Table for Three.2009.DVDRip.XviD.Napisy PL, KINO 2013 Chomikuj

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{742}{886}Barman, co najbardziej procentowego|dostane za 2 dolce?{890}{973}Za dwa dolce mo�esz wypi� wszystko,|co mi si� dzi� rozla�o na blat...{977}{1009}Blatowy Specja�.{1013}{1069}Brzmi okropnie.{1073}{1127}Dawaj.{1466}{1525}Trzecie ko�o u wozu, co?{1589}{1649}To tylko przyjaciele z pracy.{1653}{1707}Chcesz rady?{1711}{1750}Uwa�aj na nich.{1754}{1846}- Uwa�a�?|- Parom nie mo�na ufa�.{1882}{1926}My tylko razem pracujemy.{1930}{1975}Tak, wszystko wygl�da niewinnie,{1979}{2030}p�ki pewnego dnia|nie b�dziesz siedzia� w barze{2034}{2113}i m�wi� obcej osobie o tym,|jak zniszczy�e� sobie �ycie.{2117}{2181}- Nie musisz m�wi�...|- Zacz�o si� cztery miesi�ce temu.{2560}{2602}Karen Elizabeth Beale,{2606}{2691}czy zostaniesz moj� �on�?{3014}{3074}Zobacz, co zrobi�e� Alfonso!{3145}{3202}{C:$0099fa9}{Y:b}NewAge SubTeam przedstawia:{3206}{3288}{C:$0099fa9}{Y:b}TABLE FOR THREE{3292}{3320}{C:$0099fa9}{Y:b}T�umaczenie:|Koniu734 & L1su{3324}{3385}Mog�o by� gorzej.{3389}{3410}Jak?{3414}{3466}Technicznie rzecz ujmuj�c,|nigdy nie odm�wi�a.{3492}{3529}Mo�e by�o za wcze�nie.{3533}{3604}Za wcze�nie?|Spotykali�my si� od trzech miesi�cy.{3608}{3640}Prawie.{3644}{3710}Wszystko, poni�ej dekady bycia|razem mo�na uzna� za porywczo��,{3714}{3767}je�li nie za nieodpowiedzialno��.{3771}{3834}Przepraszam za to, stary.|Cholernie kiepskie wyczucie czasu.{3838}{3889}Chcia�bym teraz ci� wesprze�...{3893}{3950}Nie, wiem to.|S�uchaj, jest dobrze.{3954}{3982}Wiem od jak dawna pragn��e� tej pracy...{3986}{4154}Je�li kiedy� b�dziesz w Niemczech, wszpadnij!{4158}{4197}Pewnie.{4278}{4330}M�g�by�?{4334}{4374}Mamy tu moment czu�o�ci!{4378}{4450}Nie spiesz si�, panie Czu�y.|To nie ja sp�ni� si� na samolot.{4454}{4522}Cholerka, musz� zmyka�.{4526}{4565}Na pewno jest w porz�dku?{4569}{4595}Tak, prze�yj�.{4599}{4671}Nie zakochaj si� w|pierwszej napotkanej lasce, dobra?{4675}{4754}Znam ci� i to twoje|beznadziejne romantyczne g�wno.{4758}{4792}Przez to nabawisz si� tylko k�opot�w.{4796}{4887}Zaufaj mi. Po wczorajszym dniu,|nic romantycznego we mnie nie zosta�o.{4891}{4927}To �wietnie.{4931}{4978}Znaczy, nie. Znaczy...{4982}{5019}Wiesz, co mia�em na my�li.{5023}{5090}C�, auf wiedersehen.{5094}{5130}Zjed� dla mnie jakiego� sznycla.{5134}{5172}Trzymaj si�.{5200}{5234}I nie wpakuj si� w tarapaty.{5667}{5696}Echo?{5883}{5954}/Morda, pedalcu!{6087}{6122}Zasraniec.{6126}{6162}Nie pozwoli ci wyskoczy�|na jednego browarka?{6166}{6215}Co jest grane?{6247}{6287}Nie, nie twierdz�,|�e twoja �ona to suka.{6291}{6319}Nie, nie...{6323}{6354}Halo?{6358}{6417}Daj spok�j, stary.|Od jak dawna jeste�my ziomkami?{6421}{6488}No dobra,|jak d�ugo jeste�my kolegami?{6492}{6586}Scott Teller.|Kilka lat temu kupi�em tw�j materac.{6972}{7024}Hej. Jestem Nina.{7028}{7099}Hej, Nina. Jestem Scott.{7103}{7163}Wiem, �e si� zap�dzam,{7167}{7268}ale przystojniak z ciebie i|mo�e by�my gdzie� razem wyskoczyli?{7272}{7306}Kochcia�bym.{7347}{7424}Znaczy, chcia�bym.{7428}{7496}Nie m�wi�,|�e r�wnie dobrze nie kocha�bym ci�.{7500}{7578}Wiesz,|�ycie jest pe�ne niespodzianek.{7582}{7621}Nie wiadomo, co si� zaraz wydarzy.