Tablice IPE, Budownictwo Politechnika Rzeszowska, Rok III, Metody Obliczeniowe, MES

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Dwuteowniki Europejskie IPE
Wymiary: IPE 80 - 600 według poprzedniej Normy Europejskiej 19-57;
IPE AA 80 - 550, IPE A 80 - 600, IPE O 180 - 600, IPE 750 zgodnie z normą huty
Tolerancje: EN 10034: 1993
Powierzchnia według EN 10163-3: 2004, klasa C, podklasa 1
European I beams
Dimensions: IPE 80 - 600 in accordance with former standard EU 19-57
IPE AA 80 - 550, IPE A 80 - 600, IPE O 180 - 600, IPE 750 in accordance with mill standard
Tolerances: EN 10034: 1993
Surface condition: according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1
Evropské nosníky průřezu I
Rozměry: IPE 80 - 600 dle dřívější normy EU 19-57
IPE AA 80 - 550, IPE A 80 - 600, IPE O 180 - 600, IPE 750 dle provozní normy
Tolerance: EN 10034: 1993
Povrchová úprava: dle EN 10163-3: 2004, třída C, podtřída 1
s
s
p
r
h
y
d
h
i
y
t
w
t
f
z
z
Oznaczenie
Designation
Označení
Wymiary
Dimensions
Rozměry
Wymiary do projektowania
Dimensions for detailing
Konstrukční rozměry
Powierzchnia
Surface
Povrch
G
kg/m
h
b
t
w
t
f
r
A
h
i
d
Ø
p
min
p
max
A
L
A
G
mm
mm
mm
mm
mm
mm
2
mm
mm
mm
mm
m
2
/m
m
2
/t
x10
2
IPE AA 80*
4,9
78
46
3,2
4,2
5,0
6,31
69,6
59,6
-
-
-
0,325
65,62
IPE A 80•/* 5,0
78
46
3,3
4,2
5,0
6,38
69,6
59,6
-
-
-
0,325
64,90
IPE 80*
6,0
80
46
3,8
5,2
5,0
7,64
69,6
59,6
-
-
-
0,328
54,64
IPE AA 100*
6,7
97,6
55
3,6
4,5
7,0
8,56
88,6
74,6
-
-
-
0,396
58,93
IPE A 100•/* 6,9
98
55
3,6
4,7
7,0
8,8
88,6
74,6
-
-
-
0,397
57,57
IPE 100*
8,1
100
55
4,1
5,7
7,0
10,3
88,6
74,6
-
-
-
0,400
49,33
IPE AA 120*
8,4
117
64
3,8
4,8
7,0
10,7
107,4
93,4
-
-
-
0,470
56,26
IPE A 120• 8,7
117,6
64
3,8
5,1
7,0
11,0
107,4
93,4
-
-
-
0,472
54,47
IPE 120
10,4
120
64
4,4
6,3
7,0
13,2
107,4
93,4
-
-
-
0,475
45,82
IPE AA 140*
10,1
136,6
73
3,8
5,2
7,0
12,8
126,2
112,2
-
-
-
0,546
54,26
IPE A 140• 10,5
137,4
73
3,8
5,6
7,0
13,4
126,2
112,2
-
-
-
0,547
52,05
IPE 140
12,9
140
73
4,7
6,9
7,0
16,4
126,2
112,2
-
-
-
0,551
42,70
IPE AA 160*
12,1
156,4
82
4,0
5,6
7,0
15,4
145,2
131,2
-
-
-
0,621
50,40
IPE A 160• 12,7
157
82
4,0
5,9
9,0
16,2
145,2
127,2
-
-
-
0,619
48,70
IPE 160
15,8
160
82
5,0
7,4
9,0
20,1
145,2
127,2
-
-
-
0,623
39,47
IPE AA 180*
14,9
176,4
91
4,3
6,2
9,0
19,0
164,0
146,0
M 10
48
48
0,693
46,37
IPE A 180• 15,4
177
91
4,3
6,5
9,0
19,6
164,0
146,0
M 10
48
48
0,694
45,15
IPE 180
18,8
180
91
5,3
8,0
9,0
23,9
164,0
146,0
M 10
48
48
0,698
37,13
IPE O 180+
21,3
182
92
6,0
9,0
9,0
27,1
164,0
146,0
M 10
50
50
0,705
33,12
IPE AA 200*
18,0
196,4
100
4,5
6,7
12,0
22,9
183,0
159,0
M 10
54
58
0,763
42,51
IPE A 200• 18,4
197
100
4,5
7,0
12,0
23,5
183,0
159,0
M 10
54
58
0,764
41,49
IPE 200
22,4
200
100
5,6
8,5
12,0
28,5
183,0
159,0
M 10
54
58
0,768
34,36
IPE O 200+
25,1
202
102
6,2
9,5
12,0
32,0
183,0
159,0
M 10
56
60
0,779
31,05
IPE AA 220*
21,2
216,4
110
4,7
7,4
12,0
27,0
201,6
177,6
M 12
60
62
0,843
39,78
IPE A 220• 22,2
217
110
5,0
7,7
12,0
28,3
201,6
177,6
M 12
60
62
0,843
38,02
IPE 220
26,2
220
110
5,9
9,2
12,0
33,4
201,6
177,6
M 12
60
62
0,848
32,36
IPE O 220+
29,4
222
112
6,6
10,2
12,0
37,4
201,6
177,6
M 10
58
66
0,858
29,24

