Tamten świat samobójców, Kino

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{1}{49}T�umaczenie (ze s�uchu) i synchro:|Gilbert{100}{200}Do wydania Wristcutters.A.Love.Story.LIMITED.DVDRip.XviD-SAPHiRE poci�� R.G.{6245}{6313}/My�l�, �e p�aka�a na moim pogrzebie.{6314}{6387}/Nie �ebym si� chwali�, ale...{6388}{6475}/na pewno p�aka�a.{6476}{6614}/Czasem sobie wyobra�am, jak opowiada o mnie|/jakiemu� facetowi, z kt�rym jest blisko.{6615}{6659}Nigdy ju� go nie zobacz�.{6660}{6756}/Jak opuszczali mnie do grobu,|/�a�o�ni i wstrz��ni�ci{6757}{6831}/jak topi�ce si� batony, czy co�.{6832}{6922}/Jak to nigdy nie mieli�my szansy.{6923}{7004}/A potem ten facet pieprzy j� porz�dnie.{7005}{7142}/Tylko pieprzenie mog�o poprawi� jej humor.{7143}{7234}/PIZZERIA KAMIKAZE{7699}{7823}/Po tym, jak si� zabi�em,|/dosta�em robot� w Pizzerii Kamikaze.{7824}{7965}/Nic specjalnego.|/Popracuj� tu troch�.{7990}{8070}/Kierownik by� na tyle mi�y,|/�e za�atwi� mi te� mieszkanie.{8071}{8169}/Z tym Austriakiem, Erykiem.{8170}{8221}Znowu to zrobi�e�, Zia.{8222}{8245}Zrobi�em co?{8246}{8299}Nie wyg�upiaj si�, obieca�e�.{8300}{8401}Jak zamierzasz tu mieszka�,|musisz sika� na siedz�co.{8402}{8451}Przepraszam, zapomnia�em.{8452}{8559}Jak mo�na o czym� takim zapomnie�?{8560}{8677}Siedz�co, siedz�co, siedz�co.{8855}{8933}/Czy kto� m�g�by wymy�li� gorsz� kar�?{8934}{9097}/Wszystko jest takie samo,|/tylko troch� gorsze.{9208}{9275}/My�la�em o ponownym samob�jstwie,{9276}{9343}/ale, nie spr�bowa�em.{9344}{9499}/Nie chcia�em wyl�dowa�|/w jeszcze gorszym szambie.{9500}{9609}/Tak, t�skni�em za Desiree.{9610}{9709}/Mia�em uczucie,|/�e to ca�e samob�jstwo sprawi�o,{9710}{9758}/�e kocha�em j�|/i t�skni�em jeszcze bardziej.{9759}{9812}/Ale kto wie.{9813}{9938}Mo�e po prostu musisz si� napi�.{10292}{10349}Cze��.{10350}{10414}S�uchaj, moja przyjaci�ka, Rachel,|i ja mamy tak� gr�.{10415}{10479}Zgadujemy, jak ludzie|ze sob� sko�czyli.{10480}{10559}My�la�y�my o tobie.{10560}{10646}Jak to zrobi�e�?{10760}{10839}Trzy punkty dla mnie.{10840}{10899}To bardzo niegrzeczne pytanie.{10900}{10947}Dok�adnie.{10948}{11002}O to chodzi w tej grze.{11003}{11086}Rozumiem. A ty?{11087}{11142}Ja?{11404}{11474}/A TERAZ JEST WAM PRZYKRO?{11475}{11515}Nie, nie, nie.|Popatrzcie na niego.{11516}{11564}Ci�gle beka.|Na pewno si� utopi�.{11565}{11589}Co za r�nica?{11590}{11694}Nie, sp�jrzcie na t� niebiesk� mord�.|To na pewno by� gaz.{11695}{11784}Id� i go zapytaj.{11830}{11931}Nie, no nie wiem.|Chyba nie jest w humorze.{11932}{12037}Mo�e spr�bujecie ze mn�?{12165}{12226}Znasz tego faceta?{12227}{12299}Za�o�� si�, �e nie zgadniecie.{12300}{12383}Tanya, zobacz, kto przyszed�.{12384}{12466}Zaraz wracamy.{12473}{12524}Co� ci powiem.{12525}{12580}Jak laska m�wi, �e zaraz wr�ci,{12581}{12624}skre�l j�.{12625}{12754}Zawsze odchodz� z jakim� z�amasem.{12824}{12883}Wi�c, co to by�o?{12884}{12936}Co co by�o?{12937}{12996}Jak... no wiesz,{12997}{13030}sko�czy�e� ze sob�?{13031}{13098}A... to.{13275}{13314}Jeste�cie cieniasy.{13315}{13349}Wielkie cieniasy!{13350}{13391}Z�azi� ze sceny!{13392}{13434}Pierdoli� to!{13435}{13543}Jezu. Id� do domu, stary!{13624}{13670}Zrobi�e� to gitar�?{13671}{13740}Jasne. Na scenie, stary.