Tablice Winklera 4 przesla, budownictwo, budownictwo

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Cztery przęsła. Obciążenie – równomiernie rozłożone.
1.
g,p
A
M
1
B
p
M
2
C
M
3
D
M
4
E
p
2.
A
M
1
B
M
2
C
p
3
M
D
M
4
E
p
3.
A
M
1
B
M
2
C
M
3
D
M
4
E
p
4.
A
M
1
B
M
2
C
M
3
D
4
M
E
p
5.
M
M
M
M
4
E
A
1
B
2
C
3
D
p
6.
A
M
B
M
2
C
M
3
D
M
4
1
E
M
i
=a
1

g

l
2
+a
2

p

l
2
[kNm]
Q
i
=a
3

g

l+a
4

p

l [kN]
g – obciążenie stałe równomiernie rozłożone [kN/m]
p – obciążenie użytkowe równomiernie rozłożone [kN/m]
a
1
; a
2
; a
3
; a
4
– współczynniki Winklera
l – długość przęsła [m]
Lp.
Momenty przęsłowe Momenty podporowe Siły poprzeczne
M
1
M
2
M
3
M
4
M
B
M
C
M
D
Q
A
Q
Bl
Q
Bp
Q
Cl
Q
Cp
Q
Dl
Q
Dp
Q
E
1.
0,077 0,036 0,036 0,077 -0,107 -0,071 -0,107 0,393 -0,607 0,536 0,464 0,464 -0,536 0,607 -0,393
2. 0,100
-0,045
0,081
-0,023 -0,054 -0,036 -0,054
0,446
-0,554 0,018 0,018 0,482 -0,518 0,054 0,054
3.
- - - -
-0,121
-0,018 -0,058 0,380
-0,620 0,603
-0,397 -0,040 -0,040 0,558
-0,442
4.
- - - - -0,036
-0,107
-0,036 -0,036 -0,036 0,429
-0,571 0,571
-0,429 0,039 0,036
5.
- - - - -0,067 0,018 -0,004 0,433 -0,567 0,085 0,085 -0,022 -0,022 -0,004 0,004
6.
- - - - -0,049 -0,054 0,013 -0,049 -0,049 0,496 -0,504 0,067 0,067 -0,013 -0,013
© by Marcin Chybiński
Cztery przęsła. Obciążenie – jedna siła na przęśle.
1.
G,P
G,P
G,P
G,P
A
M
1
B
M
2
C
M
3
D
M
4
E
2.
P
P
A
M
1
B
M
2
C
M
3
D
M
4
E
3.
P
P
P
A
M
1
B
M
2
C
M
3
D
M
4
E
4.
P
P
M
1
M
2
M
3
M
4
A
B
C
D
E
5.
P
A
M
1
B
M
2
C
M
3
D
M
4
E
6.
P
A
M
1
B
M
2
C
M
3
D
M
4
E
M
i
=a
1

G

l+a
2

P

l [kNm]
Q
i
=a
3

G+a
4

P [kN]
G – obciążenie skupione stałe [kN]
P – obciążenie skupione użytkowe [kN]
a
1
; a
2
; a
3
; a
4
– współczynniki Winklera
l – długość przęsła [m]
Lp.
Momenty przęsłowe Momenty podporowe Siły poprzeczne
M
1
M
2
M
3
M
4
M
B
M
C
M
D
Q
A
Q
Bl
Q
Bp
Q
Cl
Q
Cp
Q
Dl
Q
Dp
Q
E
1.
0,169 0,116 0,116 0,169 -0,161 -0,107 -0,161 0,339 -0,661 0,553 -0,446 0,446 -0,553 0,661 -0,339
2. 0,210
-0,067
0,183
-0,040 -0,080 -0,054 -0,080
0,420
-0,580 0,027 0,027 0,473 -0,527 -0,080 0,080
3.
- - - -
-0,181
-0,027 -0,087 0,319
-0,681 0,654
-0,346 -0,060 -0,060 -0,587
-0,413
4.
- - - - -0,054
-0,161
-0,054 -0,054 -0,054 0,393
-0,607 0,607
-0,393 0,054 0,054
5.
- - - - -0,100 0,027 -0,007 0,400 -0,600 0,127 -0,127 -0,033 -0,033 0,007 0,007
6.
- - - - -0,074 -0,080 0,020 -0,074 -0,074 0,493 -0,507 0,100 0,100 -0,020 -0,020
© by Marcin Chybiński
Cztery przęsła. Obciążenie – dwie siły na przęśle.
1.
G,P
G,P
G,P
G,P
G,P
G,P
G,P
G,P
A
M
1
B
M
2
C
M
3
D
M
4
E
2.
P
P
P
P
A
M
1
B
M
2
C
M
3
D
M
4
E
3.
PP
P
P
P
P
A
M
1
B
M
2
C
M
3
D
M
4
E
4.
PP P
P
A
M
1
B
M
2
C
M
3
D
M
4
E
5.
P
P
A
M
1
B
M
2
C
M
3
D
M
4
E
6.
P
P
A
M
1
B
M
2
C
M
3
D
M
4
E
M
i
=a
1

