Traktat Lizboński, Opracowania PRAWO, Kodeksy i ustawy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
17.12.2007
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
C 306/1
TRAKTAT Z LIZBONY
ZMIENIAJĄCY TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ I TRAKTAT
USTANAWIAJĄCY WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ
(2007/C 306/01)
C 306/2
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
17.12.2007
PREAMBUŁA
JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW,
PREZYDENT REPUBLIKI BUŁGARII,
PREZYDENT REPUBLIKI CZESKIEJ,
JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII,
PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC,
PREZYDENT REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ,
PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ,
JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL HISZPANII,
PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ,
PREZYDENT IRLANDII,
PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ,
PREZYDENT REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ,
PREZYDENT REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ,
PREZYDENT REPUBLIKI LITEWSKIEJ,
JEGO KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄŻĘ LUKSEMBURGA,
PREZYDENT REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ,
PREZYDENT REPUBLIKI MALTY,
17.12.2007
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
C 306/3
JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW,
PREZYDENT FEDERALNY REPUBLIKI AUSTRII,
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
PREZYDENT REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ,
PREZYDENT RUMUNII,
PREZYDENT REPUBLIKI SŁOWENII,
PREZYDENT REPUBLIKI SŁOWACKIEJ,
PREZYDENT REPUBLIKI FINLANDII,
RZĄD KRÓLESTWA SZWECJI,
JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII
I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,
PRAGNĄC
zakończyć rozpoczęty przez Traktat z Amsterdamu i Traktat z Nicei proces zwiększania
efektywności i legitymacji demokratycznej Unii oraz poprawy spójności jej działań,
POSTANOWILI
zmienić Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
i Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,
i w tym celu powołali jako swoich pełnomocników:
JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW,
Guy VERHOFSTADT
Premier
Karel DE GUCHT
Minister Spraw Zagranicznych
C 306/4
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
17.12.2007
PREZYDENT REPUBLIKI BUŁGARII,
Sergiej STANISZEW
Premier
Iwajło KAŁFIN
Wicepremier i Minister Spraw Zagranicznych
PREZYDENT REPUBLIKI CZESKIEJ,
Mirek TOPOLÁNEK
Premier
Karel SCHWARZENBERG
Minister Spraw Zagranicznych
JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII,
Anders Fogh RASMUSSEN
Premier
Per Stig MØLLER
Minister Spraw Zagranicznych
PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC,
Dr Angela MERKEL
Kanclerz Federalny
Dr Frank-Walter STEINMEIER
Federalny Minister Spraw Zagranicznych i Wicekanclerz Federalny
PREZYDENT REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ,
Andrus ANSIP
Premier
Urmas PAET
Minister Spraw Zagranicznych
17.12.2007
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
C 306/5
PREZYDENT IRLANDII,
Bertie AHERN
Premier (Taoiseach)
Dermot AHERN
Minister Spraw Zagranicznych
PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ,
Konstantinos KARAMANLIS
Premier
Dora BAKOYANNIS
Minister Spraw Zagranicznych
JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL HISZPANII,
José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO
Przewodniczący Rządu
Miguel Ángel MORATINOS CUYAUBÉ
Minister Spraw Zagranicznych i Współpracy
PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ,
Nicolas SARKOZY
Prezydent
François FILLON
Premier
Bernard KOUCHNER
Minister Spraw Zagranicznych i Europejskich
[ Pobierz całość w formacie PDF ]