TRANSPORT I SPEDYCJA 3.10.2009, SZKOŁA, TECHNIK LOGISTYKI, NOTATKI, TRANSPORT I SPEDYCJA

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
1.
E – biznes. Relacje z klientem
2.
Czas na e – biznes
3. Elektroniczna gospodarka w Polsce
4.
Kody kreskowe. Rodzaje Standardy Sprzęt Zastosowania
5. Logistyka w usługach
6. Elektroniczna wymiana dokumentów
7. ECR
8. Logistyka. Danuta Kisperska
9. Logistyka zwrotna
10. Logistyka – infrastruktura na świecie
11. Logistyka on – line
12. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
13. Podstawy logistyki
14. Planowanie logistyczne, wyd. 2, Bogusław Śliwczyński
15. Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw
16. Czasopismo Logistyka (czasopismo logistyka.pl)
17.
Kompendium wiedzy o logistyce
18. Systemy logistyczne
19. Słownik terminologii logistycznej
20. Transport i spedycja, wyd. 2, Agnieszka Krupa, Maciej Stajniak
21. Polska gazeta transportowa
22. Spedycja w praktyce XXI wieku
23. Spedycja, Transport, Logistyka (gazeta)
24.
Transport, prof. Rydzkowski, wyd. 2007
25. Transport intermodalny
26. Auto Transport (gazeta)
27. Opakowania transportowe
28.
Zarządzanie systemami i sieciami transportowymi w telekomunikacji
29. Zintegrowane łańcuchy transportowe
30. Modelowanie i ocena systemów transportowych
31.
Infrastruktura transportu
32. Ekonomika, organizacja i zarządzanie w transporcie
33. Podstawy zarządzania transportem w przykładach
34. Podstawy transportu
35. Linie kolejowe
36.
Transport wewnętrzny w systemach logistycznych
37. Technologia prac ładunkowych
38. Infrastruktura transportu kolejowego
39. Infrastruktura transportu samochodowego
40. Podstawy infrastruktury transportu
41. Wstęp do logistyki
42. Logistyka (gazeta – dwumiesięcznik)
6.12.2009 –
praca kontrolna (Planowanie Logistyki oraz Transport i Spedycja)
24.01.2010 –
EGL [Transport i Spedycja – pisemny] [Planowanie Logistyki – ustny]
Transport i Spedycja [TIS] – temat pracy:
„Środki transportu powietrznego – transport lotniczy” + prezentacja w Power Point.
Planowanie Logistyki [PLLOG] – temat pracy:
„Zdefiniuj co to jest strefa dystrybucji pierwotnej i wtórnej w sieci dystrybucji’ + prezentacja w Power
Point.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]