Minimalne zamówienie dla S235 JR, cf. Warunki dostawy strona 216; dla innych gatunków 40t lub według uzgodnienia.
+ Minimalne zamówienia : 40t na profil i gatunek lub według zamówienia.
* Minimalny tonaż i warunki dostawy do uzgodnienia.

Minimum order: for the S235 JR grade cf. delivery conditions page 216; for any other grade 40t or upon agreement.
+ Minimum order: 40t per section and grade or upon agreement.
* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

Minimální objednávka: pro S235 JR, dodací podmínky strana 216; pro ostatní druhy 40t nebo dle dohody.
+ Minimální objednávka: 40t pro proil a třídu nebo dle dohody.
* Minimální tonáž a dodací podmínky dle dohody.
b
IPE
odnośniki 199-203 / Notations pages 199-203 / Poznámky a vzorce 199-203
Własności statyczne / Section propert
i
es / Statické vlastnosti
Classiication
¤
ENV 1993-1-1
Oznaczenie
Designation
Označení
oś y-y
strong axis y-y
silná osa y-y
oś z-z
weak axis z-z
slabá osa z-z
Pure
bending y-y
¤
Pure
compression
¤
G
I
y
W
el.y
W
pl.y
♦ i
y
A
vz
I
z
W
el.z
W
pl.z
♦ i
z
s
s
I
t
I
w
kg/m
mm
4
mm
3
mm
3
mm
mm
2
mm
4
mm
3
mm
3
mm
mm
mm
4
mm
6
x10
4
x10
3
x10
3
x10
x10
2
x10
4
x10
3
x10
3
x10
x10
4
x10
9
IPE AA 80
4,9
64,1
16,4 18,9 3,19 3,00 6,85 2,98
4,7
1,04 17,5 0,40
0,09
1
1
-
1
1
-

