Tak bowiem Bóg (Pałka), muzyka, Nutki religijne SATB [ hasło; nutki ]

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Tak bowiem Bóg
sł. J 3, 16-17
muz. Piotr Pałka
4
3
Q
= 60
J
Œ
.
.
˙
J
Œ
˙ Œ
&
Œ Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
J
Œ
J
Œ
˙
J
Œ
J
Œ
˙ Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
˙
.
Tak bo - wiem
Bóg
u - mi -
ło - wał
świat,
że
Sy
-
na
Swe - go nam
dał,
˙
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
˙ Œ
?
4
3
.
.
Œ Œ
Œ
˙
J
Œ
J
Œ
˙ Œ
Œ
Œ
J
Œ
Œ
Œ
.
Œ Œ Œ
Œ Œ
Œ
˙
.
.
8
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ Œ
˙
Œ
Œ
Œ
Œ
˙
.
˙
.
˙
Œ
.
Œ
.
.
Œ
Œ
.
.
Œ
a - by
każ
-
dy,
kto
w Nie - go
wie -
-
-
rzy
miał
ży - cie
?
Œ
Œ Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
#
˙
.
.
˙
.
.
˙
.
.
Œ
.
.
Œ
15
.
˙
.
˙
.
˙
Œ
.
Œ
.
.
Œ
1, 2.
.
˙
.
˙
.
.
.
C
3.
W
W
wiecz
-
ne,
miał
ży - cie
wiecz
-
ne!
˙
Œ
U
-
-
czne!
?
˙
.
.
˙
.
˙
.
.
Œ
.
.
Œ
˙
.
.
˙
.
.
.
C
W
.
W
W
˙
.
˙
.
Œ ŒŒ
˙
Œ Œ
Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙
Œ Œ
Œ
˙
.
&
Œ
Œ
Œ
Œ Œ Œ
˙
.
˙
˙ Œ
Œ
Œ Œ
Œ Œ Œ
˙
˙
Œ
.
Œ
˙
.
&
W
˙
˙
.
˙
˙
˙
.
W
Œ
.
Œ
.
wie -
˙
˙
Œ
.
Œ
˙
.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]