TRANZ, Fizyka II Lab

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Ū-1@-€·±<€$€$<JĘL\l‹Ži‘i‘i‘i‘i‘i‘i‘i‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘84lE‰‘Ɖ‘‰‘4>WOJCIECH MATUSZEWICZINFORMATYKA I ROKTRIODA POLPRZEWODNIKOWA ( TRANZYSTOR)-----------------------------------------------------------------------------Troda polprzewodnikowa lub tranzystor jest kombinacja dwoch polozonych blisko siebie zlacz p-n wjednym krysztale polprzewodnika . Rozrozniamy dwa rodzaje tranzystorow warstwowych:tranzystor typu p-n-p i tranzystor typu n-p-n .Roznia sie one kolejnoscia wystepowania obszarow o roznymtypie przewodnictwa .Obszar (E) , zwany emiterem emituje nosniki ladunku , a obszar (K) , zwany kolektoremzbiera nosniki ladunku . Miedzy emiterem i kolektorem znajduje sie cienka warstwa polprzewodnika oprzeciwnym typie przewonictwa zwana baza (B).W praktyce najczesciej stosuje sie trzy sposoby [placzeniatranzystora:1)uklad o wspolnej bazie WB2)uklad o wspolnym emiterze WE3)uklad o wspolnym kolektorze WKCharakterystyki tranzystorow podawane sa zazwyczaj dla ukladu WE.W ukladzie WE moznaotrzymac oprocz wzmocnienia napiecia i mocy takze wzmocnienia pradu . Charakterystyki wyjsciowetranzystora dla ukladu WE podaja zaleznosc pradu kolektora OSAD¸ Equation OSAD¸ Equation OSAD¸ Equation od napiecia miedzy kolektorem iemiteremOSAD¸ Equation OSAD¸ Equation dla roznych wartosci pradu bazy OSAD¸ Equation OSAD¸ Equation .OPIS CWICZENIA1.Laczymy uklad do pomiaru charakterystyk statycznych tranzystora w ukladzie o wspolnym emiterze OSAD¸ Equation WEwg schematu.OSAD¸ PBrush \s \* mergeformatNa rysunku OSAD¸ Equation i OSAD¸ Equation przedstawiaja potencjometry odpowiednich zasilaczy stabilizowanych pradu stalego . Popolaczeniu ukladu wykonujemy pomiary nastepujacych charakterystyk:a)OSAD¸ Equation dla czterech ustalonych wartosci pradu bazy 100,200,300,400 OSAD¸ Equation .N podstawie tychcharakterystyk obliczamy wspolczynnik OSAD¸ Equation dla wartosci napiecia OSAD¸ Equation .Nastepnie ze znanejwartosci nalezy obliczamy wspolczynnik wzmocnienia pradowego OSAD¸ Equation dla ukladu WB .b)OSAD¸ Equation dla dwoch ustalonych wartosci OSAD¸ Equation 5 i 10 V. Natezenie pradu bazy OSAD¸ Equation zmieniamy w zakresie od0 do 500 OSAD¸ Equation co 50 OSAD¸ Equation .c)OSAD¸ Equation dla dwoch ustalonych wartosci OSAD¸ Equation 5 i 10 V. Napiecie miedzy baza i emiterem OSAD¸ Equation zmieniamyw zakresie od 0 do 5 V co 0.5 V. Z charakterystyk obliczamy opor wejsciowy tranzystora OSAD¸ Equation .2.Z klasy dokladnosci i zakresu miernikow obliczamy dla kilku punktow poszczegolnych charakterystyk bledybezwzgledne mierzonych pradow i napiec .Otrzymane wartosci bledow zaznaczamy na wykresach .Na podstawie tabeli zaleænoci pr¹du kolektora OSAD¸ Equation od napiźcia kolektor - emiter OSAD¸ Equation obliczamywspó³czynnik wzmocnienia pr¹du :OSAD¸ Equationdla wartoci napiźcia OSAD¸ Equation =5V.1.OSAD¸ Equation = 19.1 - 8.8 = 10.3 OSAD¸ Equation OSAD¸ Equation OSAD¸ Equation2.OSAD¸ Equation =40.5-19.1=21.4 OSAD¸ Equation OSAD¸ Equation OSAD¸ EquationWspó³czynnik wzmocnienia pr¹dowego a w uk³adzie tranzystora o wspólnej bazie WB jest powi¹zanyze wspó³czynnikiem b poprzez zaleænoę:OSAD¸ Equation .Dla naszego uk³adu :1.)0.992.)0.99Na podstawie tabeli zmian pr¹du bazy OSAD¸ Equation w zaleænoci od napiźcia baza - emiter OSAD¸ Equation wyznaczamy rezystancjź wejciow¹ tranzystora korzystaj¹c ze wzoru: OSAD¸ Equation .Przy pomiarze OSAD¸ Equation nalezy odwskazan woltomierza odjac spadek napiecia na mikroamperomierzu , wiec:OSAD¸ EquationOSAD¸ Equation OSAD¸ EquationB³źdy wynikaj¹ce z dok³adnoci mierników:OSAD¸ Equation ; OSAD¸ Equation ;OSAD¸ Equation ; OSAD¸ Equation .Obliczamy bledy dla charakterystyki wyjscia tranzystora dla ukladu o wspolnym emiterze.dla OSAD¸ Equation dla OSAD¸ EquationOSAD¸ Equation OSAD¸ Equationdla OSAD¸ Equation dla OSAD¸ EquationOSAD¸ Equation OSAD¸ EquationObliczamy bledy dla OSAD¸ Equationdla 5 V dla 10 VOSAD¸ Equation OSAD¸ EquationDo pomiarów uæywalimy mierników o parametrach:OSAD¸ Equation - klasa 1,5; zakres 15V, liczba dzia³ek 75;OSAD¸ Equation - miernik cyfrowy o dok³adnoci 1% wartoci odczytanej;OSAD¸ Equation - klasa 1,5; zakres 600mA, liczba dzia³ek 60, rez. wewn. 78W (1%);OSAD¸ Equation - miernik cyfrowy o dok³adnoci 1% wartoci odczytanej.Wnioski:------------Celem cwiczenia bylo wyznaczenie charakterystyk tranzystora.Pierwsza czesc cwiczenia polegala nabadaniu zaleznosci natezenia pradu kolektora w funkcji zmian napiecia kolektor-emiter dla czterech ustalonychwartosci pradu bazy.Zmiany te przedstawia wykres OSAD¸ Equation .Wyznaczony wspolczynnik wzmocnieniapradowego OSAD¸ Equation badanego tranzystora wynosi 105(wartosc srednia) . Jak pokazuje przebieg krzywej wzrostnapiecia OSAD¸ Equation powoduje wzrost pradu kolektorowego . Ksztalt krzywej wskazuje na zmienne warunkiprzewodzace tranzystora . Nie jest to typowa zaleznosc obserwowana dla elementow oporowych wykonanychz metali badz stopu.Warto zwrocic uwage na fakt , ze wzrost pradu bazy pociaga za soba wzrost pradukolektorowego . Jest to zrozumiale przyuwzglednieniu mechanizmu przewodzacego tranzystora . Pradkolektora stanowi bowiem sume pradu emitorowego i pradu bazy . Druga czesc cwiczenia polegala na badaniuzaleznosci natezenia pradu kolektorowego w funkcji zmian natezenia pradu bazy dla dwoch ustalonychwartosci napiec kolekto-emiter . Charakterystyke ta przedstawia wykres OSAD¸ Equation . Wzrost pradu bazypociaga za soba wzrost pradu kolektorowego . Trzecia czesc cwiczenia polegala na badaniu zaleznosciustawienia pradu bazy w funkcji zmian napiecia baza-emiter . Zmiany te przedstawia wykresOSAD¸ Equation .Wzrost napiecia baza-emiter pociaga za soba wzrost pradu bazy . Z danych pomiarowychuwzgledniajac spadek napiecia na mikroamperomierzu wyznaczylismy opor wejsciowy tranzystora.‹‚.ĘAŚ:ö ­,čč 8 ˙˙˙.1ąą&MathType@OR:ŹŽ ,čč ˛ ˙˙˙.1ą &MathType@`,ū€žTimes New RomanN-!IĄÉū ˙Times New Roman-š!Kū¼"System-š˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙Ś:ö†.­,čč 8 ˙˙˙.1ąą&MathType@˙˙ĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘŚ:öę­,čč 8 ˙˙˙.1ąą&MathType@˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙:äÖ ¤,čč ˛ ˙˙˙.1ą &MathType@`ü˙ū€žTimes New Romana-!UĄ5ū ˙Times New Roman-š!KEū¼"System-šŚ:öV­,čč 8 ˙˙˙.1ąą&MathType@:§Ę š,čč ˛ ˙˙˙.1ą€&MathType@`,ū€žTimes New Roman-!IĄÉū ˙Times New Roman-š!Bū¼"System-š˙˙˙˙˙łų˙˙˙˙˙˙š˙˙˙˙˙˙óń˙˙˙˙˙˙óü˙˙˙˙˙Ś:öī.­,čč 8 ˙˙˙.1ąą&MathType@˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙Ó::‰f%:!čč ^ii½7iA Ģ½7½7(7½¬Ń€€€€€€€€€€€€ĄĄĄ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙š˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙... [ Pobierz całość w formacie PDF ]