{13741}{13773}To by�o szalone.{13774}{13925}Iggy Pop - prawie wpad�|zobaczy� ten numer.{14680}{14747}- Niemo�liwe.|- To prawda.{14748}{14854}Mieszkam z rodzicami|i m�odszym bratem Kosty�.{14855}{14895}Nie pierdol.{14896}{14958}Nie pierdol�.{14959}{15012}Nigdy nie s�ysza�em o ca�ej rodzinie,|kt�ra tu mieszka.{15013}{15200}Mama, sko�czy�a ze sob�,|bo t�skni�a za rosyjsk� tradycj�.{15287}{15408}A m�j ojciec,|nie chcia� odchodzi� bez niej,{15409}{15560}ale przekona� si�, gdy okaza�o si�,|�e m�j brat jest gejem.{15561}{15640}- M�odszy brat?|- Kostya?{15641}{15751}Chyba mia� te geny, stary.{15790}{15884}To najbardziej szalona historia,|jak� s�ysza�em.{15885}{16009}Kiedy Kostya tu przyby�, m�j ojciec,{16010}{16111}stary, straci� 5 kilo.{16121}{16236}Bez jaj, p�aka� jak dziecko.{16255}{16326}Musimy zabi� zarazki.{16327}{16373}Mamy w Rosji takie przys�owie:{16374}{16424}tyle� wart, ile zjesz.{16425}{16524}M�j dziadek, zanim kogo� zatrudni�,|dawa� im 3 dania,{16525}{16605}ten, co zjad� najwi�cej,|dostawa� robot�.{16606}{16654}Bo tacy najlepiej pracowali.{16655}{16721}Chce mnie pani zatrudni�, czy co?{16722}{16839}Mo�e zmyjesz naczynia po obiedzie?{16840}{16912}Zmywak - pierwsza praca Eugene'a w Ameryce.{16913}{16974}- Bez jaj.|- Zajmowa�em si� r�nym g�wnem.{16975}{17068}Ostatnio kelnerowa�em,|prawda mama?{17069}{17128}My�la�em, �e to by�a ta kapela.{17129}{17170}Musia�em te� co� je��.{17171}{17239}Szkoda, �e nas tam nie by�o.{17240}{17307}Wiesz, Zia, my wszyscy zawsze byli�my razem.{17308}{17393}Najpierw w Rosji, potem w Ameryce, teraz tutaj.{17394}{17466}Kiedy Iwan i ja tu przybyli�my|i zostawili�my ch�opc�w samych,{17467}{17499}oni nie mogli...{17500}{17582}Mamo, ju� po wszystkim.{17583}{17630}Sk�d jeste�, Zia?{17631}{17672}New Jersey.{17673}{17718}A twoi rodzice?{17719}{17767}To d�uga historia.{17768}{17867}Pod koniec w og�le z nimi nie rozmawia�em.{17868}{17975}- A oni nie rozmawiali ze sob�.|- Szkoda.{17976}{18066}- Nie ka�da rodzina jest taka jak my.|- Prawda.{18067}{18189}�eby�my byli razem.|Na zdrowie.{18361}{18440}Wiesz, ju� dawno temu bym tu by�,|gdyby nie m�j brat.{18441}{18509}Tak? Jak to?{18510}{18563}Mia�em 10 lat|i gra�em w fina�ach w nog�.{18564}{18623}By�em bramkarzem dru�yny.{18624}{18708}Eugene!|Eugene!{18747}{18804}Nie s�yszysz, �e gram?{18805}{18868}Czemu lepsza dru�yna przegra�a?{18869}{18972}Nie zas�u�yli�my na to.{19054}{19147}Nie wygrali�my fina��w.{19148}{19257}Po co �y�, jak �ycie|jest takie niesprawiedliwe?{19258}{19320}M�wi� ci to, bo jeste�|najm�drzejsz� osob�, jak� znam.{19321}{19376}Jak mi nie podasz|jednego dobrego powodu, �eby �y�,{19377}{19502}jaki jest sens �ycia, zrobi� to.{19548}{19595}Zejd� ze sto�u.{19596}{19669}Nie.|Najpierw mi powiedz.{19670}{19787}Zejd� ze sto�u,|to ci powiem.{20288}{20335}Po prostu ci� waln��?{20336}{20394}Tak.{20395}{20466}Nie wiem, co mi chcia� powiedzie�,{20467}{20582}ale dzia�a�o a� do niedawna.{20673}{20751}Jak na was patrz�,|to t�skni� za swoj� rodzin�.{20752}{20915}Nawet je�li przez|wi�kszo�c czasu mnie wkurzali.{21041}{21111}/Wiesz...{21140}{21199}/Dlaczego wcze�niej razem nie mieszkali�my?{21200}{21346}/Nie wiedzieli�my,|/�e b�dzie tak fajnie.{21474}{21528}/Bo�e, uwielbiam je.