IPE A 80
5,0
64,4
16,5 19,0 3,18 3,07 6,85 2,98
4,7
1,04 17,6 0,42
0,09
1
1
-
1
1
-

IPE 80
6,0
80,1
20,0 23,2 3,24 3,58 8,49 3,69
5,8
1,05 20,1 0,70
0,12
1
1
-
1
1
-

IPE AA 100
6,7
136
27,9 31,9 3,98 4,40 12,6 4,57
7,2
1,21 20,8 0,73
0,27
1
1
-
1
1
-

IPE A 100
6,9
141
28,8 33,0 4,01 4,44 13,1 4,77
7,5
1,22 21,2 0,77
0,28
1
1
-
1
1
-

IPE 100
8,1
171
34,2 39,4 4,07 5,08 15,9 5,79
9,2
1,24 23,7 1,20
0,35
1
1
-
1
1
-

IPE AA 120
8,4
244
41,7 47,6 4,79 5,36 21,1 6,59 10,4 1,41 21,6 0,95
0,66
1
1
-
1
1
-

IPE A 120
8,7
257
43,8 49,9 4,83 5,41 22,4 7,00 11,0 1,42 22,2 1,04
0,71
1
1
-
1
1
-

IPE 120
10,4
318
53,0 60,7 4,90 6,31 27,7 8,65 13,6 1,45 25,2 1,74
0,89
1
1
-
1
1
-

IPE AA 140
10,1
407
59,7 67,6 5,64 6,14 33,8 9,27 14,5 1,63 22,4 1,19
1,46
1
1
-
1
2
-

IPE A 140
10,5
435
63,3 71,6 5,70 6,21 36,4 10,0 15,5 1,65 23,2 1,36
1,58
1
1
1
1
2
3
  
IPE 140
12,9
541
77,3 88,3 5,74 7,64 44,9 12,3 19,3 1,65 26,7 2,45
1,98
1
1
1
1
1
2
  
IPE AA 160
12,1
646
82,6 93,3 6,47 7,24 51,6 12,6 19,6 1,83 23,4 1,57
2,93
1
1
-
1
3
-

IPE A 160
12,7
689
87,8 99,1 6,53 7,80 54,4 13,3 20,7 1,83 26,3 1,96
3,09
1
1
1
1
3
4
  
IPE 160
15,8
869
109
124
6,58 9,66 68,3 16,7 26,1 1,84 30,3 3,60
3,96
1
1
1
1
1
2
  
IPE AA 180
14,9
1020
116
131
7,32 9,13 78,1 17,2 26,7 2,03 27,2 2,48
5,64
1
1
-
2
3
-

IPE A 180
15,4
1063
120
135
7,37 9,20 81,9 18,0 28,0 2,05 27,8 2,70
5,93
1
1
1
2
3
4
  
IPE 180
18,8
1317
146
166
7,42 11,3
101
22,2 34,6 2,05 31,8 4,79
7,43
1
1
1
1
2
3
  
IPE O 180
21,3
1505
165
189
7,45 12,7
117
25,5 39,9 2,08 34,5 6,76
8,74
1
1
1
1
1
2
  
IPE AA 200
18,0
1533
156
176
8,19 11,4
112
22,4 35,0 2,21 32,0 3,84
10,1
1
1
-
2
4
-

IPE A 200
18,4
1591
162
182
8,23 11,5
117
23,4 36,5 2,23 32,6 4,11
10,5
1
1
1
2
4
4
  
IPE 200
22,4
1943
194
221
8,26 14,0
142
28,5 44,6 2,24 36,7 6,98
13,0
1
1
1
1
2
3
  
IPE O 200
25,1
2211
219
249
8,32 15,5
169
33,1 51,9 2,30 39,3 9,45
15,6
1
1
1
1
1
2
  
IPE AA 220
21,2
2219
205
230
9,07 12,8
165
29,9 46,5 2,47 33,6 5,02
17,9
1
1
-
2
4
-

IPE A 220
22,2
2317
214
240
9,05 13,6
171
31,2 48,5 2,46 34,5 5,69
18,7
1
1
1
2
4
4
  
IPE 220
26,2
2772
252
285
9,11 15,9
205
37,3 58,1 2,48 38,4 9,07
22,7
1
1
1
1
2
4
  
IPE O 220
29,4
3134
282
321
9,16 17,7
240
42,8 66,9 2,53 41,1 12,3
26,8
1
1
1
1
2
2
  
¤
Klasyikacja / czyste zginanie y-y / czyste ściskanie
¤
Klasiikace / Čistý ohyb y-y / Čistý tlak
♦ W
pl
: Do obliczeń plastycznych, kształt musi należeć do klasy 1 lub 2 wymaganej klasy . Zobacz stronę 203.

