
K
v
¥
%
%
Q
Œ
u
L
M
,
,
¥
¥
-
-
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
-
,
-
Q
Q
Q
N
%
t
L
Œ
P
¥
«
$
«
%
P
P
P
(
v
«
%
P
|
$
P
(
(
P
P
«
P
$
P
P
P
$
±
F
P
P
P
P
P
P
P
«
«
«
«
«
«
K
L
L
K
P
Q
Q
K
%
²
,
Œ
¨
ª
,
,
²
,
=
,
¥
¥
¥
,
-
-
-
,
,
,
,
²
L

²

L
F
³
u
4
.
«
«
«
P
F
³
(
±
v
³
³
P
P
P
P
«
P
P
$
F
P
$
|
P
l
(
P
|
P
«
P
P
P
«
«
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
K
P
$
$
P
d
¥
K
L
-
²
u
5
Q
²
Q
ª
M
-
,
¥
-
-
-
,
,
,
,
,
,
²
F
Œ
«
F
k
t
(
ª
P
4
&
«
$
P
(
(
F
F
«
$
«
F
%
P
$
P
P
B
P
P
P
P
v
P
(
$
P
|
³
P
P
P
(
±
u
±
±
±
±
±
«
«
$
$
P
P
²
P
-
,
t
Q
4
u
4
u
ª
,
Q
-
²
²
,
,
,
,
,
²
²
²
,
²
L
<
k
P
F
³
k
P
4
4
4
$
«
P
$
$
$
K
|
«
$
$
k
k
P
P
P
5
t
P
P
³
(
³
$
P
P
³
$
P
«
P
±
$
P
«
«
P
«
«
«
P
$
$
«
²
Œ
²
=
P
P
P
Œ
«
Œ
ˆ
u
ˆ
ˆ
ª
Q
L
N
,
,
-
,
Q
,
,
²
²
Q
L
²
v
t
F
P
«
Œ
P
u
4
«
«
$
(
(
«
F
³
ˆ
P
«
|
(
F
(
±
P
l
F
P
F
P
(
±
(
(
(
³
«
P
P
(
(
±
P
P
P
«
«
«
$
$
«
K
%
,
²
u
4
$
P
P
P
Q
ˆ
ˆ
t
ˆ
ˆ
Q
ˆ
=
,
,
N
L
Q
Q
Q
²
Q
L
L
Œ
N
t
|

P
P
F
±
«
4
«
&
A
&
|
³
ª
Œ
u
¨
±
4
F
±
±
z
&
l
(
P
(
³
±
±
&
&
|
³
/
&
&
&
&
10
20
30
40
50
60
70
80
120
130
140
150
160
170
TRATTORIA by ARXINDA
Prohibida su venta
Page 5
±
±
&
ª
Ì
l
³
.
'
l
%
%
%
k
N
«
4
4
4
Q
L
v
t
«
ˆ
4
ˆ
-
-
ª
¨
4
4
4
4
P
t
¥
¤
¥
k
N
k
L
%

l
.
'
l
.
)
P
=

.
)
A
4
4
4
4
4
4
P
P
P
«
P
R
P
P
4
«
P
R
R
R
R
P
P
P
P
L
L
l

¤

³
³
N
¬
N
N
N
Q
P
P
P
±
P
L
P
Œ
ˆ
$
u
«
Q
t
4
4
P
ˆ
P
P
P
4
Œ
M
¤
-
L
%

.
F
F
'
³
l
'
F
F
P
.
ª
.
F
.
±
«
«
±
±
t
u
«
u
Œ
u
u
u
±
«
«
«
«
«
«
ˆ
$
«
P
«
.
)
¤
N
N
N
²
²
²
L
F
Œ
(
«
L
K
Œ
ˆ
4
,
<
,
k
,
«
ˆ
4
z
4
5
5
4
u
K
N
N
¥
¥
%
¥
N
¥
%
%
¥
¥
<
L
L

N
L
P
$
$
$
$
$
$
P
P
$
$
«
P
P
$
«
$
P
P
P
P
P
P
«
t
±
u
«
«
«
P
P
P
P
P
P
P
P
P
«
v
L
K
Œ
L
¥
v
¥
L
L
ª
L
-
,
,
,
,
Q
-
¥
¥
¥
¥
¥
-
-
-
,
,
-
,
-
,
L
N
<
<
L
²
«
Œ
Ì
;
«
l
P
P
(
$
v
P
³
³
³
P
³
$
±
P
$
P
P
$
$
$
(
$
P
³
P
«
P
P
(
[ Pobierz całość w formacie PDF ]