Talmud Jmmanuel napisany przez Judasza Iscariotę, TEMAT BIBLIA WIARA

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Talmud Jmmanuel
Przekład zwojów aramejskich
napisanych przez Judasza Iscariotę,
ucznia Jmmanuela (Jezusa)
odkrytych w 1963 roku przez prawdziwego proroka Eduarda Aberta Meiera,
w grobowcu, w którym Jmmanuel spoczywał przez trzy dni.
Przekład na język niemiecki
Isa Rashid i "Billy" Eduard Meier
Tekst zredagowany i zakodowany (jedynie niemiecki)
przez "Billego" Eduarda Meiera
Przekład na język angielski
Julie H. Ziegler i B.L. Greene
Poprawki i uaktualnienia 2001
Dietmar Rothe, James Deardorff, Christian Frehner,
Brian Crissey, Heidi-Lore i Robert E. Peters
Przekład na język polski za wydaniem
Wild Flower Press
Columbus, NC U.S.A. 2001
przez Era Integracji
1.
2.
4.
5.
6.
7.
9.
11.
13.
14.
15.
17.
19.
20.
22.
24.
25.
26.
27.
29.
Rozdział dwudziesty czwarty – Przeciwko uczonym w piśmie i
faryzeuszom
30.
31.
32.
34.
36.
38.
40.
41.
42.
43.
Podziękowania
Za materializację tej niewielkiej książki chciałbym wyrazić swą szczerą wdzięczność formom
duchowym Petale i Arahat Atherasta.
3.
8.
10.
12.
16.
18.
21.
23.
28.
33.
35.
37.
39.
Ponadto, moja wdzięczność rozciąga się także na moich życiowych nauczycieli i przyjaciół, Sfatha,
Asket, Semjase, Quetzala i Ptaaha, itd., którzy zainteresowali się mną w miłości i przekazali mi
wielką wiedzę, po to by przygotować mnie do mojego ważnego i trudnego zadania. Niech moja
wdzięczność dosięgnie ich poprzez niezmierzone odległości, umożliwiając mi w ten sposób
zachowanie trwałego wspomnienia.
Książka ta jest dedykowana bez rozróżnień wszystkim ludzkim istotom w całym wszechświecie.
Oby była dla nich wszystkich czymś o duchowej wartości i oby przyśpieszyła postęp ewolucji,
prawdziwie uprawnionej miłości emanującej z Kreacji, harmonii i prawdy i osiągnięcie prawdziwej
wiedzy, mądrości i pokoju.
Wyrażam też swoje podziękowania odkrywcy grobowca, w którym spoczywał Jmmanuel i
tłumaczowi tekstu, który znalazłem, oraz mojej drogiej żonie Kaliope i moim dzieciom Gilgameszy,
Atlantisowi - Sokratesowi i Methusalemowi, przez których towarzystwo i miłość byłem w stanie
wypełniać me trudne zadanie i będę kontynuować spełnianie go w przyszłości.
Dziękuje też następującym osobom, które stały przy mnie gdy wykonywałem swe trudne zadanie,
oddając mi nieocenione usługi i sprawiając, że możliwe było opublikowanie tej pracy:
Pani Walder, pannie Flammer, pannie Stetter, pannie Moser, J. Bertschinger, rodzinie
Wichterów, H. Runkel, H. Proch, B. Brand, H. Schutzbachowi, rodzinie Ventura, pannie
Rufer, E. i G. Moosbruggerom, Pani Koye, S. Lehmannowi, G. Kropf, Ph. i W.
Stauberom, B. i H. Lanzendorferom, P. Petrizzo, A. Schubiger, M. Brügger, E. Beldi, S.
Holler, A. Bieri, E. Bieri, H. Bent, E. Gruber, L. Memper, Ch. Frehner, Ch. Gasser, B.
Keller.
"Billy" Eduard Albert Meier
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Jamesowi Deardorffowi za jego szczegółowe badanie
autentyczności niemieckich wersji Talmudu Jmmanuela z roku 1978 i 2001, które umożliwiło jasny
i spójny przekład, który widzicie przed sobą. Dziękujemy dodatkowo Eduardowi Meierowi za
dodawanie od początku odwagi naszym wysiłkom i jego wiarę w nasze zdolności. Dziękujemy też
naszemu utalentowanemu prawnikowi, którego dokładne przygotowanie i analiza spraw prawnych
dały nam odwagę do opublikowania tego kontrowersyjnego dokumentu. W końcu chcemy wyrazić
naszą wdzięczność wszystkim tym osobom, które przez swą wiarę w nas i wspólną cierpliwość
umożliwiły wykonanie tej pracy.
Wild Flower Press
Portret
Ten oto portret przedstawia Jmmanuela, znanemu większości ludzi jako
Jezus Chrystus. Został sporządzony przez projektantkę z Rhine Valley w
Szwajcarii w grudniu 1976, na podstawie oryginalnego szkicu Semjase,
pilota statku promiennego, której rodzima planeta Erra w Plejadach
znajduje się około 500 lat świetlnych od naszego systemu słonecznego.