W
pl
: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 203.
♦ W
pl
: pro plastický design musí tvar odpovídat třídě 1 nebo 2, dle požadované rotační kapacity. Viz strana 203.
117
Dwuteowniki Europejskie IPE
(ciąg dalszy)
Wymiary: IPE 80 - 600 według poprzedniej Normy Europejskiej 19-57;
IPE AA 80 - 550, IPE A 80 - 600, IPE O 180 - 600, IPE 750 zgodnie z normą huty
Tolerancje: EN 10034: 1993
Powierzchnia według EN 10163-3: 2004, klasa C, podklasa 1
European I beams
(continued)
Dimensions: IPE 80 - 600 in accordance with former standard EU 19-57
IPE AA 80 - 550, IPE A 80 - 600, IPE O 180 - 600, IPE 750 in accordance with mill standard
Tolerances: EN 10034: 1993
Surface condition: according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1
Evropské nosníky průřezu I
(pokračování)
Rozměry: IPE 80 - 600 dle dřívější normy EU 19-57
IPE AA 80 - 550, IPE A 80 - 600, IPE O 180 - 600, IPE 750 dle provozní normy
Tolerance: EN 10034: 1993
Povrchová úprava: dle EN 10163-3: 2004, třída C, podtřída 1
s
s
p
r
h
y
d
h
i
y
t
w
t
f
z
z
Oznaczenie
Designation
Označení
Wymiary
Dimensions
Rozměry
Wymiary do projektowania
Dimensions for detailing
Konstrukční rozměry
Powierzchnia
Surface
Povrch
G
kg/m
h
b
t
w
t
f
r
A
h
i
d
Ø
p
min
p
max
A
L
A
G
mm
mm
mm
mm
mm
mm
2
mm
mm
mm
mm
m
2
/m
m
2
/t
x10
2
IPE AA 240*
24,9
236,4
120
4,8
8,0
15,0
31,7
220,4
190,4
M 12
64
68
0,917
36,86
IPE A 240• 26,2
237
120
5,2
8,3
15,0
33,3
220,4
190,4
M 12
64
68
0,918
35,10
IPE 240
30,7
240
120
6,2
9,8
15,0
39,1
220,4
190,4
M 12
66
68
0,922
30,02
IPE O 240+
34,3
242
122
7,0
10,8
15,0
43,7
220,4
190,4
M 12
66
70
0,932
27,17
IPE A 270• 30,7
267
135
5,5
8,7
15,0
39,2
249,6
219,6
M 16
70
72
1,037
33,75
IPE 270
36,1
270
135
6,6
10,2
15,0
45,9
249,6
219,6
M 16
72
72
1,041
28,86
IPE O 270+
42,3
274
136
7,5
12,2
15,0
53,8
249,6
219,6
M 16
72
72
1,051
24,88
IPE A 300• 36,5
297
150
6,1
9,2
15,0
46,5
278,6
248,6
M 16
72
86
1,156
31,65
IPE 300
42,2
300
150
7,1
10,7
15,0
53,8
278,6
248,6
M 16
72
86
1,160
27,46
IPE O 300+
49,3
304
152
8,0
12,7
15,0
62,8
278,6
248,6
M 16
74
88
1,174
23,81
IPE A 330• 43,0
327
160
6,5
10,0
18,0
54,7
307,0
271,0
M 16
78
96
1,250
29,09
IPE 330
49,1
330
160
7,5
11,5
18,0
62,6
307,0
271,0
M 16
78
96
1,254
25,52
IPE O 330+
57,0
334
162
8,5
13,5
18,0
72,6
307,0
271,0
M 16
80
98
1,268
22,24
IPE A 360• 50,2
357,6
170
6,6
11,5
18,0
64,0
334,6
298,6
M 22
86
88
1,351
26,91
IPE 360
57,1
360
170
8,0
12,7
18,0
72,7
334,6
298,6
M 22
88
88
1,353
23,70
IPE O 360+
66,0
364
172
9,2
14,7
18,0
84,1
334,6
298,6
M 22
90
90
1,367
20,69
IPE A 400• 57,4
397
180
7,0
12,0
21,0
73,1
373,0
331,0
M 22
94
98
1,464
25,51
IPE 400
66,3
400
180
8,6
13,5
21,0
84,5
373,0
331,0
M 22
96
98
1,467
22,12
IPE O 400+
75,7
404
182
9,7
15,5
21,0
96,4
373,0
331,0
M 22
96
100
1,481
19,57
IPE A 450• 67,2
447
190
7,6
13,1
21,0
85,6
420,8
378,8
M 24
100
102
1,603
23,87
IPE 450
77,6
450
190
9,4
14,6
21,0
98,8
420,8
378,8
M 24
100
102
1,605
20,69
IPE O 450+
92,4
456
192
11,0
17,6
21,0
118
420,8
378,8
M 24
102
104
1,622
17,56
IPE A 500• 79,4
497
200
8,4
14,5
21,0
101
468,0
426,0
M 24
100
112
1,741
21,94
IPE 500
90,7
500
200
10,2
16,0
21,0
116
468,0
426,0
M 24
102
112
1,744
19,23
IPE O 500+
107
506
202
12,0
19,0
21,0
137
468,0
426,0
M 24
104
114
1,76
16,4