{7682}{7706}Nina?{8022}{8061}Musz� znale�� wsp�lokatora.{8093}{8193}Najlepiej przedstawi�abym siebie|wyg�aszaj�c monolog.{8197}{8221}Dobra...{8291}{8342}Kiedy prowadzi�a mnie do swego �o�a,{8346}{8521}po raz pierwszy ujrza�em|takie sterty r�owych majteczek.{8555}{8599}Harold ma problemy z|komunikacj� mi�dzyludzk�.{8603}{8646}Prawda, Haroldzie?{8700}{8750}To pi�kne mieszkanie...{8760}{8835}- Je�li pozwolisz mi si� wprowadzi�...|- S�ucham?{8840}{8890}To by�by wielki zaszczyt!{8899}{9042}Moja wagina jest w �wiecie wagin!{9046}{9141}Mieszkam zaraz za rogiem,|mog�abym wpada� non stop.{9160}{9245}Wspomina�em, �e lubi� gotowa�?{9262}{9299}Dzi�kuj�.{9362}{9403}Ryan Beckett.{9407}{9470}Mary Kincaid. Witam.{9474}{9538}Cze��. Scott Teller.|Mi�o was pozna�.{9542}{9629}Czadowe miejsce.{9633}{9693}Szuka�em odmiany,|wi�c przeprowadzi�em si� do centrum.{9697}{9769}Jestem edytorem w "Open Collar Worker".{9773}{9850}To magazyn|dla pracuj�cych w domu profesjonalist�w.{9854}{9894}Podoba ci si� ta praca?{9898}{9942}Nie b�d� k�ama�.{9946}{9974}Czasami czuj� si� samotny.{10010}{10070}Kt�re z was chcia�oby si� wprowadzi�?{10074}{10150}- W�a�ciwie...|- Obydwoje.{10154}{10243}Nie mam pewno�ci co do mieszkania z par�.{10247}{10339}Bez urazy,|ale mo�e by� ciut niezr�cznie.{10396}{10442}Wszystko w porz�dku?{10446}{10578}Tak, po prostu ci�ko nam znale�� mieszkanie.{10582}{10705}Tak, podoba nam si�|mieszkanie na poddaszu...{10877}{10943}Dobrze si� czujesz?{10947}{10986}Nie, po prostu twoja broda...{10990}{11029}A, tak.{11033}{11122}Sw�dzi jak diabli.|Nie wiem, po co j� trzymam.{11126}{11190}Kto� na ulicy powiedzia�|do mnie "Brodacz".{11232}{11325}Chc� j� zgoli�,|ale nie mam za bardzo powodu,{11329}{11386}nie odk�d Karen...{11430}{11514}Ale nie chc� was nudzi� t� historyjk�.{11518}{11619}Nie spieszy si� nam, Scott.|Spr�buj.{11623}{11670}Mo�esz nam powiedzie�, Scott.{11702}{11741}Dobrze.{12663}{12767}Dawa� b�bny, nadchodzi!{12809}{12846}Wiele lepiej.{12850}{12936}Tak,|jest troch� mniej przera�aj�co.{12940}{12993}Na to liczy�em, dzi�ki.{12997}{13067}Spotkanie by�o cudowne.{13071}{13105}- Powinni�my si� zbiera�.|- Prawda.{13109}{13205}S�uchaj, to nasza wizyt�wka.{13209}{13350}Zadzwo�, jak b�dziesz chcia� co� porobi�,|albo pogada�.{13354}{13385}Powodzenia w szukaniu wsp�lokatora.{13389}{13481}B�dzie mia� szcz�cie,|�e mo�e z tob� mieszka�.{13602}{13655}Zr�bmy to.{13659}{13687}Wprowad�cie si�.{13739}{13771}Scott, jeste� pewien?{13775}{13818}Jeste�cie najmilszymi lud�mi, jakich pozna�em.{13822}{13881}I milszych ju� nie poznam.{13885}{13943}Pomie�cimy si� tu we tr�jk�.{13947}{14020}Scott, nie po�a�ujesz tego!{14024}{14076}Nie b�dziemy sprawia� k�opot�w. B�dzie tak,{14080}{14116}- jakby�my byli jednym.|- Tak.{14120}{14148}Kiedy mo�ecie si� wprowadzi�?{14152}{14192}- W ten weekend?|- Tak?{14196}{14229}- W ten weekend.|- Super!{14233}{14254}Do zobaczenia.{14258}{14297}- Dobrze.|- Super!{14301}{14362}Dobra. Do zobaczyska!{14366}{14400}Do zobaczenia.{14760}{14837}Nasze kolory �wietnie wsp�graj�.|Oba s� jesienne.{14841}{14864}To przeznaczenie?{14868}{14935}Tak, wygl�da �wietnie.{14939}{15013}Daj mu odsapn��, Mary.|Ma tylko jeden chromosom X,{15017}{15088}dlatego to go bardziej ucieszy!