Transformers Revenge of the Fallen (2009), ★MOJE PLIKI★ Haslo; 13piatek, ★ NAPISY DO FILMOW ★

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1368}{1384}/Ziemia.{1399}{1453}/Miejsce narodzin ludzkiej rasy.{1492}{1555}/Gatunku, podobnego do naszego.{1582}{1648}/Zdolnego do wielkiego wsp�czucia...{1668}{1688}17.000 p.n.e.{1690}{1750}/i wielkiego okrucie�stwa.{1993}{2067}/Podczas naszej misji|/ochrony ludzi{2078}{2145}/objawia si� wielkie odkrycie.{2156}{2235}/Nasze �wiaty ju�|/si� kiedy� spotka�y.{2479}{2533}Tutaj, tutaj.{3134}{3207}TRANSFORMERS|ZEMSTA UPAD�YCH{3237}{3299}Szanghaj, Chiny,|dzisiaj, 22:14{3323}{3359}/Wiadomo�ci dla BBC.{3366}{3404}/Prosto z Szanghaju.{3406}{3486}/Nast�pi� powa�ny wyciek|/toksyn na ulice.{3488}{3512}/- Mieszka�cy...|/- Dzi�{3514}{3559}/skupimy si� na|/przedstawieniu wam tej historii.{3561}{3632}/B�dziemy przedstawia�|/naj�wie�sze informacje.{3705}{3738}PENTAGON - DOW�DZTWO NEST{3740}{3799}- Jaki jest status?|- C-Hawki zbli�aj� si� do celu.{3815}{3866}3 minuty do zako�czenia|ewakuacji, sir.{3916}{3965}Chi�ska przestrze�|powietrzna zabezpieczona.{3976}{3998}W promieniu mili.{4000}{4041}Dobrze, niech dru�yna NEST rusza.{4043}{4084}Black Hawki,|mo�ecie l�dowa�.{4121}{4192}/Wychod�, pa�o,|/chod� po swoje lody.{4257}{4349}Z�e roboty, przygotujcie si�|na skopanie ty�ka.{4380}{4416}LODY!{4488}{4578}/Przez ostatnie dwa lata, zaawansowana|/dru�yna nowych Autobot�w{4580}{4646}/pod moim dow�dztwem|/znalaz�a tu schronienie.{4669}{4699}/Arcee, przygotowa� si�.{4705}{4740}/Jeste�my gotowe.{4745}{4825}/Razem, tworzymy sojusz z lud�mi.{4844}{4920}/Sekretny oddzia� odwa�nych �o�nierzy.{4921}{4943}Pos�uchajcie.{4944}{4993}Chi�czycy wcisn�li|historyjk� o ska�eniu.{4995}{5046}Ewakuowali okolic�|ze wzgl�d�w bezpiecze�stwa.{5048}{5111}To 6 kontakt z nieprzyjacielem|w ci�gu 8 miesi�cy.{5113}{5168}Musimy dopilnowa�,|by sprawa nie wysz�a na jaw,{5170}{5190}wi�c postarajcie si�.{5192}{5285}/�ci�le tajna dru�yna uderzeniowa,|/zwana NEST.{5292}{5379}/Polujemy na to, co pozosta�o|/z wrogich Deceptikon�w,{5381}{5452}/ukrytych w r�nych krajach globu.{5454}{5498}/Alpha, kierunek|/w stron� Echa.{5734}{5764}Ruszamy!{6177}{6209}Dobra, Ironhide.{6227}{6284}Mamy Echa.|Du�o.{6297}{6343}Formowa� dru�yny.|Godzina druga.{6617}{6640}Jest tu.{6675}{6707}Czuj� go.{6807}{6855}Jest blisko.|Zbli�amy si�.{6971}{6999}O nie.{7001}{7028}Co tam masz?{7043}{7075}Silny odczyt.{7140}{7183}B�d�cie gotowi.{7185}{7214}Jeste�my ko�o niego.{7501}{7526}Atakuje!{7926}{7994}Pantera 1,|prosimy o wsparcie ogniowe!{7996}{8052}�mig�owce na pozycji.|Rozpoczynamy obstrza�.{8308}{8342}/Namierzyli�my Deceptikona.{8412}{8485}Bli�niaki Arcee,|cel zbli�a si� do was!{8600}{8616}Uwa�aj!{9353}{9428}Zakr�ci�o mnie.|Nic mi nie jest.{9453}{9502}Nie dobrze, ch�opie.|Co z tob�?{9598}{9632}3 na Sideswide!{9687}{9714}Czysto i szybko.{10098}{10139}Cholera, dobry jestem.{10360}{10436}Wsparcie lotnicze.|Zrzu�cie wielkiego skoczka!{10438}{10504}/Kod 9-A.|Jestem na kursie 1-2-0...{10512}{10609}Zrzut za|5, 4, 3, 2, 1...{10920}{10992}Autoboty, do��czam do po�cigu!{11686}{11717}Zjed� na pobocze!{12216}{12264}Durny Deceptikon.{12266}{12330}Jakie� ostatnie s�owa?{12332}{12411}Nie w�adacie t� planet�.{12423}{12486}Upad�y powstanie na nowo.