Minimalne zamówienie dla S235 JR, cf. Warunki dostawy strona 216; dla innych gatunków 40t lub według uzgodnienia.
+ Minimalne zamówienia : 40t na profil i gatunek lub według zamówienia.
* Minimalny tonaż i warunki dostawy do uzgodnienia.

Minimum order: for the S235 JR grade cf. delivery conditions page 216; for any other grade 40t or upon agreement.
+ Minimum order: 40t per section and grade or upon agreement.
* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

Minimální objednávka: pro S235 JR, dodací podmínky strana 216; pro ostatní druhy 40t nebo dle dohody.
+ Minimální objednávka: 40t pro proil a třídu nebo dle dohody.
* Minimální tonáž a dodací podmínky dle dohody.
b
IPE
odnośniki 199-203 / Notations pages 199-203 / Poznámky a vzorce 199-203
Własności statyczne / Section properties / Statické vlastnosti
Classiication
¤
ENV 1993-1-1
Oznaczenie
Designation
Označení
oś y-y
strong axis y-y
silná osa y-y
oś z-z
weak axis z-z
slabá osa z-z
Pure
bending y-y
¤
Pure
compression
¤
G
I
y
W
el.y
W
pl.y
♦ i
y
A
vz
I
z
W
el.z
W
pl.z
♦ i
z
s
s
I
t
I
w
kg/m
mm
4
mm
3
mm
3
mm
mm
2
mm
4
mm
3
mm
3
mm
mm
mm
4
mm
6
x10
4
x10
3
x10
3
x10
x10
2
x10
4
x10
3
x10
3
x10
x10
4
x10
9
IPE AA 240
24,9
3154
267
298
9,97 15,3
231
38,6 60,0 2,70 38,4 7,33
30,1
1
1
-
3
4
-