{15092}{15140}Jasny gwint!{15181}{15307}Ciesz� si�, �e nadal jeste�cie razem.{15311}{15451}Tak, wygl�da�o, jakby wszystko wisia�o|na lince przez jaki� czas...{15502}{15598}Na szcz�cie Nerrisa ma wysoki pr�g bzdury.{15624}{15678}Dalej, �obuzy, przy��czcie si�.{15682}{15708}Co?{15712}{15746}Przepraszam.{15750}{15793}Wiem, �e zawsze to robi�.|Dupa ze mnie.{15797}{15840}Ale to nie moja wina.|Jecha�am tu z pracy,{15844}{15894}by�am na autostradzie i ruch stan��.{15898}{16021}Jaka� ci�ar�wka z miodem si� przewr�ci�a,|jeszcze ten policjant,{16025}{16096}mia� kierowa� ruchem, a odgania� pszczo�y.{16100}{16174}Wszyscy byli zmieszani,|by�o jeszcze z 6 wypadk�w,{16178}{16212}mi�d by� na wszystkich autach.{16216}{16278}Ted, tym razem to nie by�a moja wina.{16282}{16334}Och�o�, mamy chwil�.{16338}{16372}Och�o�.{16376}{16472}To naj�mieszniejsza rzecz,|jak� s�ysza�em, genialne.{16476}{16501}Skorzystam z tego,|jak si� sp�ni�.{16505}{16544}Twierdzisz, �e k�ami�?{16548}{16639}Nie,|nie mog�a� tego zmy�li�.{16643}{16728}Zdziwi�by� si�,|jestem mistrzem w zmy�laniu.{16732}{16771}Najlepsza wym�wka?{16775}{16844}Najlepsza?|Stary, ol�ni�abym ci�, nie zni�s� by� tego.{16848}{16881}Mam pomys�.{16885}{17020}Mo�e randka, sobota wiecz�r,|8:00, tutaj?{17030}{17059}Przyjdziesz o 9:30 i mnie ol�nisz.{17084}{17144}- Ma gadane.|- No.{17148}{17200}Znacie go?{17204}{17280}Leslie, to moi znajomi z UCLA,|Ryan i Mary.{17284}{17315}- Znajomi? Serio?|- Przesta�.{17319}{17386}Hej, to nasz wsp�lokator, Scott.{17390}{17458}Dobry go��.{17462}{17646}Gwarancja, lubi� to,|ale nie umawiam si� z nieznajomymi.{17650}{17715}P�jdziemy wszyscy, ca�a sz�stka.{17719}{17783}- Dobra? Sobota.|- Jeste�my zaj�ci.{17787}{17826}- Kochanie.|- Nie, serio.{17830}{17862}Jeste�my um�wieni z|Philem i Barbar� Griffin.{17866}{17897}My mo�emy i��.{17901}{17923}Pewnie.{17927}{17956}Spoko.{17960}{18035}Przyzwoitki, to jak?{18063}{18191}Pewnie, czemu nie?{18245}{18326}- Ale jeste�my sp�nieni przez pszczo�y i...|- Pa.{18330}{18400}Dobra,|nie powiem nic g�upiego.{18404}{18436}Do zobaczenia w sobot�...{18440}{18497}- Leslie Green.|- Leslie.{18501}{18564}- Scott Teller.|- Scott Teller.{18568}{18639}- Do soboty.|- Do soboty.{18672}{18720}- Pa.|- Pa.{18724}{18759}Do soboty.{18804}{18913}Mamy tu podrywacza!{18917}{18973}Wracamy do gry, partnerze!{18977}{19012}Z �yciem!{19016}{19045}Widzieli�cie?{19049}{19095}Wiesz kto jest pod wra�eniem?{19099}{19151}- On!|- Dok�adnie!{19485}{19532}- By�a� z�� dziewczynk�!|- To zadzia�a.{19536}{19563}- To zadzia�a.|- No.{19614}{19659}Jeszcze trzepaczka.{19728}{19787}Zabierzesz mnie do centrum, oficerze?{19791}{19884}- �eby� wiedzia�a!|- Tak jest!{19917}{19972}/By� sobie farmer,|/kt�ry zapuszkowa� t� dup�...{19976}{20031}/A na imi� mu Rayan!{20668}{20742}Za-zabior� ci� do domu.{20746}{20770}�adnie!{20774}{20815}Harmonia, co?{20869}{20928}- Denerwujesz si�?|- Motylki w brzuchu?{20958}{21016}Tak, troch�.{21020}{21094}- Ja bym si� denerwowa�.|- Ja bym si� wydyga�a!{21098}{21148}Wydyga�a!{21152}{21207}Dok�adnie.{21331}{21377}- Cze��.|- Hej.{21381}{21412}- Hej.|- Cze��.{21416}{21521}Jak si� masz?{21525}{21574}- P�on�cego Sutka Goryla?|- Nie, dzi... [ Pobierz całość w formacie PDF ]