{12523}{12554}Nie brzmia�o to dobrze.{12562}{12597}Nie dzisiaj...{12733}{12784}Dalej, potrzebna mi pomoc.{12790}{12825}Frankie, Mojo, na dw�r.{12826}{12842}No, m�ody.{12844}{12875}- Mamy harmonogram.|- Spokojnie, tato.{12877}{12919}Dlaczego tak si� spieszysz|z pozbyciem si� mnie?{12921}{12946}Wynaj��e� pok�j?{12948}{12988}Nie, mam inne plany.{12990}{13030}Rymuje si� to|z "kinem domowym".{13156}{13249}Zobacz, co znalaz�am.|Twoje buciki.{13279}{13296}Mamo...{13298}{13386}M�j ma�y ch�opczyk.|Nie mo�esz odej��.{13388}{13395}Widzisz?{13397}{13422}Tak powiniene� reagowa�,{13424}{13497}gdy syn wychodzi|w okrutny �wiat.{13499}{13556}Tak, idziesz na studia,|serce mi p�ka.{13560}{13628}Musisz przyje�d�a�|do domu w ka�de �wi�ta.{13630}{13657}Nie tylko w te wa�ne.{13659}{13709}Musisz przyjecha� na Halloween.{13711}{13745}Nie mog� wr�ci�|na Halloween, mamo.{13747}{13791}- Wi�c przyjad� do ciebie.|- Nie przyjedziesz.{13793}{13852}- Przebierzemy si� w kostiumy.|- Nie mo�esz tego zrobi�.{13854}{13899}Dasz dziecku odetchn��|na mi�o�� bosk�?{13901}{13927}Id� si� pakowa�!{13929}{13974}Na pewno nie spakowa�a� si�|na miesi�czn� podr�.{13976}{13998}Szybko!{14000}{14036}Marsz, panienko!{14052}{14087}- Tato...|- Uwielbiam,{14089}{14131}gdy mnie tak nazywasz,|stary zboczuchu.{14133}{14161}Jeszcze niczego nie widzia�a�.{14163}{14213}- Tato...|- Co?{14215}{14237}Widz�, co robisz.{14239}{14261}To nie raperski teledysk.{14267}{14308}To tylko, �eby si� pospieszy�a.{14310}{14351}To by�o straszne, tato.{14352}{14413}Pos�uchaj, jeste�...{14424}{14473}Mama i ja jeste�my|z ciebie naprawd� dumni.{14475}{14533}Jeste� pierwszym Witwicky'm,|kt�ry p�jdzie na studia.{14535}{14624}Znowu zaczynam p�aka�.|/To takie smutne!{14628}{14660}B�dzie dobrze, mamo.{14668}{14707}To b�dzie troch�...{14709}{14771}wiesz, ci�kie dla niej...{14776}{14835}zaakceptowa�, �e jej syn dor�s�.{14854}{14924}Opuszcza dom,|by �y� na w�asn� r�k�.{14926}{14951}- W porz�dku, tato?|- Tak.{14980}{15028}Mojo!|Nie dominuj Frankiego!{15045}{15097}Wynocha z kanapy,|ohydne stwory.{15124}{15163}B�dzie tego sporo na studiach.{15176}{15206}O czym ty gadasz, tato?{15208}{15250}B�dzie tam sporo dziewczyn.{15252}{15289}Mnie wystarcza jedna dziewczyna.{15292}{15327}S�uchaj, Mikaela jest �wietna,{15329}{15391}ale musicie da� sobie dorosn��.{15393}{15443}Nie r�nicie si�|od innych par w waszym wieku.{15448}{15494}Razem odkryli�my obc� ras�.{15500}{15541}Jak d�ugo b�dziesz|jecha� na tym w�zku?{15558}{15680}/Czy b�l oznacza odwag�?{15703}{15798}/I czy szukasz miejsca do ukrycia?{15800}{15839}Tato, pos�uchaj,|znam nasze szanse.{15841}{15873}Jeste�my wyj�tkiem, jasne?{15879}{15905}Poczekaj...{15920}{15945}Kto to mo�e by�?{15947}{15991}Za dwa tygodnie mo�e to by� Muffy.{15993}{16027}Cze��, pi�kna.{16028}{16079}- Zrywam z tob�, Sam.|/- Naprawd�?{16081}{16116}/Jeste� pewna?|/Brzmi przekonywuj�co.{16118}{16150}Jestem przekonana.{16151}{16205}Nie ma powodu, bym przychodzi�a|si� z tob� po�egna�.{16213}{16261}Teraz zabrzmia�o prawie powa�nie.{16271}{16290}/Wiesz co?{16292}{16345}Znalaz�em spos�b na d�ug� roz��k�.{16350}{16415}Mam kamerk�,|wi�c mo�emy rozmawia� 24/7.{16417}{16448}Witwicky ca�� dob�.{16450}{16528}/Mam par� gad�et�w,|/kt�re przez telefon nic by nie da�y.