G

l+a
2

P

l [kNm]
Q
i
=a
3

G+a
4

P [kN]
G – obciążenie skupione stałe [kN]
P – obciążenie skupione użytkowe [kN]
a
1
; a
2
; a
3
; a
4
– współczynniki Winklera
l – długość przęsła [m]
Lp.
Momenty przęsłowe Momenty podporowe Siły poprzeczne
M
1
M
2
M
3
M
4
M
B
M
C
M
D
Q
A
Q
Bl
Q
Bp
Q
Cl
Q
Cp
Q
Dl
Q
Dp
Q
E
1.
0,238 0,111 0,111 0,238 -0,286 -0,191 -0,286 0,714 -0,286 1,095 -0,905 0,905 -1,095 1,286 -0,714
2. 0,286
-0,111
0,222
0,048 -0,143 -0,095 -0,143
0,857
-1,143 0,048 0,048 0,952 -1,048 0,143 0,143
3.
- - - -
-0,321
-0,048 -0,155 0,679
-1,321 1,274
-0,726 -0,107 -0,107 1,155
-0,845
4.
- - - - -0,095
-0,286
-0,095 -0,095 -0,095 0,810
-1,190 1,190
-0,810 0,095 0,095
5.
- - - - -0,178 0,048 -0,012 0,821 -1,178 0,226 0,226 -0,060 -0,060 0,012 0,012
6.
- - - - -0,131 -0,143 0,036 -0,131 -0,131 0,988 -1,012 0,178 0,178 -0,036 -0,036
© by Marcin Chybiński
Cztery przęsła. Obciążenie – trzy siły na przęśle.
1.
G,P
G,PG,P
G,P
G,P
G,P
G,P
G,P
G,P
G,PG,P
G,P
A
M
1
B
M
2
C
M
3
D
M
4
E
2.
P
P
P
P
P
P
A
M
1
B
M
2
C
M
3
D
M
4
E
3.
PP P
P
P
P
P
P
P
A
M
1
B
M
2
C
M
3
D
M
E
4.
P
P
P
P
P
P
A
M
1
B
M
2
C
M
3
D
M
4
E
5.
P
P
P
A
M
1
B
M
2
C
M
3
D
M
4
E
6.
PP P
A
M
1
B
M
2
C
M
3
D
M
4
E
M
i
=a
1

G

l+a
2

P

l [kNm]
Q
i
=a
3

G+a
4

P [kN]
G – obciążenie skupione stałe [kN]
P – obciążenie skupione użytkowe [kN]
a
1
; a
2
; a
3
; a
4
– współczynniki Winklera
l – długość przęsła [m]
Lp.
Momenty przęsłowe Momenty podporowe Siły poprzeczne
M
1
M
2
M
3
M
4
M
B
M
C
M
D
Q
A
Q
Bl
Q
Bp
Q
Cl
Q
Cp
Q
Dl
Q
Dp
Q
E
1.
0,299 0,165 0,165 0,299 -0,402 -0,268 -0,402 1,098 -1,902 1,634 -1,366 1,366 -1,634 1,902 -1,098
2. 0,400
-0,167
0,333
-0,101 -0,201 -0,134 -0,201
1,299
-1,701 0,067 0,067 1,433 -1,567 0,201 0,201
3.
- - - -
-0,452
-0,067 -0,218 1,048
-1,952 1,885
-1,115 -0,151 -0,151 1,718
-1,282
4.
- - - - -0,134
-0,402
-0,134 -0,134 -0,134 1,232
-1,768 1,768
-1,232 0,134 1,134
5.
- - - - -0,251 0,067 -0,017 1,249 -1,751 0,318 0,318 -0,084 -0,024 0,017 0,017
6.
- - - - -0,184 -0,201 0,050 -0,184 -0,184 1,483 1,517 0,251 0,251 -0,050 -0,050
© by Marcin Chybiński
4
[ Pobierz całość w formacie PDF ]