{21529}{21587}/Je?{21780}{21854}- Kto? Ofelia?|- Desiree.{21855}{21950}Oboj�tnie.|Nowa dziewczyna z nowego �ycia.{21951}{22030}Dzisiaj poimprezujemy, stary.{22031}{22083}Nie, nie, Eugene,|dzisiaj nie imprezuj�.{22084}{22110}Ani �adnego innego dnia.{22111}{22150}Co?{22151}{22188}Mam przez to do�a.{22189}{22230}Wi�c co zrobisz?{22231}{22267}Zabijesz si�?{22268}{22306}Nie wiem, mo�e.{22307}{22378}Je�li to ci� uszcz�liwi.{22379}{22456}/Kocham ci�.{22463}{22516}/Ja te� ci� kocham.{22517}{22589}/Naprawd�?{22623}{22721}Zjad�e� m�j serek wiejski.{22722}{22752}Zia!{22753}{22791}Zjad�e� m�j serek wiejski?{22792}{22872}Wyluzuj, Eryk,|kupi� ci wi�cej serka wiejskiego.{22873}{22992}Nie o to chodzi.|Chcia�em teraz go zje��.{22993}{23064}Nie masz jakiego� planu B, czy co�?{23065}{23109}Zia, ca�y czas to robisz!{23110}{23189}Dobra! Dobra!{23191}{23301}P�jd� kupi� serek wiejski.{23419}{23450}Zia?{23451}{23521}Wiedzia�em, �e wcze�niej czy p�niej|na siebie wpadniemy.{23522}{23548}Brian.{23549}{23591}Co ty tu robisz?{23592}{23669}To samo co wszyscy.{23670}{23718}Ale ma to co� wsp�lnego z tob�.{23719}{23756}Tak?{23757}{23841}Jeste� tu, �eby odebra� 200 dolc�w,|kt�re ci wisz�?{23842}{23883}Ha, zawsze by�e� zabawny.{23884}{23917}Ale nie o to chodzi.{23918}{23986}Ludzie m�wi�,|�e samob�jstwa chodz� tr�jkami.{23987}{24036}Co� w tym jest.{24037}{24129}Hej, dobry ten serek?{24130}{24163}M�j wsp�lokator go lubi.{24164}{24235}Ludzie wsz�dzie ze sob� ko�cz�,|wi�c pytasz siebie,{24236}{24291}czym ja si� od nich r�ni�?{24292}{24333}Co trzyma mnie przy �yciu?{24334}{24375}A potem wali mnie to w �eb.|Jak m�ot.{24376}{24439}Nie znam odpowiedzi.|Za du�o sodu.{24440}{24529}Ale to co mnie ruszy�o,|to samob�jstwo Desiree.{24530}{24563}Desiree co?{24564}{24626}Desiree. Sko�czy�a ze sob�|jaki� miesi�c po tobie.{24627}{24692}- My�la�em, �e wiesz.|- Nie.{24693}{24834}Hej! A te dwie st�wki,|kt�re mi wisisz?{24911}{25015}Wi�c, mam pewno��,|�e nie ma jej w mie�cie.{25016}{25079}Nazwij to intuicj�, czy co.{25080}{25100}S�uchaj, stary,{25101}{25162}w najgorszym razie|tylko si� przejedziemy, racja?{25163}{25218}My?{25234}{25256}No dobra.{25257}{25295}Ujm� to tak.{25296}{25382}Odk�d tu jeste�,|ile razy si� bzyka�e�?{25383}{25401}A co?{25402}{25491}To tylko pytanie.{25499}{25530}Tak naprawd� bzyka�em?{25531}{25577}Tak.{25578}{25607}Chyba w og�le.{25608}{25624}Chyba?{25625}{25700}W og�le!|Ale co to ma wsp�lnego?{25701}{25838}Masz w sobie tyle spermy,|�e za chwil� wyjdziesz ze swojego cia�a.{25839}{25936}Eugene. Za du�o spermy?|Co za bzdury.{25937}{26007}S�uchaj, stary. Po�ycz mi samoch�d,|nie musisz robi� nic wi�cej.{26008}{26125}Nie obra�aj si�. To �e to powiedzia�em,|nie znaczy, �e nie mog� jecha�.{26126}{26191}S�uchaj, wiesz co?|Zapomnij o Desiree.{26192}{26246}Jest inny pow�d,|�eby� jecha�.{26247}{26282}Dawaj.{26283}{26393}Masz co� innego do roboty?{26734}{26800}Przecie� to tylko przednie �wiat�a.{26801}{26870}Nie uwierzysz,|ile razy pr�bowa�em je naprawia�.{26871}{26970}Teraz mi m�wisz?|Nie b�dziemy mogli jecha� w nocy.{26971}{27039}Zatrzymamy si� przed zmrokiem|i je naprawimy.{27040}{27096}Ja zap�ac�.{27097}{27219}Jak chces... [ Pobierz całość w formacie PDF ]