Tak jakoś dziwnie jest na świecie (Wolny), muzyka, Nutki religijne SATB [ hasło; nutki ]

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Pewnego dnia
Motto: Pewnego dnia usiad�em na kamieniu
i powiedzia�em: "Panie, warto �y�..."
reggae
�����
��


� �

� �

ks. Witold Wolny
���

� �

� �

���

� �

� �c
� �

c
5+
� �

c
� �

3
3
3
3
3
3
GIT.
3
3
3
3
3
3
��


� �

� �

� �cc5+


(xx)
f g


3
3
3
3
1.
Tak ja-ko� dziw -
nie jest na �wie -
cie,
5+c
(x)
f g
cza-sa-mi nie
wiem gdzie jest sens.
Kto� py-ta� mnie


� �
g
7
f

g


5+
czy wiem co
zna - czy na-
dzie-ja,
czy ta-ki wy -
raz jesz - cze jest.

c


� �


g
7

� �


Ref.
Wiem Pa-nie mój,
�e
bar - dzo
F� �

f

g
(x)� �

ko-chasz mnie.
Ja chc� by� Twój
i
gram To- bie
re-ge.
Rytm reggae:���� �
2.
Te� w �yciu ró�ne mam marzenia
Tak chcia�bym jakie� szcz��cie mie�
Ludzie o sobie my�l� wci�� do znudzenia
Ja chcia�bym z Tob� czego� chcie�.
a w wersji uproszczonej:


� ��� �
3
(x) - przej�cie rytmiczne:


� � �
� � �
3
3
3.
Pozwól mi Panie tak uwierzy�
�e b�dzie w sercu wiecznie maj
Pozwól mi �ycie swoje tak mocno prze�y�
�e KIEDY� TAM ju� tylko Raj.
(xx) - mo�na i tak:
g
o
cza-
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło: „Fantastyczne Śpiewanie” - śpiewnik autorski ks. Witolda Wolnego, str. 26
Editiones Societatis Christi - Poznań 1988
f
c
c
c
c


c
c
f g
c

B
c
g
7
f g
f
c
[ Pobierz całość w formacie PDF ]