TRANSFORMATOR matlab, POZOSTAŁE, WYKŁADY ĆW PDFY POMOCE, METODY NUMERYCZNE

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
clcclear allf=50L1=30*10^-3;L2=20*10^-3;k=0.5;M=k*((L1*L2)^0.5);R=2;R1=5;R2=1;h=1/f/100;GL1=h/(L1+M);GL2=h/(L2+M);G=1/R;G1=1/R1;G2=1/R2GL3=-h/M;iL1=0;iL2=0;iM=0;for=i1:1000E=30*sin(2*pi*f*i*h);Gm[G+GL1 0 -GL1 0;0 GL2+G2 -GL2 -G1;-GL1 -GL2 GL1+GL2+GL3 0;0 -G1 0 G1+G2];I=[E*G-iL1;iL2;iL1-iL2-iM;0];V=inv(Gm)*I;iL1=iL1+GL1*(V(1)-V(3));iL2=iL2+GL2*(V(3)-V(2));iM=iM+GL3*V(3);x(i)=i*h;V1=V(1);V2=V(2)v3=V(3);V4=V(4);y1(i)=E;y2(i)=V4;y3(i)=(V1+E)G;y4(i)=G2*V4;y5(i)=iL1;y6(i)=iL2;y7(i)=iM;endsubplot(2,1,1)plot(x,y1)ltitle('napiecie wejsciowe E');xlabel('t');ylabel('e(t)');subplot(2,1,2)plot(x,y2,'r')title('napiecie na obciazeniu');xlabel('t');ylabel ('U');figuresubplot(2,1,1)plot(x,y3)title('prad wejsciowy');xlabel('t');ylabel('I');subplot(2,1,2)plot(x,y4,'r')title('prad na obciazeniu');xlabel('t');ylabel ('I');figuresubplot(3,1,1)plot(x,y5)title('prad iL1');xlabel('t');ylabel ('I');subplot(3,1,2)plot(x,y6,'r')title('prad iL2');xlabel('t');ylabel ('I');subplot(3,1,3)plot(x,y7,'k')title('prad iM');xlabel('t');ylabel ('I'); [ Pobierz całość w formacie PDF ]