Tajniki magii NLP. Zbiór 77 kluczowych wzorców, OnePress

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
IDŹ DO:
TAJNIKI MAGII NLP.
ZBIÓR 77 KLUCZOWYCH
WZORCÓW
Spis treści
Przykładowy rozdział


Autor: L. Michael Hall
ISBN: 978-83-246-2864-3
Tytuł oryginału:
Sourcebook of Magic:
Format: 158
×
235, stron: 328
KATALOG KSIĄŻEK:
Katalog online
Zamów drukowany
katalog


CENNIK I INFORMACJE:
Zamów informacje
o nowościach
Zamów cennik

Magia objawiona

• Odkryj strukturę magii NLP
• Poznaj zaklęcia transformacji i rozwoju
• Naucz się stosować wzorce i myœleć jak magik
Zaklęcia ukryte w języku
NLP to niezwykła dziedzina wiedzy, zajmująca się zmianą, transformacją i rozwojem.
Pozwoli Ci ona dowiedzieć się, jak funkcjonuje Twój mózg, i pomoże uwolnić jego
prawdziwy potencjał. Dzięki temu przejmiesz kontrolę nad swoim życiem i pchniesz je
na nowe tory. Nauczysz się tworzyć sprzyjające rozwojowi mapy i zwiększysz poziom
swojej efektywnoœci, osiągając rezultaty, na których Ci zależy.
Podręcznik ten stanowi zwięzłą instrukcję obsługi NLP — „księgę zaklęć” maga.
Znajdziesz tu 77 konkretnych wzorców. Książka została zaplanowana tak, by ułatwić Ci
praktyczne stosowanie programowania neurolingwistycznego w pracy ze sobą samym
lub z innymi. Wzorce są starannie uporządkowane i podzielone na kluczowe kategorie,
dotyczące własnego „ja”, emocji, formułowania wypowiedzi, myœlenia, znaczenia oraz
strategii. W książce tej znajdziesz również wskazówki dotyczące tego, kiedy i dlaczego
należy wybierać okreœlone wzorce. To wspaniałe źródło wiedzy dla wszystkich osób
zainteresowanych poznawczo-behawioralnym modelem, zwanym NLP.
Magia pod lupą:
• Doskonałoœć w pracy zawodowej, zarządzanie i coaching.
• Edukacja i psychoterapia.
• Rozwój osobisty i efektywnoœć.
• Sport i sztuka bycia trenerem.
• Stosunki międzyludzkie.
• Wzbogacanie komunikacji.
• Negocjacje, medytacja, rozstrzyganie konfliktów.
• Profilowanie stylów, osobowoœci i umiejętnoœci.
CZYTELNIA:
Fragmenty książek
online

Do koszyka
Do przechowalni
Nowość
Promocja
Onepress.pl Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230 98 63
e-mail:
redakcja:
redakcjawww@onepress.pl
informacje:
o księgarni onepress.pl
Spis treci
Zbiór 77 kluczowych wzorców
3
Podzikowania
9
Wstp
11
Przedmowa
15
Podrcznik magika
15
Cz I: Model NLP: ródo magicznych transformacji
w modelowaniu doskonaoci
23
Rozdzia 1.
Wprowadzenie do magii NLP: Magia ma struktur
25
Rozdzia 2.
NLP jako model: Konstrukcja, jzyk i komponenty modelu
35
Cz II: Wzorce NLP: Zaklcia transformacji i rozwoju: Podrcznik
51
Rozdzia 3.
Wzorce podstawowe: Wzorce uruchamiajce inne wzorce
53
Rozdzia 4.
Czci: Kiedy czci tocz wojn
81
Rozdzia 5.
Tosamo: Wymylanie siebie i wymylanie siebie
na nowo — tworzenie wzmacniajcych obrazów siebie
99
Rozdzia 6.
Stany emocjonalne: Sztuka zarzdzania stanami
neurolingwistycznymi
139
Rozdzia 7.
Werbalne wyraanie si: Wzorce komunikacji
precyzyjnej, jasnej i motywujcej
173
Rozdzia 8.
Wzorce mylenia: Porzdkowanie wzorców,
które rzdz myleniem
189
Rozdzia 9.
Znaczenia i semantyka: Wzorce wzbogacania
rzeczywistoci neurosemantycznej
209
Rozdzia 10.
Strategie: Wzorce tworzenia wzmacniajcych
planów dziaania
229
Cz III: Zastosowania wzorców: Myle jak magik
271
Rozdzia 11.
Mylenie wzorcami: Mylenie wzorcami jako sztuka
i umiejtno
273
Rozdzia 12.
Orientowanie si, co i kiedy robi
281
3
 Tajniki magii NLP
Rozdzia 13.
Obszary zastosowa: Wskazówki dotyczce
wykorzystywania NLP w biznesie, edukacji, terapii,
sporcie, medycynie, zwizkach itp.
293
Epilog
309
Bibliografia
311
O autorze: dr L. Michael Hall
319
4
Wzorce podstawowe
Rozdzia 3.
Wzorce podstawowe
Wzorce uruchamiajce inne wzorce
„Nici, które mona zawizywa i odwizywa, s do dyspozycji Czytelnika, jeli tylko
zwróci on uwag na to, co ju posiada (jzyk), oraz na struktur zakl pozwalajcych
si rozwija.”
— Bandler i Grinder, (
Struktura magii. Ksztatowanie ludzkiej psychiki, czyli wicej ni NLP.
Cz 1
, tum. Joanna Krzemie-Rusche, Gliwice, Onepress 2008, s. 52)
Teraz, kiedy poznae model NLP (rozdzia drugi), masz prawie wszystko, co
potrzebne, by korzysta z zamieszczonych w kolejnych czciach ksiki wzor-
ców transformacji. „Prawie” to jednak nie wszystko. „Prawie” sygnalizuje, e
zanim bdziesz móg wycign magiczn ródk, by skorzysta z tej ksiki
jak ze zbioru zakl, musisz pozna jeszcze kilka elementów.
Na poprzednich stronach przedstawiem koncepcj poziomów logicznych. Pro-
wadzi ona do kluczowego podziau ludzkich dowiadcze na
tre
i
proces
.
Wprowadzam go, poniewa odgrywa on niezwykle istotn rol we wzorcach.
Lepiej zatem bdzie, jeeli zamieszcz kilka dodatkowych wyjanie, zanim
dam Ci woln rk.
W opisie dowiadcze tre odpowiada na pytanie: co? To szczegóy i historia.
Tre opisuje dane, które mog nas i oniemieli, i uwie. Obejmuje zarówno
soczyste detale dotyczce tego, kiedy, gdzie i z kim kto co zrobi, jak i inne,
zupenie nudne informacje. Jest to podstawowe, a czsto jedyne punkt odnie-
sienia w wikszoci modeli pomocy.
Proces natomiast okrela, jak co dziaa, czyli dotyczy struktury i formy. Jako mo-
del modeli NLP ustanawia nowy, wyszy wymiar — skupia si przede wszyst-
kim na procesie powstawania dowiadczenia, a take na ramach strukturalnych
i kontekstach (innych metastanach).
W obszarze treci zwykle chcemy bardzo dokadnie pozna wszystkie szczegóy
tego, co skada si na dowiadczenie.
Kiedy przydarzya si ta okropna rzecz?
Kto ci to zrobi?
53
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]