IPE A 240
26,2
3290
278
312
9,94 16,3
240
40,0 62,4 2,68 39,4 8,35
31,3
1
1
1
2
4
4
  
IPE 240
30,7
3892
324
367
9,97 19,1
284
47,3 73,9 2,69 43,4 12,9
37,4
1
1
1
1
2
4
  
IPE O 240
34,3
4369
361
410
10,0 21,4
329
53,9 84,4 2,74 46,2 17,2
43,7
1
1
1
1
2
3
  
IPE A 270
30,7
4917
368
413
11,2 18,8
358
53,0 82,3 3,02 40,5 10,3
59,5
1
1
1
3
4
4
  
IPE 270
36,1
5790
429
484
11,2 22,1
420
62,2 97,0 3,02 44,6 15,9
70,6
1
1
1
2
3
4
  
IPE O 270
42,3
6947
507
575
11,4 25,2
514
75,5
118
3,09 49,5 24,9
87,6
1
1
1
1
2
3
  
IPE A 300
36,5
7173
483
542
12,4 22,3
519
69,2
107
3,34 42,1 13,4
107
1
1
1
3
4
4
  
IPE 300
42,2
8356
557
628
12,5 25,7
604
80,5
125
3,35 46,1 20,1
126
1
1
1
2
4
4
  
IPE O 300
49,3
9994
658
744
12,6 29,1
746
98,1
153
3,45 51,0 31,1
158
1
1
1
1
3
4
  
IPE A 330
43
10230
626
702
13,7 27,0
685
85,6
133
3,54 47,6 19,6
172
1
1
1
3
4
4
  
IPE 330
49,1 11770
713
804
13,7 30,8
788
98,5
154
3,55 51,6 28,2
199
1
1
1
2
4
4
  
IPE O 330
57
13910
833
943
13,8 34,9
960
119
185
3,64 56,6 42,2
246
1
1
1
1
3
4
  
IPE A 360
50,2 14520
812
907
15,1 29,8
944
111
172
3,84 50,7 26,5
282
1
1
1
4
4
4
  
IPE 360
57,1 16270
904 1019 15,0 35,1 1043 123
191
3,79 54,5 37,3
314
1
1
1
2
4
4
  
IPE O 360
66
19050 1047 1186 15,1 40,2 1251 146
227
3,86 59,7 55,8
380
1
1
1
1
3
4
  
IPE A 400
57,4 20290 1022 1144 16,7 35,8 1171 130
202
4,00 55,6 34,8
432
1
1
1
4
4
4
  
IPE 400
66,3 23130 1160 1307 16,6 42,7 1318 146
229
3,95 60,2 51,1
490
1
1
1
3
4
4
  
IPE O 400
75,7 26750 1324 1502 16,7 48,0 1564 172
269
4,03 65,3 73,1
588
1
1
1
2
3
4
  
IPE A 450
67,2 29760 1331 1494 18,7 42,3 1502 158
246
4,19 58,4 45,7
705
1
1
1
4
4
4
  
IPE 450
77,6 33740 1500 1702 18,5 50,9 1676 176
276
4,12 63,2 66,9
791
1
1
1
3
4
4
  
IPE O 450
92,4 40920 1795 2046 18,7 59,4 2085 217
341
4,21 70,8
109
998
1
1
1
2
4
4
  
IPE A 500
79,4 42930 1728 1946 20,6 50,4 1939 194
302
4,38 62,0 62,8 1125
1
1
1
4
4
4
  
IPE 500
90,7 48200 1930 2194 20,4 59,9 2142 214
336
4,31 66,8 89,3 1249
1
1
1
3
4
4
  
IPE O 500
107 57780 2284 2613 20,6 70,2 2622 260
409
4,38 74,6
144
1548
1
1
1
2
4
4
  
¤
Klasyikacja / czyste zginanie y-y / czyste ściskanie
¤
Klasiikace / Čistý ohyb y-y / Čistý tlak
♦ W
pl
: Do obliczeń plastycznych, kształt musi należeć do klasy 1 lub 2 wymaganej klasy . Zobacz stronę 203.