{16530}{16569}Nastrojowa muzyka,|�wiece i te sprawy.{16571}{16615}Brzmi nie�le,|nie mog� si� doczeka�.{16637}{16674}Chcesz koszulk�|z nies�awnego wielkiego dnia?{16676}{16729}Zachowa�e� swoje paskudne,|postrz�pione ubranie?{16731}{16761}Oczywi�cie, �e tak, Mikaela.{16763}{16814}To jak moja koszulka pi�karska.|Krwawi�em w niej.{16815}{16852}Brzmisz na przekonanego.{16855}{16881}Nie, to nie tak.{16883}{16941}Ona przypomina mi o z�ych chwilach|w czasach samych dobrych.{16948}{16987}My�lisz, �e pude�ko twoich gad�et�w{16989}{17024}powstrzyma mnie od zostawienia ci�?{17032}{17056}Powinna� ze mn� jecha�.{17058}{17100}W kampusie maj� tanie mieszkania.{17106}{17145}Nic z tego,{17147}{17222}p�ki m�j niezdarny ojciec,|kt�ry wyszed� z wi�zienia,{17224}{17252}nie stanie na nogi.{17256}{17280}S�ysza�em.{17282}{17310}/Gdzie po�o�y�a� �ciski?{17312}{17341}/Ko�o wa��w rozrz�du.{17343}{17400}Uwielbiam, jak m�wisz wa� rozrz�du.|Wyszeptaj to.{17450}{17500}Wa� rozrz�du.{17516}{17561}/Bo�e, nienawidz� ci�.{17571}{17603}To m�j urok Witwicky'ch.{17630}{17657}Poczekaj chwil�.{17659}{17699}/Chyba jednak nie zrywamy.{17704}{17733}B�d� za 20 minut.{17735}{17757}Mikaela...{17776}{17829}Chyba ma�y od�amek Sze�cianu|utkn�� w mojej koszulce.{17952}{17973}/Sam?{18162}{18199}O Bo�e!|Pali si�!{18212}{18255}Tato, mamy po�ar!{18713}{18753}/Po�ar!{18982}{19034}Ron, wiedzia�e�,|�e b�dzie{19036}{19083}- tak ci�ko?|- Mo�esz przesta�?{19089}{19122}- Jasne, przestan�.|- Poczekaj...{19124}{19159}Sam no� te graty.{19406}{19426}Wiesz co?{19428}{19465}Nie chc� z tob� nigdzie jecha�.{19467}{19489}Nie chc� jecha� do Francji.{19491}{19530}Nie chc� jecha� nawet za r�g.{19532}{19563}- Jak chcesz.|- Wracam do �rodka.{19565}{19595}Zadzwoni� z Pary�a.{19879}{19913}Co to za ha�asy?{19924}{19950}Sam?{19970}{20011}Tato!{20139}{20185}- Co to by�o?!|- Nasza kuchnia!{20260}{20293}Pomocy...|O m�j...{20295}{20326}Bumblebee!{20609}{20638}O Jezu!{20773}{20830}Dzwo� na 997!{20832}{20887}Bumblebee!|Do gara�u.{20889}{20927}Co si�, do cholery, dziej�?{20928}{20957}Co si� sta�o z ograniczeniem?{20959}{21002}Id� grzecznie do gara�u, prosz�.{21032}{21078}Matko �wi�ta...{21143}{21175}O m�j Bo�e!{21218}{21262}Do gara�u, ju�.{21400}{21461}Psy!|Wyprowad� psy!{21510}{21556}/Szybko, na co czekacie?{21697}{21741}/Dom mi si� pali!{21854}{21890}- Co si� sta�o?|- Chod� tu.{21914}{21963}Pos�uchaj, we� odprysk Sze�cianu.{21965}{21997}W�� do torby.{22005}{22036}- Samie Witwicky...|- Tak, mamo.{22038}{22067}- Na s��wko.|- Ju�.{22069}{22094}- Cze��, Mikaela.|- Cze��.{22096}{22118}Mam �yse miejsce.{22120}{22173}- To chyba stary piec.|/- Zmieni� si� w gofrownic�.{22175}{22205}Je�li ty odchodzisz, on te�.{22207}{22266}Nie mog� mieszka�|z szurni�tym obcym w gara�u!{22268}{22290}Judy, cicho.{22292}{22331}Bezpiecze�stwo narodowe.{22332}{22410}Je�li b�dziemy cicho,|zajm� si� wszystkim.{22416}{22491}Uznaj to za pocz�tek|przemeblowania, dobrze?{22504}{22553}Dobra, skoro rz�d ma p�aci�,|chc� basen.{22554}{22580}- I jacuzzi.|- Niech b�dzie.{22582}{22648}I b�d� mog�a p�ywa� nago|a ty nie powiesz s�owa!{22727}{22757}Wiesz, �e jeste� tylko urz�dzeniem.{22764}{22841}- Problemy z syntezatorem g�osu?|- On to wyolbrzymia.{22870}{22935}Bee, chc� poroz... [ Pobierz całość w formacie PDF ]