Pisownia Jmmanuela przez "j" nie jest pomyłką, gdyż według Plejadan,
imię to wywodzi się od ich przodków, którzy literowali imię Jmmanuela
w języku pisanym używając "J".
Portret Jmmanuela został narysowany przez Semjase 31 grudnia, 1975, ze starych obrazów
datowanych na czas, w którym Jmmanuel działał w Palestynie. Te dawne obrazy Jmmanuela w
posiadaniu Plejadan ukazują charakterystykę, która znacząco różni się od powszechnie
akceptowanych wizerunków Jezusa. Porównania tych portretów z Całunem Turyńskim
zachowanym w Watykanie ujawnia jasno, że obrazy przedstawiane tutaj nie są identyczne z
cechami obrazu na całunie, który rzekomo ukazuje wizerunek Jmmanuela z czasu po ukrzyżowaniu.
Słowo wstępne
W 1963 tekst przedstawiany w tej książce został odkryty przez "Billego" Eduarda Alberta Meiera
pod postacią zwojów zamkniętych w ochronnej żywicy, po tym jak grecko-katolicki ksiądz o
imieniu Isa Rashid odkrył faktyczną komorę grobową Jmmanuela (który jest błędnie nazywany
Jezusem Chrystusem). Napisany literackim językiem staroaramejskim, dokument ten był
pogrzebany pod płaską skałą w grobowcu. Życzeniem Rashida było, by nie publikować jego
nazwiska. Obawiał się, i nie bez powodu, że będzie prześladowany przez kościół i Izraelczyków, a
może nawet zabity, możliwość, która niestety spełniła się później.
Autorem tych zwojów był ówczesny uczeń Jmmanuela, znany pod imieniem Judasz Iskariota. Przez
około 2000 lat był niesłusznie oskarżany o zdradę Jmmanuela, mimo że nie miał ze zdradą nic
wspólnego. Ten niecny czyn faktycznie został dokonany przez Judę Ihariota, syna faryzeusza.
By ocalić swą zagrożoną herezję, wciąż dziś dominujące ortodoksyjne i konserwatywne
duchowieństwo i jego naiwni zwolennicy będą prawdopodobnie próbować zaprzeczać zwojom,
zniszczyć tą książkę i potępić ją jako kłamstwo, tak jak czynili wobec wielu innych starożytnych
pism, które niosły świadectwo prawdzie. (Zobaczcie na przykład księgę Henocha i Jezira, miedzy
innymi, które zostały usunięte z Biblii, gdyż zbyt bliskie były prawdy w czasie gdy były
przekazywane potomności). Tak jak działo się wcześniej, tak stanie się i teraz, i pismo to będzie
atakowane i prawdopodobnie wyjęte z obiegu. Prawdopodobnie będzie wywierana z wielu stron
presja na redaktora tego pisma, może nawet będzie prześladowany czy zabity, po to by zachować
"prawdziwą religię". (W roku 1976 były czynione trzy zamachy na jego życie, jeden nawet w
obecności świadków. Do końca roku 1990 ilość prób zabójstwa zwiększyła się do 13). Z pewnością
będą czynione wysiłki by skłonić policję, władzę, publicznych oskarżycieli, sędziów i sądy każdego
rodzaju do zakazania tej książki, ośmieszania jej, odrzucenia, czy tłumienia, które to działania
jednakże nie ujmą ani ułamka jej prawdziwości. Obskuranci u władzy z pewnością będą
postępować z całą roztropnością i umiejętnościami by z pomocą intryg pozbyć się tego dokumentu,
ogłosić za fałszywy i unieważnić, tak jak stało się z publikacjami innych pism, których jednakże
oryginalne skrypty zostały następnie ukryte w Bibliotece Watykanu w Rzymie.
Ale powstanie też krzyk przeciwko tekstowi ze strony religijnych fanatyków i innych zwiedzionych
osób, którzy będą chcieli użyć wszelkich środków przeciwko jego istnieniu i redaktorowi. Jak
każdy wie, zawsze tak było - nie zawahają się przed popełnieniem mordu, zabójstwem czy czymś
podobnym. Redaktor zna ten fakt dobrze i w rezultacie podjął konieczne środki zapobiegawcze.
Jednakże "Święte Ministerstwo", "Stolica Apostolska w Rzymie" i papież zawsze podejmowali
kroki by wzmocnić czy ocalić błędny kult religijny Chrześcijaństwa. W związku z tym wystarczy
by czytelnik pomyślał o Inkwizycji (którą nakazała "Stolica Apostolska"), przez której nakazy
miliony ludzi w samej Europie zostało brutalnie zarżniętych, zamęczonych i zamordowanych.