W
pl
: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 203.
♦ W
pl
: pro plastický design musí tvar odpovídat třídě 1 nebo 2, dle požadované rotační kapacity. Viz strana 203.
19
Dwuteowniki Europejskie IPE
(ciąg dalszy)
Wymiary: IPE 80 - 600 według poprzedniej Normy Europejskiej 19-57;
IPE AA 80 - 550, IPE A 80 - 600, IPE O 180 - 600, IPE 750 zgodnie z normą huty
Tolerancje: EN 10034: 1993
Powierzchnia według EN 10163-3: 2004, klasa C, podklasa 1
European I beams
(continued)
Dimensions: IPE 80 - 600 in accordance with former standard EU 19-57
IPE AA 80 - 550, IPE A 80 - 600, IPE O 180 - 600, IPE 750 in accordance with mill standard
Tolerances: EN 10034: 1993
Surface condition: according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1
Evropské nosníky průřezu I
(pokračování)
Rozměry: IPE 80 - 600 dle dřívější normy EU 19-57
IPE AA 80 - 550, IPE A 80 - 600, IPE O 180 - 600, IPE 750 dle provozní normy
Tolerance: EN 10034: 1993
Povrchová úprava: dle EN 10163-3: 2004, třída C, podtřída 1
s
s
p
r
h
y
d
h
i
y
t
w
t
f
z
z
Oznaczenie
Designation
Označení
Wymiary
Dimensions
Rozměry
Wymiary do projektowania
Dimensions for detailing
Konstrukční rozměry
Powierzchnia
Surface
Povrch
G
kg/m
h
b
t
w
t
f
r
A
h
i
d
Ø
p
min
p
max
A
L
A
G
mm
mm
mm
mm
mm
mm
2
mm
mm
mm
mm
m
2
/m
m
2
/t
x10
2
IPE A 550• 92,1
547
210
9,0
15,7
24,0
117
515,6
467,6
M 24
106
122
1,875
20,36
IPE 550
106
550
210
11,1
17,2
24,0
134
515,6
467,6
M 24
110
122
1,877
17,78
IPE O 550+
123
556
212
12,7
20,2
24,0
156
515,6
467,6
M 24
110
122
1,893
15,45
IPE A 600• 108
597
220
9,8
17,5
24,0
137
562,0
514,0
M 27
114
118
2,013
18,72
IPE 600
122
600
220
12,0
19,0
24,0
156
562,0
514,0
M 27
116
118
2,015
16,45
IPE O 600+
154
610
224
15,0
24,0
24,0
197
562,0
514,0
M 27
118
122
2,045
13,24
IPE 750 x 137*
137
753
263
11,5
17,0
17,0
175
719,0
685,0
M 27
102
162
2,506
18,28
IPE 750 x 147
147
753
265
13,2
17,0
17,0
188
719,0
685,0
M 27
104
164
2,51
17,06
IPE 750 x 173+
173
762
267
14,4
21,6
17,0
221
718,8
684,8
M 27
104
166
2,534
14,58
IPE 750 x 196+
196
770
268
15,6
25,4
17,0
251
719,2
685,2
M 27
106
166
2,552
12,96

Minimalne zamówienie dla S235 JR, cf. Warunki dostawy strona 216; dla innych gatunków 40t lub według uzgodnienia.
+ Minimalne zamówienia : 40t na profil i gatunek lub według zamówienia.
* Minimalny tonaż i warunki dostawy do uzgodnienia.

Minimum order: for the S235 JR grade cf. delivery conditions page 216; for any other grade 40t or upon agreement.
+ Minimum order: 40t per section and grade or upon agreement.
* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

Minimální objednávka: pro S235 JR, dodací podmínky strana 216; pro ostatní druhy 40t nebo dle dohody.
+ Minimální objednávka: 40t pro proil a třídu nebo dle dohody.
* Minimální tonáž a dodací podmínky dle dohody.
b
[ Pobierz całość w formacie PDF ]