Liczba zapisanych morderstw popełnionych przez "Stolicę Apostolską" w czasie
Inkwizycji, wynosi do dziewięciu milionów, podczas gdy liczba morderstw nieudokumentowanych
daje co najmniej dalszych dziewięć milionów.
Przekład ten dostarcza mocnego dowodu, że heretyckie doktryny kultów religijnych manipulowały
prawdą i że są one nieodpowiedzialnymi machinacjami ludzi bez skrupułów, z których część była
najęta przez "Stolicę Apostolską". Inni byli głupimi, fanatycznymi, szalonymi na umyśle, czy
spragnionymi władzy ludźmi, którzy bez ociągania się czy skrupułów, zwiedli ludzkość na tysiące
lat, przelewając krew milionów poprzez mordy. Co więcej, spadkobiercy tych morderców i ludzi
bez skrupułów ustanowili przez stulecia i tysiąclecia potężną religijno-kultową władzę zdolną do
rządów nad całą ludzkością. W czasie minionych tysiącleci kultowe religie, bezlitośnie i poprzez
krwawe, brutalne morderstwa, wywalczyły sobie drogę do zostania najpotężniejszymi siłami ziemi,
przed którymi kłaniały się nawet brutalne i dyktatorskie rządy, co czynią do dziś.
Religia Kultowa
Najpodlejszy pretekst do maksymalnej władzy w imię fałszywej i kłamliwej miłości, która
dosłownie idzie po trupach bez wahania czy skrupułów.
Poparty fałszywą doktryną Nowego Testamentu, chrześcijański kult religijny miesza się do polityki
wszystkich krajów. Ponadto nie kłopocze go wtrącanie się w najbardziej intymne życie rodzinne
istot ludzkich - nawet łóżka poślubionych partnerów - po to by nawet tam atakować i niszczyć
ostatnie i najbardziej prywatne tajemnice ludzkich istot.
Teraz ostatecznie nadszedł czas, kiedy można pohamować wszelkie te niegodziwe działania, jeśli
człowiek stanie się wystarczająco rozsądny, zrewiduje swoje myślenie i odda się prawdziwym
naukom Jmmanuela. Według wszelkiego prawdopodobieństwa, wszyscy ci, co walili głowami w
ceglany mur oszukańczego szaleństwa kultu religijnego, w związku z czym nie są zdolni do
normalnego i rozsądnego myślenia, będą walczyć i sprzeciwiać się temu wszelkimi środkami; ale
jednak ich desperacka walka będzie próżna, gdyż prawda będzie silniejsza od jakiejkolwiek
religijno-kultowej manii czy brudnego kłamstwa, mimo że to kłamstwo jest w użyciu od tysięcy lat.
Skandaliczna fałszywość religii kultowej zostanie obecnie roztrzaskana i zniszczona na dobre, bez
względu na to jak bardzo religie kultowe i ich wszyscy wyznawcy i poplecznicy będą się przeciwko
temu buntować. Ostatecznie prawda będzie zwycięska, mimo iż musi zostać ugruntowana ciężkimi
zmaganiami, jak zostało napisane w Pismach, które mówią, że prawda spowoduje światową
katastrofę. Jednakże prawda jest wymagana i nie może dłużej już być uciszana. Katastrofa stanie
się zrozumiała, kiedy rozważyć to, że kultowa religia uzyskała ogromną władzę, która jak dotąd
umożliwiała jej tłumienie morderstwami i nikczemnymi środkami, wszelkich prawd skierowanych
przeciwko niej. Ponownie spróbują to uczynić, nawet jeśli będzie znaczyło to wydanie zgody na
mord, co często miało miejsce w przeszłości. Z tego powodu redaktor tej pracy będzie wystawiony
na ryzyko prześladowań z rozkazu religii kultowych, przez prywatnych fanatyków i członków sekt,
zostania zamordowanym, czy postawionym przed sądem.
Na podstawie tego wszystkiego, niech Ziemianie w końcu uświadomią sobie, czym są religie
kultowe i jakiego rodzaju krwawymi środkami zwalczają prawdę, gdyż jedynie w ten sposób mogą
oni zachować swą pełną władzę i kontrolę nad zniewolonymi istotami ludzkimi.
Należy tu zdecydowanie wskazać, że zwolennicy i popierający prawdziwe nauki Jmmanuela, tak
samo podlegają ryzyku jak sam redaktor tego dokumentu. Jednakże redaktor jest jeszcze bardziej
zagrożony, gdyż jest człowiekiem kontaktującym się z pozaziemskimi inteligencjami i wysoce
rozwiniętymi bytami duchowymi z podniosłych planet, które przekazują mu prawdziwe duchowe
nauki, które bez modyfikacji rozprzestrzenia, w ten sposób ujawniając kłamstwa kultowych religii,
które poprowadzą do ich powolnego, lecz pewnego wykorzenienia.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]